A siklorepülés szabadságáért

 

Tisztelt Jogalkotók!

 

Mi, a magyar siklórepülők, lajstromozásra nem kötelezett légijármű-pilóták és szimpatizánsaik, ezúton fejezzük ki elégedetlenségünket a fennálló szabályozással szemben.

Pilótáink évek óta súlyos árat fizetnek a hatályban levő, de jogszabályi összhangot nélkülöző törvényi háttérből eredően. 1995 óta lényegi jogszabályi változás nem történt, ennek ellenére a minket sújtó terhek, szabályozások és előírások az utóbbi 3 évben megsokszorozódtak.

Számos ponton egyre távolodunk az európai normáktól, így mi, magyarok, csak irigykedve figyeljük szomszédaink lehetőségeit és szabadságát.

Ezért kérjük,

  • pilótáink   2-es egészségügyi osztályba sorolt repülő orvosi vizsgálati kötelezettségének  eltörlését!

  • a siklórepülő eszközök bevizsgálására szakszolgálati engedély megkövetelésének eltörlését! ( ilyen szakszolgálati engedélyt lajstromozásra nem kötelezett légi járművekre  nem nevez meg semmilyen törvény) és egyúttal kérjük, hogy az MRSZ műszaki vezetői a korábbi hatósági engedélynek megfelelően külön hatósági díjtétel megfizetése nélkül végezhessék bevizsgálói munkájukat!

  • a sárkányrepülés extrém sportként  kategorizálásának eltörlését! - tematikus oktatást igénylő sportág

  • a lajstromozásra nem kötelezett légi járművek számára törvény által nem előírt , de az NKH  által  megkövetelt és  díjtételhez kötött, típus-engedélyeztetési kötelezettségének eltörlését!

  • hogy  a  nemzeti parkok területén jelenleg teljes tiltás alá tartozó motor nélküli siklórepülés , mint rekreációs tevékenység, életszerű keretek között folytatható legyen!

  • valamint kérjük azt, hogy a szabad repüléssel kapcsolatos szabályozást, üzemeltetési és képzési feladatokat vegyék ki a hatósági szabályozás alól, és e faladatokat a törvényi előírásnak megfelelően, a sportági szakszövetség szakági szervezete lássa el!

     

    Meggyőződésünk, hogy a túlzásba vitt adminisztráció, és az ebből eredő – egyébként repülésre fordítandó – forrás elvonása a repülésbiztonság rovására történik.

A készülőben levő törvénytervezetek készítésénél felsorolt kéréseinket maradéktalanul szíveskedjenek figyelembe venni!

 

Tisztelettel,

 

 

Fekete Kornélia és a

a hazai siklórepülő társadalom, valamint szimpatizánsai


KITÖLTÉSI SEGÉDLET:

Kérjük, a személyi igazolvány vagy jogosítvány számodat mindíg írd be, ez teszi hitelessé az internetes aláírást!

Anélkül törölnünk kell a nevedet.

Növendék, vagy pilótaként, írjál igent az aktív mezőbe és ekkor a szimpítizáns rublika maradjon üres.

Veteránok, inaktívak, rokonok, barátok írjanak igent a szimpatizáns rubrikába.

Köszönjük segítségedet és reméljük, kezdeményezésünk meghallgatásra talál!