Aláírásgyűjtés a Zuglói óvodákért 2019.

Szülői összefogás a nehéz helyzetbe került zuglói önkormányzati óvodák megsegítésére és az óvodai dolgozók elvándorlásának megakadályozására.

https://www.facebook.com/groups/871693749867437/

 

Szülők a Zuglói Óvodákért  

XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 1145, Budapest, Pécsvárad u. 2.  
Szabó Rebeka alpolgármester Asszony részére  

Tárgy: Zuglói óvodák fejlesztése, pedagógusok és más munkavállalók elvándorlásának megakadályozása   Tisztelt  Szabó Rebeka Alpolgármester Asszony!   Nagy örömünkre szolgál az elmúlt év(ek)ben tapasztalt fejlesztés és korszerűsítés a zuglói óvodák épületére, műszaki állapotára, udvarára vonatkozóan. Örömmel  fogadtuk az idei április 29-ei testületi döntést, melyben sok pozitív előrelépés történt az óvodai dolgozók elvándorlásának megakadályozása érdekében is. Azonban mindezek az intézkedések sajnos kevésnek bizonyulnak, szeretnénk további tájékoztatást adni, a megtapasztalt mindennapi helyzetről, amivel nap mint nap találkozunk  gyermekünk óvodában töltött ideje alatt.  

Biztosak vagyunk benne, hogy nem teljesen ismeretlen az Ön számára a helyzet, hiszen az óvodai dolgozók is elmondták már több fórumon, milyen nehéz állapot van jelenleg az óvodákban, milyen mértékben megnőtt a munkaerőhiány, a meglévő munkavállalók pálya elhagyásának a száma és milyen alacsony a friss diplomások elhelyezkedése ebben a munkakörben. A kerületi óvodákban az elmúlt időszakban szinte mindegyikben több munkahely is megüresedett, az óvodás korú gyermekek száma ezzel ellentétben pedig megemelkedett.  

Szeretnénk egy kétoldalú kommunikációt, együttműködést kialakítani a szülők és a felelős határozatokat hozó  Önkormányzat között, hiszen a mi gyermekeink azok, akik az Önkormányzati döntések következményeit a mindennapok során átélik, megtapasztalják annak örömteli és bizonyos esetekben szomorú végeredményét is.  

Szülőkként  sajnos  egyre több helyen tapasztaljuk az óvodai dolgozók hiányát, a meglévő munkatársakra nehezedő terheket és esetlegesen bennük kialakuló nyomást, feszültséget. Felelős kerületi szülőként pedig szeretnénk tenni e negatív tendencia megállításában.  

Tisztában vagyunk vele, hogy egy többtényezős és összetett helyzettel állunk szemben, tudjuk hogy mi szülők is tehetünk azért, hogy az óvodai élet minél örömtelibb és vidámabb, jó hangulatú hely legyen gyermeknek és felnőttnek egyaránt. Mi szülők és szívesen vállalunk szerepet ebben, hiszen saját gyermekeink jövőjéről van szó, szívesen veszünk részt az óvodai életben, ahogy tudunk támogatjuk, segítjük az ovi mindennapjait.  

Így szerveződött a Szülők a Zuglói Óvodákért csoport is, hiszen látjuk, tapasztaljuk a problémákat, melyek orvoslására szeretnénk segítséget kérni és kapni. A gyermekeink megfelelő fejlődése és nevelése, a megfelelő óvodai ellátás érdekében Zuglói Önkormányzat mielőbbi és hathatós intézkedését szeretnénk kérni az óvodákban elkezdődött elvándorlás megállításában. A kialakult fluktuáció és bérfeszültség komoly vezetői döntéseket kíván az Önkormányzat és a Testület munkatársaitól. A jelenlegi intézkedések sajnos nem elegendőek  az óvodapedagógusok megtartására és az új óvodai dolgozók megszerzésére. Az óvodai vezetőnek nincs meg az a lehetősége, hogy más kerületből, városból toborozzon új munkaerőt, mert jelenleg a környező kerületek jobb feltételekkel foglalkoztatják a dolgozóikat. Vidékről érkező munkavállalóknak pedig a budapesti lakhatás komoly nehézséget jelent egy munkakezdés esetén.  

