Pedofíliamentes Magyar Narancsot!

Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

a TASZ közleménye + magyarázó blog

2014-03-14 11:57:30

ne féljetek, a TASZ szükség esetén vállalja a jogi képviseletünket

https://www.facebook.com/szigetivera/posts/608421362598176

ha nem értitek az ügyet, vagy az ismerőseitek nem értik, itt egy kis segítség

http://lolitaakishugunk.blog.hu/


Szigeti Vera

ügyvédi felszólítás

2014-03-12 16:43:27

Kedves aláírók és érdeklődők,
ma a következő levelet kaptam:

"Tisztelt Címzett!

Alulírott dr. Puskás Gábor) ügyfeleim, a Magyarnarancs.hu Lapkiadó Kft. (1094 Budapest, Páva utca 8. 5. em., a továbbiakban: Társaság), valamint a Magyar Narancs Hetilap Szerkesztősége (1094 Budapest, Páva utca 8. 5. em., a továbbiakban: Szerkesztőség) nevében az alábbiak miatt fordulok Önhöz - más elérhetőség nem lévén, ezen a csatornán.

Tudomásunkra jutott, hogy a www.peticiok.com internetes oldalon „Pedofíliamentes Magyar Narancsot” címmel a http://www.peticiok.com/pedofiliamentes_magyar_narancsot linken bárki számára elérhető petíció (a továbbiakban: Petíció) jelent meg, amely súlyosan sértő ügyfeleim, valamint a cikk magánszemély szerzője számára az alábbiakra tekintettel.

A Petíció olyan állításokat tartalmaz egy véleménycikk kapcsán, amely nyilvánvalóan túlterjeszkedik a véleménynyilvánítás magyar és nemzetközi jog által védett keretein és ügyfeleim jóhírnevét sértik a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 78. §-a alapján, amely a következőképp rendelkezik:

„78. § (1) A személyhez fűződő jogok védelme kiterjed a jóhírnév védelmére is.
(2) A jóhírnév sérelmét jelenti különösen, ha valaki más személyre vonatkozó, azt sértő, valótlan tényt állít, híresztel, vagy való tényt hamis színben tüntet fel.”

Másfelől a becsület csorbítására alkalmas tény állításával a rágalmazás büntetőjogi tényállásának minősített esete is megvalósul tekintettel arra, hogy az elkövetés nagy nyilvánosság előtt, továbbá jelentős érdeksérelmet okozva történt. A rágalmazás büntetőjogi tényállását a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 226. §-a az alábbiak szerint szabályozza:

„226. § (1) Aki valakiről más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt állít, híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a rágalmazást
a) aljas indokból vagy célból,
b) nagy nyilvánosság előtt, vagy
c) jelentős érdeksérelmet okozva
követik el.” (Kiemelés utólagos)

Nagy nyilvánosságon a hivatkozott törvény 459. § 22. pontja szerint a bűncselekménynek a sajtótermék, médiaszolgáltatás, sokszorosítás vagy elektronikus hírközlő hálózaton való közzététel útján történő elkövetését is érteni kell.

A Petícióban szereplő állítások tehát olyan, az ügyfeleimre nézve súlyosan sértő állítások, amelyek nemcsak büntetőjogi, hanem polgári jogi és kártérítési kötelezettséggel járó következményeket is maguk után vonnak. Erre tekintettel

felszólítom,

hogy a jogsértő Petíciót haladéktalanul távolítsák el, a Petíció eltávolítását felém a jelzett emailcímen igazolják.

Amennyiben a felszólításnak legkésőbb 1 munkanapon belül nem tesz eleget, ügyfeleim kénytelenek lesznek minden további értesítés nélkül a fenti eljárások megindítása érdekében a megfelelő jogi lépéseket megtenni.

Budapest, 2014. március 12.

Tisztelettel,

dr. Puskás Gábor ügyvéd "


Szigeti Vera

változtatások

2014-03-11 22:45:52

Kedves aláírók, néhény helyen csiszoltam, pontosítottam a szöveget, (lényegi változtatás nem történt).
Üdv, és köszönöm, hogy a neveteket adtátok!


Szigeti VeraPetíció megosztása

Segítsd ezt a petíciót, hogy több aláírást érjen el.

Hogyan lehet népszerűsíteni egy petíciót?

  • Ossza meg a petíciót a Facebook oldalán és a petíció témájához kapcsolódó csoportokban.
  • Vegye fel a kapcsolatot a barátaival.
    1. Írjon egy üzenetet, melyben részletezi, miért írta alá ezt a petíciót. Ez segít másoknak megérteni, hogy milyen fontos ez a téma, így valószínűbb, hogy ők is aláírják a petíciót.
    2. Másolja ki és illessze be a petíció webcímét az üzenetbe.
    3. Küldje el az üzenetet e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram és LinkedIn használatával.