deviza alapú csalás ellen

Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

KF 5. kiegészítés kísérő levele

2018-05-15 20:23:39

Tisztelt ........................................ Úr

Respected Mr. ...............................!

 

A mellékelt Közösségi Feljelentés dokumentum alapján sürgős segítséget kérünk Öntől.

Upon the document of Communal Accusation attached, we ask for rapid help from You.

Ma, Magyarországon egy maffiaszerűen kialakított és végrehajtott csaló választási színjátékkal, a 2014-ben már ténylegesen hatalomra jutott bankármaffia-állam szilárdította meg a politikai hatalmát, melyben aktívan vettek részt a korrumpált úgynevezett ellenzéki parlamenti pártok is.

Today in Hungary, with the help of a mafialike arranged and implemented fraud election theater, the bankers’mafiastate has secured its political power. Actually they seized power already in 2014. Also the corrupted, so called opposition parliament parties took part actively in this maneuver.

Orbán Viktor bábkormánya hazai és nemzetközi szintű intenzív pénzmosással (Itthon a Mészáros Lőrinc, az Orbán családtagok és lekötelezettek; Külföldön az amerikai gyémánt ügyek; arab terrorista-gyanús pénzmosások) vonja be a bankármaffiózók lopott pénzét a reálgazdaságba, s ezt a tevékenységét garantálja a bűnöző Polt Péter Legfőbb ügyész politikai védelmével.

Orbán Viktor’s puppet government involves the stolen money of the bankers’mafia into the real economy with the help of an intensive inner and international money laundering

(abroad: the American diamond affairs; terrorist-suspected Arabic laundry), and this activity is guaranteed by the political defense of the criminal Mr.Polt, Peter, Chief Prosecutor.

Az idei gyalázatos választás-komédia a Polt Péteri érinthetetlenséget biztosítja minden maffiózó és kollaboráns bűnpártolója számára, mert a magyar ügyészség így bármeddig szabotálhatja, meg tudja akadályozni, hogy az ügyünk független bíróság elé kerülhessen.

This year’s disgraceful election comedy is also secured by the intangibility granted by Polt Peter for all mafiosos and collaborator criminal offenders. Thus can the Hungarian Prosecution endlessly sabotage, prevent our case to be brought before an independent court.

Ma ez a helyzet közel négymillió látszólag nem fizető „adós” magyar polgár vagyonát veszi el törvénysértő végrehajtásokkal; tesz tönkre 900 ezer magyar családot, öngyilkosságba hajszolva százak, akár ezrek életét.

Today in this situation, by illegal enforcements, the property of nearly 4 million Hungarian citizens, of seemingly not paying „debtors”are being confiscated; it ruins 900 thousand Hungarian families, chases hundreds, even thousands into suicide.

Tudom, hogy egy ismeretlen hétköznapi embernek nehéz egy demokráciában elhinni, ezt a társadalmi méretű maffia bűncselekményt, a magyar bankármaffia államot!

I admit, living in a democracy, it is hard to believe to an unknown every day man this society sized mafia crime, the Hungarian bankers’mafia state!

Kérem, higgyék el – nem sokat kérünk Önöktől, de ez a csekélység a mi életünkbe kerül.

Please, believe-we don’t ask much from You, but this trifle might save our lives.

Miben segíthet?

How can You help?

Bármely európai vagy amerikai nyomozati szerv vagy bíróság előtt (magyarul beszélő tolmácsot kérve) bizonyítani szeretnénk ennek a maffia bűncselekménynek minden részletét. Én erre bármikor készen állok.

We try to prove all details of this mafia crime before any European or American investigative authority or court (asking for a Hungarian translator). I am ready to this any time.

Sokan megjegyezték, hogy a Közösségi Feljelentésben immár negyedszer elhelyezett „rágalmazási feljelentésem” egy idegen szemében komolytalanná teszi az egész anyagot.

Many have remarked that my „defamatory accusation”incorporated in the Communal Accusation already the 4th time, makes for a foreigner the whole material unserious.

Ez azonban csupán egy durva, agresszív kiprovokálása annak, hogy a köztörvényes – tehát az ügyészség által hivatalból üldözendő – bűncselekményt vizsgálja ki, és állítson engem bíróság elé!

But this is only a rude and agressive mean to provoke a common law crime- i.e. to be prosecuted ex officio by the prosecution-that I should be brought to justice.

Ha ez megtörténne, jogom van a törvény szerint az állításom igazságát bizonyítani.

If this happened, I would have the right to prove the truth of my statements before law.

Kérem, segítsen: vegyék komolyan a Feljelentésben leírt tényállásunkat, melynek minden részletét személyes tanúvallomásomban bizonyítani tudjuk.

Please, help: take serious our facts written in the Accusation, the details of which we can prove in my personal attestation.

Kérem, segítsen a 78 oldalas Feljelentésünk szakfordításában, mert ezt mi anyagilag tönkretett, kivéreztetett, évtizedes állami pszichés terror alatt álló áldozatok nem tudjuk megoldani.

Please, help with official translation of our 78 pages Accusation, because we, ruined, bled out, being under psychical state terror since decades victims cannot solve this.

Mindenben a rendelkezésükre állok:

I am fully at your disposal:

 

Tisztelettel Menyhért Péter meghatalmazott képvviselő a petermenyhert@gmail.com vagy daccsoport@gmail.com vagy infocelmo@gmail.com címemen.

Respectfully Menyhért Péter authorized representative at email adresses:

 

Kérem, olvassa el a mellékelt - 180515KF-1.pdf – dokumentumot.

Please read the enclosed document - 180515KF-1.pdf.

 

Lásd:  https://www.facebook.com/groups/584870318200840/ 


Menyhért Péter

AIG - amerikai ügyünk

2018-02-12 14:02:56

Kedves barátaim!

Nem tűntem el, csak mostanában ellep a határidős meló.

A saját devizás-ügyem; harcom a biztosítóval; KF-es képviselet; az amerikai levelezés; az AIG viszony újraértelmezése; az adategyeztetés adminisztratív munkái; a peren kívüli egyezség szövegezése; a Lakásbank alapító okiratának előkészítése; és a napi több tucat levél feldolgozása.

Mellékelem az elküldött 2. körös leveleimet a négy érdekeltnek: Trump; AIG; USA követség; M. André Goodfriend – a volt budapesti ügyvivő.

Remélem, ez hatásos lesz, mert sajnos az AIG-vel kapcsolatos, az információhiányból adódó téves értékelésem vélhetően figyelmen kívül hagyást eredményezett. Az eddigi elképzelésem ugyanis arról szólt, hogy az AIG-t közvetlenül a szerződésekkel csapták be, tehát hitelfedezeti jellegű volt.

