Az akác legyen hungarikum!

Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Az akác hungarikum lett!

2014-05-18 07:27:48

2014. 05. 18., vasárnap;

- NYÍREGYHÁZA

 

Tisztelt Aláírók!

 

Örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy 'Az akác legyen hungarikum!' c. aláírásgyűjtés elérte a kitűzött célját!

Tegnapelőtt, 2014. 05. 16.-án, pénteken 15.00 h-kor a Hungarikum Bizottság kihelyezett ülésén Szarvason immár egyhangúlag támogatta a harmadik fordulóban a zárószavazáson is mind az akácméz, mind az akác felvételét a Nemzeti Értéktárba, és azt hivatalosan is hungarikumnak minősítette.

Köszönet Önöknek, akik ehelyütt közel 75.000 aláírással csatlakoztak a célhoz! Bár az eredetileg célul kitűzött százezer aláírás nem gyűlt össze, de azt sikerült megközelíteni, amit pedig az aláírásokkal szerettünk volna elérni, azt sikerre vinni.

Köszönet az Akác Koalíciónak, amely az aláíráskezdeményezést követően néhány nappal - egymástól függetlenül - ugyanazzal a céllal jött létre, és amelynek szakmai és tudományos szervezetek lettek tagjai Glattfelder Béla EP képviselő vezetésével. Tudom, hogy az Akác Koalíció tagjait ugyanúgy bátorította és erősítette az Önök aláírásainak sokasága, mint ahogy bennünket az Akác Koalíció szakmai ereje.

Önök a nevükkel a hazánkban egyéni kezdeményezésből valaha indított elektronikus aláírásgyűjtések legnépszerűbbikéhez és legtámogatottabbjához cstalakoztak. Nekem egyedül ez nem sikerülhetett volna. Külön köszönet minden hazánkfia nevében azoknak, akik külföldről támogatták aláírásukkal a kezdeményezést.

Köszönet mindannak a több mint ötvenezer személynek is, akik a Facebookon vagy egyéb közösségi oldalon lájkolták és ezzel önzetlenül népszerűsítették ezt a célt.

Ehelyütt újra megerősítem, hogy a fehér akác és az akácgazdálkodás soha nem volt és nem is lesz a Kárpát-medence közel 300 őshonos fásszárú növényfajának az ellensége vagy a vetélytársa.

Nagyon jó volt látni, hogy ebben a kérdésben nem volt társadalmi és politikai megosztottság. Kívánom, hogy a nemzetünk meghatározó horderejű és történelmi súlyú kérdéseiben az elkövetkezendőkben ugyanilyen egység legyen, és az emberi szív és szolidaritás győzedelmeskedjen a szakmai és politikai ideológiák fölött. Mert ez mindennél előbbrevivő!...

Amikor az aláírásgyűjtést létre hívtam, azt ezzel az első hozzászólással indítottam útjára: "Az akác elindult a hungarikummá válás útján...". Nos, a célt elértük és az utolsó hozzászólásomat és közleményemet így zárom:

 

Az akácméz és az akácmézből készült erdészeti termékek hungarikummá lettek!

 

Ezzel a zárszóval ünnepélyesen lezárásra kerül a jelen aláírásgyűjtés.

 

Őszinte és hálás köszönettel Mindannyiójuknak!

 

a kezdeményező

ifj. PÁLYI Zoltán

egy nyírségi erdőmérnök

 

U.i.: Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy támogató aláírásaik bekerülnek a Nemzeti Értéktárba, az akácot hungarikummá nyilvánító hivatalos dokumentum mellé.


ifj. PÁLYI Zoltán, erdőmérnök

Erdészettudományi és erdőökológiai szakmai vélemény a X. Flóra Konferencia egyoldalú Akácállásfoglalására

2014-04-02 15:17:11
2014. 02. 04., szerda;

 

- NYÍREGYHÁZA

 

Tisztelt Aláírók!

 


A tegnapi naptól a világhálón nyilvánosan is elérhető a márciusi soproni X. Flóra Konferencia egyoldalú akácállásfoglalására megalkotott erdészettudományi és erdőökológiai szakmai véleményem. A link:
 
 

Az elfogult és rövid klisékre tárgyilagos és részletesen kifejtett tényekkel válaszoltam.

 

A Szakmai Vélemény tartalma mindenki számára szabadon megismerhető.

 

A múlt héten az Európai Unió minősített többséggel mégis elfogadta az Idegenhonos Özönnövények (Invasive Alien Species) rendelettervezet első változatát, az előző heti sikeres hazai vétó ellenére.

