A 2019-ES ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSON NE SZAVAZZANAK A PÉNZURALMI GLOBALISTÁS VÁLSÁGOKOZÓ PÁRTOK JELÖLTJEIRE (A PÁRTOK NEVÉT LÁSD A PETÍCIÓBAN)! A 3. utas nemzeti civilek kérése!

TISZTELT HONFITÁRSUNK! 

 

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK!

A VÁLSÁGOKOZÓ PÉNZURALMI GLOBALIZMUS MAGÁNPÉNZRENDSZERRE (kamatra-kizsákmányolásra), MÉDIA- ÉS PÁRTURALOMRA, HAZUGSÁGOKRA, PRIVATIZÁCIÓRA, A 4 NEOLIBERÁLIS ALAPELVRE ÉS A DEMOKRÁCIÁNAK HAZUDOTT MAGÁNMONOPOLISTA DIKTATÚRÁRA ÉPÜL! 

A 3. UTAS NEMZETI CIVILEK pénzuralmi globalistás válságokozók közé tartozóknak tekintik azokat a pártokat és szervezeteket, amelyek-amelyeknek:

1. érvényesnek és törvényesnek tartják a jelenlegi alaptörvényt,

2. elfogadják a terrorisztikus NATO-hoz, majd a diktatórikus EU-hoz történő diktatórikus, törvénytelen és érvénytelen csatlakozásról szóló népszavazás eredményét, 

3. nincs értékrendváltáson alapuló valódi rendszerváltó cselekvési terve (programja), komoly, minimum 12 sarokponja,

4. nincsennek a cselekvési tervükben erényjótállást (becsületszerződést, garanciákat) tartalmazó pontok (azoknak kell garantálni, hogy nem tudják becsapni a magyarságot és a vele együtt élő nemzetiségeket az elmúlt 30, + az előző 40 évben uralmon lévő felülről szervezett pártok mind becsapták a nemzetet-népet,

5. nincs a cselekvési tervükben a nemzetközi pénz- és háttérhatalomtól független magyar közpénzrendszer megteremtése, a mostani, a magyarságtól független, főleg ezért és a magyarellenes, bűnös adósságcsapda miatt "kell" elviselhetetlen mértékű adókat és járulékokat fizetnünk elnyomóinknak és kifosztóinknak, (azokat, akik eltudják mondani ennek a lényegét, nem engedik be a főáramú médiába, ha beengednék, akkor a sok alultájékozott, saját, a magyarság és az emberiség érdekeit felismerni képtelen ember megismernék, hogy mit tesznek velük azok a "jobb-bal", valójában pénzuralmi globalistás  erények nélküliek, akikre szavazgat közel 30 éve,   

6. elfogadják a főáramú bűnös média által régóta működtetett elhallgatásokat, hazugságokat, félrevezetéseket, magyarellenes médiaterrort, 

7. elfogadják az ország elmúlt kb. 30 (+30) év alatt történő eladósítását, kiárusítását, kifosztását, szétlopását, a demokráciának hazudott magánmonopolista diktatúra működtetését,

8. nem akarják a kommunista és a mostani pénzuralmi globalistás diktatúra működtetőinek és segítőinek az elszámoltatását, különleges bíróság elé állítását, a bűnpártok feloszlatását !!! 

---------------------

A FELÜLRŐL SZERVEZETT PÁRTOK, VAGY SEGÍTŐI-FEDEZŐI A FENTIEKET (VAGY A NAGY TÖBBSÉGÉT) NEM AKARJÁK, EZÉRT ARRA KÉRJÜK A MAGYARSÁGOT ÉS A VELE EGYÜTT ÉLŐ NEMZETISÉGEKET, HOGY NE SZAVAZZANAK AZ ALÁBBI GAZDASÁG, NÖVEKEDÉS-ÉS HASZONKÖZPONTÚ PÉNZURALMI GLOBALISTÁS VÁLSÁGOKOZÓ, ERÉNYJÓTÁLLÁST NEM ADÓ PÁRTOK JELÖLTJEIRE, ÉS AZOKRA SE, AKIKET TÁMOGATNAK LÁSD:

DK, MSZP, MOMENTUM, LIBERÁLISOK, PÁRBESZÉD, FIDESZ-KDNP, LMP,  MINDENKI MAGYARORSZÁGA MOZGALOM, többé-kevésbé a JOBBIK is pénzuralmi globalistás! 