Sajnos, csak idén kaptam meg a hivatkozott bírósági jegyzőkönyvet, amiből számomra is kiderült: a szerződéses alapú „viszontbiztosítás” megközelítésem hibás volt!

Az AIG kapcsolata azonban pusztán a pénzügyi veszteségről szól!!! Ami szerencsénkre a bűncselekmény hatásai miatt, az AIG terhére elkövetett CSALÁS.

A további lépéseinkről majd később, egy magyarázó videóban fogok számot adni.

Kérlek titeket: olvassátok és terjesszétek, hogy a még nyitott lehetőségként fennálló KF csatlakozáshoz minél több ember hozzáférhessen.

A csatlakozás feltételei:

A petermenyhert@gmail.com címre küldendő csatlakozási szándék mail;

Az infocelmo@gmail.com címre küldendő, kitöltött adategyeztető XLS FÁJL mail;

A tájékoztatóban megadott lakcímemre postán, eredetiben megküldött Nyilatkozat.

Nem kell pénz, nem kell ügyvéd.

Az XLS fájl nélkül NEM VESZEM NYILVÁNTARTÁSBA a jelentkezőt! Ez a korábbiakra is igaz!

Minden KF tagot kérek a kitöltött adategyeztető XLS FÁJL mielőbbi megküldésére!!!!!!

A 2. körös anyagokat a Facebook Menyhért Péter baráti körnés a Deviza Alapú Csalás áldozatai csoportokban letölthetitek!


Menyhért Péter

Adategyeztetés a kártérítéshez

2017-08-17 15:41:06

Adategyeztetés tájékoztató

 

Kedves barátaim!

Megérkeztünk az út végére!

Júniusban beadtam az USA elnökének, a nagykövetségek és az AIG csalás elleni részlegének az anyagainkat. Ebből várhatóan szeptember végén, októberben lesz érdemi előrelépés – nekünk addig azt az adategyeztetést kell elkészítenünk, amely már a szerződések pénzügyi elszámolását és a jövőbeni lehetőségeinket alapozza meg. A „Lakásbank” elképzelésem megvalósítása lehetővé teszi, hogy minden károsulton segíteni tudjunk, aki ellehetetlenült.

Ez számomra megnyugtató. Mert így csak azok (a sajna milliós tömegek) maradnak védtelenül kiszolgáltatva a maffiaállamnak, akik ragaszkodnak a szerződésükhöz; az „ADÓS” státuszukhoz. Ha valaki még mindig azt hiszi, hogy ő a bankkal egy szerződést kötött, az a saját döntése alapján fizeti vissza a bank által megállapított, ma már törvény által forintosított kötelezettségét.

Mi a jövőre nézve is azt szeretnénk elérni, hogy a lakhatáshoz való jogát minden magyar polgár elidegeníthetetlen alapjogaként érvényesítsük!

Ennek eszköze a „Lakásbank” azon törekvése lehet, hogy senkit ne taszítsanak kifizethetetlen, lehetetlen helyzetbe, a bankok gyalázatos késedelmi büntetéseivel; a követeléskezelők uzsorás fellépésével és a végrehajtók gyalázatos hullarabló módszereivel!

Sajnos a csányi-polt-matolcsy-bankármaffia állam SENKINEK NEM ENGEDI A JOGAINAK VÉDELMÉT!

Nekünk is csak az ad esélyt, hogy Amerikában az AIG-t a károsult társunkként megnyerve, az AIG székhelye szerinti amerikai bíróságon csoportos kártérítési pert indítsunk a maffiózó SZEMÉLYEK ellen!

Mindenkinek tudnia kell: mi sosem voltunk a bankokkal kapcsolatban, mert a mi szerződésnek látszó tárgyainkat a bűnöző maffiózó bankvezérek a bank pénzének ELLOPÁSÁVAL adták ki nekünk! A bankok részvényesei ugyanolyan SÉRTETTEK, mint MI; a magyar és az amerikai költségvetés, valamint a CDS viszont-biztosító AIG!

Sajnos, az IGAZUNKAT soha sem tudjuk bizonyítani, mert a magy és az európai igazságszolgáltatás is a csányi-polt-matolcsy-bankármaffia állam kezében van.

A FACEBOOKON bejelentkezés NEM KF jogosultság, ahogyan a Petíciónk aláírása sem az!

Haladéktalanul tisztáznunk kell – mert még mindig nem értik az emberek – kik és milyen státuszban vannak.

Közösségi Feljelentő csak és kizárólag az az ember lehet, aki a „nyilatkozatsablon.pdf” nyomtatványt kitöltötte, és aláírva megküldte nekem. Minden KF-esnek nullára rendezzük a banki követelését. Ha a banki folyósított pénz – banknak befizetett + biztosítás pénz = valós egyenlege NEGATÍV akkor a túlfizetését a számlájára átutalással megkapja.

Magyar kártérítésben résztvevő Közösségi Feljelentő csak és kizárólag az az ember lehet, aki az ötezer Ft költséggel járó polgári jogi kárigény.pdf nyomtatványt IS kitöltötte, és aláírva megküldte nekem. Minden magyar kárigényes KF-esnek a dokumentumban kért kártérítését a számlájára átutalással megkapja.

Amerikai kártérítésben résztvevő, a magyar kártérítésben is résztvevő Közösségi Feljelentő csak és kizárólag az az ember lehet, aki a további tizenötezer Ft költséggel járó polgkárUSA.pdf nyomtatványt IS kitöltötte, és aláírva megküldte nekem. Minden amerikai kárigényes KF-es a dokumentumban kért kártérítését a számlájára átutalással megkapja.

A dokumentumokban szereplő KÁR összegtől semmilyen eltérés nem lehet.

A bankármaffiának szóló peren kívüli ajánlatunk egyszeri, és csak egészében elfogadható lehetőség.

Nekünk az is remek, ha Amerikában bizonyítani tudunk, mert az mint a dominó elv már itthon fogja börtönbe juttatni a rohadékokat!

A peren kívüli esély egyszerűbb és gyorsabb – de hiányzik belőle a bosszú elégtétele.

A költségek rendezését mindenkinek, magának kell tudnia – ne zaklasson senki azzal, hogy ő fizetett-e vagy sem! Ezt mindenki rendezze magában, mert a rendezetlen státusz nem ad lehetőséget a kártérítésre.

