A KORMÁNY AZONNAL ÁLLÍTTASSA LE a dev. adós végrehajtásokat!

Állítsuk meg a kilakoltatásokat, az árverezéseket és a végrehajtásokat!

Röviden: A Kásler-féle Kúria döntés alapján egyértelmű , hogy a dev.adós  perek ítélkezési keretei túlnyúlnak az államhatárainkon. A jelenlegi jogállamiság keretei között nem állapítható meg , hogy egy kölcsönszerződés bizonyos pontjai érvénytelenek-e vagy sem. Ennek eldöntéséhez ,- a Kúria  állásfoglalása szerint- az EU Bíróságának közbenjárása szükséges. Legalább is annak megállapításában , hogy a Magyar igazságszolgáltatási és  ítélkezési rendszerben alkalmazott törvények mennyire harmonizálnak az EU azon állásfoglalásaival  ,előírásaival amelyeket ilyen perekben meghozandó/meghozott/ ítélkezésénél alkalmazni kell.

Amennyiben ez így van, -márpedig  így van,- akkor ebből egyenesen következik, hogy bármely kölcsönszerződésből fakadó bármely peres eljárásra igaz ez az állítás. Vagyis bármelyik szerződés lehet érvénytelen és bármelyik szerződés lehet minden pontjában törvényes és helyes , tehát támadhatatlan is. Ezt jelenleg Magyarországon nem lehet eldönteni a Kúria szerint.

Viszont a vélelmezetten eleve(már a szerződés létrejöttekor) érvénytelen, vagy részben érvénytelen ,- későbbiekben bíróság elé kerülő és ott esetlegesen valóságban érvénytelenné tett,- de a mai napjainkban hatályos szerződések következményei alapján dev. adósok ezreit hajtják végre , lakoltatják ki és árverezik el a vagyonukat. Olyanokét is akiknek esetleg már peres eljárásuk van folyamatban , de az ítélkezésig még nem jutott el.( de ha eljutott volna sem tudnánk, hogy kinek van igaza, ki a pernyertes?)

Ez így tarthatatlan , legfőképpen azért mert ez a helyzet a magyarországi jogbiztonság hiányából fakad.  A jogbiztonság hiányának ténye , (nevezzük jogbizonytalanságnak) éppen a Kúria állásfoglalásával vált bizonyossá.

Ebben az esetben a Magyar Kormánynak kötelessége a jelenlegi,- dev.adós szerződésekkel összefüggésben foganatosított- végrehajtásokat azonnal leállítani illetve a későbbiek megkezdését átmenetileg megtiltani addig az időpontig ameddig ez az ítélkezési , jogbiztonsági anomália fel nem oldódik!  Ha nem teszi , akkor olyan polgárok kerülnek, kerülhetnek hátrányos helyzetbe akik ellen nem lehetne ilyen eljárást indítani , ha a jogbiztonság stabil és ők maguk érvénytelenné tudnák tetetni a szerződéseiket  bíróság előtt.

Ezzel az intézkedéssel senki nem károsodik feleslegesen és senki nem jut indokolatlan gazdasági és jogi előnyökhöz sem igazságtalanul.

Fogjunk össze emberek, hogy ne legyen több áldozata Magyarországon a "devizahitelezésnek" nevezett kórnak!

Több ezer elhunyt, megnyomorított élet az eddigi "eredménye". Meddig hagyjuk még!
Soha ne add fel az önrendelkezést, és az önbecsülést!

Itt az ideje, hogy a sarkunkra álljunk!

Aláírásommal támogatom a petíciót, amelynek célja  felszólítani a magyar kormányt és az országgyűlést, hogy haladéktalanul jogszabályi előírással függesszék fel a devizanyilvántartású hitelek miatt bajba került emberek kilakoltatását, otthonaik árverezését és azok végrehajtás alá vonását!.