Azoktól is kérjük a Petíció aláírását, akik nem fogadják el az elmúlt 30 év, sok esetben nem a magyarság érdekeit szolgáló politikáját, és nem akarnak a felülről szervezett utódaikra szavazni !

A nagy tévék (M1, DUNA TV, RTL, HÍR TV, TV2, ATV) politikai műsoraiban kb. 99.8%-ban, csak a pénzuralmi globalistás válságokozókat engedik be, EZÉRT, BOJKOTTÁLJUK AZ AZOKBAN HÍRDETŐ CÉGEK TERMÉKEIT!!!

Az egyetlen alulról szerveződő nemzeti erő (EMNP, a Magyarok Világszövetsége és a 3. utas nemzeti civilek támogatásával) több mint 21 ezer ajánlást adott be a 2019-EP választásra, a sorsoláson első helyre került, majd kb. 1.5 nap után közölte a "Nemzeti" Választási Iroda és Bizottság, hogy több mint 4 ezer érvénytelen, ezért nem engedték indulni, az ajánlások közös ellenőrzését 5% kivételével nem engedték meg (az érvénytelennek mondott 5% többsége érvényes volt)..!! 

A fellebbezést elutasította a hiteltelen NVI-NVB után a Kúria, a BRFK és a Fővárosi Főügyészség is, valószínű, hogy kivisszük az ügyet az Emberi Jogok Európai Bíróságára (a fentiekről szóló írásainkat lásd a facebookos lapomon a jegyzeteim között (https://www.facebook.com/andras.brindza/notes_my_notes. ) !!! 

 

A Petíció aláírását, osztását és terjesztését köszönjük!!! 

Üdvözlettel: Brindza András közíró, ÖFEM, MAREVOSZ, FBMM, a Leleplező könyvújság egyik elindítója, Molnár V. József, a Kárpát-medence néplélekrajz kutatója, író, 60 könyv szerzője, 1956-os szabadságharcos, a Történelmi Vitézi Rend tagja, a 3. utas civil Független, Boldoguló Magyarországért Mozgalom szellemi, lelki és erkölcsi támogatója.

Az alábbi linken lévő képen Molnár V. József és Brindza András látható -- https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2081694565255975&set=pob.100002463564826&type=3&theater

Kelt: 2019. IX. 1-én, Földanya havában 

------------------------------------------------------------

 

Kapcsolódó anyagok! 

A 3.UTAS NEMZETI CIVILEK ÉS MÁS SZERVEZETEK BOJKOTTFELHÍVÁSA A DIKTATÓRIKUS EP VÁLASZTÁSRA!+ AZ NVI-NVB FELJELENTÉSE!
--------------------------------------
 
A 3. UTASOK NYÍLT LEVELE ORBÁN VIKTOR, AZ ORBÁN KORMÁNY, PINTÉR SÁNDOR, A “NEMZETI” VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐI ÉS A NVB RÉSZÉRE!