Mi soha senkit nem utasítottunk el - akinek nem volt pénzügyi lehetősége a költségtérítés rendezésére, az küldhetett a közösségnek szóló kérelmet/levelet a helyzetéről!

Nincsenek kibúvók; nincsenek kiskapuk; csak dokumentált teljesítések lehetnek.

Senki ne számítson készpénz kifizetésre, mert nekünk minden fillérről átlátható és nyílt dokumentációt kell készítenünk.

 

Elsőként szeretném mindenkinek érthetővé tenni: most is, mint eddig mindig, nagyon keményen ragaszkodom a legteljesebb törvényességhez és nyilvánossághoz!

Természetesen a személyes ADATOKAT SENKINEK – FŐLEG A BŰNÖZŐKNEK – NEM adunk ki. A peren kívüli megállapodásunkat csomagban, egyetlen és egységes értékként valósítjuk meg, a hatalom felszalámizó taktikája, és az „oszd meg és uralkodj” elveik miatt.

A KF tagokkal történő minden rendezési tranzakció mindenki esetében csak és kizárólag az erre a célra általunk létrehozandó „Lakásbank” nonprofit zRt-n keresztül történhet. Ennek megfelelően a peren kívüli egyezség egy összegben, a „Lakásbank” nonprofit zRt számláján keresztül valósul meg.

A jövőben mindenkinek KELL személyes Email és telefon elérhetőség: senkivel nem áll módomban csak segítőkön keresztül tárgyalni. Minden pénzügyi rendezés csak személyes részvétellel történhet.

A segítőket kérem, hogy az érdekeltek rendelkezésére nyissanak egyéni Gmail fiókot! Akinek más típusú mailje van, az is nyisson egyéni Gmail fiókot!

A kommunikáció kizárólagos csatornája a jövőben CSAK az e célra használt infocelmo@gmail.com Email címünkön lehetséges!

Aki nem ért a számítógéphez az KÉRJEN SEGÍTSÉGET családtagtól, baráttól, általa ismert KF tagtól, de az Ő személyes részvétele saját gmail cím nyitással kezdődik, és ha nincs bankszámlája, akkor a „Lakásbank” nonprofit zRt fog neki a személyéhez kötődő bankszámlát biztosítani.

Olyan új adatbázist kell felállítanom, amely a meglevőkkel kompatibilis, de a számítógép gyorsaságát alkalmazza.

Az új adatbázis tehát egy Excel táblázat lesz, amelybe minden ÜGY (szerződés) egy sor.

A letölthető adataim.xls vagy adataim.ods táblázatot mindenki letölti, a saját FRISS adataival kitölti és el kell küldenie az infocelmo@gmail.com Email címünkre.

Minden szerződésnek 1 sor kell! CSAK 1, függetlenül az ügyben érintett személyek számától!

A 807 db leadott adatlappal rendelkező minden Strasbourgi emberi jogi érintettnek személyenként 1 sor kell!

A táblázatban CSAK a piros szegélyű cellákba írjatok!

A 2. sorban az én adataim és módosított egyéb adatok mutatnak példát nektek, hogy mit kell keresni és beírni. Ha nincs ilyen adatod, hagyd üresen a cellát.

Személyes adatok:

A Vezetéknév (dr; ifj. stb előtag nélkül)

B Keresztnév

C Email cím 1 meglevő saját (amit rendszeresen ellenőrzöl, működtetsz)

D Email cím 2 – ha nem gmailes a fiókod, ez lesz az új!

E Irányítószám

F Lakcím: Utca, házszám, emelet, stb. (valós postacím!), Város

G Születési hely, év, hó nap

H Telefon, Mobil telefon - meglevő saját – amin el tudunk érni!

I Lakossági bankszámla száma, VAGY NINCS számla beírás

J Személyi igazolvány szám VAGY személyi azonosító

K Anyja neve

L Személyi Státusz Kódok:

Adós/adóstárs

Kezes/más bejegyzett jogcím

Jelzálog kötelezett

Banki adatok:

M Bank neve

N Bank Státusz Kódok:

Kölcsönt folyósító

Jelzálog

Jogutód (megszűnt; átalakult; stb.)

Finanszírozó (autósoknál a bank!)

O Szerződés száma

P Kölcsönszámla száma

Q Közokirat száma

R Szerződés Státusz Kódok: Pl.: Felmondott; Követeléskezelőnél; Végrehajtás alatt; Perben áll – a kód 4567

Aktív, FIZETEM

Aktív, késedelmes

Aktív, 60 napon túli késedelem

Felmondott

Követeléskezelőnél, faktoringnál

Végrehajtás alatt

Perben áll

Elvett vagyon

Eladott, de át nem adott

Egyéb

S Végrehajtói okirat száma

Pénzügyi adatok:

T Folyósított pénz Ft

U Befizetett pénz Ft

V Biztosítási pénz Ft

W Aktuális, utolsó Banki KÖVETELÉS Ft Ezzel az összeggel indul a vagyoni kár igényed!

Kárigények:

Alap tudnivaló, hogy a bíró dönt – esetenként attól függetlenül, hogy mit írsz be!

HA PEREN KÍVÜLI – akkor annyit kapsz, amennyit kértél! Utólag reklamáció nincs! Inkább többet kérj, mint kevesebbet.

X Egyenleg Ft = Folyósított - Befizetett pénz A ROVATBAN A FÜGGVÉNY KISZÁMOLJA AZ ÉRTÉKET – Ne írj bele!

Y Magyar vagyoni kár Ft Mindent forintosíts! Engem ne kérdezz, mert nem segíthetek! Kérdezz sorstársat, barátot, rokont!

Z Magyar NEM vagyoni kár Ft Mindent forintosíts! Engem ne kérdezz, mert nem segíthetek! Kérdezz sorstársat, barátot, rokont!

AA Amerikai vagyoni kár Ft Számítási módszere: A magyar vagyoni kárt elosztod 100 ezer forinttal – megkapod a kárigényed hónap számát. A hónapokat felszorzod 2 ezerrel – megkapod a kárigényed dollár értékét. Ezt az értéket felszorzod 250-nel, így kaptad meg a beírandó Ft értéket!

AB Amerikai NEM vagyoni kár Ft Számítási módszere: A magyar NEM vagyoni kárt elosztod 100 ezer forinttal – megkapod a kárigényed hónap számát. A hónapokat felszorzod 2 ezerrel – megkapod a kárigényed dollár értékét. Ezt az értéket felszorzod 250-nel, így kaptad meg a beírandó Ft értéket!

AC Strasbourgi emberi jogi érintett (CSAK a 807db leadott adatlappal rendelkező!!) kárérték egységesen 10.000.000 Ft – Ne írj bele más összeget!

