A Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola tiltakozása

A Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium tiltakozó levele a természettudományos tárgyak megszüntetése és a szakgimnáziumi koncepció bevezetése kapcsán

Tisztelt szakmai döntéshozók, Köznevelési Kerekasztal résztvevői, minisztériumi szakmai irányítók!

Megdöbbenéssel és felháborodással olvastuk a március 22-én keltezett, majd április 6-án az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyilvánosságra hozott koncepciót! Eszerint a minisztérium a mai szakközépiskolákból 2016 szeptemberétől kívánja létrehozni a szakgimnáziumokat, egyben egy fontos műveltségi terület, a természettudományos tárgyak óraszámát drasztikusan csökkenteni, vagy teljes mértékben kiiktatni tervezi.

Nem fogadjuk el a szakgimnáziumi képzés tervezett óratervét, a természettudományos tantárgyakat érintő módosításokat! Egyetlen ágazatban sem képzelhető el a jövő változásaira nyitott, versenyképes szakképzés átfogó természettudományos ismeretek nélkül! Ez a minden szakmát érintő döntés jóvátehetetlen károkat okozna a diákok életútjában és a gazdaság teljesítőképességében egyaránt! Nem fogadjuk el, hogy a tervezett kerettanterv bevezetésével korlátozni kívánják a pályaválasztás szabadságát!
Ezzel az általános iskolai tanulmányaik után kényszerpályára állítanák a diákokat!

Egyetértve a tanulói túlterheltség megszüntetésével, valamint a szakképzés korszerűsítésének szükségességével, határozottan képviseljük, hogy a természettudományos ismereteknek helyük legyen a szakgimnáziumokban! Eddig számos restaurátornak, építésznek, építőmérnöknek, formatervezőnek indult iskolánkból a pályája. Ezek a foglalkozások - a tanterv bevezetése után -  a középiskolába lépés pillanatától elérhetetlenekké válnának diákjaink számára.

A természettudomány nem csak információtartalom, hanem a szakmai ismeret alkalmazásához nélkülözhetetlen, a világ működését leíró, annak megértését segítő gondolkodásmód, alaptudás.

A 2016. március 22-i Köznevelési Kerekasztalon elhangzottak szerint 2016. szeptember elsejétől új köznevelési és új szakképzési törvény lesz hatályos. Hogyan válasszon pályát a diák, és hogyan döntsön a szülő felelősen, ha  megtörténhet, hogy fontos műveltségi területeket kivesznek a közoktatás egyes szintjeiből a felvételi eljárás lebonyolítása után?

Követeljük, hogy a középfokú közoktatás intézményrendszerének átstrukturálását szabályozó törvényeket csak akkor léptessék hatályba, amikor a kerettantervek már a beiskolázási időszakot megelőzően rendeletben megjelentek!
Ez legkorábban is csak 2017 szeptemberében képzelhető el.

Az elmúlt években a közoktatás jogszabályi környezete folyamatosan változott, szinte minden évfolyamon más-más kerettanterv szerint kell oktatnunk. A szakközépiskolákba 2013-ban országszerte beiskolázott diákok jelenleg 11. évfolyamba járnak, ennek ellenére még mindig nem tudjuk, hogy az érettségin a választott tantárgy helyett bevezetett ágazati tárgynak mi lesz a követelményrendszere.

Tiltakozunk a 2017 májusában esedékes érettségi vizsgák máig ismeretlen tartalma miatt! Követeljük a tervezet visszavonását! Követeljük, hogy a szakképzésben tervezett átalakításokat azonnali hatállyal állítsák le, és haladéktalanul kezdjék meg a széles körű társadalmi és szakmai konzultációt!

A Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium nevelőtestülete/vezetősége/Közalkalmazotti Tanácsa