Alternatív eredetelméletek Nemzeti Alaptantervbe foglalásáért


Tisztelt miniszter Úr, tisztelt oktatáspolitikusok!


Köszönjük, hogy lehetőséget biztosítottak a törvénytervezet társadalmi vitájára, észrevételek megtételére. Bár tudjuk, hogy nagyon nehéz dolog a különböző érdekeket, nézeteket összehangolni, mégis bízunk benne, hogy a köznevelési törvény végleges formába öntésekor figyelembe veszik a különböző érdekképviseletek, civil szervezetek véleményét, hozzászólásait.


Mi, az AlterNat Egyesület munkatársai egy nagyon is közérdekű témában szeretnénk megtenni észrevételünket. Egyetértünk azzal, hogy a központi tartalmi szabályozás alapvetően szükséges egy átfogó reformhoz, hiszen a köznevelés - jellegéből adódóan - egységes kell, hogy legyen, és a nemzet alapvető érdekeinek szolgálatában kell, hogy álljon. Az AlterNat Egyesület megalakulásának éppen ez volt a célja.


Az egyesületünk egy keresztényekből álló szerveződés, amely abból a célból alakult, hogy a keresztény értékrend, amely az eltelt több, mint egy évben - nagy örömünkre - újból nagy hangsúlyt kapott, és kap a politikában és a közéletben, kultúrában is, a lehetőségek szerint hangsúlyozottabban jelenjen meg az oktatásban, így az új Köznevelési Törvényben is. A konkrét célunk az, hogy a közoktatás (köznevelés) tananyagtartalmában - elsősorban a természettudományok területén - ne kizárólag a materialista világmagyarázat, illetve a materialista keletkezéselmélet szerepeljen, hanem alternatív lehetőségként a Nemzeti Alaptanterv tartalmazza az alternatív eredetelméletek oktathatóságát, és az arra épülő tudományos ismeretanyagot is.

Meggyőződésünk szerint a keresztény hit egyik alapköve az, hogy Isten teremtette azt a csodálatos világot, amelyben élünk, mozgunk és vagyunk. Ennek célja pedig a Megváltó, Isten dicsőségének visszatükröződése, és nem a materialista szemlélet által sugallt céltalan, értékvesztett állapot.

Úgy véljük, hogy a keresztény értelmiségiek, döntéshozók számára könnyű azonosulni a céllal, hogy ezeket a nagyszerű igazságokat a jövő generációi az iskola keretein belül is megismerhessék. Megítélésünk szerint a kizárólagos materialista szemléletű, jelenleg aktuális tananyagstruktúra az életre, a teremtésre vonatkozó bibliai igazságoktól elzárja gyermekeinket.

Ezúton tisztelettel meg szeretnénk kérni Önöket arra, hogy ezt a szemléletet, ha megfontolásra, továbbadásra, és a törvénybe foglalásra megfelelőnek, érdemesnek tartják, képviseljék a különböző fórumokon, a kormányban, a parlamentben, valamint a törvény megvitatását, megszövegezését végző munkatársak, szakemberek, kollégák körében. Kérjük, hogy levelünket továbbítsák azok felé is, akik a fenti célkitűzést követésre méltónak tartják.

Bármilyen kéréssel, kérdéssel szívesen állunk rendelkezésére, akár egy szakmai beadványt is benyújtunk, amelyben részletesen kifejtjük álláspontunkat, érveinket.Munkájukhoz a továbbiakban is sok sikert kívánunk.


Figyelmüket, együttműködésüket köszönve tisztelettel:


AlterNat Egyesület

alternat_e@freemail.hu