---------------------------------------

A MAGYARSÁG ÉS AZ EMBERISÉG VÁLASZÚT ELŐTT ÁLL -- VÁLASZTHAT AZ ELMÚLT 30 ÉVBEN URALMON LÉVŐ PÉNZURALMI GLOBALISTÁS VÁLSÁGOKOZÓK -- A ROMLÁS ÉS PUSZTULÁS ÚTJÁN JÁRÓK ÉS UTÓDAIK, A FELÜLRŐL SZERVEZETT, VALÓDI RENDSZERVÁLTÓ CSELEKVÉSI TERVVEL NEM RENDELKEZŐK, ERÉNYJÓTÁLLÁST (garanciát) NEM ADÓ, VAGY A FŐÁRAMÚ MAGYARELLENES BŰNÖS MÉDIA ÁLTAL AGYONHALLGATOTT, ERÉNYJÓTÁLLÁST ADÓ 3. UTAS NEMZETI ERŐK -- AZ ÉLET ÚTJÁT AKARÓK KÖZÜL!!!
AZ IGAZSÁGOT ÉS A KIUTAT LÁSD AZ ALÁBBI ANYAGAINKBAN !

A VÁLSÁGOKOZÓ PÉNZURALMI GLOBALIZMUS, VALAMINT AZ ÉLET ÚTJÁT TARTALMAZÓ 3. ÚT TÖMÖR MEGHATÁROZÁSA, + A KIÚT!!! 😇
Pénzuralmi globalistások pld.: DK, MSZP, MOMENTUM, LIBERÁLISOK, PÁRBESZÉD, FIDESZ-KDNP, LMP, MINDENKI MAGYARORSZÁGA MOZGALOM, többé-kevésbé a JOBBIK is pénzuralmi globalistás -- VANNAK BÖLCSESSÉGET SZERETŐ, HITELES ERÉNYESEK IS, CSAK AZOKAT NEM SZOKTÁK BEENGEDNI A FŐÁRAMÚ MÉDIÁBA, NE SZAVAZZ A BŰNPÁRTOKRA -- A JELENEDDEL ÉS A JÖVŐDDEL A SÁTÁN JÁTSZIK -- ÉBREDJ MAGYAR!!!

A kép linkje: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2258943577531072&set=a.336342503124532&type=3&theater
--------------------
A fenti című alapírásunk linkje: https://www.facebook.com/notes/brindza-andrás/a-válságokozó-pénzuralmi-globalizmus-valamint-az-élet-útját-tartalmazó-3-út-tömö/2042655389159893/
-------------------------------

AZ ALÁBBI ANYAGAINKBAN AZ IGAZSÁG, AZ ELMÚLT 29 ÉV TÉNYÁLLÁSA, FONTOS TUDNIVALÓK A TÖRVÉNYTELEN ÉS ÉRVÉNYTELEN ELŐZŐ 2 ALKOTMÁNYRÓL-ALAPTÖRVÉNYRŐL, A PÉNZRENDSZERRŐL, MAGYARORSZÁG BŰNÖS ELADÓSÍTÁSÁRÓL, KIÁRUSÍTÁSÁRÓL, KIFOSZTÁSÁRÓL, A DIKTATÓRIKUS EU-RÓL, A MÉDIÁRÓL, A MAGYARSÁG LEGFONTOSABB SZENT KÜLDETÉSEI ÉS A VÁLSÁGBÓL KIVEZETŐ ÚT OLVASHATÓ !!!

„Minden ki nem mondott igazság méreggé válik!” ( Nietzsche)

"Szomjúzni kell az igazságra és magunkhoz kell venni a bölcsesség kenyerét !" (Jézus) "A bölcsesség elhozza a megvilágosodást és receptet ad az élethez." 😇
"Ha a szeretet, az igazság, a jóság, a becsület, a tudás, a bölcsesség útján jársz és sok jót cselekszel, akkor mindig erős leszel." ( Brindza András, 2013.III.29.)
---------------------------------

2000 körül a 3.utas Összefogás a Fennmaradásért Mozgalom ( ÖFEM ) bemutatására a következőket írta néhai Síklaky István közgazdász bajtársunk:

"A kamatra (kizsákmányolásra) épülő globalizálódó kapitalizmus az emberiség túlnyomó többségét egyre nagyobb nyomorba, kiszolgáltatottságba taszítja, és pusztítja az élet természetes feltételeit. Belső ellentmondásai folytán összeomlóban van. Történelmi szükségszerűség, hogy valamilyen módon átadja a helyét egy természetes társadalmi rendnek.
A természetes társadalom mentes a pénz, média- és párturalomtól, önigazgató, emberközpontú, harmóniában van a természeti környezettel, és mindenkinek létbiztonságot nyújtó szociális igazságosságot valósít meg. Erkölcsi (természetjogi) alapja a felebaráti szeretet. Magyarországi megvalósításának tervét a Fennmaradás társadalmi programja, később a Létbiztonság és harmónia című könyvek, legtömörebben pedig a 12 pont tartalmazza.

