„Éhen fogunk dögleni!”

„Éhen fogunk dögleni!”
A Magyar Szegénységellenes Hálózat kiáltványa
Egy szegénységben élő ember jajdult föl így, amikor a családja jövője került szóba. Nemcsak a saját félelmét fogalmazta meg. Hiszen mi Magyarország mérlege 2014-ben? 3,3 millió szegénységben élő, növekvő és mélyülő kirekesztés, gyermekszegénység… És mindez hányszor és hányszor elhangzott már!
De a számadatok súlytalanná váltak. Ebben az országban a kormány nem hallja vagy nem akarja meghallani milliók szavát. Háborút visel a szegénységben élők, a lecsúszók, a reményt föladók ellen, bűnbakot keres, és a kirekesztettekben találja meg, mert gyengének gondolja őket. Pedig Magyarországon a szegénységben élők és az elszegényedők, a megélhetésükért küzdők régen nem kisebbség.
Milliók és milliók.
Köztük vannak a generációk óta szegénységben élők, akik nem is látták maguk körül a kitörés lehetőségét soha.
Gyerekek tömegei, akik vizes lakásokban, elegendő élelem nélkül nőnek fel, és akiket a családjuk nem tud egyetemre küldeni soha.
Pályakezdő fiatalok, akik alig találnak munkát, pedig azt sulykolják beléjük, hogy spóroljanak, teremtsék meg az öngondoskodás körülményeit, mert nem lesz nyugdíjuk soha.
Családjuk és önmaguk eltartása miatt kényszerből külföldre menők, akiknek arra, hogy itthon találják meg a számításukat, úgy érzik, itthon már nem lesz reményük soha.
Évek, évtizedek óta pályán lévők, akik közül ezrek és ezrek tengernyi munkával sem keresnek eleget ahhoz, hogy megéljenek, és ha elvesztik az állásukat, lehet, hogy nem találnak új munkahelyet soha.
Egész életüket végigdolgozó idős emberek, nyugdíjasok, akiknek arra, hogy tisztes megélhetésük legyen, már nincs kilátásuk soha.

Milyen válaszokat kaptunk a nehézségekre azoktól, akik Magyarország lakosait hivatottak képviselni, mit „köszönhetünk” mi a kormánynak? Csak néhányat említsünk!
·    Az oktatási rendszernek, a társadalmi kitörés alapjának szétzúzása.
·    Egykulcsos adó, 500 milliárddal kisebb kötelezettség fent, 500 milliárddal nagyobb terhek lent.
·    Rezsicsökkentés, családi adókedvezmény, amelyek azoknak kedveznek, akiknek már egyébként is több van.
·    Közmunka programnak nevezett kényszermunka éhbérért, ahonnan nem vezet kiút a nyílt munkaerőpiacra.
·    Az álláskeresők támogatásának módszeres visszanyesése.
·    Az eddig jogszerű, családok és gyermekek létét már eddig is alig fenntartó segélyek fokozatos megszüntetése.

A kormányzat további ötletei a szegény emberek nyomorítására:
·    A családi pótlék munkához kötése.
·    Újabb adók, akár élelmiszerekre is.
·    Az egészségügyi ellátás szűrővizsgálathoz kötése.
·    10%-kal kevesebb pénz szociális célokra – például a GYES-re.
És mindezt mérhetetlen arroganciával körítve tálalják nekünk. Olyanok, akik szerint havi 47 000 forintból meg lehet élni, miközben ők akár hetente ennek többszörösét keresik (találják) meg. Olyanok, akik nem látják a vidéki szegénységet, nem érdekli őket a kirekesztés, pedig Budapestet sem kell elhagyniuk ahhoz, hogy nyomorba és szegregátumokba ütközzenek. Olyanok, akik az ország gazdasági helyzetére hivatkoznak és türelemre intenek, de a saját juttatásaikat sosem késlekednek megemelni.

Mi sem várunk tovább!

Követeljük a 2015-ös költségvetés felülvizsgálatát a következők szerint:
1.    megfelelő források biztosítása a szociális, az oktatási, az egészségügyi és a kulturális területekre!
2.    a szociális célú források elosztásába vonják be az érintetteket, szegénységben élőket, dolgozó szegényeket, civil szervezeteket, szociálpolitikai szakértőket, az érdekérvényesítés szerveit, a társadalom szereplőit.  KIZÁRÓLAG A VELÜK VALÓ KONSZENZUS alapján döntsenek a közös pénzek felhasználásáról!
3.    alakítsanak ki garanciákat arra nézve, hogy a forrásokat kizárólag azokra a célokra költik, amelyekre a konszenzuális döntés felhatalmazza őket!
Olyan országban akarunk élni, ami nem csupán egy hatalmat és gazdagságot magának felhalmozó maroknyi csoport hitbizománya, hanem minden itt élő ember otthona!

2014. nov. 17.


Magyar Szegénységellenes Hálózat    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével