Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának érvényrejuttatásáért

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata az alapvető nemzetközi megegyezés arról, hogy mik az emberi jogok, ezért az egész világon ismerni és alkalmazni kell.

December 10-e az Emberi Jogok Nemzetközi Napja.

Ebből az alkalomból felhívjuk a figyelmet aláírásunkkal arra a tényre, hogy az alapvető emberi és szabadságjogok valamennyi ember elidegeníthetetlen jogai.

Ismeretterjesztés és oktatás útján, valamint összefogás ösztönzésével célunk, hogy a legtöbb állampolgár ne csupán ismerje, hanem teljes mértékben alkalmazza is ezen jogokat a hétköznapokban.

Hallassa a hangját! Érje el, hogy az emberi jogok oktatása része legyen az iskolák és egyetemek tantervének. Ennek a petíciónak az aláírásával hozzájárulhat ahhoz, hogy mindenki ismerje az emberi jogokat, és ragaszkodjon hozzájuk.

Mi, a petíciót aláíró polgárok ezennel kijelentjük:

HOGY az Egyesült Nemzetek Szervezete 1948-ban elfogadta az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát annak első nemzetközi elismeréseként, hogy minden emberi lényt megilletnek alapvető jogok és szabadságok, amelyeket a világ minden országában tiszteletben kell tartani, és meg kell védeni;

HOGY a Nyilatkozatban lefektetett alapvető szabadságok még nem váltak valóra sokak számára, mivel az emberi jogi visszaélések az egész világon problémát jelentenek, és etnikai, faji és vallási konfliktusokat eredményeznek;

HOGY felszólítunk minden kormányt, valamint a teljes állami és privát szektort, hogy gondoskodjanak a Nyilatkozatban lefektetett alapvető szabadságok egyetemes bevezetéséről és megvalósításáról;

HOGY ahhoz, hogy gondoskodjunk arról, hogy a Nyilatkozatban mindenki számára lefektetett alapvető szabadságok ismertek legyenek, értsék őket, és mindenkinek előnye származzon belőlük mindenhol, felszólítunk minden kormányt arra, hogy tegyék kötelezővé az emberi jogok oktatását az iskolákban, és folytassanak emberi jogi felvilágosító kampányokat mindenki számára;

HOGY felszólítunk minden kormányt, valamint állami és privát szektorban működő szervezetet, hogy tegyék ismertté az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát felvilágosító kampányokon, rendezvényeken és a Nyilatkozat gyerekeknek és felnőtteknek történő széles körű publikálásán és terjesztésén keresztül az egész világon.

Ismerje meg egyik kisfilmünket! 29. emberi jog:

http://www.youtube.com/watch?v=CPMSnMvt2cs&feature=related


Fiatalok az Emberi Jogokért Alapítvány    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével