CELLDÖMÖLKI AKTÍV GYÓGYÍTÓ KÓRHÁZÉRT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

Mi a Kemenesalján élő 28 település, 24 787 lakosai, és a

CELLDÖMÖLKI AKTÍV GYÓGYÍTÓ KÓRHÁZÉRT közösségi

csoport tagjai, ez úton kérjük és követeljük, a választott

országgyűlési-, megyei-, városi-,községi  képviselőktől, a

megyei-, városi-, községi hivatal vezetőktől,  az itt élők

egészségét bármilyen szinten és formában meghatározó

személyektől és szervezetektől, hogy vessék latba minden

tudásukat, kapcsolatukat és érdekérvényesítő erejüket

annak érdekében, hogy az 1893 és 2012 között, mind-

annyiunk megelégedésére, jó orvosokkal és ápolókkal

működő kórházunk visszakapja aktív státuszát!