Nyílt levél az Amnesty International Magyarország részére

A stricik és a kliensek haszonszerzése nem emberi jog!  

Az Amnesty International e hónapban dönt arról, hogy hivatalos politikájává tegye-e a prostitúció teljes dekriminalizálását. Ez a gyakorlatban azokat a striciket és klienseket is felmentené a büntetőjogi felelősség alól, akik másokat szexuális vagy anyagi előnyökért zsákmányolnak ki.  

Ez a lépés nemcsak számos nemzetközi egyezménnyel menne szembe, hanem az Amnesty International által képviselt emberi jogi elvekkel is. A prostitúció és a szexkereskedelem szexuális kizsákmányolást valósítanak meg, veszélyeztetik a benne érintettek (többségükben nők és gyerekek) életét, és súlyosan sértik az érintettek emberi méltóságát. Mindezt nemcsak nemzetközi kutatások, hanem a túlélők és a velük közvetlen kapcsolatban dolgozó szervezetek egyértelmű állásfoglalásai is tanúsítják.  

A prostitúciós kizsákmányolás túlélőiből álló SPACE International csoport állásfoglalása szerint “...a szexkereskedelem egy romboló, embertelen és megalázó kizsákmányoló rendszer, amit soha nem volna szabad dekriminalizálni. Támogatjuk és követendőnek tartjuk a svéd-modellt, amely dekriminalizálja a prostitúciós emberkereskedelemben kizsákmányolt embereket és csakis őket.  

Önök azt állítják, hogy a prostituált személyek iránt érzett aggodalom miatt mérlegelik a szexkereskedelem összes szereplőjének dekriminalizálását. Ha ez valóban így van, akkor meg kellene fontolniuk, hogy miért éppen egy olyan modell támogatását tervezik, amelyről szerte a világon újra és újra bebizonyosodik, hogy jelentősen növeli a szexkereskedelem mértékét és ezáltal azoknak a nőknek és gyerekeknek a számát, akiket ebben a rendszerben adnak el, vesznek meg és kényszerítenek prostitúcióra.    

A prostituált személyek túlnyomó többsége mindenütt nőnemű, felnőtt nők és gyereklányok, és a már felnőtt nők többsége maga is még kislányként került bele a prostitúció rendszerébe. A prostitúció egyértelműen és megkérdőjelezhetetlenül az egyenlőtlen hatalmi viszonyok rendszere, amely aláveti a nőket a férfiaknak, és az elnyomás más formáinak (mint például az etnikai vagy osztályalapú elnyomás) egymásra rakódásán keresztül bebetonozza ezt az alávetettséget.  

Csoportunk sok tagja biztosít ma is segítő szolgáltatásokat közvetlenül a jelenleg prostitúcióban érintett nők és lányok számára, és pontosan ugyanazt látjuk ezeknek a fiatal nőknek az életében, amit a sajátunkban megtapasztaltunk: szegénységet, kilátástalanságot, függőséget és bármiféle valódi választási lehetőség teljes hiányát. Önök az Amnesty International-ben ezekről a nőkről és lányokról készülnek épp lemondani egy olyan jogi modell keretében, amelyben őket majd szabadon adhatják-vehetik és használhatják olyan felnőtt fériak, akik hozzájuk képest kiváltságos helyzetben vannak mind pénzügyileg, mind társadalmilag, mind etnikailag.  

Önök az Amnesty International-nél elismerik, hogy a választási lehetőségek erőteljes korlátozása, ami az eleve jelenlévő diszkrimináción alapul, kulcsfontosságú szerepet játszik az emberek prostitúcióba kényszerítésében, ugyanakkor nem hajlandóak elismerni azt, hogy a prostitúcióban a szex kényszerített szex, ami kimeríti az emberi jogi sérelem fogalmát. Mi, a szexkereskedelmet túlélt nők, a nyilvánosság előtt kérdezzük az Amnesty International-től: Ha elismerik, hogy az embereket belekényszerítik a prostitúcióba, akkor miért nem ismerik el, hogy a prostitúcióban a szex kényszerített szex? Ha elismerik, hogy az embereket a hátrányos megkülönböztetés vezeti a prostitúcióba, miért nem ismerik el, hogy prostitúcióban történő szex már önmagában nem más, mint egy emberi jogi sérelem?”  

(Az állásfoglalás teljes szövege magyarul itt olvasható.)  

Mindezek alapján kérjük, hogy az Amnesty International Magyarország képviselői gyakoroljanak nyomást anyaszervezetükre, hogy az ne köteleződjön el egy olyan modell mellett, ami a kiváltságosok előjogait erősíti tovább, miközben figyelmen kívül hagyja a prostitúció és az emberkereskedelem által kizsákmányolt emberek jogait és ezzel még súlyosabb veszélybe sodorja az életüket és a méltóságukat.  

Budapest, 2015. augusztus 5.