A Szent Korona jogainak érvényre juttatásáért.

szk._2.jpg Mint azt az őseink felismerték, szükség van egy állam felett álló jogra. Szükséges, hogy az állam ne élhessen vissza a nép legféltettebb kincsével: az ország földjével, így magával az országgal, hogy megakadályozza annak tönkretételét, elkótyavetyélését, idegeneknek való átjátszását.

Tisztelt Országgyűlés!

Tekintettel arra, hogy:

- Magyarország alkotmánya szerint az ország, azaz a magyar föld az államot megtestesítő Szent Korona tulajdonában volt,

- az áprilisi törvények megszüntették ugyan az úrbéri rendszert és az ősiséget (IX. és XV. tc.), de a polgári törvénykönyv kidolgozására és az országgyűlés elé terjesztésére ismert okok miatt nem került sor,

- az 1853-ban ránk kényszerített Osztrák Polgári Törvénykönyvet az országgyűlés nem fogadta el, ezért Magyarországra - úgy ahogy van - kezdettől fogva érvénytelen,

- az 1861-es országbírói értekezlet által megalkotott Ideiglenes Törvénykezési Szabályok nem törvény, mert nem a parlament, hanem egy szaktanácskormány alkotta, illetve mert - nem lévén megkoronázott királyunk - azokat a király nem szentesítette,

- A trianoni békediktátum leszűkítette ugyan Magyarország és ez által a Szent Korona fennhatóságának területét, de dologi jogviszonyait nem,

- az állam földhöz való tulajdonjogát az 1946. évi és az 1948. évi alaptörvények (helytelenül alkotmányok) is megtartották,

- a tulajdonhoz és az örökléshez való jogot Magyarország Alaptörvénye vezette be azzal a fenntartással, hogy a tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, törvényben meghatározott esetekben és módon, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet,

- az Alaptörvény megfosztotta az államot megtestesítő Szent Koronát még a megmaradt, akkorra már csak jelképes jogaitól is,

- Magyarország földterülete számos esetben idegen személyek tulajdonában van,

- a tulajdonjog az ingatlannal való rendelkezési és haszonélvezeti jogot biztosítja; a cél tehát a rendelkezési és a haszonélvezeti jog, a tulajdonjog csupán eszköz,

- az ingatlanhoz való rendelkezési és haszonélvezeti jogot a tulajdonjog nélkül is biztosíthatja Magyarország jogrendje,

 

kérjük

 

a tisztelt országgyűlést, megfelelő jogszabály, illetve jogszabályok elfogadásával

 

állítsa vissza az államot megtestesítő Szent Korona földingatlanhoz való kizárólagos és elidegeníthetetlen jogát.

 

Petíció aláírása

Aláírásommal elfogadom, hogy Nemesi Rend láthatja az általam ezen az űrlapon megadott összes információt.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.

Telefonszámát nem fogjuk interneten közzétenni.


Hozzájárulok ahhoz, hogy az ezen űrlapon megadott adatokat a következő célokból feldolgozzák:
Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...