2017-ben a 12 pont frissítve és bővítve lett lásd:

A 3.UTAS NEMZETI CIVILEK RENDSZERVÁLTÓ SAROKPONTJAI, EZ KÉPEZI AZ ALAPJÁT A NEMZETI ZÖLDEK CSELEKVÉSI TERVÉNEK IS! 😇
https://www.facebook.com/notes/brindza-andrás/a-3utas-nemzeti-civilek-rendszerváltó-sarokpontjai-ez-képezi-az-alapját-a-nemzet/1398509773574461/ !!!

A mozgalom feladata: minél több emberrel megismertetni ezt a programot és tudatossá tenni, hogy Magyarországon való megvalósításának egyetlen feltétele az állampolgárok e program alapján való összefogása békés, de határozott együttes cselekvésre."
--------------------------------

"Az elmúlt évek és évtizedek liberalizmusa egy ideológiai álarc az egész Világ uralására törekvő nemzetközi pénzügyi, média- és pénzuralmi globalistás válságokozó politikai háttérhatalom, a magánpénzrendszer tulajdonosai kezében lévő monopoltőke és a multik szabad áramlása számára !"

(Brindza András)

------------------ 
(...) "A pénztőke hatalmasainak messzetekintő célja nem kevesebb, mint a pénzügyi ellenőrzés olyan magánkézben lévő világrendszerének a létrehozása, amely képes uralni valamennyi ország politikai rendszerét és a világgazdaság egészét. Ezt a rendszert a világ központi bankjai feudális módon ellenőriznék összhangban azokkal a titkos megállapodásokkal, amelyeket a rendszeresen tartott magántalálkozókon és konferenciákon elfogadnak!" (...)

A pénzoligarchia és a központi bankok (Dr. Drábik János)
---------------------------------

"Aki bajban nemzete sorsa iránt közömbös, az annak egyben árulója is !”

(I. Rákóczi Ferenc) 

"NEMCSAK AZÉRT VAGYUNK FELELŐSEK, AMIT TESZÜNK, HANEM AZÉRT IS, AMIT NEM TESZÜNK MEG."  (LAO-CE)

"Ami a bölcs szeme előtt áll: a kötelesség;
ami a közönséges ember szeme előtt áll: a haszon."

(Konfuciusz)

"EMELD NEMZETEDET -- EZ LEGYEN A TÖRVÉNYED !"
( BESSENYEI GYÖRGY )

"Magyarnak lenni nem állapot, magyarnak lenni magatartás!"

(Márai Sándor)

"AZ TESZ BENNÜNKET EMBERRÉ, HOGY KÉPESEK VAGYUNK ÁLDOZATOKAT HOZNI NEMES CÉLOK ÉRDEKÉBEN!"

"MINDEN EMBER ANNYIT ÉR, AMENNYIT A CSALÁDJÁÉRT, ÖNMAGÁÉRT, MUNKÁJÁÉRT, A NEMZETÉRT, A HAZÁÉRT, AZ EMBEREKÉRT, AZ ÁLLATOKÉRT, A VILÁGÉRT, A KÖRNYEZETÉRT TESZ, ÉS AMENNYIT AZ ADOTT SZAVA."

(Brindza András)

LÁSD BŐVEBBEN AZ 5. LINKEN LÉVŐ KÉP MELLETT!! 

 

 

 

       

 

 


Brindza András közíró    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom Brindza András közíró petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.


VAGYFizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...