 

 

Ebben az akác a legrosszabb, hármas besorolással szerepel - részletek a Szakmai Vélemény vége felé -, és hazánk nem kapott írásos garanciát arra vonatkozóan, hogy az akác esetében a tervezett korlátozás mértéke enyhülni fog, ill. hogy nem fog a fafaj teljes betiltásra kerülni.

 

Ezekre a fejleményekre való tekintettel kérek mindenkit arra, hogy igyekezzen további támogatókat szerezni a jelen kezdeményezésnek, ti. az aláírásgyűjtés innentől már egy figyelemfelhívó tiltakozó célt is kap a preambulum címében megfogalmazott alapcélkitűzésen túl.

 

Egyúttal mindenkinek nagyon köszönöm az eddigi megtisztelő aktívitását!

 


Erdészüdvözlettel!


ifj. Pályi Zoltán

 

'Az akác legyen hungarikum' c. aláírásgyűjtés Kezdeményezője

 

 

egy nyírségi erdőmérnök

 

U.i.: A tét a gazdálkodói szabadság megőrzése, amelyet nem szabad egy értelmetlen és merőben egyoldalú közösségi szempontrendszernek alárendelve korlátozni. A természetvédelem nem lehetetlenítheti el az emberek megélhetéshez való jogát, mely az ENSZ által deklarált egyetemes emberi alapjog! Meneteljünk tovább és legyünk a csendes aknamunkát végző önző hazai hivatalos természetvédelemnél hangosabb, de továbbra is békés többség!...

ifj. PÁLYI Zoltán, erdőmérnök

Túl az 50-en!...

2014-02-20 07:40:31

Tisztelt Aláírók!


Örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy tegnapelőtt (02. 18.) este 'Az akác legyen hungarikum!' c. petíció a hazánkban valaha indított elektronikus aláírásgyűjtések közül a legtámogatottabb lett. Az aranyéremért a hálás köszönet Önöket illeti!

Tegnap (02. 19.) pedig összegyűlt a Petíció preambulumában célul kitűzött 100.000 aláírás 50%-a. És egy hónap sem telt el az aláírásgyűjtés indulása óta. Ez utóbbi is az Önök páratlan aktivitásának az eredménye!

A cél eléréséhez nem másra lenne szükség, mint hogy minden eddigi Aláíró küldje el a kezdeményezést még legalább egy olyan személynek, aki egyetért a petíció preambulumában megfogalmazottakkal.

Ez alkalomból tisztelettel szeretném javasolni, hogy próbáljuk olyan külföldi barátunk, imserősünk vagy kollégánk figyelmébe ajánlani a honlapot, aki ismeri és kedveli az akácot és a belőle készült termékeket, vagy egyszerűen csak Magyarország és a magyar emberek barátja. Rendkívül megtisztelő lenne, ha külföldi Aláírók sokasága is ki tudná fejezni elismerését a nemzeti értékeink iránt. Hiszen ahogy a preambulum végén megfogalmaztam: "A hungarikumok közösségi oltalom alatt állnak - a hungarikumok mindenkié."

Én magam is ezt fogom tenni a következő napokban.


Meneteljünk tovább együtt a kitűzött cél felé!


Hálás köszönettel és baráti üdvözlettel!a Kezdeményező
egy nyírségi erdőmérnök

 

 

U.i.: Köszönöm, hogy újra megszólíthattam Önöket! 


ifj. PÁLYI Zoltán, erdőmérnök

Közeledik a cél...

2014-02-12 16:09:25

Tisztelt Aláírók,

az akác, az akácméz és az akácból készült erdészeti termékek hungarikummá válásának Támogatói!

 

Nagyon megtisztelő, s egyben nagy felelősség is, hogy ebben a pillanatban több mint 20.000 embert egyszerre megszólíthatok, mégpedig mindazokat, akik 'Az akác legyen hungarikum!' tárgyú petíciót nevükkel és aláírásukkal önzetlenül támogatták. Azt gondolom, hogy ezt nem tudom megköszönni Önöknek...

 

Mint a preambulumban olvashatták, a kitűzött cél 100.000 elektronikus aláírás összegyűjtése a kezdeményezés tárgyában. Önmagában a hungarikummá nyilvánítás kezdeményezéséhez lényegesen kevesebb is elég lenne. Viszont eredetileg is azt gondoltam, s változatlanul úgy látom, hogy az akác és az akác által kínált sokféle javak akkora ismertséggel, elismertséggel és megbecsüléssel rendelkeznek, hogy ezt igazán csak a megcélzott aláírásszám képes hűen tükrözni. S ez nem mást fejez ki, mint hogy a hungarikumjelöltünk - talán a többi már meglévő hungarikumhoz képest is - páratlanul nagy társadalmi népszerűséggel rendelkezik.