Jelen aggodalmunkat az is alátámasztja, hogy az óvodákban már számos alkalmazott mondott fel vagy tervezi a felmondását illetve több üres pozíció is megnehezíti működést a mindennapokban. A betöltetlen pozíciók jellemzően az alacsony bérezés, vagy éppen a nyugdíjasok visszafoglalkoztatását biztosító lehetőség hiánya miatt okoznak problémát.

Kitekintve  más kerületek, vagy városok  intézkedésire,  akár nemzetközi példákat is figyelembe véve  az alábbiakat tapasztaltuk, melyek  mielőbbi  bevezetése kerületünkben is indokolttá vált, ahhoz, hogy az elvándorlást megállítsuk és ez év szeptemberétől változatlanul magas szakmai színvonalon folytatódhasson Zuglóban az óvodai munka. Pár konkrét példa:

1.    Több budapesti kerület is különböző juttatásokkal egészíti ki az óvodai dolgozók fizetését:

◦         Ferencváros: bruttó 42 125 ft/hó bérkiegészítés (forrás:https://eduline.hu/kozoktatas/ovodapedagogusok_fizeteskiegeszites_7QLVJO) ◦         15. kerület: Cafetéria bevezetése, havi nettó 9 000 ft/hó (forrás:https://www.keruletiujsag.hu/keruleti-hirek/pesti-keruletek/15-keruleti-ujsag-rakospalota-ujpalota-pestujhely/rakospalotai-hirek/fizetest-emel-a-xv-kerulet) ◦         2. kerület: bruttó 26-41 000 ft/hó bérkiegészítés (forrás:https://eduline.hu/kozoktatas/ovodapedagogusok_fizeteskiegeszites_7QLVJO) ◦         13. kerület: 13. és 14. havi fizetés, SNI pótlék gyermekenként, bérpótlék (középfokú végzettségűeknek is), gyakornoki fizetés magasabb, mint a dadus fizetése, elkerülve ezzel a bérfeszültséget, utazás költségtérítés, ha vállalnak mentori feladatot, extra bérezés jár érte, étkezési hozzájárulás

◦          IV. kerület: Újpest pótlék  

2.    Technikai dolgozók bérpótlékát tartsák 110%-on (ebben az évben 107% volt, most került vissza 110%-ra, ezzel elvesztve 4 hónapot, illetve ők is kapjanak kerületi bérpótlékot)

3.    Bérmaradvány intézménynél maradása, mivel a dolgozók tartósan és rendszeresen ingyen helyettesítenek évek óta és a törvényben engedélyezettnél több túlórát végeznek ingyen.

4.    SNI pótlék, mentor pótlék

5.    Túlórák kifizetése– heti 4 óra elrendelhető / hét, amiért semmiféle juttatást nem kapnak a dolgozók

6.    Garantált év végi és pedagógus napi bónusz a vezetőknek is

7.    Kerületi pótlék bevezetése

8.    Az Önkormányzat költségterhére más kerületekhez hasonlóan cafeteria rendszer működtetése

9.    Lakhatási támogatás a kerületben dolgozók számára

10. Nyugdíjasok továbbfoglalkoztatásának ösztönzése  

Ezen intézkedések lehetővé tennék, hogy vonzó legyen a kerületünkben önkormányzat által üzemeltetett óvodában munkát vállalni hosszú távon.  

Várjuk mielőbbi, gyors intézkedésüket a fenti problémákkal kapcsolatban, hogy a zuglói óvodák újra vonzó lehetőséget jelentsenek az új és már meglévő alkalmazottaknak, ezáltal teremtve nyugodt és kiegyensűlyozott  légkört  gyermekeink fejlődésének, valamint  boldog, örömteli óvodai éveket.  

Egyúttal szeretnénk kérni személyes találkozásra is lehetőséget, ahol megbeszélhetjük a megtapasztalt problémákat és választ kaphatunk kérdéseinkre, aggodalmunkra.  

Bízva a mielőbbi eredményes támogatásban és jövőbeli sikeres együttműködésben!    

Budapest, 2019. május 28.                                                                           

Tisztelettel:                                                                                                

Szülők a Zuglói Óvodákért  

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom Katalin Balla petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.


VAGYFizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...