AD Részvény jegyzési szándék kód: A Lakásbank részvénye a mi társadalmi felelősségvállalásunk.

Igényelt db szám (névérték: egy millió Ft)

Nem igényel

AE Részvétel munkavállalóként kód: A Lakásbank működtetéséhez százas nagyságrendben kell majd munkavállaló VIDÉKEN IS!

Bp. főállás

Bp. mellékállás

Vidék főállás

Vidék mellékállás

AF Munkavállaló szakma kód:

Jog

Közgazdaság

Pénzügy, könyvelés

Területi képviselet, humán e.f.

Informatikus

PR, marketing

Ingatlan becslés, forgalmazás

Építőipari; karbantartó szakmák

Egyéb pl. gkv, tolmács, fordító,

 

Ez már az utolsó adategyeztetésem, mert ősszel a reményeim szerint megkezdődhet a végjáték.

 

Minden tisztázatlan kérdést a csoportoldalon tegyetek fel, és én válaszolom meg őket!

Kérek mindenkit, hogy segítő célzattal se írjon ide kommenteket.

Határidő: várhatóan szeptember közepe.

Vége csak akkor lesz, AMIKOR A CSOPORTOLDAL ELTŰNIK A Facebookról.

 

Az adat fájlokat és ezt az anyagot letölthető pdf formátumban a Facebook Menyhért Péter baráti köz oldalán a "Fájlok" oldalról lehet megtalálni.


Menyhért Péter

peren kívül

2017-06-29 12:38:13

Kedves DAColó barátaim!

Sokat kínlódtam azért, mert az emberek tudatlansága menthetetlenül romlásba taszítja mindazokat, akik nem tudnak vagy nem akarnak dönteni!

Mi csak azokon tudunk segíteni, akik vették a fáradtságot, és eldöntötték: Ők nem adósok, hanem áldozatok – és csatlakoztak a Közösségi Feljelentéshez.

Nem értettem, hogy miért vagyunk ilyen kevesen, amikor a csatlakozás nem kerül pénzbe; nem kell hozzá ügyvéd sem, és ráadásul szinte mindent a rendelkezésére bocsátunk. Sajnos tapasztaltam, hogy ami ingyen van, azt nem tekintik értéknek; és amit érthető, hétköznapi formában tálalunk eléjük arról azt hiszik, hogy nem „szakszerű”. A legtöbb esetben azt tekintik „szakembernek” a kisemberek, akik megnyerő modorúak; mindenkinek azt mondják amit hallani akar, és akiknek az érthetetlen szakszavak miatt egyáltalán nem értik a mondanivalóját.

Most, amikor előkerült a 8 évvel ezelőtti elképzelésem a „Lakásbankról”, végre leesett nálam is a tantusz! Elképzelésemben az a civil (sorosbérenc :) ideál) álláspontom jelent meg, hogy megváltoztassuk a magyar gazdaság és pénzvilág mohó embertelenségét. Az ötletem – mivel akkor még semmi érintettségem/közöm nem volt a devizahitelesekkel – két tényezőből indult ki. Az első a gyurcsány undorító reklámhadjárata 2006-tól a devizás adósok ellen, ami egyszerűen fogalmazva hányingert keltő. A második az a tény, hogy nem bánnak emberhez méltóan a pénzügyi bajba került emberekkel!

A magyar gazdaság azokat, akik megszorulnak anyagilag, nem segít kiemelni és leküzdenie a problémát, hanem a kamatokkal, késedelmi díjakkal és egyéb kifosztó technikákkal még mélyebbre tapossa bele  a reménytelenségbe és kilátástalanságba.

Ez egyben társadalmi idiotizmust is jelent, hiszen akit még mélyebb adósságba, kifizethetetlen helyzetbe taszítanak, az lecsúszik, és szinte esély sem marad arra, hogy valaha is hasznos tagja legyen a társadalomnak.

MINDEN VÉGREHAJTÁS társadalmi egyenlege az adófizetők meglopását, megkárosítását is jelenti!

A Lakásbank elképzelésem arról szól, hogy a nonprofit alapon működő követeléskezelő-ingatlanfenntartó szervezet biztosítani tudja a megfizethető lakhatást, és a tulajdon visszavásárlásának lehetőségét is a rabló kamatok-díjak nélkül! Persze, így a követeléskezelők, akik 5-10%-os áron veszik meg csomagban a követeléseket; meg a végrehajtók, meg a tizedáron értéket megvevő puszipajtások nem fognak teljesítmény és munka nélkül gazdagodni!

A kérdés: kik vagyunk, milyen erősek, és mit akarunk elérni!

Kevesen, alig több mint kétezren vagyunk KF-esek, és még kevesebben kártérítést igénylők. DE erősek vagyunk, mert az írott magyar jog 100%-ban minket bizonyít, és mert reményeink szerint az amerikai nép nem fogja eltűrni, hogy mocskos komcsi csányik legkevesebb 2 MILLIÁRD (mely lehet akár 10milliárd is!) dollárral meglopták őket is!

Az ajánlatunk egyértelmű: vagy elfogadják, vagy mindent azért teszünk meg a jövőben, hogy ezek a gyalázatos gyilkosok életük végéig egy cellában rohadjanak meg!

A mi DIKTÁTUMUNK lényege (természetesen a végleges és teljes dokumentum szövege sohasem lehet nyilvános) a következő:

 

Jóvátételi és Kárenyhítési, valamint

Kártérítési SZERZŐDÉS

Peren kívüli megállapodás

 

Mely létrejött egyrészről:

aláírók, a KF képviselői a továbbiakban Sértettek, másrészről: 

Csányi Sándor, Felcsuti Péter, Papp Edit, Erdei Tamás, Gyuris Dániel, Patai Mihály, Török László, Csicsáky Péter és Kovács Levente terheltek, mint a Közösségi Feljelentés eljárásban elsőrendű vádlottak – a továbbiakban Terheltek, között, az alábbiakban leírt feltételekkel.

Tényállás:

Nevezett Terheltek cselekménye a társadalomra különösen veszélyes, társadalmi méretű, köztörvényes bűncselekmény! Ennek büntetési tétele elkövetőnként is életfogytiglani börtönbüntetés; teljes vagyonelkobzás; a foglalkozástól és a közügyektől való hosszú távú eltiltás; valamint milliós nagyságrendű kártérítési eljárás.

