David Pressman, Amerika budapesti nagykövet által megfogalmazott fenyegetése hazánkkal kapcsolatban, belügyeinkbe való beavatkozás

David Pressman nagykövet Úrnak  

Tisztelt Nagykövet Úr!  

 

Mi, Magyarország polgárai és az egész magyar nemzet sajnálattal és nagy-nagy megütközéssel, felháborodással vettük tudomásul azt, hogy a figyelmeztetések ellenére, Ön beleavatkozik Magyarország belügyeibe, sőt, mi több, már nyomásgyakorlással is fenyeget bennünket.   Önnek nem az a feladta, hogy a demokratikusan megválasztott magyar kormány ellen tegyen ellenséges lépéseket.

Az sem feladata, hogy aláássa kormányunk legitim voltát, valamint erőszakos beavatkozást helyezzen kilátásba, ha nem az Amerikai Egyesült Államok elvárásai és parancsai szerint cselekszik a szuverén Államunk Kormánya. Nekünk nem bábkormányunk van, amit kérem, vegyen is tudomásul Ön, és kormánya.

Nem az a feladata, hogy a magyar népet egymás ellen uszítsa, hogy itt is véres harcokat generáljanak. Ön nem ismeri a magyar népet, akik szeretik hazájukat, és nem szeretnének polgárháborút, bárhogy is dolgozik ezen. Ígérjük, hogy ez a mesterterve nem fog sikerülni.  

Ön nem ismeri a történelmünket, ezért ajánljuk, hogy azt tanulmányozza mielőtt bármi lépést is tenne ellenünk. Mi békés, békét szerető és vendégszerető nép vagyunk, de csak addig, amíg nem veszélyezteti semmi a magyarságunk, a hazánk, a nemzetünk biztonságos létét. Sajnos vannak közöttünk is nemzetárulók, akiket talán hazánk ellen tudna majd fordítani, de a magyarok többségét nem tudja befolyásolni. Mi nem kérünk az önök demokráciájából, mert ahova eddig exportálták azt, ott csak mérhetetlen fájdalmat, vért, emberhalált okoztak vele. Ne tévessze össze Magyarországot Ukrajnával, vagy más olyan nemzettel, ahol ellenségeskedést, megosztottságot, polgárháborút sikerült Önöknek kirobbantania. Magyarországon nincs Majdan tér.  

A magyar kultúrát, eszmeiséget, vallásosságot, hazaszeretetet, identitást soha nem engedtük és engedjük megváltoztatni, így ez az Amerikai Egyesült Államoknak sem fog sikerülni. Az önök kultúrája az Önöké, a miénk pedig az a miénk. Mi sem avatkozunk bele az Önök belpolitikájába, kultúrájába, így elvárjuk a kölcsönös tisztelet jegyében, hogy Ön, sem az Ön kormánya se próbálkozzon ezzel, illetve hagyjanak fel az elkezdett próbálkozásaikkal, fenyegetőzéseikkel és zsarolásaikkal is.

Ezt, a most regnáló kormányt, csak mi, magyar emberek válthatjuk le, ha úgy látjuk jónak. Amíg a nemzetünket, a hazánkat és a magyar emberek érdekeit képviseli Orbán Viktor, és kormánya, addig őket tartjuk az országunk vezetése élén. Kérjük, hogy azzal foglalkozzon, ami egy nagykövet dolga. Képviselje hazáját, hogy a két ország között jó legyen a kapcsolat. Ez az Ön munkája. Amint Ön is tudja, (ha, tudja), nálunk véleményt mondhatnak a magyar polgárok mindenről. Ugyanezt tehetik nemzettársaink is.

Mint ahogy Magyarország Miniszterelnöke, Orbán Viktor mondta: „Egy országnak vannak határai, de egy nemzetnek nincs” Ezért, amennyiben ön továbbra is aknamunkát végez a legitim kormányunk ellen, ezt mi ellenséges támadásnak fogjuk értelmezni, így első lépésben el fogjuk mozdíttatni Önt a magyarországi hivatalából. Ezt mind a magyar nép szuverenitása érdekében fogjuk megtenni. Világosabban fogalmazva: Amennyiben ön továbbra is beleavatkozik a belügyeinkbe, vagy a kormányunkat fenyegeti, amivel a magyar embereket is fenyegeti, úgy Ön, persona non grata, azaz nem kívánatos személy lesz Magyarországon, és mindent elkövetünk annak érdekében, hogy kiutasítsák hazánkból.

Már több amerikai nagykövet is próbálkozott nyomásgyakorlással, de ők sem jártak sikerrel, ahogy ön sem fog, mert nem engedjük. Ön nem ismeri a magyar népet.   Az ellenzéki pártok képviselői – akik megkeresték az Ön személyét –, valamint az ellenzéki pártok médiája is dezinformációval, hazugsággal, féligazságokkal vezetik félre Önt és hivatalát. Amennyiben objektív ismeretekre kíván szert tenni Magyarországgal kapcsoltban, akkor kérjük, keresse fel és érdeklődjön Orbán Viktor kormányától, valamint a kormánypárti média munkatársaitól egyaránt, ne csak egyoldalúan tájékozódjon.

