A határmenti ingázó állampolgárok munkába járásának megkönnyítése

CÍMZETT,

A Belügyminisztérium     

    Alulírottak, a petíció aláírói kérjük - vegyék fel a kapcsolatot az illetékes  minisztériummal és az illetékes hatóságokkal annak érdekében, hogy megkönnyítsék a határon át ingázó munkaválallók  átkelését Magyarország határátkelőin.

A COVID-19-válság következtében valamennyi uniós tagállamban példa nélküli intézkedéseket vezettek be, amelyek magukban foglalják többek között a belső határokon történő ellenőrzés visszaállítását is. A korlátozások miatt, a határokon át ingázó munkavállalók jelentős nehézségekbe ütköznek, munkavégzés céljából való utazáskor és hazafelé is. A várakozási idő 10-15 percről sokszor az egy órát is meghaladja, így a késések miatt sok ezer ember kockáztatja a munkahelye elvesztését. A helyzet olykor pattanásig feszült a megaláztatás, sértődöttség és fáradtság miatt.

Az Európai Bizottság 2020/C 102 I/03 számu közleménye alapján: “COVID-19 A munka-vállalók szabad mozgáshoz való jogának gyakorlására vonatkozó iránymutatások” , mely tartalmazza azokat a javaslatokat melyek szerint a tagállamoknak lehetővé kell tenniük és meg kell könnyíteniük a határ menti ingázók határátlépését. A 3. bekezdés: “A Bizottság sürgeti a tagállamokat, hogy vezessenek be egyszerű és gyors eljárásokat a határ menti ingázók és a kiküldött munkavállalók zökkenőmentes áthaladásának biztosítására az általuk rendszeresen használt határátkelőhelyeken. Ez megvalósítható adott esetben a határ menti ingázók számára kijelölt sávok létrehozásával vagy a szomszédos tagállamok által elismert különleges határátlépő matricákkal, ily módon megkönnyítve a foglalkoztatás helye szerinti tagállam területére való belépést.”

Ezen elvek alapján, a határ menti területeken élők naponkénti vámon való átkelésének elősegítésére, kérjük elemezzék, hogy létre lehet-e hozni egy LOCAL ( HELYI ) ellenőrző sávot, amelyet kizárólag, vagy megszabott esetekben az ingázók használnának, azokon a meglévő határátkelőknel melyek több belépő és kilépő sávval rendelkeznek és ha szükséges megkülönböztetni az ingázók személyét vagy járműveit a helyi hatóságok által kiadott igazolvánnyal illetve matricával.

2020 őszén a román parlament kezdeményezésünkre elfogadta a 209/2020 törvényt, mely a fenti kéréseinket tartalmazza, jelenleg ennek a törvénynek alkalmazási rendeletei vannak előkészítés alatt.

Tisztelettel,  

aláírók   

Transfrontalieri-Határátkelők kezdeményező csoport  


Transfrontalieri-Határátkelők kezdeményező csoport    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével