A családpolitika kezelje egyenlő szülőként az apákat!

A családpolitika kezelje egyenlő szülőként az apákat és törekedjen a férfiak és nők gyermeknevelésben betöltött egyenlő szerepének elősegítésére!

Tisztelt Kulturális és Innovációs Minisztérium! Tisztelt Kormányzat! Tisztelt ellenzéki pártok! Tisztelt képviselők!
 
Annak ellenére, hogy mind Magyarország, mind az Európai Unió nemek közötti egyenlőségre vonatkozó stratégiája leszögezi, hogy az élet minden területén elő kell segíteni a nemek közötti egyenlőséget, semmi előrelépés nem történt az apák társadalmi egyenlőségének érdekében az elmúlt évtizedek során.
 
Sőt, a nemek közötti egyenlőséggel ellenkező irányba haladtunk. A válások növekedésével egyre több férfi szorult ki a gyermekek életéből és a gyermeknevelés területe még jobban feminizálódott. Válást követően a gyermekek kevesebb, mint 15%-a él továbbra is együtt az édesapjával (1). A végleg gyermektelenül maradó emberek többsége férfi (2). Azon családok esetében sem kiegyenlített a szülők szerepe, ahol együtt élnek a szülők. Gyedre mindössze az apák 8%-a megy el (3), és a gyermek későbbi életszakaszában is igaz, hogy a férfiak töltenek kevesebb időt a gyermekkel(4).
 
A kormány az elmúlt években sorra hozta az olyan intézkedéseket, amiből az apák nemük miatt vannak zárva, mint például a diákhitel kedvezmények (5). Ezek nem csak diszkriminatívak velük szemben, de egy olyan káros üzenetük is van, hogy az apák alacsonyabb rendű szülőnek számítanak. A kormányzati kommunikáció családpolitikájukkal rendszerint a nőket szólítja meg. Novák Katalin családokért felelős miniszter például a nőket biztatta, hogy nyugodtan válasszák a családot a karrier helyett, holott az adatok azt mutatják, hogy elsősorban a férfiak szorulnak ki a családi életből és a nők inkább a munkaerőpiacion kerülnek hátrányos helyzetbe.
 
A fentiekre való tekintettel kérjük Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli minisztert és a kormányt, hogy családpolitikájuk során kezeljék egyenlő szülőként az apákat, segítsék elő egyenlőségüket többek között az alábbi kérések megfogadásával. Kérjük továbbá az országgyűlési képviselőket és az ellenzéki pártokat is, hogy támogassák ezeket és tegyék programjuk részévé.
 
1. A családpolitika kezelje a férfiakat egyenlő szülőként, segítse elő, hogy a férfiak gyermeknevelésben, családban betöltött szerepei erősödjenek! Ez legyen része a nemek közötti egyenlőséget célzó politikának is és a döntéshozatal során vegye figyelembe az apákat és férfiakat képviselő civil szervezetek álláspontját. A fent említett nemek közötti egyenlőtlenségek megszüntetésére törekedjenek, ahol az apáknak minden szempontból egyenlő szerepe van a társadalomban, a családban, a gyermekek gondozásában és nevelésében.
 
2. Kerüljön bevezetésre apa-gyed! A szülői szabadságok egy része Izlandon, Svédországban, Norvégiában és Finnországban bevezetett rendszerhez hasonlóan legyen megosztva egyenlő arányban az anya és az apa között! Jelenleg Magyarországon az anya számára van fenntartva 6 hónap csecsemőgondozási szabadság, míg az apának csak pár nap jár a szülés után. Ez kerüljön megváltoztatásra oly módon, hogy az apa is kapjon 6 hónapot (apa-gyed) amit a gyermek 0,5 és 3 éves kora között csak ő vehet igénybe! A kormány ösztönözze egyéb módon is (például kampányokkal, juttatásokkal), hogy a szülői szabadságokat egyenlő arányban vegye igénybe az anya és az apa!

5810f108-6413-4c99-9ba0-b9e242bccb1f1.jpg

3. Lépjenek fel annak érdekében, hogy semmilyen jogi diszkrimináció ne érje az apákat. A családpolitikai támogatásokra (például a diákhitelkedvezményekre és többgyermekesek adókedvezményeire) az anya és az apa azonos feltételekkel legyen jogosult. Az okmányokba (például személyi igazolvány) kerüljön be az apa neve is. A jövőben bevezetendő intézkedések is minden esetben a nemek közötti egyenlőség elvének figyelembe vételével történjenek.
 
