A gyermekjogok védelme!!!!!

Magyarországon a nevelőszülői rendszer semmilyen pozitív változást nem hozott a családjukból kiemelt gyermekek életében. Ez egy zsákutca. A családjukból sokszor jogtalanul kiemelt gyermekek testi-lelki abúzálása még csak a nevelőszülőknél kezdődik igazán. A Szt. Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató nevelőszülője voltam 7 évig. Tapasztaltam, munkatársaim illetve a gyerekek mondták el esetüket. A vidéken élő, képzetlen, munkát nem kereső/vállaló nevelőszülők IQ szintje sokszor alacsonyabb a gondozásába kerülő gyerekek szintjénél, akad köztük analfabéta is. De a biztos és nem kevés jövedelemért mindent megtesznek. Hűek a rendszerhez, biztos szavazóbázist jelentenek családjukkal, rokonságukkal. Gyakori a gyerekek verése, éheztetése, megalázása, zsebpénzük visszazsarolása, házimunka egyedüli végeztetése, kicsik ellátása/felügyelete, szexuális erőszak, vérszerinti szülőktől, rokonoktól való elidegenítésük. Gyakran erőszakkal tartják a gyerekeket a rendszerben. Ha a vérszerinti szülő kutatja a helyzetet, keresi gyermekét, saját gyermekét ő szeretné nevelni akkor a hatóságok felfüggesztik a kapcsolattartást, esetleg rendőrök verik meg az édesapát, ellehetetlenítik a szavukat felemelők életét.
Ennek a rendszernek a kulcshivatala, mely a közfeladatot ellátó személyek gyermekek elleni bűncselekményeit támogatja, a megyékben működő Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok (TEGYESZ), központi hivatalát egy éve hozták létre Debrecenben. Ide érkeznek a gyermekek értékelései, meghatározzák a nevelési tervet, jelölik ki a gyámokat, örökbeadásokat bonyolítanak le. A TEGYESZ-nél okiratok tűnnek el, és újak keletkeznek. A közokiratokon az aláírásokat – nevelőszülő, szülő, nagyszülő stb. helyett - vagy odamásolják, vagy valaki aláírja az érintettek helyett. Az összemásolt, igazságtól/valóságtól eltérő tartalmú iratok a gyámhivatalokhoz kerülnek, mely ezek alapján dönt a gyermekek életéről. Személyes meghallgatásról 2013-2014 óta nem is hallottam.
Nevelőszülői munkaviszonyom hét éve alatt csak olyan hazagondozásról tudok, mely büntető célzattal valósult meg. Vagy a gyermeket vagy a nevelőszülőt bűntették, mert nem állt be az elvárt sorba.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye leszögezi, hogy senkit nem lehet kínzásnak vagy embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni. Magyarországon maga az állam tart fenn illetve vár el olyan körülményeket, helyzeteket melyekben hatósági alkalmazottak, közfeladatot ellátó személyek, civil szervezetek és gyerekjogi képviselők gyermekek ellen követnek el bűncselekményeket. Ezek a bűncselekmények politikai utasításra soha nem derülnek ki. Ki hinne egy nevelt gyereknek? Ha mégis van feljelentés, a rendőrség nem végez nyomozati munkát, az ügyészség nem emel vádat, a bíróság nem tárgyal ilyen ügyet…
A sajtó az ilyen eseteket nem tartja közlésre méltónak. Hogyan tudhatna erről bárki is?
A bántalmazott gyerekek bármit mondanak nem hisz nekik senki. Az iskolák nem jelzik a gyanús eseteket, hová is jeleznék? A jegyzők, családvédelmi szolgálatok, gyermekvédő szervek politikailag elkötelezettek, az állam finanszírozza őket.
A vér szerinti szülőknek marad az államilag biztosított nyomor, a harcot gyermekeikért vagy feladják, vagy nem tudják finanszírozni.
A gyermekek, ha valahol netán mégis otthonra lelnének, a gyámok és a tanácsadók azonnal áthelyezik őket, akár erőszakkal is, általában rosszabb helyre – ez elvárás.
Miért indokolt Magyarországon ilyen nagyságrendű nevelőszülői rendszert működtetni? Az egyházak kezébe adni? Nemzetközi kapcsolatok?
Az Unio tagállamainak területén összesen nincs ennyi nevelőszülő, mint Magyarországon. A gyerekek a nevelőszülőknél, kis falvakban a legnagyobb elszigeteltségben élnek, ritkán derül fény az elkövetett szexuális erőszakokra, verésekre, éheztetésekre, a mindennapos visszaélésekre.
Magyarországon havonta meghal 1 nő és hetente 1 gyermek erőszakos családi bűncselekményekbe. Ez az adat 40 éve nem változott. MIÉRT???
A korábbi tervek szerint a nevelőszülők pótolnák átmenetileg a gyermekek családját. Ez helyett a gyerekek testi - lelki erőszakot kapnak.

Álljunk ki azért, hogy minden szerv és hatóság, nyomozati és bűnüldöző szervek, jegyzők, TEGYESZ-ek, gyermekvédő civil és jogi személyek minden iratot kötelesek legyenek nyilvánosságra hozni, melyek gyermekek ellen elkövetett bűncselekményekhez kapcsolódnak.
Ez nem új dolog! Jogszabály biztosítja ezt a jogot, de a fenti érintettek törvényt és alapjogot sértően nem alkalmazzák.
Ezért kérjük a jog betartását és a személyes felelősségvállalás bevezetését!!!! Politikától független bűnüldöző szerveket és önkormányzatokat gyermekvédelmi ügyekben.

Petíció aláírása

Aláírásommal elfogadom, hogy Kurkó Andrea láthatja az általam ezen az űrlapon megadott összes információt.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.


Hozzájárulok ahhoz, hogy az ezen űrlapon megadott adatokat a következő célokból feldolgozzák:
Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...