Terheltek közvetlenül meglopták a Sértetteket; a magyar költségvetésen keresztül minden magyar állampolgárt; a viszont-biztosítón keresztül az amerikai költségvetésen keresztül minden amerikai adófizetőt és nagy valószínűséggel (a hamis könyvelésük és ,mérlegeik miatt) a magyar kereskedelmi bankok részvényeseit is!

Terheltek közvetve felelősséggel tartoznak a rajtuk kívül álló, de az Ő cselekményük alapján létrejött közjegyzői (közokirat hamisítás); követeléskezelői (bűnpártolás; jogtalan haszonszerzés és más bűncselekmények) valamint egyéb hatósági (végrehajtók; földhivatal; kormányhivatalok) további bűncselekményekért is.

Mindezek alapján a Terheltek elleni bűnvádi eljárás kierőszakolásától, a Sértetti közösségünk csak és kizárólag akkor tud elállni, ha ezen szerződésben részletezett valamennyi cselekmény megvalósulásra kerül.

Sértetti közösségünk eltekint a bűnösök felelősségre vonásának általunk történő kikényszerítésétől, a megbüntetést a közvádlóra hagyja (nem kívánunk személyes bosszút állni) amennyiben jelen Peren kívüli megállapodásunk feltételei maradéktalanul teljesülnek.

A szerződés első alapfeltételeként elvárjuk, hogy a természetbeni „Jóvátételi és Kárenyhítési” követeléseink megvalósításában fent nevezett Terheltek aktívan részt vegyenek, és maximálisan elősegítsék a bűncselekmény társadalmi katasztrófájának elhárítását, valamint mielőbbi kárenyhítését.

A „Jóvátételi és Kárenyhítési” követeléseink teljes megvalósulása nélkül közösségünk nem tekinthet el a büntető eljárás kierőszakolásától, mivel a jóvátételünk körébe tartozó ügyek a terheltek cselekményén alapuló, további bűncselekményeket tartalmaznak (lásd: követeléskezelő gazdasági vállalkozók bűncselekményei; közjegyzők és végrehajtók bűncselekményei).

A szerződés második alapfeltételeként elvárjuk, hogy a „Kártérítés” követeléseink megvalósításában fent nevezett Terheltek az általunk képviselt Közösségi Feljelentők, valamint az összesen 00.000 fő DAC Sértett 000 milliárd 000 millió forint kárigényét a részletezett feltételeink szerint a rendelkezésünkre bocsássák, átutalják.

Kárigényünket az USA bírósági gyakorlatában megítélt károk mértékének megfelelve, nem pedig a magyar eljárási rend elfogadhatatlan gyakorlatához alakítottuk ki.

Alkudozásról, személyekről, részletezésről tárgyalási lehetőséget nem adunk – ez nem korrupciós lehetőség, hanem egyszeri, megismételhetetlen közösségi együttműködési ajánlat, a társadalmi tragédia elhárítása érdekében.

Sértettek vállalják, hogy a Legfőbb Ügyészségre benyújtott Közösségi Feljelentésüket a peren kívüli megegyezésre hivatkozva a Szerződés maradéktalan teljesítése után tovább nem „menedzselik” azaz feladják.

Sértettek vállalják, hogy a Szerződés aláírása után a büntetőüggyel a továbbiakban nem foglalkoznak, arról semmilyen formában nem nyilatkoznak, a DAC csoport dokumentumait az Internetről eltávolítják.

Sértettek kijelentik, hogy nem merülhet fel a szerződés kapcsán korrupció lehetősége sem, amennyiben a Terheltek a szerződés szerinti eljárással, a Sértettekkel szoros együttműködésben, jogilag rendezett (kifizetett) állapotba hozzák a sértettek egyedi szerződéseit, és a kártérítés összegének törvényes közterheit befizetik a magyar költségvetésnek; illetve e tényről írásban, büntetőjogi felelősségük tudatában a Sértetteknek nyilatkoznak.

Jóvátételi és Kárenyhítési” követeléseink a következők:

Terheltek vállalják, hogy a Sértetti közösség 70%-os tulajdonrésze mellett, 30% tulajdonrésszel és a felügyeleti jogok és kötelezettségek vállalásával, létrehozzák a Lakásbankelnevezésű követeléskezelő és forrásszervező pénzügyi szolgáltató Nonprofit Zártkörű Részvénytársaságot. A 10 milliárd forint jegyzett tőke 70%-át (7 milliárd forintot) a sértetti közösség tagjai a személyi kártérítésükből, 1 millió Ft névértékű; névre szóló; teljes döntési joggal rendelkező, ún. „arany” törzsrészvény jegyzésével (cash), a kártérítésük átvétele után azonnal biztosítják a MAGNET Banknál vezetett, 5 munkanapon belül megnyitásra kerülő számú, Lakásbank Nonprofit Zrt.” elnevezésű vállalkozói számlán. Terheltek vállalják, hogy a 30% (3 milliárd forint) tulajdonrészüket ugyancsak 1 millió Ft névértékű; anonim; korlátozott döntési joggal rendelkező törzsrészvény jegyzésével (cash), a Zrt. számlájára utalással biztosítják.

Terheltek vállalják, hogy a Lakásbank Nonprofit Zrt.” részére könyvjóváírással tulajdonba adják a szerződés napján, valamennyi pénzintézetnél fennállódeviza alapú” vagy „devizában nyilvántartott” tartozással rendelkező 60 napon túl késedelmes banki követelést.

Terheltek vállalják, hogy a Lakásbank Nonprofit Zrt.” részére könyvjóváírással tulajdonba adják a szerződés napján, valamennyi pénzintézetnél fennállódeviza alapú” vagy „devizában nyilvántartott” tartozással rendelkező felmondott szerződés banki követelését.

Terheltek vállalják, hogy a Lakásbank Nonprofit Zrt.” részére könyvjóváírással tulajdonba adják a szerződés napján, valamennyi pénzintézetnél fennállódeviza alapú” vagy „devizában nyilvántartott” tartozással rendelkező követeléskezelő, faktoring vállalkozásnak engedményezett banki követelést.

Terheltek vállalják, hogy a Lakásbank Nonprofit Zrt.” részére könyvjóváírással tulajdonba adják a szerződés napján, valamennyi pénzintézetnél fennállódeviza alapú” vagy „devizában nyilvántartott” tartozással rendelkező végrehajtás alatt álló banki követelést.

Terheltek vállalják, hogy a Lakásbank Nonprofit Zrt.” részére könyvjóváírással tulajdonba adják a szerződés napján, valamennyi pénzintézetnél fennállódeviza alapú” vagy „devizában nyilvántartott” tartozással rendelkező minden további bírósági perben álló banki követelést.

