A végrehajtói jövedelem- és nyugdíj letiltások kerüljenek megszüntetésre !

-A petíció aláírásával támogatom, hogy az 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról (Vht.) szóló és a havi jövedelmeket- és nyugdíjakat érintő végrehajtói letiltásokra vonatkozó rendelkezéseket -mivel a letiltásokkal elvonják a megélhetéshez szükséges összegeket is- az Alkotmánybíróság vizsgálja, hogy a Vht. szerinti végrehajtói letiltások összhangban vannak-e, vagy megsértik az Alaptörvényben és az Emberi Jogok Európai Egyezményében rögzített emberi jogokat, valamint az emberi méltósághoz való jogot !

-Az Alkotmánybíróság eljárásáig a végrehajtói jövedelem és nyugdíj letiltások kerüljenek felfüggesztésre ! 

-Elfogadhatatlannak tartom, hogy a Vht. alapján elrendelt végrehjtói letiltások törvényi korlátja a 2008-as év óta változatlan, az öregségi nyugdíjminimum 28.500.- Ft-os összegéhez van rögzítve, mely összeg a létminimum és a társadalmi létminimum évente meghatározott összegeknek csak a töredéke, így az érintett adósok megélhetését ez a törvényi rendelkezés, súlyosan veszélyezteti !

-Az ügyben az Alkotmánybíróság eljárását követően a végrehajtási törvény módosítását akként követelem, hogy az emberi méltósághoz való joggal összhangban (emberi létminimum, illetve az évente szakmai alapon meghatározott a társadalmi létminimum összegek alapján) a megélhetéshez szükséges havi jövedelem mentességet élvezzen a végrehajtási eljárásban ! 

-Kijelentem, hogy amennyiben a Vht. szerinti végrehajtói letiltások rövid határidővel nem kerülnek megszüntetésre, abban az esetben az emberi jogok, azaz az emberi méltósághoz való jog súlyos sérelme miatt, az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulok és kártérítési igényt kívánok érvényesíteni a Magyar Állammal szemben. 

Petíció aláírása

Aláírásommal elfogadom, hogy Falus Zsolt Ferenc láthatja az általam ezen az űrlapon megadott összes információt.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.


Hozzájárulok ahhoz, hogy az ezen űrlapon megadott adatokat a következő célokból feldolgozzák:
Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...