A PILIS HEGYSÉG NEMZETI EMLÉKHELLYÉ TÉTELÉÉRTa TÖRVÉNYHOZÓKNAK!

 

 

A PILIS HEGYSÉG Szakralitásának, ökológiai, és energetikai tisztaságának, megőrzése

és a

TÖRTÉNELMI EMLÉKHELLYÉ

való nyilvánításáért.

 

A PETICIÓ létrehozásának lényege egy olyan nemzet összefogás MEGTEREMTÉSE, ami A NEMZET SZELEMI ŐSI KÖZPONTJÁNAK, a PILIS hegységnek ALKOTMÁNY SZINTŰ VÉDELMÉT, célozza meg.

A területen élők ALKOTMÁNYOS JOGA, és KÖTELESSÉGE, a Pilis értékeinek védelme, minden olyan a pilist rongáló ( Ökológiai, föld, hidrológiai, ásványtani és spirituális energetika) beavatkozás megakadályozása,a HELYI törvényalkotás alávetése, azoknak a céloknak, elvárásoknak, amit majdan az ORSZÁGOS törvény alkotó testületek meghatároznak.

 

Ezeknek a törvényeknek tartalmaznia kell a KISEBBSÉGI jogok betartása mellett azon NEMZETI elvárásokat, AMIT EGY NEMZETI EMLÉKHELY megkíván.

 

Tartalmaznia kell, hogy az térképileg is egységes NEMZETI TULAJDONBA TARTOZÁSÁT, pl, a még honvédségi területek felszámolását, és rekultiválását, a privatizált gazdaságok felszámolását, és egy 5 Km-es védősáv létrehozását a hegység körül.

Ezen belül csak az ÁLLAMILAG kijelölt eszközkezelők koordinálhatják a fejlesztés mértékét, módját, és felelősek a FAUNA, védelméért, az állatvilág gondozásáért, a geológiai, és történelmi kutatásokért, és feltárásokért.

Ezt a speciális, KÜLÖNÖSEN VÉDETT tájvédelmi körzet működését egy KÖZALAPÍTVÁNY felügyelné egy 7 tagú, évenként demokratikusan megválasztott felügyelő bizottsággal, ( személyenként max. 3× választhatóak) akiket különleges jogokkal ruház fel a jogalkotó, és megbízatásuk félidejében, és végén, kötelesek beszámolni tapasztalataikról, az országgyűlésnek, és publikálni az országos írott, és elektronikus médiában, és JAVASLATOKAT tehetnek, az észlelt hiányosságok kijavítására, illetve a fejlesztésekre.

Az éves országos költségvetésben külön tételként szerepelne AZ EMLÉKHELY, fejlesztése, és gondozása.

Kiemelt tételként működne a terület infrastruktúrájának ÖKOLÓGIAI szisztémák szerinti rekultivációja, Elektromos autók energiafelvételének biztosítása, megújuló energiák használatának, (nap, szél és termó) költségvetési támogatása, a források tisztítása, és a helyi vízellátás ebből való biztosítása, az idegenforgalom fejlesztése, a helyi munkaerő, helyben tartása.

A Munkaerő optimális áramlását segítendő keskeny nyomtávú utakat építeni a zsákfaluk között, ahol, csak elektromos autóval, elektromos motorral vagy kerékpárral lehet közlekedni a helyieknek, illetve az engedéllyel rendelkező turistáknak. Pl. Pilisszántó, Pilisscsév, Kesztölc, Jászfalu, Piliscsaba, vagy, Pilisszentlélek és Pilismarót között. A Közutakon korlátozni, az elavult gépjárművek, és a tehergépjárművek forgalmát.

A KIJELÖLT forgalmasabb TURISTA UTAK burkolása, kerékpár út minőségüre, és a többi ösvényről való elterelése a kerékpárosoknak.

Pihenő, és főző helyek kialakítása, és a olyan kölcsönzők üzemeltetése, ahol az ehhez való eszközöket, és a, valamint más kényelmi eszközöket bérelni lehet, nem profit orientált díjazásért. A vendéglátó helyek is ebbe a kategóriába esnének, a terület 50 %-ban.

A Pilis feletti légi folyosók délebbre való kijelölése, és a magas légkört permetező gépek kitiltása.

A TURISTA SZEZON idején, ELEKTROMOS BUSZJÁRATOK üzemeltetése, a védő zónán belül. Az innováció fejlődését szem előtt tartva olyan fejlesztéseket végrehajtani, ami segíti ezt az ügyet.

 

Ez a PETÍCIÓ egy olyan nemzeti összefogás alapja lehet, ami a politikába becsempészi az ŐSI NEMZETI ÖSSZEFOGÁSÁT, szakralitást egy „VÉRES KARD”, amiről MINDENKI tudja, hogy meg kel védeni egy KÖZÖS ügyet. Mentes minden pártpolitikai játszmától, CSAK a nemzet FELTÁMADÁSÁT, és pozitív fejlődését segíti, és a közös egyéni SZÁNDÉK, egy ÖSSZNEMZETI SZÁNDÉKKÁ ÁLL ÖSSZE. A HIT-SZÁNDÉK-SZERETET nevében.

 

Cáfoljuk meg a nagy gondolkodót – HAMVAS BÉLÁT, aki azt írta valamikor! „A mai ember, a közösségre nem érett meg...Az emberben lévő titáni Én minden módot megragad, hogy a közösséget megbontsa” :)

Ne neki legyen igaza.

TEREMTSÜNK a PILIS, a FÖLD SZÍVCSAKRÁJA, ŐSI SZELLEMISÉGÜNK GYÖKERÉNEK VÉDELMÉBEN egy olyan közösséget, ami PÉLDAKÉNT SZOLGÁL az egész világnak!

 

Köszönöm a TÁMOGATÁST, és ragadj meg minden lehetőséget, hogy ez ÖSSZ-NEMZETI SZÁNDÉKKÁ NEMESÜLJÖN.

 

Ha kérdésed, vagy öleted a petícióval kapcsolatban akkor keress meg privátban a Facebookon : https://www.facebook.com/gyury.papp.1

VAGY írd le a Mag-Szeretet Közösségoldalán:

https://www.facebook.com/szeretetmag/

 

KÖSZÖNÖM!

 

Egy szabad országért

ihttps://www.youtube.com/watch?

=4ZROJ0qb8YA&index=18&list=RDICUb7y1QCXs