Az abai Három Kalász étterem gyermekétkeztetésének megmaradásáért

Kérjük, aláírásával támogassa az abai Három Kalász étterem diákétkeztetésének teljes értékű megmaradását. Alábbi levelünkkel fordulunk Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez:

 

 Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő- Testület!                

           Aggodalommal tölt el minket, szülőket a Három Kalász étterem bezárásának lehetősége. Mindamellett, hogy érthető az energiaválság következtében szükségessé vált, kormányzati szinten elrendelt spórolási intézkedések végrehajtása, nem gondoljuk indokoltnak az étterem bezárását. Több okból érezzük azt, hogy ez nem hogy nem szükséges, de még hátránya is származna a Béke téri telephelyen tanuló diákoknak és az iskola egész közösségének a tervezett intézkedés bevezetésével. 

            Remélve, hogy a képviselő-testületet jobb belátásra bírjuk, szülők összefogtunk és az alább felsorolt bekezdésekben írjuk le a Három Kalász étterem nyitva tartása mellett szóló érveinket:

              A Béke téri telephelyen összesen 173 diák tanul, ebből 103 tanuló alsó tagozatos, akik mindegyike a menzán étkezik, de a felső tagozatból is jelentős számban menzások a diákok. Ez ennyi család aggodalmát is jelenti.

                A Béke téri telephelytől a Fórum étterem 1 km-re található, ez napi szinten oda-vissza 2 km sétát jelentene a gyerekeknek minden időjárási körülmény között. Itt nem csak a gyalogosan megtett távolság, hanem az ezzel járó hosszas időkiesés is gondot okoz a gyermekeink délutáni foglalkozásainak megtartásában és a szabad, ám nagyon fontos szereppel bíró fejlesztő játékban. Ezzel további terheket róva mind a családokra, mind pedig az iskolákban tanító pedagógusokra, hiszen ez nem csak a gyermekeinknek jelentene egy rendkívül nehezített helyzetet, hanem a tanároknak is. Értékes idő esik ki a tanulásból, ami az oda-vissza út gyalogos megtételével telne el. Amennyiben ez az órák rovására megy, úgy a gyermekeink tanuláshoz való jogát sértené, amennyiben pedig ezzel az idővel meghosszabbodik a tanítási idő, úgy a gyermekeink jóléte sérülne közvetlenül érintve ezzel a családokat is.

              Az amúgy is túlterhelt iskolákra és a tanárokra ezzel az intézkedéssel többlet terhet rónak, mivel az órarendjeiket teljesen át kellene alakítani és a tanári kíséretet biztosítani kellene a tanulóknak. A gyermekeinknek ebből egyértelmű hátránya származna, hiszen az eddig megszokott, jól szervezett rendben a művészeti oktatásuk nem lenne megvalósítható. Így a tanrendet alapjaiban kellene átszervezniük az iskoláknak.

              Bár pontos számokat nem tudunk, de feltételezzük, hogy a Három Kalász étterem rezsi költsége nem lehet olyan nagy összeg tekintve, hogy naponta összesen 2- 3 órát tart nyitva. Napi 2- 3 óra üzemeltetés, a helyiség 18-20 fokra való felfűtése pontosan mekkora összeg lenne november 1 és március 31 közötti időszakban a tanítási napok idejére, ebből leszámítva a téli szünetet és egyéb tanítás nélküli napokat, ünnepeket? Valóban olyan jelentős összeget tenne ki ez a megtakarítás, hogy megérje az intézkedést az összes hátrányával együtt végig vinni? Pénzben nem kifejezhető a rossz hatások sorozata, ami ebből származna. A település legkisebb lakóit érinti ez az ügy, kérjük, hogy őrájuk is legyenek tekintettel, ahogyan az óvoda és az idősek otthona lakóival is teszik ezt méltányosan.

              Óhatatlanul is és a legjobban átgondolt szervezés ellenére is a Fórum étterem kapacitását leterhelné a hirtelen jelentősen megnövekedett diáklétszám zavartalan kiszolgálása és ezzel a megnövekedett forgalommal a nyitva tartásuk ideje is kitolódna. Ezzel korántsem biztos, hogy valódi spórolás érhető el összességében. Létszámleépítésről is írtak a Fórum étterem apparátusát illetően, olyan időkben, amikor minden önkormányzat azon igyekszik, hogy az energiaválság alatt a dolgozóit megvédje és az álláshelyeiket megtartsa. Ha az Abai Önkormányzat ilyenkor bocsátja el a dolgozói egy részét, ezzel a téli időszakban kockáztatja a dolgozói keresőképességét és azok családjainak eltartását. A november 1-ei elbocsátással Karácsony előtt szűnik meg a keresőképességük ezeknek a gyermeket nevelő szülőknek. Ez a tervezett intézkedés az iskolai közösségnek, mind a gyermekeinknek, mind a tanáraiknak egyértelmű hátrányhelyzetet okoz. Végezetül érthetetlen és felháborító, hogy olyan döntéseket hoz az Önkormányzat az oktatást is érintő kérdésekben, amiről sem az oktatási intézményekkel, sem a szülőkkel nem egyeztetnek előzetesen.  A képviselő-testület az iskolákat érintő problémákat nem az iskolákkal közösen próbálja megoldani. Véletlenszerűen felbukkanó, közösségi portálon megjelenő bejegyzésből értesülnek az érintettek a róluk szóló döntésekről. Ez által nem érvényesül az információszabadsághoz való alkotmányos alapjog, mely kimondja „A közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekről való gazdálkodásával.” ( Magyarország Alaptörvénye 39. cikk) Tehát minden érintett alkotmányos joga, hogy a tervezett önkormányzati döntéseket megelőzően minden azt alátámasztó információhoz hozzájuthasson.

          Tisztelettel kérjük az Önkormányzatot, hogy a gyermekek érdekeit szem előtt tartva a Három Kalász étterem ebédeltetési lehetőségét hagyják meg a gyermekeinknek! Más környező települések is jó példával járnak előttünk és a gyermekeket ellátó intézményeket védeni próbálják. Bízunk benne, hogy intézkedéseik meghozatalakor a jószándék és az együttérzés is vezérli Önöket!

Tisztelettel,  

Szülők

Aba, 2022. október 25.                           

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom Incze Csaba Árpád petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...