Kizárólag az ún. „rossz hitelek” teljes körű átadása a Lakásbank Nonprofit Zrt.” részére teheti lehetővé, hogy a bűnelkövetők felelősségével mi, sértettek a társadalmi béke és a magyar nemzet létének érdekében a továbbiakban ne foglalkozzunk; azt hagyjuk a hatóságok megítélésére.

Az ellenőrzés valamennyi jogának átadása a döntés jogának korlátozása mellett teszi csak lehetővé, hogy a megkárosított nép felügyeletet gyakoroljon a pénzvilág bűnös mohósága felett, miközben biztosítani kötelezettek a törvényes, és pénzügyileg megfelelő működést.

Kártérítési” követeléseink a következők:

Terhelt személyek vállalják, hogy a 00.000 Közösségi Feljelentő Sértett pontos, egyösszegű kárigényét: 000 milliárd forintot; 10 millió US dollárt és 10 millió Eurót; a következő feltételeknek szerint utalják át.

~ © ~ ~ © ~ ~ © ~ ~ © ~ ~ © ~ ~ © ~ ~ © ~

Terheltek vállalják, hogy a Szerződésből fakadó kártérítés összegének SZJA forrásadóját befizetik, és erről a Sértettek képviselőjének átutalási bizonylat mellékletével, írásban nyilatkoznak.

A bankok intézkednek az összes jelzálogjog ingatlan nyilvántartásból való törléséről. A földhivatali törlési igazolásokat megküldik a DAC csoport fenti címére.

A bankok intézkednek az összes átadott és rendezett számla esetében a KHR listáról való azonnali törlésről.

A bankok intézkednek az összes átadott és rendezett számla esetében folyamatban levő polgári per lezásáról.

Ajánlatunkat a magyar nép érdekében, a társadalmi béke megőrzése, és a tömeges családi tragédiák megakadályozása érdekében, valamint a peren kívüli egyezségünk mielőbbi megvalósíthatóságáért tesszük.

Terheltek elfogadják, és egyetértőleg tudomásul veszik, hogy amennyiben a szerződés bármely pontját megszegik, úgy a sértettek vállalása függetlenül a teljesítés mértékétől, hatályát veszti, és a DAC csoport jogorvoslatért a nemzetközi kapcsolatai révén segítségért fordul a lehetséges valamennyi nemzetközi hatósághoz, illetve szervezethez.

A szerződés 20 eredeti példányban készült; valamennyi példányt a felek aláírásukkal látták el. Felek ezen szerződést elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt, aláírásukkal hitelesítik.

Budapest, 2017.

 

A dokumentumot pdf formátumban elérhetővé teszem a Facebookon a Menyhért Péter baráti kör nyilvános csoportban is.

Csatlakozni a Közösségi Feljelentéshez mindaddig lehet a petermenyhert@gmail.com címemre küldött maillel, amíg közzé nem teszem a végét.

 


Menyhért Péter

USA 1. A Trump számáéra megküldött levél.Mindenkinek javaslom, hogy az USA anyagainkat terjessze minden amerikai és nyugati ismerősnél, médiánál, stb.

2017-06-24 18:18:29

Kedves barátaim!

Június 7-én elindult a végjátszmánk.

A mellékelt levéllel fordultam az USA elnökéhez!

Trump elnök úr az eddigi nyilatkozatai szerint kényes az amerikai érdekek védelmére, ezért nem hagyhatja figyelmen kívül, hogy a csányi -féle komcsi bankármaffia az USA adófizetőit is meglopta legkevesebb 2 MILLIÁRD dollárral!

Remélem, rövid időn belül sikerül felkelteni az érdeklődésüket!

Lehetőségeinkhez képest igyekeztem minél több anyagot angolra fordíttatni – egyelőre csak ennyire voltunk képesek. Szeretném megköszönni minden bajtársunknak a segítségét! Jó esetben idén számunkra véget ér a téboly!

https://www.facebook.com/groups/584870318200840/ 

 

Még mindig nem késő velünk tartani!

Csak egy Email a petermenyhert@gmail.com címemre, és mindent megtudsz.


Menyhért Péter

Mindent videókban a Deviza Alapú Csalásról

2017-06-02 10:41:38

Nézzétek meg a jelenleg 49 videót tartalmazó lejátszási listát a 

https://www.youtube.com/watch?v=rVMr8lgTEDI&list=PL514XyT3buEac-jIT1vpazKheyLlGA1ul

YouTube oldalon. Ha feliratkoztok a csatornámra, automatikus értesítést kaptok minden újonnan felkerült videóról.

Aki még nem csatlakozott a Közösségi Feljelentéshez, az KIZÁRÓLAG a 

petermenyhert@gmail.com

mail címemre küldött csatlakozási igénnyel teheti meg!

FIGYELEM!

Nincs már sok idő, de mindaddig lehet csatlakozni, amíg ezen fórumon közölt közleményben a BEFEJEZÉST nem JELZEM.

Közölni fogom a végső határidőt, ami után már semmit nem tehetek.


Menyhért Péter

Csalás és/vagy emberkísérlet.

2017-04-08 10:32:22

Az Acta Humana felkérésére készített összefoglalónk.
Olvassátok el, és adjátok tovább.

Olvasható és letölthető  pdf ormátumban a 

https://lookaside.fbsbx.com/file/csal%C3%A1svagyemberk%C3%ADs%C3%A9rlet.pdf?token=AWwvHu89yWfjGmUU14LotCho-CfaJ8bCpQ16CfY4_j5c1HHeDdhzv_UWRRMYbYzJmSasNKfliJz0BPFkhtMXve_cyhlVz4737FmGPydVHVpjBMn4d0D6lyvPnZ2RfZVwXDVJze9uUYnUOMTFfTXi5TmQ

oldalon


Menyhért Péter

Deviza Alapú Csalás videó magyarázatok

2017-03-13 16:28:14

Kedves ismeretlen barátaim!

Elkezdtem egy egyszerű, rövid videókból álló magyarázat csomag elkészítését.

Az elsőt a

https://www.youtube.com/watch?v=1xpLCUwKBwg&t=5s  

címen megtaláljátok.

Ha  a Menyhért Péter csatornámra FELIRATKOZOL, rendszeresen kapsz az új videükról értesítést.


Menyhért Péter

Jelzálog bejegyzés törlés!

