Dr.Bay Zoltán fizikus magyar állampolgárságának visszaállításáért

"Ha egyszer észreveszik, hogy a kommunizmus az életet gyökereiben támadja, akkor birokra fognak kelni, és akkor az élet lesz az erősebb." - Bay Zoltán, Washington,  1950

Petíció

Tisztelettel felkérjük Áder János köztársasági elnök urat, hogy Bay Zoltán (1900-1992) magyar állampolgárságától való megfosztását méltányosságból szüntesse meg és kezdeményezzen - akár  egyedi - eljárást  a nevezett állampolgárságának poszthumusz visszaállítása érdekében. Bay Zoltán magyarországi tisztelőiként, emlékének megörzőiként - özvegye hasonló kérését ismerve és erősítve erkölcsi kötelességünknek érezzük, hogy a vele szemben elkövetett méltánytalanság jóvátételét kezdeményezzük.

A jogfosztás: Rákosi Mátyás diktatúrája alatt hozott 1948.évi LX. törvénye alapján a 271/1949.számú minisztertanácsi határozata fosztotta meg Bay Zoltánt magyar állampolgárságától, mely határozatot Kádár János belügyminisztersége alatt 1949. május 27.-én a Magyar Közlöny 1949.évi 113.számában tették közzé.

Jóvátétel: a magyar állam büszkeségét mutatná ki azzal a gesztussal, hogy Bay Zoltánnal szemben elkövetett jogfosztást érvényteleníti és ezzel utódainak sem okoz joghátrányt.   Mi, a petíció aláírói, őszintén reméljük, hogy Köztársasági Elnök úr támogatja kezdeményezésünket.   Budapest, 2016. október

Bay Zoltán tisztelői és emlékének örzői: