A KERESZTÉNY HÍVEK TILTAKOZÓ NYILATKOZATA

A katolikus, református és evangélikus hívek állásfoglalása a tiszaeszlári vérvád parlamenti szóbahozása miatti egyházfői tiltakozás ellen.

 

Egyház híveiként, általános, királyi papság szerinti szolgálatunk kötelez minket arra, hogy szót emeljünk az egyházfői gyűlöletkeltés ellen. Ezért utasítjuk el, hogy a nemrégiben a Országház falai között elhangzó képviselői felszólalásban felidézett tiszaeszlári vérvád ellen tiltakoztak egyházaink vezetői. Az indulatkeltés egyedüli eszköze nem maga, a nevezett parlamenti felszólalás, csakis annak elítélése lehet. („Ne ítéljetek látszat szerint, hanem igazságosan ítéljetek!” János 7;24)

 

Ebben a helyzetben is emlékeztetnünk kell Krisztus tanítására: "Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!" Az ilyen, ártatlanul üldözött vértanúkat, (amilyen feltehetően a kis Eszter is volt), nemcsak Jézus vette védelmébe, hanem az Egyház is boldoggá és szentté avatta egykoron. Ezért hitünk, emberségünk semmilyen körülmények között nem fér össze Solymosi Eszter gyanús körülmények közötti halála feletti szemet hunyással. Az esetről való történelmi megemlékezés, és kutatás, sőt egy ilyen koncepciógyanús per újrafelvételének követelése sem lehet antiszemitizmus, vagy a vallási közösségek, népcsoportok elleni gyűlöletkeltés. Ezzel szemben a "vérvád" miatti egyházfői tiltakozó nyilatkozat nagyon is alkalmas a magyar nép elleni gyűlöletkeltésre!

Aggasztónak találjuk, hogy a gyűlöletkeltő egyházfői tiltakozó nyilatkozat nyilvános, lovat adva ezzel a nemzetünket hónapok óta igazságtalanul becsmérlő ellenségeink alá. Különösen hiteltelen ez épp azon egyházi vezetőink részéről, akik nem voltak-, és ma sem hajlandók az egyházon belüli átvilágításra, elszámoltatásra, a keresztény közösség szenvedéseiért felelős ügynökök leleplezésére, és a méltányos igazságtételre. („Vesd ki előbb saját szemedből a gerendát, azután testvéred szeméből a szálkát.” Máté 7;5) A magyar törvényhozásnak, a politikai közbeszédet meghatározó képviselőknek, s a politikusoknak fokozott felelősségük van a gyűlöletkeltéssel való szembeszállásban, ezért kérünk felelős személyiségeket is nyilatkozatunk aláírására. A Szentlélektől kapott joguk és kötelességük felhívni nemzetünk figyelmét ország-hódító ellenségeink módszereire. Az ez ellen tett egyházfői nyilatkozat által keltett gyűlöletet elutasítva, együtt hívunk mindenkit a szeretet és az igazságosság krisztusi parancsának követésére és hirdetésére, az igazi emberi értékek alapján.

 

Budapest, 2012. április 22.

 

 

 

Budapest, 2012. április 22.