2017-03-08 18:31:16

FONTOS!!
A magánokirat-csomagunk újabb hasznos lehetősége!
A magánokirat-csomagunkban a zálogjog törlésére irányuló nyilatkozatot is tettünk. A Nyilatkozatot ugyanerre a napra kell írni.
Ez ugye nagyon jó, mert a bankok általában ostoba sablonszövegeket írnak válaszként, mi is kaptunk egy semmitmondó levelet, amiben nem reagált a zálogjog törlésére, tehát nem kifogásolta azt.
Ha találunk ügyvédet, aki ellenjegyzi a nyilatkozatunkat töröltetni lehet a zálogjogot a Ptk. alapján.
Két sablont készítettem:
1. A jelzálognyilatk.pdf fájlt azok a zálogkötelezettek töltsék ki, akik a magánokirat-csomagot sértettként írták alá.
2. A jelzálognyilatkozat.pdf fájlban minden további zálogkötelezett nyilatkozzon, aki adós, adóstárs, vagy kezes volt, de nem az ő nevén, az ő sértetti aláírásával küldték meg a banknak a teljesen bizonyító erejű magánokiratot!
a BEADÁSHOZ ÜGYVÉD KELL!!!

Lásd: https://www.facebook.com/groups/devizacsalas/

https://www.facebook.com/groups/584870318200840/ 

A sablonok a fájl fül alól letölthetők.


Menyhért Péter

LÉPNI KELL! Demonstráció folyam a bűncselekmény ellen.

2017-02-15 18:35:10

Kedves barátaim!
A gyalázatos jogtipró állapot miatt a mellékelt dokumentum szerinti, FEBRUÁR 22 SZERDAI nappal kezdődő demonstráció-folyamot szervezek a DAC csoport tagjaira építve!

Ebben a mai gyalázatosan jogtipró időszakban KELL TILTAKOZNUNK, hogy jelezzük: LÉTEZÜNK éa NEM ADJUK FEL!
MINDENKI HOZZON MAGÁVAL 6 EMBERT – A hetedik te magad légy!!!!
Minden KF-estől elvárom, hogy ezen a néhány alkalmon RÉSZT VEGYEN!
BUDAPEST és PEST MEGYE lakosainak 22.-én kötelező a részvétel!
Olyan anyagot fogok kivinni a 7 alkalommal, amiből csak az kap névre szólóan, aki nálam a helyszínen jelentkezik!

Fortélyos félelem igazgat minket s nem csalóka remény.
Ellenség ha elődbe áll, hét legyen, kit előtalál! – 1.

Február 22. szerda                                                                     Bűncselekmények áldozatainak napja
Helyszín: Országos Rendőr-főkapitányság reggel 9-től este 20-ig
1139 Budapest, Teve utca 4-6. bejárat és parkoló előtt
Program: felszólalás kizárólag a felszólaló büntetőjogi felelőssége tudatában - konkrét vádbeszéddel – írásban beadható anyaggal.
Mi a nép fiaihoz, a tisztességes rendőr barátainkhoz szólunk!
Témák: Jogsértő szolgálati nyugdíj megvonás, Szima Judit, Orosházi Ferenc, 2006. MTV rendőr áldozatai – 2006. október civil áldozatai, bántalmazott nők - családon belüli erőszak, állami-hatósági, rendszerszintű korrupció, postázási bűncselekmény, közjegyzők bűne, bírói bűnözés, Bankármaffia-állam
Léteznek ÉRINTHETETLENEK! Kilopták alólunk a köztársaságot! 2010 óta jogilag illegitim a hatalom, és a képviseleti rendszer.
Konkrét ügyeket várunk vádbeszédként, konkrét büntetlen bűncselekményeket; embereket áldozat és bűnös nevekkel, NEM politikai maszatolást!

Fortélyos félelem igazgat minket s nem csalóka remény.
Ellenség ha elődbe áll, hét legyen, kit előtalál! – 2.

április 24. hétfő                                                                                 A rendőrség napja
Helyszín: Országos Rendőr-főkapitányság reggel 9-től este 20-ig
1139 Budapest, Teve utca 4-6. bejárat és parkoló előtt
Program: felszólalás kizárólag a felszólaló büntetőjogi felelőssége tudatában - konkrét vádbeszéddel – írásban beadható anyaggal.
Mi a nép fiaihoz, a tisztességes rendőr barátainkhoz szólunk!
Témák: Jogsértő szolgálati nyugdíj megvonás, Szima Judit, Orosházi Ferenc, 2006. MTV rendőr áldozatai – 2006. október civil áldozatai, bántalmazott nők - családon belüli erőszak, állami-hatósági, rendszerszintű korrupció, postázási bűncselekmény, közjegyzők bűne, bírói bűnözés, Bankármaffia-állam
Léteznek ÉRINTHETETLENEK! Kilopták alólunk a köztársaságot! 2010 óta jogilag illegitim a hatalom, és a képviseleti rendszer.
Konkrét ügyeket várunk vádbeszédként, konkrét büntetlen bűncselekményeket; embereket áldozat és bűnös nevekkel, NEM politikai maszatolást!

Fortélyos félelem igazgat minket s nem csalóka remény.
Ellenség ha elődbe áll, hét legyen, kit előtalál! – 3.

május 3. szerda                                                                              A nemzetközi sajtószabadság napja
Helyszín: Miniszterelnökség 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22,
NAV Bűnügyi Főigazgató 1122 Budapest, Hajnóczy J. u. 7-9.
Legfőbb Ügyész 1055 Budapest, Markó u. 16.
Parlament, Kossuth tér reggel 8-től este 22-ig
Program: felszólalás kizárólag a felszólaló büntetőjogi felelőssége tudatában - konkrét vádbeszéddel – írásban beadható anyaggal.
Mi a nép fiaihoz, a tisztességes köztisztviselő barátainkhoz szólunk!
Témák: Jogsértő szolgálati nyugdíj megvonás, Szima Judit, Orosházi Ferenc, 2006. MTV rendőr áldozatai – 2006. október civil áldozatai, bántalmazott nők - családon belüli erőszak, állami-hatósági, rendszerszintű korrupció, postázási bűncselekmény, közjegyzők bűne, bírói bűnözés, Bankármaffia-állam
Léteznek ÉRINTHETETLENEK! Kilopták alólunk a köztársaságot! 2010 óta jogilag illegitim a hatalom, és a képviseleti rendszer.
Konkrét ügyeket várunk vádbeszédként, konkrét büntetlen bűncselekményeket; embereket áldozat és bűnös nevekkel, NEM politikai maszatolást!
MI, magyar nép megkaptuk szólamokban a nagy N.E.R.-t – a Nemzeti Együttműködés Rendszerét, de a valóságban nekünk csak egy nagy F.A.SZ. a Fidesz Abnormális SZarkeverése jutott.