4. A kommunikációjukban is egyenlő szülőként jelenjenek meg a nők és a férfiak, akik ugyanolyan kompetensek a gyermekek ellátásában, otthoni teendők elvégzésében.
 
5. A politika segítse elő, hogy a megszűnjön a férfiakkal szemben az elvárás, hogy elsődleges keresők legyenek. A férfiak számára kijelölt társadalmi elvárások mind abba az irányba mutatnak, hogy a pénzkeresetet mindennel szemben előtérbe helyezzék, ez nagyban hozzájárul az apákat sújtó egyenlőtlenségekhez. Ez nemcsak családjától, gyermekeitől fosztja meg a férfiakat, de számos további társadalmi hátránnyal jár, megfosztja az embert egészétől, lelkétől, igényeitől, egyéb szükségleteitől, érzéseitől, egészségétől, illetve rossz hatással van a fiúk iskolai eredményességére.
 
6. Tudatosítsa a politika a társadalomban, hogy a nemek közötti egyenlőség a nők és a férfiak közös érdeke. Támogassa az anyákat is abban, hogy a munkaerőpiacon tapasztalható hátrányaik megszűnjenek! Hívja fel a figyelmet arra, hogy az apák egyenlősége és nők munkaerőpiaci egyenlősége nem egymással szemben áll, hanem erősíti egymást!
 
Kérjük önöket, hogy a fenti kérések figyelembevételével járuljanak hozzá, hogy társadalmunk elinduljon abba az irányba, hogy az apa és az anya minden szempontból egyenlő szülő legyen, a férfiaknak és nőknek minden szempontból egyenlő része legyen a gyermeknevelésben, szocializációban, valamint a társadalom minden tekintetben ugyanolyan kompetens szülőként kezelje a nőket férfiakat és a nőket.
 
Köszönettel,
Modern Férfipolitikáért Mozgalom
 
Csatlakozó szervezetek:
Polgári Válasz
Valódi Egyenlőségért Civil Társaság
Férfihang Civil Társaság
Apaszív Egyesület
 
 
Források:
(1): https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_547_Demografia/ch03s02.html#ftn.id518040: "1970 óta népszámlálásról népszámlálásra csökken a párkapcsolaton alapuló, és nő az egyszülős családok aránya. Az időszak kezdetén minden tízedik család állt egy szülőből és nőtlen, hajadon gyermekből, 2001-ben már minden hatodik.(...) A 2011-es népszámlálás 536 614 családjából a többségben az anya van egyedül a gyermek(ek)kel, ez 464 761 (86,6%) család. Az „apa gyermekkel” típusú családok száma 71 853 (13,4%) volt.
(2a): https://szociologia.hu/dynamic/szalma_takacs.pdf "a cenzus adatai alapján a
körükben nemcsak magasabb a gyermektelenek aránya, mint a nők körében, hanem
gyorsabb ütemben is növekszik: a 41 és 45 év közötti korcsoportban ez az arány 17%
volt 2001-ben és 22% lett 2011-ben"
(A férfiak gyermektelensége, mint társadalmi probléma)
(3): https://24.hu/belfold/2018/06/17/rakapcsoltak-az-apak-megduplazodott-a-gyed-en-levo-ferfiak-szama/ (Emberi Erőforrások Minisztériumának válasza a sajtó megkeresésére) "8057 apa élt az az ellátással, ez a 99 362 GYED-es szülő 8 százaléka"
(4) http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/muhelytanulmanyok5.pdf "2010-ben az anyák napi átlagban 59, az apák 14 percet töltöttek a gyermekkel"
(5a) 291/2017. (X. 3.) kormányrendelet "18/A. § (1) A hitelfelvevő nő második gyermeke megszületése vagy örökbefogadása esetén a fennálló hallgatói hiteltartozása ötven százalékának megfelelő összegű, harmadik vagy további gyermeke megszületése vagy örökbefogadása esetén a fennálló tartozása száz százalékának megfelelő összegű vissza nem térítendő állami támogatásban (a továbbiakban: gyermektámogatás) részesül"
(5b) https://www.nav.gov.hu/nav/ado/szja/Negy_vagy_tobb_gyerme20200128.html "2020. január 1. óta új adóalap-kedvezményt vehetnek igénybe a négy vagy több gyermekes anyák."

Modern Férfipolitikáért Mozgalom    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Petíció aláírása

Aláírásommal elfogadom, hogy Modern Férfipolitikáért Mozgalom láthatja az általam ezen az űrlapon megadott összes információt.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.


Hozzájárulok ahhoz, hogy az ezen űrlapon megadott adatokat a következő célokból feldolgozzák:
Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...