A kölcsönös tisztelet jegyében végezze feladatát és ne azon munkálkodjon, hogy az amúgy hazánkban is rosszhírű Amerikai Egyesült Államok nemkívánatos tevékenysége még nagyobb ellenérzéseket, ellenségeskedést váltson ki Önnel és kormányával szemben, Magyarország és a magyar nemzet polgáraiban. Sokkal nagyobb a magyar öntudat, mint azt ön, akár csak elképzelni is tudná.   Ön nem ismeri a magyar népet, csak azt a csekély számú nemzetárulót, akiknek nem számít Magyarország biztonsága, megélhetése, identitása és akár egy tál lencséért is eladná hazánkat.  

Igyekezzen megismerni a hazájukhoz hű magyarokat is, meg fog lepődni.  

Üdvözlettel:

Sándor Kinga

(polgári száj)

Kelt: Gödöllő, 2022. 10. 09.

 

Open letter to Ambassador David Pressman

      Dear Ambassador,   We, the citizens of Hungary and the entire Hungarian nation are outraged with regret and great shock to note that despite the warnings, you are interfering in Hungary's internal affairs, and what is more, you are already threatening us with pressure.   It is not your task to take hostile actions against the democratically elected Hungarian government. Nor is it to undermine the legitimacy of our government, and envisage violent intervention if the sovereign government of our state does not act according to the expectations and orders of the United States of America.

Our government is not a puppet government, a fact I ask you and your government to be aware of. It is not your task to excite Hungarian people against each other in order to generate bloody fights here as well. You do not know  Hungarian people who love their country and do not want a civil war contrary to your efforts. We promise that this master plan of yours will not succeed.   You do not know our history, so we recommend that you study it before taking any action against us. We are peaceful, peace-loving and hospitable people, but only as long as nothing threatens the safe existence of our Hungarian identity, our country and our nation. Unfortunately, there are also traitors to the nation among us, who might be turned against their own country, but the majority of Hungarians cannot be influenced. We do not ask for your democracy, because wherever it has been exported so far, it has caused immeasurable pain, blood and death. Do not confuse Hungary with Ukraine or any other nation where you assisted in starting a civil war, arousing hostility and division.

There is no Majdan Square in Hungary.   We have never allowed Hungarian culture, idealism, religiosity, patriotism and identity to be changed so we will not let the United States of America succeed either. You have your own culture and we have ours. We do not interfere in your internal politics and culture either, so we expect mutual respect that neither you nor your government should attempt this, and you should stop your attempts, threats and blackmail that have been started.   Only we, the Hungarian people, can replace the ruling government, if we consider it good. Until Viktor Orbán and his government represent the interests of our nation, our country and the interests of the Hungarian people we keep them at the head of the leadership of our country. Please, do what an ambassador should do. Represent your country so that the relationship between the two countries should be good. This is your job.   As you know (if you know), Hungarian citizens can express their opinion of everything here. Our compatriots can do the same. As the Prime Minister of Hungary, Viktor Orbán, said: "A country has borders but a nation does not." Therefore, as long as you continue to unsettle our legitimate government, we will interpret it as a hostile attack, so as a first step we will have you removed from your Hungarian office. We will do this for the sake of the sovereignty of the Hungarian people.

To put it more clearly: If you continue to interfere in our internal affairs, or threaten our government, thus threatening the Hungarian people as well, you become a persona non grata, i.e. and will be an undesirable person in Hungary, and we will do everything to ensure that you will be expelled from our country. Several American ambassadors have already tried to exert pressure, but they have not been successful, and you will not be either, because we do not allow it. You do not know Hungarian people.   Representatives of the opposition parties - who contacted you - as well as the media of the opposition parties are misleading you and your office with disinformation, lies, and half-truths. If you want to gain objective knowledge about Hungary, please, visit and ask the government of Viktor Orbán, as well as the staff of the pro-government media, do not just get informed one-sidedly.    Do your work based on mutual respect, and do not initiate work on the fact that the undesirable and infamous activity of the United States of America in our country would cause even greater resentment, provoke hostility towards you and your government in the citizens of Hungary and the Hungarian nation.

Hungarian self-awareness is much greater than you could ever imagine. You do not know Hungarian people, only the small number of traitors to whom it does not matter that they would sell Hungary's security, livelihood, identity for a bowl of lentils, even our country, too.

Try to get to know the Hungarians who are loyal to their country, you will be surprised.    

Best regards,                                                                  

Sándor Kinga                                                           

(civilian mouth)      

Gödöllő, 11 October  2022.

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom Sándor Kinga petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.


VAGYFizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...