A Szent Korona jogainak érvényre juttatásáért.

szk._2.jpgMint azt az őseink felismerték, szükség van egy állam felett álló jogra. Szükséges, hogy az állam ne élhessen vissza a nép legféltettebb kincsével: az ország földjével, így magával az országgal, hogy megakadályozza annak tönkretételét, elkótyavetyélését, idegeneknek való átjátszását.  

Kérem, hogy minden igaz magyar, akinek a múltunk és a jövőnk fontos, csatlakozzon a petícióhoz! A jövőnk, a földünk, az országunk védelme csak a Szent Korona tulajdonosi jogainak érvényesülésével lehetséges. 

Földtulajdona csak a Szent Koronának volt és van ma is, hiszen a tulajdonától senkisem fosztható meg, mindenki másnak csak birtokosi jogai voltak. 

 A birtokosi joggal ugyanúgy lehetett és lehet kereskedni, mint a tulajdonosi joggal, így a birtokosokat semmilyen hátrány nem éri, sőt, nagyobb védelmet élvezhetnek, mint a jelenlegi tulajdonosi formával.

  Tisztelt Országgyűlési Hivatal!

Kérjük, hogy az Országgyűlés szüntesse meg a jelenleg fennálló törvénytelenséget, amely szerint a Szent Korona tulajdonosi jogai nem érvényesülhetnek! Tegyenek eleget az alábbi törvényeknek, köztük Magyarország Alaptörvényének! A jelenlegi törvénytelen állapotot, a következő törvények igazolják: 

Tripartitum …„ birtok adományozásának jogát s teljes hatalmát az uralkodással és országgal együtt a község a maga akaratából, az ország szent koronájának joghatósága alá helyezte… „ (A honalapítók önrendelkezése.)

Hoffmann Tamás: Az állami közreműködéssel szerzett tulajdon elvonásának lehetősége a nemzetközi és európai emberi jogi sztenderdek fényében „Az 1789. augusztus 26-án elfogadott az Ember és Polgár Jogainak Nyilatkozatában került rögzítésre. A Nyilatkozat 17. cikkelye kimondta, hogy a tulajdon az ember sérthetetlen és szent joga, amelytől senki sem fosztható meg, kivéve, ha a közérdekből a törvény az elvonást kifejezetten lehetővé teszi, megfelelő kárpótlás ellenében. Ezt követően a tulajdonhoz való jog a modern alkotmányok alapvető része lett.”

AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA (2010/C 83/02) 17. cikk A tulajdonhoz való jog  (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogszerűen szerzett tulajdonát birtokolja, használja, azzal rendelkezzen, és azt örökül hagyja. Tulajdonától senkit sem lehet megfosztani, kivéve, ha ez közérdekből, a törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel, valamint az ezáltal elszenvedett veszteségekért kellő időben fizetett méltányos összegű kártalanítás mellett történik. 

Magyarország Alaptörvénye   XII. cikk (1) Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez  A tulajdon társadalmi felelősséggel jár.  (2) Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, törvényben meghatározott esetekben és módon, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet.

Orbán viszontválasza az Országgyűlésben

 Szemle  2011. március 30. szerda, 04:21 „Ezt a kérdést csak azért hozom ide a közérdeklődés csekély voltára való tekintet nélkül, mert Ön azt javasolta, hogy a történeti alkotmányt állítsuk helyre. Én azt mondom, hogy egy korszerű formában, 21. századi körülmények között az a tény, hogy nem alkotmányt, hanem alaptörvényt alkotunk, valójában a történelmi alkotmány folytonosságának helyreállítását és jogaiba történő visszahelyezését jelenti. Majd egy elvont jogtörténeti vitában szívesen állok a rendelkezésére, hogy ezt hosszabb érveléssel is kifejtsem, de ez az alkotmány valójában elismeri a történeti alkotmány létezését, folyamatosságát, és tiszteletben tartja nemcsak múltbeli érvényét, hanem elismeri a jövőre vonatkozó érvényességét is.”  

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom Nemesi Rend petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.


VAGYFizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...