A közjegyzői pártatlanság megőrzéséért, a MOKK elnöke lemondásáért !

Nyílt levél és Felszólítás Az Adóskamara mozgalom és a devizahitel-károsultak részéről   Dr. Tóth Ádám közjegyző, a közjegyzői kamara (MOKK) elnöke részére, hogy azonnali hatállyal mondjon le tisztségéről és hagyja el a közjegyzői pályát!  

Tisztelt Elnök Úr !  

A Közjegyzői Törvény 1. § (1) A törvény közhitelességgel ruházza fel a közjegyzőket, hogy a jogviták megelőzése érdekében a feleknek pártatlan jogi szolgáltatást nyújtsanak.    Ön ahttps://privatbankar.hu/penzugyek/devizahitelesek-felelosek-e-az-ujbol-feladatot-kapo-kozjegyzok-269665„  cikkében, a cikk írója szerint a következő kijelentéseket tette.   Idézet a cikkből:A jövővel kapcsolatban Tóth Ádám szerint a jogalkotóknak meg kellene fontolniuk, hogy a jövőben egyértelmű banki költségként definiálják a közjegyzői okiratba foglalás költségeit, amelynek ellenértékét a pénzintézet a hitelhez kapcsolt költségeiben vagy a kamatban érvényesíthet, hiszen a közjegyző az ügyletben a MOKK elnöke szerint leginkább a bank érdekeit képviseli. „” A közjegyző az ügyletben a MOKK elnöke szerint leginkább a bank érdekeit képviseli ???  Akkor Ön ezzel a kijelentésével nem független, nem pártatlan, nem alkalmas közjegyzőnek. A közjegyző senkinek az érdekeit nem képviseli, a közjegyzőnek járásbírósági jogkörében eljárva független, pártatlan jogszolgáltatónak kellene lennie. E szerint azonban a magyar közjegyzők nem azok.

Szintén Ön mondta: „” A közjegyzők gazdálkodó szervezetnek minősülnek, a záradékolásnak mindenképp költségei vannak, amelyek államra hárítása „költségvetési tételt” jelentene. A közjegyzői karnak amúgy is a bevételeinek drasztikus csökkenésével kell számolnia, „”     Tehát Ön, mint a közjegyzői kamara elnöke beismerte, hogy a közjegyzők anyagilag érdekeltek az okiratok záradékolásában. Miután ugyanaz a közjegyző záradékolja az okiratot aki készítette, a bankok másik közjegyzőhöz fordulnak, ha elutasítja a záradékolásokat. Így a közjegyzői vállalkozás elesik mind az okiratkészítés, mind a záradékolás bevételeitől. Ezzel anyagi függőségi viszonyba kerültek a közjegyzők a jogügyletek egyik szereplőjétől, ezért a továbbiakban nem biztosítható a független jogszolgáltatás.   Újabb idézet a cikkből: „”Azzal kapcsolatban, hogy időről-időre felmerül a közjegyzők felelőssége is a devizahitelek elterjedésében, a MOKK elnöke arra hívja fel a figyelmet, hogy akkor, amikor az első és a másodfokú bíróságok, de még a Kúria különböző tanácsai is egymásnak ellentmondó döntéseket hoznak az ügyekben, aligha várható el, hogy a közjegyzők képesek lettek volna a probléma minden pontját átlátni. Tóth Ádám szerint ugyanakkor a közjegyzők 2005. óta, amióta a szerződések kötelező eleme lett a kockázatfeltáró nyilatkozat, felolvasták az abban foglaltakat s figyelmeztették a szerződni akaró ügyfeleket ennek kockázatára. Így az adósok szembesülhettek az árfolyamkockázat kérdéskörével „”  

Először is Ön, mint a közjegyző kamara elnöke, nyíltan és nyilvánosan valótlant állít. A kockázat feltáró nyilatkozatokat a közjegyzők soha nem olvasták fel, nem is látták, csak az okiratot olvasták fel, amibe valamiért nem került bele a kockázat feltáró nyilatkozatok szövege, mindössze esetleg annyi, hogy bank tájékoztatta az ügyfelet a kockázatokról. Továbbá, ha „”aligha várható el, hogy a közjegyzők képesek lettek volna a probléma minden pontját átlátni.„” akkor hogyan győződtek meg arról, hogy az ügyfelek megértették a valós kockázatát annak a szerződés típusnak, aminek a teljesítésre kötelezettséget vallattak?   A cikkből még az is kiderül, hogy Ön mindezek után, még arra is tett javaslatot, hogyan nem kell majd újra okiratba foglalni a megváltozott szerződéseket, illetve arra, hogy az elszámolás ellenőrzése kerüljön ki az ügyfél és bank hatásköréből, mert tudta, hogy az elszámolással kapcsolatban egyik okirat sem rendelkezik joghatályosan, hiszen a bankok nyilvántartásai nem közhitelesek, azok számviteli bizonylatok nélkül nem lehetnek az elszámolás hiteles alapjai.   De hát mit is várunk a közjegyzőktől, miután Ön, mint a közjegyzők országos kamarájának elnöke, ezzel a már fentebb idézett nyilatkozatával, eleve elvesztette közhitelességét és pártatlanságát. „”hiszen a közjegyző az ügyletben a MOKK elnöke szerint leginkább a bank érdekeit képviseli. „” Innentől Önnek nincs helye a jogszolgáltatásban, megkérjük, hogy lehetőleg önként távozzon.  

2019.09.02.

  Tisztelettel:  

                     Adóskamara

                     A petíció támogatói, Devizahitel-károsult támogatók, EBFF-tag támogatók   beteg_ahazai_igszolg.jpg          

 

                     


Szepesházi Péter dr. Adóskamara mozgalom    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Petíció aláírása

Az aláírással engedélyezem Szepesházi Péter dr. Adóskamara mozgalom, hogy az aláírásomat átadja azoknak, akik ebben a kérdésben hatáskörrel rendelkeznek.


VAGY

Egy e-mailt fog kapni egy hivatkozással, amellyel megerősítheti aláírását. Hogy biztosan megkapd üzeneteinket, kérjük add hozzá a info@peticiok.com címet a kapcsolati vagy a biztonságos feladó listádhoz.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem tudja megerősíteni az aláírását az erre az üzenetre való válaszadással.
Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...