Budakalász Berdó úthálózata

Tisztelt Cím!

Szeretném felhívni a figyelmét a Budakalász, Gerinc utca és a környező utcák tragikus állapotára.
 
A csatornázás elkezdése óta a helyzet egyre rosszabb. A megbolygatott útszerkezet és a megoldatlan csapadékelvezetés miatt az utcákon mára több centis sárréteg van, ami több szempontból is balesetveszélyes.
Nem csak a gyerekek és az idősek, de az autók is csúszkálnak a sárban!

A több centis gödrök miatt az autók nekiütődnek az útnak (még minimális sebesség mellett is), a gumik, a lengéscsillapító rendszerek folyamatos javításra, cserére szorulnak, amik jelentős többletköltséget jelentenek az itt élőknek. Emellett már szinte eltörpül, de nem hagyható figyelmen kívül az a költség, ami az autók szinte mindennapos mosásával, mosatásával jár.
 
A helyzet javulása akkor sem várható, ha a sár megszárad. Ráadásul a Gerinc utca másfél éve bitumenes réteget kaptt, ami azóta felaprózódott. Száraz időben a felvert porral felszállva az egészségre ártalmas! Szintén az egészséget veszélyeztető tényező a sár fekáliatartalma! Mivel a csatornára való rákötés még nem kötelező, így a mai napig esős időben többen azt a megoldást választják, hogy ingatlanjaik szennyvizét búvárszivattyúval a közterületre juttatják.

A Gerinc utcáról a Felsővár utcára felhordott sár és kavics szintén balesetveszélyes!  A 18%-os hegyről levezető út csapadékvíz élvezetese szintén megoldatlan, elmaradt! Esős időben az útfelületen kanyargó sáros (agyagos!) víz életveszélyes helyzetet teremt. Téli időszakban az önkormányzat próbál gondoskodni a síkosságmentesítésről, de a keletkező sós víz azonnal lemos mindent, hajnalra ráfagy.
Évek óta kérjük az utca egyirányúsítását, megerősített védőkorlátot, nagyobb közlekedési tükör kihelyezését, stb. Két éve útpálya kiszélesítést kapott ez az útszakasz legfelső része, ami a területet szebbé, de veszélyesebbé változtatta - a kiszélsített szakasz tölcsér formában szűkül össze egy beláthatatlan kanyarban, amit egyik oldalt lösz fal, másik oldalon szakadék határol lakóházakkal a mélyben.
 

Mivel önkormányzati tulajdonban lévő utakról van szó, a probléma megoldása az önkormányzat feladata.

Az erről szóló törvény:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésének 2. pontja értelmében, a helyi önkormányzat feladata a településüzemeltetés körében – egyebek mellett – a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása. A közútkezelés és fenntartás részletes szabályait a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 4/2004. (I.28.) sz. GKM rendelet tartalmazza.

Az itt élők tisztában vannak vele, hogy a csatornázás előtti állapotok visszaállítása a Penta Kft. feladata. A Penta Kft. munkatársától megtudtam, hogy a sülyedésből adódó útegyenetlenségeket kijavítják. A helyzet azonban ezzel nem lesz megoldva. Az az önkormányzat feladata! A tavaszi(?) aszfaltozásig azonban ideiglenes megoldást kérünk, sürgősen!!

Elsődlegesen kérjük Budakalász Város Önkormányzatát, hogy a jelen levélben vázolt törvényellenes és a lakók alapjogait súlyosan sértő helyzet megváltoztatása iránt haladéktalanul intézkedni szíveskedjen.

Másrészt kérjük a Pest Megyei Kormányhivatalt, illetőleg annak közlekedési szakigazgatási szervét, hogy mint Budakalász Város Önkormányzatának felettes hatóságai, szíveskedjenek a rendelkezésükre álló törvényes eszközökkel kikényszeríteni, hogy a települési önkormányzat szakmai és politikai irányító testületei a fentebb vázolt ügyben intézkedni szíveskedjenek.

Kérjük, hogy megtisztelő válaszukat az alábbi címre szíveskedjenek eljuttatni:
2011 Budakalász, Gerinc utca 2321/6, Leniczki CsillaA levelet kapják:
Levegő Munkacsoport
Lenkei Péter
1465 Budapest, Pf. 1676


ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
1437 Budapest, Pf. 839.

Budakalász Város Önkormányzata
Rogán László, polgármester
2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

Városfejlesztési és Városrendészeti Iroda
Dr. Udvarhelyi István Irodavezető
Bencze Anna közútügyi előadó

Pest Megyei Kormányhivatal
1052 Budapest, Városház u. 7.
postacím: 1364 Budapest, Pf. 270.

Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség
1141 Budapest, Komócsy u. 17-18.Budakalász, 2018.02.25.

 
 

Petíció aláírása

Az aláírással engedélyezem Leniczki Csilla, hogy az aláírásomat átadja azoknak, akik ebben a kérdésben hatáskörrel rendelkeznek.


VAGY

Egy e-mailt fog kapni egy hivatkozással, amellyel megerősítheti aláírását. Hogy biztosan megkapd üzeneteinket, kérjük add hozzá a info@peticiok.com címet a kapcsolati vagy a biztonságos feladó listádhoz.

Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Facebook