 

22 két nappal ezelőtt úgy indult útjára ez a petíció, hogy csak egyetlen aláírása volt, a Kezdeményezőé. Ma az aláírások száma már közel 22.000. (Természetes szinten nem számíthattam volna ekkora támogatottságra ennyi idő alatt.)

 

A célul kitűzött mennyiséghez még majdnem 80.000 aláírás szükséges. Sok ez vagy sem? Abszolút értékét tekintve igen. A kitűzött célt tekintve reális. Viszont az eddig elért eredményhez képest csekély. Hogy miért?...

 

Mindenki, aki eddig aláírta a kezdeményezést és tud a személyes környezetében még négy főről, aki egyetért a kezdeményezésben foglaltakkal és szívesen csatlakozna, máris hozzásegített a hátralévő táv viszonylag könnyű leküzdéséhez. Dacára annak, mit mond a matematika az abszolút számokról, az 1-től 20.000-ig eljutni valójában sokkal nagyobb út volt, mint innen a 100.000-ig. Kérek minden kedves Aláírót, hogy aki teheti, ismertesse meg a kezdeményezést azokkal, akikről tudja, hogy értékesnek tartják az akácot és az akác biztosította sokrétű javakat ahhoz, hogy bekerüljenek a Magyar Nemzeti Értéktárba. Én is ezt fogom tenni a következő napokban...

 

Tisztelettel szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy ez a kezdeményezés nem valami ellen, hanem valami mellett jött létre! Az akácot nem megvédeni kell, hanem arra a rangra emelni, amit közel 300 év hétköznapjai során már kivívott, csak ez még nem került hivatalos deklarálásra, de már látótávolságon belül van.

 

Külön szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik egyedül akár száz főnél is több támogatót szereztek ennek az ügynek, mert tudom, hogy vannak ilyenek. De aki csak egymaga aláírta, az is sokat segített. Ezt az ügyet pedig példátlanul népszerűnek látom. Miért? Azért, mert a nemzetünkben minden társadalmi rétegből  támogatók sokaságával bír, s talán nem nagyon volt az elmúlt években olyan célkitűzés, amely mellé társadalmi nézetektől függetlenül ennyire gyorsan, ennyire sokan és ennyire egységesen kiálltak volna.

 

Amit eddig elértünk, az az Önök érdeme,

az a Te érdemed!

 

Hálás köszönettel!

 

a Kezdeményező

egy nyírségi erdőmérnök

 

U.i.: Ahogy eddig, úgy a későbbiekben sem fogom a dolgos hétköznapjaikat a petíciót érintő üzenettel megzavarni. Köszönöm, hogy megszólíthattam Önöket!


ifj. PÁLYI Zoltán, erdőmérnök

Felhívás a hozzászólások minőségével és színvonalával kapcsolatban

2014-02-06 14:34:01

Ezen nyilvános közlemény útján tisztelettel kérek minden Hozzászólót, hogy túlzott érzelmi és indulati megnyilvánulásoktól mentes, tárgyilagos, helyesen megfogalmazott véleménynyilvánítással éljen, akár pro, akár kontra.

 

Az ide nem illő, sértő, trágár, személyeket vagy szervezeteket mocskoló vélemények eltávolításra kerülnek.

 

'Az akác legyen hungarikum!' - Mindenki e célhoz méltóan fogalmazza meg gondolatait.

 

Köszönöm!

 

ifj. PÁLYI Zoltán

egy nyírségi erdőmérnök


ifj. PÁLYI Zoltán, erdőmérnökPetíció megosztása

Segítsd ezt a petíciót, hogy több aláírást érjen el.

Hogyan lehet népszerűsíteni egy petíciót?

  • Ossza meg a petíciót a Facebook oldalán és a petíció témájához kapcsolódó csoportokban.
  • Vegye fel a kapcsolatot a barátaival.
    1. Írjon egy üzenetet, melyben részletezi, miért írta alá ezt a petíciót. Ez segít másoknak megérteni, hogy milyen fontos ez a téma, így valószínűbb, hogy ők is aláírják a petíciót.
    2. Másolja ki és illessze be a petíció webcímét az üzenetbe.
    3. Küldje el az üzenetet e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram és LinkedIn használatával.