A BUDAPESTI ÉJSZAKA MINDENKIÉ!

Legyen a budapesti éjszaka mindenkinek élhető!
Legyen jó dolgozni, pihenni, szórakozni!

Hadd legyünk büszkék a budapesti éjszakára mindannyian,
védjük meg a pezsgő éjszakai élet miatt létrejött több mint 50.000 munkahelyet!

Őrizzük meg városunk virágzó turizmusát,
ami a GDP közel 10%-át teszi ki!

A jelen petíció aláírásával tiltakozunk a VII. kerületi éttermek és szórakozóhelyek éjszakai nyitvatartásának tervezett korlátozása ellen.

Alulírottak kérjük a kormányt és az önkormányzatokat, éljenek kompetenciájukkal és hatáskörükkel, legyen rend és tisztaság közterületeinken!

 

Adatvédelmi és hozzájárulási nyilatkozat

A jelen petíció aláírásával nyilatkozom arról, hogy az alábbi tájékoztatás és hozzájárulási nyilatkozatot elolvastam, megértettem és tudomásul vettem.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

TÁJÉKOZTATÁS ÉS HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT

Az adataid védelme nagyon fontos számunkra, ez a nyilatkozat erről szól.

Kérjük, hogy gondosan olvasd el!

Mi, Az Élő Erzsébetvárosért Egyesület (székhely: 1073 Budapest, Kertész utca 48.; nyilvántartási szám: NAIH 137021/2018), mint szervező (továbbiakban: „Szervező”), a jelen peticióval/online aláírásgyűjtéssel kapcsolatban, a www.peticiok.com oldalon keresztül megadott adatok (név, lakcím, e-mail cím) kezelésével kapcsolatban a következőkről tájékoztatjuk a jelen petíció aláíróját (továbbiakban: „Aláíró”).

Az adatkezelés célja annak aláírásokkal történő demonstrálása Magyarország Kormánya és a Budapest Főváros VII. Kerületi Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: „Önkormányzat”) felé, hogy a Budapest VII. kerületi szórakozóhelyek és éttermek a Főváros arculatának és hangulatának meghatározó elemei, melyek jelentős mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy Budapest ma Európa egyik legkedveltebb turisztikai célpontja és évről évre több külföldi keresi fel. A szórakoztatáson és kulturális programokon túl a negyed több ezer munkahelyet és így megélhetési lehetőséget biztosít a fővárosi lakosoknak. A 2018. február 18-ára tervezett népszavazás az említett szórakozóhelyek és éttermek éjféli bezárásának ügyében és az ahhoz kapcsolódóan tervezett jogszabályalkotás ellehetetlenítené ezeket a helyeket és a munkahelyek megszűnésével, valamint a turizmus drasztikus visszaesésével fenyeget. A fent bemutatott célon túl az adatok segítségével az adatkezelő naprakész tájékoztatást kíván nyújtani az aláíróknak a petícióval kapcsolatos hírekről, valamint az egyéb fontos eseményekről, tudnivalókról.

A hatályos hazai és Európai Uniós jogszabályoknak megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelést végző szervező elérhetősége: eloerzsebetvarosert2009@gmail.com. Az adatkezelés jogalapja a jelen nyilatkozat online, a www.peticiok.com keresztüli aláírásával megadott hozzájárulás, a kezelt adatok köre pedig a megadott személyes adatok (Aláíró neve, címe, e-mail címe). Az adatkezelés címzettjei a Budapest VII. kerületi Önkormányzat és Magyarország Kormánya, az adatok máshová nem kerülnek továbbításra.

Ezenkívül tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő az adatokat az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig, de legfeljebb egy évig tárolja, majd ezt követően megsemmisíti. Az aláíró kérelmezheti az adatkezelőtől a megadott adataihoz való hozzáférést, az adatok helyesbítését, törlését, vagy a kezelés korlátozását. Az aláíró emellett jogosult a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, valamint jogosult a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani. A személyes adatok alapján automatizált döntéshozatalra és profilalkotásra nem kerül sor.

Az Aláíró jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárul a fent megadott személyes adatai Szervező által, az adatkezelési céllal összefüggésben történő kezeléséhez, azok Magyarország Kormánya és az Önkormányzat (ideértve az Önkormányzat képviselő testületét) részére történő továbbításához, és ahhoz hogy e-mail címére a Szervező a fenti tárgyhoz kapcsolódó tájékoztató e-maileket küldjön, és jelen nyilatkozat aláírásával
kijelenti, hogy a fenti adatkezelési tájékoztatót elolvasta, megértette és tudomásul vette.


Az Élő Erzsébetvárosért Egyesület    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével