A rendőrség maradjon távol a kilakoltatásoktól!

A rendőrség maradjon távol a kilakoltatásoktól!


Címzett:  Dr. Balogh János r. vezérőrnagy Országos rendőr-főkapitány

Küldő:   Hajnáczki Csaba 8080 Bodmér Vasvári P. u. 36/a

Tárgy:   Felszólítom Balogh János r. vezérőrnagy Országos rendőr-főkapitányt, hogy azonnali hatállyal szűntesse meg a bírósági végrehajtási eljárásokban a kilakoltatásokhoz nyújtott rendőrségi részvételt, és a rendőrség ne vegyen részt emberek otthonaikból való kilakoltatásában.


Indokolás:

Kopácsi Sándor r. ezredes igen nehéz helyzetben 1956-ban Budapest rendőr-főkapitányaként EMBER és RENDŐR is tudott maradni a szó legnemesebb értelmében, szem előtt tartotta a társadalom érdekeit, és megvédte a rendőrség becsületét is. Miközben Budapesten véres események zajlottak, Kopácsi Sándor Budapest rendőr-főkapitányaként nem hajtott végre politikai utasítást és nem fordította a rendőrséget a civil lakosság ellen, és eközben még a véres cselekmények elől menekülő államvédelmis embereknek is menedéket nyújtott a rendőrségen.


Kopácsi Sándor már 1953-tól azon dolgozott, hogy az általa irányított rendőrséget külön válassza a politikai irányítástól, és ezzel Kopácsi Sándor lerakta a politikailag független rendőrség alapkövét Magyarországon, és az általa képviselt szellemiség iránymutató a tisztességes rendőri magatartáshoz.
Ma Magyarországon tömegesen lakoltatnak ki embereket, családokat otthonaikból bírósági végrehajtási eljárások során, a rendőrség aktív közreműködésével. A végrehajtások során kilakoltatottak túlnyomórészt a devizahitelek csapdájába került emberek.

A lakosság tömeges méretű eladósodását a politika tudatosan hozta létre. Előbb a politika létrehozta annak törvényi elemeit, hogy az eladósodott emberek a bírósági végrehajtók szabad prédái lehessenek, majd ezután rászabadította a devizahiteleket a tájékozatlan emberekre, és ezzel emberek tömegeit a deviza és más adósságok csapdájába csalta.


MAGYARORSZÁGON A POLITIKA EMELTE TÖRVÉNYI SZINTRE A LAKOSSÁG KIFOSZTÁSÁT!

1956 október – novemberében Kopácsi Sándor Budapest rendőr-főkapitánya a társadalom érdekeit szem előtt tartva megőrizte a rendőrség becsületét - viszont ma azzal, hogy a rendőrség közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásokban, emberek, családok otthonaikból való kilakoltatásában, ezzel Balogh János Országos rendőr-főkapitány aláássa a rendőrség becsületét, és még tovább növeli a demoralizálódást a rendőri állomány soraiban.

A rendőrség alapvető feladatai három fő csoportba tartoznak:

Bűnüldözés

Közlekedés rendjének fenntartása

Közrend védelme

A CIVIL LAKOSSÁG OTTHONAIKBÓL VALÓ KILAKOLTATÁSA NEM RENDŐRSÉGI FELADAT!

Nyílt titok, hogy vannak korrumpálódott rendőri vezetők, így nyilvánvaló, hogy némely rendőri vezetők a végrehajtási eljárásokból is hasznot húznak, és ezért érdekeltek abban, hogy a kilakoltatások rendőrségi részvétellel folyjanak. Viszont a civil társadalom érdekeinek védelme, és a rendőrség becsületnek megőrzése előrébb való dolog korrupt rendőri vezetők anyagi haszonszerzésénél!

Kopácsi Sándor Budapest rendőr-főkapitánya 1956 október – novemberében azzal, hogy tisztességes rendőri magatartást folytatott és nem politikai utasításokat követett, emberi életeket mentett. Civileket, rendőröket, államvédelmiseket óvott meg a haláltól. Viszont ma Magyarországon a kilakoltatástól rettegő, reményt vesztett emberek közül számosan menekülnek öngyilkosként a halálba. Balogh János Országos rendőr-főkapitány azzal, hogy rendőri segítséget nyújt kilakoltatásokhoz, embereket taszít öngyilkosságba. A rendőrség legelemibb feladata olyan körülmények fenntartása, ahol az emberi élet megóvása lehetséges, és nem az emberi élet kilátástalanságba taszítása a rendőrség feladata.

Mindezek miatt, a társadalom érdekeire figyelemmel:

FELSZÓLÍTOM Balogh János Országos rendőr-főkapitányt, hogy azonnali hatállyal szűntesse meg a rendőri közreműködést a bírósági végrehajtásokban a kilakoltatásoknál!

FELSZÓLÍTOM Balogh Jánost, hogy Országos rendőr-főkapitányként törekedjen a rendőrség becsületének megőrzésére, és ne adjon utasítást emberek, családok kilakoltatásban való részvételre, mert ez szégyent hoz a rendőrségre!

FELSZÓLÍTOM, Balogh Jánost, hogy Országos rendőr-főkapitányként tagadjon meg minden olyan politikai vagy egyéb utasítás végrehajtását, amely eladósodott emberek otthonaikból rendőri segédlettel való kilakoltatására irányul. A rendőrség ne segédkezzen emberek, családok otthonaiktól való megfosztásában! A rendőrség feladata a lakosság életének, értékéinek védelme, és nem a lakosság kifosztása a rendőrség feladata!

Kelt.: Bodmér.  2018. szeptember. 11.                                                      Hajnáczki Csaba
                                                                                                                      állampolgárjogi aktivista

 https://hajnaczkicsaba.blogspot.com/

Írd alá a petíciót, tiltakozz a kilakoltatások ellen!