"Mentési Lánc" az egészségügyi,- szociális,- és mentési ágazatért

"Mentési Lánc" a magyar egészségügyi,- szociális,- és mentési ágazatért!

Arra kell törekednünk, hogy mindenki helyet találjon az ágazat világában, hogy munkájával tisztes jövedelemre tegyen szert, megalapozza saját maga és családja szociális biztonságát!‎

Az egészségügyi,- szociális,- és mentés ágazat munkavállalója követeli a mindenkori kormánytól:

 1. a végzett munka társadalmi jelentőségét elismerő, tisztességes megélhetést biztosító béreket,
 2. az alkotmányos jogok teljes körű érvényesülését, figyelembe véve az esélyegyenlőséget,
 3. a pálya presztízsének visszaállítását,
 4. az ágazatban dolgozók élet- és munkakörülményeinek javítását,
 5. szakmai konszenzussal kialakított egészségpolitikát,
 6. működési garanciát nyújtó finanszírozást,
 7. a betegellátás biztonságát garantáló intézményrendszert.

Bér- és keresetpolitikai követelések az egészségügyi,- szociális,- és mentési ágazatban:

 • Azonnali 100%-osbéremelés.
 • Folyamatos munkarendben dolgozók pótlékainak megtartása.
 • Az ágymelletti pótlék haladéktalan emelése.
 • Hűség pótlék bevezetése: 5-10-15-20-25-30-35-40 évenként min. 10%.
 • Esélyegyenlőségi elven működő "Életpályamodell" kialakítása.
 • Egészség kártya bevezetése, kedvezményes egészségügyi- és szociális ellátás igénybevételének lehetősége.
 • táppénz  összegének emelése a ledolgozott évek és egészségi állapot figyelembevételével.
 • Átfogó, országos, pszichés- és szomatikus egészségi állapot-felmérés az ágazatban, és az egészségvédelem fokozott elősegítése a káros hatások kiküszöbölése érdekében. (PAV, kommunikációs tréning, mentális-segély szolgálat).
 • Korkedvezményes nyugdíj bevezetése: ledolgozott évek, egészségkárosító hatással bíró munkakörök, kötelezően és önként vállalt rendkívüli munkavégzés alapján.
 • Inflációt automatikusan követő bérrendszer kialakítása.

Egységes bér-és béren kívüli juttatási rendszer kidolgozása a teljes ágazatra vonatkozóan:

 1. a ruházati költségtérítés,
 2. a nyugdíj és /vagy/ egészségpénztári tagdíjhoz történő hozzájárulást,
 3. az adómentesen adható étkezési hozzájárulás,
 4. az utazási költségtérítés,
 5. üdülési hozzájárulás,
 6. iskoláztatási támogatás,
 7. a munkáltatói kölcsön rendszerének fenntartását, reálértékének növelését- a lakáshelyzet nem kielégítő volta miatt,
 8. korkedvezményes nyugdíj rendszer kialakítását az ágazatban,
 9. bérlakás program bevezetését.

Javasoljuk :

 1. A  kamarai tagság felülvizsgálatát, önkéntes alapon történő működtetését, politikamentességét, szervezeti működésében garanciák beépítését arra vonatkozóan, hogy munkáltatói jogkör gyakorlója ne vállalhasson tisztségviseletet.
 2. A látszat érdekvédelmi szervezeteink átvilágítását.
 3. Kötelező képzések, és egy szakmai világ nyelv munkáltató által történő finanszírozását.
 4. Munkahelyi veszélyesség kockázatának felmérését és a kiemelt kockázat arányában pótlék megállapítását közfeladatot ellátó munkavállalók érdekében.
 5. Az utánpótlás kérdésének azonnali szakértői vizsgálatát, utánpótlás érdekében azonnali intézkedések bevezetése.
 6. A beteg - ápoló arány azonnali felülvizsgálatát a jelenlegi terhelés javítása érdekében.
 7. A hálapénz felülvizsgálatát, szigorú jogi szabályozását!
 8. Az egészségügyi,- szociális,- és mentés ágazatban dolgozók külföldre áramlásának megállítását. Az "Itthon Otthon" motivációs stratégia kidolgozását várjuk!

A magyar egészségügyi,- szociális,- és mentés ágazatban dolgozó hitelességre törekszik ezért:

 • Él törvényes jogaival, és valamennyi szinten konstruktív, de megkerülhetetlen partnerévé kíván válni a munkáltatónak.
 • Él az érdekérvényesítés technikáival és törvényes keretek között alkalmazza azokat minden olyan esetben ahol a bérharc, a szociális ellátás, és a foglalkoztatáspolitika megjelenik.

A fentiekből következően valamennyi egészségügyi-, mentési-, és szociális ágazatban dolgozó számára biztosítható az indokolatlan korlátozásoktól, túlszabályozottságtól mentes, széleskörű külső és belső ellenőrzés mellett megvalósuló munkáltató és munkavállaló közötti jogviszony.
Az egészségügyi-, mentési-, és szociális ágazat szakmai vezetése számára is elemi érdekké vált, hogy jól működjön az ágazat közvetítő és érdekérvényesítő rendszere.

A XXI. század társadalmában a munka a megélhetés alapvető forrása. Arra kell törekednünk, hogy mindenki helyet találjon az egészségügyi-, mentési-, és szociális munka világában, hogy munkájával tisztes jövedelemre tegyen szert, mellyel biztosíthatja saját maga és családja szociális biztonságát, függetlenségét!

Céljaink elérése érdekében összefogást sürgetünk az egészségügyi-, mentési-, és szociális ágazat minden területéről  az egységes fellépés érdekében!

Kérünk minden munkavállalót, szakmai-, civil-, és érdekvédelmi szervezetet, betegeinket, szimpatizánsainkat, hogy aláírásukkal támogassák elképzeléseink megvalósulását!

 

EGÉSZSÉGES, BIZTONSÁGOS, IGAZSÁGOS ÉS ÉLHETŐBB

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI-, MENTÉSI - és SZOCIÁLIS RENDSZERT KÍVÁNUNK

MINDANNYIUNKNAK !

KÖSZÖNETTEL :

a Független Egészségügyi Szakszervezet

 

email: fesz2011@gmail.com

és

Magyar Ápolónő és Ápoló

 

 

Budapest, 2011. 09. 12.

 

 


Független Egészségügyi Szakszervezet és Magyar Ápolónő és Ápoló    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével