Buda Cash károsultak Petíciója

Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1. em.

dr. Réti László részére

Buda-Cash Brókerház Zrt. „f.a.” felszámolója

 PETÍCIÓ

 Tisztelt Felszámoló,

2015. február 24.-én az MNB azonnali hatállyal felfüggesztette a Buda-Cash Brókerház Zrt. tevékenységi engedélyét és felügyeleti biztosokat rendelt ki.2015. március 05.-én a Fővárosi Törvényszék elrendelte a BUDA-CASH BRÓKERHÁZ Zrt. felszámolását.A felügyeleti biztos 2015. március 05.-i tájékoztatása szerint az ügyfélvagyonok számbavétele a vagyonkiadás és kártalanítás érdekében előreláthatóan 1-2 hónapot vesz igénybe. Tisztelt felszámoló, türelmünk elfogyott. Egy év alatt nem történt érdemi előrelépés a kártalanítási eljárásban, mai napig nem tudni hány károsultja van a BC Brókerháznak, mennyi az összesített kárérték, mekkora a lefoglalt vagyon és mikor kerülnek kártalanításra az ügyfelek. A felszámoló PSFN a mai napig nem közölt tételes, hiteles egyenleget az ügyfelek fellelt értékpapírjairól, eszközeiről. A BEVA-nak egy év után átadott ügyfél adatok PSFN általi  „utólagos korrekciója” miatt a BEVA kénytelen volt a 2016. február elején megkezdett kártalanítási folyamatot 2016.03.01-én azonnali hatállyal felfüggeszteni.Mivel egy év elteltével sem sikerült lefolytatni a vagyon hiteles felmérését, kiadását és a kártalanítást, ezért mi, a Buda-Cash Brókerház Zrt. károsultjai a következőket KÖVETELJÜK:

1. Hozzák nyilvánosságra hány károsultja van a Buda Cash Brókerház Zrt-nek!

2. Hozzák nyilvánosságra mekkora az összesített kárérték a Buda Cash Brókerház Zrt-nél, amellyel az nem tud elszámolni az ügyfelek felé!

3.  Hozzák nyilvánosságra mekkora az összesen fellelt és lefoglalt vagyon, ebből mennyi képezi a károsultak vagyonát és mennyi a Buda Cash Zrt-hez és tulajdonosaikhoz köthető vagyon, és ezt mikor adják vissza jogos tulajdonosaiknak, a károsultaknak!  

4. A fővárosi főügyész, Ibolya Tibor 2015. március 27-i közleménye szerint 68 milliárd Ft értékű vagyont biztosított az NNI a főügyészség felügyelete mellett. A főügyész állítása szerint ez teljes mértékben fedezi a Buda-Cashénél keletkezett 62 milliárdos kárösszeget. Helytállóak-e a főügyész által közölt adatok?

5. Közöljenek tételes, hiteles kimutatást az ügyfelek fellelt értékpapírjairól és pénzeszközeiről, az ügyfélkapun vagy postai úton!

6. Haladéktalanul adják ki a meglévő értékpapírokat és pénzeszközöket jogos tulajdonosaiknak, vagy az általuk megjelölt pénzügyi szolgáltatónak!  

7. Haladéktalanul és teljeskörűen adják ki az ügyfelek kártalanításához szükséges adatokat a BEVA részére!

8/ Követeljük a Buda-Cash Brókerház Zrt-hez 2015-ben, a felszámolás megkezdését követően az ügyfelek számlájára beérkezett és jogellenesen visszatartott osztalékok haladéktalan kifizetését!8 / Elvárjuk a minden hivatalos szerv ( MNB, NNI, ügyészség PSFN ) által hamisnak nyilvánított adatok alapján kiállított 2015 évre vonatkozó adóigazolások érvénytelenítését és visszavonását.

9. Haladéktalanul hívják össze a hitelezőket a Hitelezői Választmány megalakítása céljából, ahogy azt a törvény elrendeli!

10. Haladéktalanul adjanak részletes, tényszerű tájékoztatást a felszámolási folyamatról, az egyes vagyonelemek értékesítéséről és a befolyó összegek sorsáról, a felszámolást megelőző és azt követő tranzakciókról, mivel fennáll a lehetősége annak, hogy az ügyfeleket a felszámolás megkezdése után is jelentős kár érte!

11. Adjanak tájékoztatást a külföldi letétkezelőknél lévő eszközökről és az azok visszaszerzésére irányuló tárgyalásokról!

12. Közöljék a KELER nyilvántartását a BC eszközeinek alakulásáról a felszámolás megkezdését megelőző évben, mivel az osztalékfizetés fordulónapján minden eszköz névre szólóan és darabszám szerint az ügyfelek rendelkezésére állt, ezért felmerül a gyanúja annak, hogy az eszközök nagy része a felszámolás kezdetét megelőző évben tűnt el, nem pedig az elmúlt 10-15 évben!

13. Érdemi tájékoztatást várunk a DRB bankcsoportnál és a Buda-Cashnél elhelyezett pénzeszközök ellopása miatt forgalomképtelenné vált Access jegyek tulajdonosainak kártalanításáról.    

14. Közöljék tételesen, havi bontásban mekkora költségekkel járt eddig a felszámolás! A felszámolás indokolatlan elhúzódása és kétes alvállalkozó bevonása (külső szakértő téves eredményei) a kártalanításra felhasználható összeget csökkenti

15. Követeljük konkrét határidőket tartalmazó lebonyolítási rend haladéktalan közzétételét a brókerház honlapján!

Szakértők és maga a felszámoló is 1-2 hónapban határozta meg a kár számbavételét és a kártalanítás lefolytatását. Eltelt egy év, a fellelt ügyfélvagyon kiadása a mai napig nem történt meg csak elenyésző számú ügyfél esetében. Az ügyfélvagyon kiadására a következő tájékoztatásokat kaptuk: „egy-két hónapon belül”, „előreláthatólag az ősz folyamán”, „2016. januárjában”, „2016. februárjában”, majd most, hogy már márciust írunk: „hamarosan”, bár többször alkalmazták az „egy-két héten belül” fordulatot is.Megelégeltük a semmitmondó információkat, az átláthatatlan (pl. pozíciók zárása), értelmetlen (pl. állomány átruházás), törvénytelen (pl. ügyfélvagyon lefoglalása) és költséges folyamatokat. Követeljük az eljárás transzparens módon történő lefolytatását, az érintettek korrekt információkkal történő ellátását.  Az ügyfélvagyon megvédéséről és a hatályos törvényeknek megfelelően zajló eljárásaikról szóló közleményeikre a továbbiakban ne fordítsanak energiát, az üres kommunikáció helyett végezze mindenki a dolgát.     

Budapest, 2016. március 14.                                                                                                                Buda Cash Brókerház Zrt. károsultjai