Az E.ON és minden áramszolgáltató ígéretéhez híven szigetelje le a madárgyilkos középfeszültségű oszlopait!

A többek között az E.ON által üzemeltetett középfeszültségű hálózat 170 ezer madár - köztük sok fiatal gólya - pusztulását okozza hazánkban minden évben.

A legtöbb madár úgy pusztul el, hogy leszáll a szigeteletlen középfeszültségű oszlopokra és zárlat kelezkezik a madár testén keresztül.

Az EON 2011-ben ígéretet tett arra, hogy 2020 január végéig madárbaráttá teszi a hazánkban üzemeltetett távvezeték hálózatát, de 6 év alatt ennek a munkának még a 10%-át sem végezte el.

Ezt megelőzően, 2008. február 26-án a Démász Hálózati Elosztó Kft., az Elmű Hálózati Kft., az Émász Hálózati Kft. és az E.ON Hungária Zrt. írt alá megállapodást a madarakat ért áramütések számának csökkentése érdekében. Kérjük az E.ON-t és a többi szolgáltatót, hogy az elkezdett tevékenységet gyorsítsa fel és vállalása szerint 2020. január végéig fejezze be a középfeszültségű oszlopok szigetelését. Kérjük a törvényhozást, hogy törvényben kötelezze az E.ON-t , és minden olyan áramszolgáltatót, aki igéretet tett erre, hogy végezze el a középfeszültségű vezetékek szigetelését, átlátható terv szerint az ígért határidőre, saját nyeresége terhére.

Minket érdekel madaraink sorsa! Szeretnénk megóvni településeinken, falvainkban fészkelő és átvonuló gólyákat, ragadozó és vízi madarainkat összhangban az emberrel és természettel. 


English version:

Among other things,The E.ON operated medium-voltage electric network causing 170,000 bird's death each year, including many young storks.

Most of the birds die as they descend into uninsulated columns and it's run short through the bird's body.

EON's promise in 2011 was to make the electric cables bird-friendly by the end of January 2020, but not even 10% of this work has been done in the last 6 years.

Prior to this, on February 26, 2008, Démász Hálózati Elosztó Kft., Elmű Hálózati Kft., Émász Hálózati Kft. And E.On Hungária Zrt. Signed an agreement to reduce the number of electric shocks to birds. We are asking E.ON and other electric companies to accelerate the start-up and promise to complete the insulation of medium-voltage columns by the end of January 2020. We ask the legislature to approach E.ON in law , to start the insulation of the mid-tension wires according to a transparent plan to the promised deadline for their own profits.

We care about our birds! We would like to preserve the storks, predatory and aquatic birds in our country, in harmony with humans and nature.