Fortélyos félelem igazgat minket s nem csalóka remény.
Ellenség ha elődbe áll, hét legyen, kit előtalál! – 4.

június 10. szombat                                                                  Az ügyészség napja
Helyszín: Legfőbb Ügyész 1055 Budapest, Markó u. 16.
Program: felszólalás kizárólag a felszólaló büntetőjogi felelőssége tudatában - konkrét vádbeszéddel – írásban beadható anyaggal.
Mi a nép fiaihoz, a tisztességes ügyész barátainkhoz szólunk!
Témák: Jogsértő szolgálati nyugdíj megvonás, Szima Judit, Orosházi Ferenc, 2006. MTV rendőr áldozatai – 2006. október civil áldozatai, bántalmazott nők - családon belüli erőszak, állami-hatósági, rendszerszintű korrupció, postázási bűncselekmény, közjegyzők bűne, bírói bűnözés, Bankármaffia-állam
Léteznek ÉRINTHETETLENEK! Kilopták alólunk a köztársaságot! 2010 óta jogilag illegitim a hatalom, és a képviseleti rendszer.
Konkrét ügyeket várunk vádbeszédként, konkrét büntetlen bűncselekményeket; embereket áldozat és bűnös nevekkel, NEM politikai maszatolást!
Polt lemondatás

Fortélyos félelem igazgat minket s nem csalóka remény.
Ellenség ha elődbe áll, hét legyen, kit előtalál! – 5.
július 1. szombat                                                                         A köztisztviselők napja
nav,, i kamara, parlament, kormányhivatali bűn
Helyszín: Közjegyzői Kamara, Közjegyzők Háza 1087 Budapest, Stróbl Alajos utca 3/b.
Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara, 1146 Budapest, Cházár András u. 13.
Magyar Kormánytisztviselői Kar, 1077 - Budapest, Kéthly Anna tér 1. VI. emelet (GreenPoint7 Irodaház).
Parlament, Kossuth tér reggel 8-től este 22-ig
Program: felszólalás kizárólag a felszólaló büntetőjogi felelőssége tudatában - konkrét vádbeszéddel – írásban beadható anyaggal.
Mi a nép fiaihoz, a tisztességes köztisztviselő barátainkhoz szólunk!
Témák: Jogsértő szolgálati nyugdíj megvonás, Szima Judit, Orosházi Ferenc, 2006. MTV rendőr áldozatai – 2006. október civil áldozatai, bántalmazott nők - családon belüli erőszak, állami-hatósági, rendszerszintű korrupció, postázási bűncselekmény, közjegyzők bűne, bírói bűnözés, Bankármaffia-állam
Léteznek ÉRINTHETETLENEK! Kilopták alólunk a köztársaságot! 2010 óta jogilag illegitim a hatalom, és a képviseleti rendszer.
Konkrét ügyeket várunk vádbeszédként, konkrét büntetlen bűncselekményeket; embereket áldozat és bűnös nevekkel, NEM politikai maszatolást!
Petició állampolgárságról lemondás, politikai menedékjog finn, svéd, dán, norvég,

Fortélyos félelem igazgat minket s nem csalóka remény.
Ellenség ha elődbe áll, hét legyen, kit előtalál! – 6.

július 15. szombat                                                                         A bíróságok napja
Helyszín: Kúria címe: 1055 Budapest, Markó utca 16.
Program: felszólalás kizárólag a felszólaló büntetőjogi felelőssége tudatában - konkrét vádbeszéddel – írásban beadható anyaggal.
Mi a nép fiaihoz, a tisztességes köztisztviselő barátainkhoz szólunk!
Témák: Jogsértő szolgálati nyugdíj megvonás, Szima Judit, Orosházi Ferenc, 2006. MTV rendőr áldozatai – 2006. október civil áldozatai, bántalmazott nők - családon belüli erőszak, állami-hatósági, rendszerszintű korrupció, postázási bűncselekmény, közjegyzők bűne, bírói bűnözés, Bankármaffia-állam
Léteznek ÉRINTHETETLENEK! köztörvényes bírák, sérelemdíj
Kilopták alólunk a köztársaságot! 2010 óta jogilag illegitim a hatalom, és a képviseleti rendszer.
Konkrét ügyeket várunk vádbeszédként, konkrét büntetlen bűncselekményeket; embereket áldozat és bűnös nevekkel, NEM politikai maszatolást!

Fortélyos félelem igazgat minket s nem csalóka remény.
Ellenség ha elődbe áll, hét legyen, kit előtalál! – 7.

december 10. vasárnap                                                               Emberi jogok napja
Helyszín: Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete az Európai Unió Háza 1024 Budapest, Lövőház u. 35.
Program: felszólalás kizárólag a felszólaló büntetőjogi felelőssége tudatában - konkrét vádbeszéddel – írásban beadható anyaggal.
Mi a nép fiaihoz, a tisztességes polgárokhoz szólunk!
Témák: Jogsértő szolgálati nyugdíj megvonás, Szima Judit, Orosházi Ferenc, 2006. MTV rendőr áldozatai – 2006. október civil áldozatai, bántalmazott nők - családon belüli erőszak, állami-hatósági, rendszerszintű korrupció, postázási bűncselekmény, közjegyzők bűne, bírói bűnözés, Bankármaffia-állam
Léteznek ÉRINTHETETLENEK! köztörvényes bírák, sérelemdíj
Kilopták alólunk a köztársaságot! 2010 óta jogilag illegitim a hatalom, és a képviseleti rendszer.
Konkrét ügyeket várunk vádbeszédként, konkrét büntetlen bűncselekményeket; embereket áldozat és bűnös nevekkel, NEM politikai maszatolást!
Nincs Európai jog, ha az senkit nem érdekel, ha nem alkalmazzák!
Strasbourg szégyene a 804 emberi jogi sértettünk, akinek az ügyét érdemben meg sem nézték; indoklás és jogorvoslat nélkül diszkriminálva - Magyarországon deklarált az emberi jogok hiánya.


Menyhért PéterTerjeszd a hírt és oszd meg ezt a petíciót!

Kérjük a lehető legtöbb emberrel ossza meg ezt a petíciót. Minél többen írják alá ezt a petíciót, annál több figyelmet fog kapni a médiától és döntéshozóktól.Fizetett hirdetés

Szponzoráljon hirdetési felületet a petíció számára az oldal alján. Naponta több ezer látogatónk van, így ez a lehetőség nagyon hatékonyan és költségkímélő módon tudja felhívni a figyelmet petíciónkra.

Facebook