Épüljön fel a Világ Győzelmes Királynőjének Eredeti Engesztelő Kápolnája

Boldogasszonyunk és Jézus, Natália Nővéren keresztül
az 1940-es évektől folyamatosan kérték, hogy egy helyet
építsenek a számukra a Szent Anna-réten.
A Magyar Nemzethez is tolmácsolta az Égiek kérését
a szerzetesnő, melynek lényege: "Egy világméretű
engesztelési mozgalomról van szó, amelynek Magyarországról
kell kiindulnia, s elterjednie az egész világon."
Jézus akarata: "A magyar népnek Anyámra kell tekintenie,
s hirdetnie kell mindenkor: "Mi mindannyian a mi Királynőnk
és a Világ Győzelmes Királynője által fogunk diadalt aratni."
- Majd hozzáfűzte: "Anyám országát egy jelzővel kívánom
kitüntetni: Azt akarom, ne csak Mária országa, hanem
MÁRIA ENGESZTELŐ ORSZÁGA legyen, s ezt a nevet is
hordozza minden nemzet előtt"
 
 A petíció szükségességét indokolják:
 
- Natália nővér Jézuson és Boldogasszonyunkon keresztüli
magánkinyilatkoztatásait annak idején az egyházi vezetés,
elfogadta, részletesen kivizsgálta, és ezek eredményét, illetve
a szakvéleményt jegyzőkönyvben is rögzítette, amelyek
iktatva lettek az esztergomi Prímási és a Jezsuita levéltárban.
Ezek hivatalos bizonyítékok arra, hogy az egyház a magánkinyilatkoztatás
tényét elfogadta. XII. Piusz pápa is hitelesnek ismerte el Natália nővér
látomásait. Pápai áldását adta rájuk, és nemcsak az egyházat, de az egész
világot felajánlotta „Anyánknak, a Világ Győzelmes Királynőjének”
1942. október 31-én. Dr. Serédi Jusztinián 1944 őszén jóváhagyta
az Engesztelő Kápolna felépítését. Az engesztelő szentély alapkövet
maga Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek tette le
1947. szeptember 25-én, Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepe után.
A PL 2930/1947. levéltári számú levelében akaratát írásban is rögzítette:
"Főpásztori óhajom, hogy a magyar engesztelésnek szentély épüljön.
A Magyar Püspöki Kar 1946. dec. 26-i körlevele szellemében akarom
az engesztelésnek ezt a szentélyét, mint az engesztelés évének
maradandó emlékét ..." Az egyházi vezetés ismerje el elődei írásban
rögzített, hitelesített kívánságát, és az ezt igazoló PL 6818/1946.
PL 2930/1947., PL 3437/1948., PL 7435/1948. PL 2584/1949.
JTMRL I. 4. b. és JTMRL IV.-57. b. levéltári dokumentumokat, 
hiszen a krisztusi ígéret szerint csakis ez a Kápolna, és csakis
egyházi jóváhagyással épülhet fel.  
 
 - A Világ Győzelmes Királynője Engesztelő Kápolna műleírása,
annak részletes kidolgozása az égből, Isten országából való,
magának Jézusnak a munkája. S mint ilyen, emberi részről
nem felülírható! Ezért arra más pályázat kiírása nem történhet.
 
 - Hermány Géza építészmérnök megrajzolta a Kápolna tervrajzát
Natália nővér pontos leírása szerint (tiszteletdíjra nem tartva igényt),
dr. Serédi Jusztinián hercegprímás, esztergomi érsek engedélyezte
a Magyarok Nagyasszonya, Világ Királynéja engesztelő templom
felépítését. Mindszenty József bíboros a PL 2930/1947. levéltári
számú levelében világosan és egyértelműen jóváhagyta a tervet,
melyen kézírásával a kápolna építésének okára és céljára áldását adta.
Ezek figyelembevételére és elfogadására kérjük az illetékes egyházi
és a XII. kerület Hegyvidéki önkormányzatának vezetőit! Új pályázatot
szükségtelen kiírni és elfogadtatni, mivel az már adott. A Boldogságos
Szűzanyát mint Magyarok Nagyasszonyát kiemelt tisztelet és
megbecsülés illeti, úgy akaratának elfogadásában, mint annak
megkérdőjelezhetetlen hitelességében. Megilleti Őt továbbá kérése
szerint a hozzá méltó Engesztelőhely, amelyet a jelenleg elfogadott
pályázat nem vesz figyelembe. Jézus Natália nővérnek tett
ígérete szerint ugyanis: "Ez a Kápolna nem akármilyen, helyettesíthető
Kápolna lesz. Nem a magyaroknak, hanem a Szűzanyának készül
annak az országnak a földjén, amelyik az Ő tulajdona."
 
-  A Kormánynak a Magyar Közlöny 2013. évi 122. számában
megjelent határozata a Normafa Park kiemelt beruházás
koncepciójáról és az azzal összefüggő feladatokról
(j. pont) határozatot hozott az Engesztelő Kápolna építéséről,
állami beruházásként, állami költségvetés terhe mellett.
Ezt aláírta Orbán Viktor miniszterelnök úr is. A törvény 800
négyzetméterben maximálta a lehetséges alapterületet.
A jelenleg elfogadott pályázat szerint ez a területszám azonban
lényegesen kisebb. A pályázat "győztesei" jelentős anyagi
juttatásban részesültek, míg Hermány Géza munkája, önként,
krisztusi szeretetből fakadt.        
 
- Szent István királyunk az országot a Szent Korona személyében
a Szűzanyának ajánlotta fel. Ő azt elfogadta, és örökségébe vette. 
Mivel ez a nemzetfelajánlás nem megmásítható, és ma is érvényben van,
ebből kifolyólag az ország földjei, területei a Szent Korona közössége
által minden magyar emberé, így a Szent Anna - rét is. 
Ezért nem önkormányzati döntés függvénye, még öko - környezetvédelmi,
sportevékenységi szempontokból sem. Az Engesztelés ügye sem
magánkezdeményezés, hanem Isteni akarat és kinyilatkoztatás,
amelynek megkérdőjelezése komoly felelősséget von maga után.
Amennyiben azt kétségbevonjuk, a Kápolna kegyelmi célja, és a
mozgalom világméretű lelkisége hatástalan marad.
Ma minden nemzettestvérünk és vele együtt a világ is rászorul
az engesztelésre, ugyanúgy sürgető szükséghelyzet van az
Isteni kegyelemre, mint a Kápolna kezdeményezésének idején.
Emellett hathatós küzdelem a világban erőteljesen tapasztalható
sátáni erők visszaszorítására is.    
 
 - Jelen Petíció aláírói akaratunkat kinyilvánítjuk, hogy a Világ Győzelmes
Királynője Engesztelő Kápolna a Hermány Géza
tervrajza által már jóváhagyott és kizárólag az Isteni tervet kifejező
cél alapján, a jelenlegi sürgető szükség idején mielőbb felépüljön! 
kilenced_szuz_maria_szeplotelen_szivehez_imafuzer_011.jpg

 

Petíció aláírása

Aláírásommal elfogadom, hogy Mucsi Szilvia láthatja az általam ezen az űrlapon megadott összes információt.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.


Hozzájárulok ahhoz, hogy az ezen űrlapon megadott adatokat a következő célokból feldolgozzák:
Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...