Ádám Zoltán mellett, az intézményes méltánytalanság ellen!

A Hallgatói Összefogás Kiáltványa Ádám Zoltán ügyében  

2023.November  

Címzett: A Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói és iskolavezetése  

Kedves Hallgatók, Tisztelt Iskolavezetőség, Tisztelt Rektor Úr!  

Ez a kiáltvány arra szolgál, hogy hallgatóink kifejezhessék támogatásukat Ádám Zoltán iránt, és állást foglalhassanak a hallgatói jogok, az etikai normák és az egyetemi autonómia mellett. Ma a hallgatók erejével, a közösség erejével kell kiállnunk mindazokért, amit az egyetemünk képvisel. Az elmúlt napok eseményei feltárták előttünk az egyetemvezetés egy súlyos hibáját. Ádám Zoltán elbocsátása nemcsak az ő jogai és kiállása elleni támadás, hanem az egyetemünk jó hírnevének is kárt okozott. Az, hogy az egyetem azonnali hatállyal megszüntette az etikai eljárások kezdeményezőjének munkaviszonyát, nemcsak az Egyetem jó hírét rombolja, de aláássa az egyetemi értékeket és az etikai alapelveket. Most, amikor már minden korábbi lépés sikertelen volt, az egyetemi hallgatói közösségnek meg kell szólalnia. Szolidaritásra és egységre van most szükségünk, hogy megállítsuk a bizalomvesztést és helyreállítsuk az egyetemi kapcsolatokat. Ki kell állnunk az egyetemi autonómia, a szólásszabadság és a hallgatói és oktatói jogok mellett. 

A szakszervezet állásfoglalása és Toronyai Gábor szakszervezeti vezető beszéde alapján a Hallgatók a következő értékekkel tudnak azonosulni:  

1. Értékvédelem: Az Egyetem nem lehet rossz értelemben vett vállalatszerű intézmény. Az autokratikus vezetés helyett az egyetemi autonómiát kell érvényesíteni, ahol a tudomány és oktatás szabadon fejlődhet. A hallgatók, mint az Egyetem jövőjének alakítói, álljanak ki az egyetemi autonómia és szólásszabadság mellett!  

2. Normavédelem: Az etikai ügyek mélyebb vizsgálatára és megelőzésére van szükség. Kérjük az Egyetemet, hogy hozzon létre egy megbízható etikai bizottságot, és alakítson ki "forró drótot" az integritás és autonómia sérelmei ellen. A hallgatók támogatásukkal erősítsék meg az etikai elvek érvényesítését az Egyetemen!  

3. Szolidaritás: Álljunk ki egymásért! Az Ádám Zoltán ügyében tanúsított szolidaritás nemcsak az ő igazságáért, hanem az egyetemi közösség egészéért kiállást jelent. A hallgatók követeljék Ádám Zoltán visszavételét, hiszen ez az elbocsátás sérti az egyetemi értékeket és rontja az Egyetem hírnevét.    

Ennek következtében a Hallgatói Összefogás 3 pontban meghatározza követeléseit.   

Követeléseink: 

1. A szakszervezet által hangsúlyozott értékek   

Az említett értékek betartása kritikus fontosságú ahhoz, hogy az egyetemi közösség megőrizze integritását és sikeresen megvalósítsa küldetését. Az értékvédelem, az egyetemi autonómia és szólásszabadság kiemelkedő jelentőséggel bírnak, hiszen ezek nélkül az egyetem nem képes maradandó értékeket teremteni. Az autokratikus vezetés és vállalatszerű megközelítés elleni állásfoglalás hozzájárul az egyetem szabad, ésszerű és barátságos légkörének fenntartásához, amelyben a tudomány és oktatás szabadon fejlődhet. A normavédelem, beleértve az etikai elvek megerősítését, biztosítja az intézmény tisztességes működését és megőrzi az egyetemi közösségben a kölcsönös tisztelet és megbecsülés légkörét. A megbízható etikai bizottság létrehozása és a "forró drót" bevezetése révén az Egyetem megmutatja, hogy kiáll az integritás és az autonómia mellett, és aktívan fellép az esetleges visszásságok ellen. A hallgatók támogatása ebben az erőfeszítésben nélkülözhetetlen a sikeres etikai normák védelmében. A szolidaritás kinyilvánítása nem csupán egyéni igazságokért való kiállást jelent, hanem az egyetemi közösség egésze iránti felelősségvállalást is. Az Ádám Zoltán ügyében tanúsított szolidaritás a hallgatók részéről nemcsak az ő jogainak védelmét jelenti, hanem az egyetemi értékek és hírnév védelmét is. Az egyetem hosszú távú sikeréhez és tekintélyéhez való kötődés egyet jelent a szolidaritás megnyilvánulásával, és ezáltal az intézmény fejlődésének és erősödésének előmozdításával.  

Követeljük, hogy az egyetemvezetés lássa be, mennyire fontosak a fenti értékek, és tegyen esküt, hogy a diákok érdekeit helyezi előtérbe, amelynek részét képzi többek között az általuk marasztalt oktató ügyének felülvizsgálása. 

2. Jegyzőkönyvek  

Az elkövetkezendő időszak kulcsfontosságú lépése, hogy követeljük az Ádám Zoltán ügyét körülvevő jegyzőkönyvek nyilvánosságra hozatalát. Az egyértelmű bizonyítékok, melyek Ádám Zoltán ártatlanságát alátámasztanák, meghatározóak lehetnek az igazságszolgáltatás és az egyetemi közösség számára. Az átláthatóság és a dokumentumok nyilvánosságra hozatala segíthet abban, hogy az érintett felek és a hallgatói közösség teljes körű tájékoztatást kapjon az ügy körülményeiről, és elősegítse az igazság kiderítését az érintett eseményekkel kapcsolatban. Az egyetemi vezetésnek be kell látnia, hogy a jelenlegi közelégedetlenség is jól mutatja, hogy az egyetemi oktatás közügy, és amennyiben a vezetőség meg van győződve arról, hogy nem vétett hibát, nincs mitől félnie a dokumentumok nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban. A személyi jogok megsértésének elkerülése érdekben a nevüket nem vállaló résztvevők nevét kérjük kitakarni.   

Követeljük, hogy hozzák nyilvánoságra a jegyzőkönyveket, amik alapján egyértelműen lenne bizonyítható Ádám Zoltán ártatlansága, vagy elbocsájtásának jogszerűsége. 

3. Ádám Zoltán elbocsájtása  

Az akadémiai autonómia része, hogy nem a rosszul működő rendszerek behódolói, hanem a kiemelkedő tudományos munka képviselői maradnak az egyetemi életben. Ádám Zoltán hosszú kutatói pályáját és kitűnő pedagógiai szakértelmét az egyetem nem vette mérlegelés alá, amikor azonnali hatállyal eltávolították az egyetemről, amiért be akarta tartatni az egyetem saját szabályzatát az iskola vezetőivel.   

Követlejük, hogy vegyék vissza Ádám Zoltánt.  

Egyetemünk nemcsak intézmény, hanem közösség is. Most az a feladatunk, hogy megvédjük ezt a közösséget, és kiálljunk az igazság és az egyetemi értékek mellett. Köszönjük mindenkinek, aki támogatja ezt a kiáltványt, és azoknak, akik részt vesznek az egyetemi közösség védelmében! 

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom Hallgatói Összefogás petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.


VAGY

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...