André Goodfriend legyen persona non grata Magyarországon!

André Goodfriend, az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének első embere (ideiglenes ügyvivője) rendszeresen és egyoldalúan, politikai szándéktól vezérelve beavatkozik a magyar belpolitikába. Tevékenységével, megszólalásaival számtalanszor megsértette a magyarokat, lejáratta Magyarországot.

 

Diplomáciai feladatait kinevezése óta nem látta el; a magyar-amerikai kapcsolatokat nem erősítette meg, ellenben folyamatos feszültséget keltett a két ország politikai vezetése és népe között.

A diplomatákat védő Bécsi Egyezmény mögé bújva kétértelmű kijelentéseket tett, magyar állampolgárokat korrupcióval vádolt meg, miközben semmiféle bizonyítékot nem tárt sem a nyilvánosság, sem a hatóságok elé.

 

Ezért követeljük, hogy a kormányzat nyilvánítsa „persona non grata”-nak, azaz „nem kívánatos személynek” az 1961-es bécsi megállapodás (A diplomáciai kapcsolatokról szóló nemzetközi szerződés) 9. cikkelye értelmében, amely szerint:

„1. A fogadó állam - anélkül, hogy elhatározását indokolnia kellene - bármikor értesítheti a küldő államot arról, hogy a képviselet vezetője vagy a képviselet diplomáciai személyzetének valamely tagja persona non grata, illetőleg, hogy a képviselet személyzetének bármely más tagja nem elfogadható. Ez esetben a küldő állam az érdekelt személyt a körülményeknek megfelelően vagy visszahívja, vagy a képviseletnél betöltött tisztségét megszünteti. Valamely személyt persona non grata-nak, vagy nem elfogadhatónak lehet nyilvánítani a fogadó állam területére érkezése előtt is.

 

2. Ha a küldő állam megtagadja vagy ésszerű határidőn belül elmulasztja a jelen cikk 1. bekezdésében említett kötelezettségének teljesítését, a fogadó állam megtagadhatja az érdekelt személynek a képviselet tagjaként való elismerését.””

Amennyiben egyetért a követelésünkkel, kérjük aláírásával támogassa petíciónkat!


Oikosz Alapítvány Nagy Ervin    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével