Ateisták és humanisták a hajléktalanság kriminalizálása ellen

Egy európai kultúrájú ország polgáraiként emeljük fel szavunkat hajléktalan embertársainkért. Szekuláris humanistaként az egyik legfontosabb elvünk az emberi méltóság tisztelete és védelme. Az emberi méltóság tisztelete összeegyeztethetetlen az ember kiirtásával, rabszolgasorban való tartásával, kínzásával vagy éppen hátrányos megkülönböztetésével történjen az nemi, szexuális identitási, etnikai, faji vagy gazdasági alapon. Az emberi méltóság egy normatív határ, ami az emberrel morálisan megtehető cselekvések határát jelöli ki. Ezért joggal vélelmezzük, hogy a humánus (civilizált) és a barbár közösségek között az egyik legfontosabb különbség éppen az emberi méltóság védelme és tisztelete. Világi humanistaként és új ateistaként célunk egy új, jobb, igazságosabb társadalom létrehozása.
Ezen az úton az első lépés az, ha – minden körülménytől függetlenül – emberszámba vesszük egymást. Ezért emeljük fel szavunk a hajléktalan embertársainkat sújtó szabályozás ellen. Bár a döntéshozók a hivatalos álláspont szerint a méltó emberi életkörülmények megteremtése érdekében jártak el, az eljárás módja, a legkiszolgáltatottabbak kriminalizációja, a bírósági tárgyalások során tapasztalt egyenlőtlen bánásmód hatalmi visszaélésre utal, s épp az elesettek méltóságát tiporja meg. Az eljárás bűnözőként tünteti fel őket, ebből úgy tűnik, nem a nekik való segítés, hanem az eltávolításuk, láthatatlanná tételük a cél. Mi azonban nem a probléma elkendőzésében, hanem megoldásában hiszünk. Ha tehát valóban a segítségadás a cél, akkor afelé az első lépés az, hogy hajléktalan embertársainkat egyenrangú emberként kezeljük, és a nekik járó tisztelet megadásával keresünk megoldást helyzetükre, ami végső soron minden hajléktalan ember számára a megfelelő lakhatási körülmények biztosítását jelenti. Kérjük tehát a kormány, a törvényhozás és a szakmai szervezetek képviselőit, hogy egyrészt ennek megteremtésére törekedjenek, másrészt mozdítsák elő olyan támogató környezetek létrehozását, melyek segítik hajléktalan embertársaink társadalmi integrációját és a felelős életvezetéshez szükséges kompetenciák elsajátítását. Tiltakozunk tehát a személyiségi jogok megsértése ellen, és hajléktalan embertársaink számára nyomatékosan kérjük a méltó bánásmódot, amely figyelembe veszi személyi szabadságukat és védi tulajdonukat. Ha európai országnak valljuk magunkat, a segítségnyújtásban is humanistának kell lennünk, nem élhetünk vissza a hatalmunkkal, sosem közelíthetünk erőszakkal és megalázó módon az elesettekhez. Ezért arra buzdítunk minden jó érzésű magyar állampolgárt, különösen az ateistákat, hogy állampolgári jogaik és kényelmük elé helyezzék a humanista értékeket, úgy, mint az empátiát és együttérzést, a megoldás keresését a megbélyegzés, a kitaszítás, a jogfosztás helyett. Emeljék fel szavukat embertársaik védelmében és lehetőség szerint tegyenek értük. A hajléktalan állampolgároknak nincs hatalmukban kiállni saját érdekeikért, nekünk viszont jogunk és szabadságunk van kiállni értük.


Magyar Ateista Társaság    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Petíció aláírása

Az aláírással engedélyezem Magyar Ateista Társaság, hogy az aláírásomat átadja azoknak, akik ebben a kérdésben hatáskörrel rendelkeznek.


VAGY

Egy e-mailt fog kapni egy hivatkozással, amellyel megerősítheti aláírását. Hogy biztosan megkapd üzeneteinket, kérjük add hozzá a info@peticiok.com címet a kapcsolati vagy a biztonságos feladó listádhoz.

Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót. Ezt a petíciót reklámozni fogjuk olyan emberek körében, akik más petíciókat is megnéznek honlapunkon, de ezt még nem látták.

Facebook