deviza alapú csalás ellen

Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Adategyeztetés a kártérítéshez

2017-08-17 17:41

Adategyeztetés tájékoztató

 

Kedves barátaim!

Megérkeztünk az út végére!

Júniusban beadtam az USA elnökének, a nagykövetségek és az AIG csalás elleni részlegének az anyagainkat. Ebből várhatóan szeptember végén, októberben lesz érdemi előrelépés – nekünk addig azt az adategyeztetést kell elkészítenünk, amely már a szerződések pénzügyi elszámolását és a jövőbeni lehetőségeinket alapozza meg. A „Lakásbank” elképzelésem megvalósítása lehetővé teszi, hogy minden károsulton segíteni tudjunk, aki ellehetetlenült.

Ez számomra megnyugtató. Mert így csak azok (a sajna milliós tömegek) maradnak védtelenül kiszolgáltatva a maffiaállamnak, akik ragaszkodnak a szerződésükhöz; az „ADÓS” státuszukhoz. Ha valaki még mindig azt hiszi, hogy ő a bankkal egy szerződést kötött, az a saját döntése alapján fizeti vissza a bank által megállapított, ma már törvény által forintosított kötelezettségét.

Mi a jövőre nézve is azt szeretnénk elérni, hogy a lakhatáshoz való jogát minden magyar polgár elidegeníthetetlen alapjogaként érvényesítsük!

Ennek eszköze a „Lakásbank” azon törekvése lehet, hogy senkit ne taszítsanak kifizethetetlen, lehetetlen helyzetbe, a bankok gyalázatos késedelmi büntetéseivel; a követeléskezelők uzsorás fellépésével és a végrehajtók gyalázatos hullarabló módszereivel!

Sajnos a csányi-polt-matolcsy-bankármaffia állam SENKINEK NEM ENGEDI A JOGAINAK VÉDELMÉT!

Nekünk is csak az ad esélyt, hogy Amerikában az AIG-t a károsult társunkként megnyerve, az AIG székhelye szerinti amerikai bíróságon csoportos kártérítési pert indítsunk a maffiózó SZEMÉLYEK ellen!

Mindenkinek tudnia kell: mi sosem voltunk a bankokkal kapcsolatban, mert a mi szerződésnek látszó tárgyainkat a bűnöző maffiózó bankvezérek a bank pénzének ELLOPÁSÁVAL adták ki nekünk! A bankok részvényesei ugyanolyan SÉRTETTEK, mint MI; a magyar és az amerikai költségvetés, valamint a CDS viszont-biztosító AIG!

Sajnos, az IGAZUNKAT soha sem tudjuk bizonyítani, mert a magy és az európai igazságszolgáltatás is a csányi-polt-matolcsy-bankármaffia állam kezében van.

A FACEBOOKON bejelentkezés NEM KF jogosultság, ahogyan a Petíciónk aláírása sem az!

Haladéktalanul tisztáznunk kell – mert még mindig nem értik az emberek – kik és milyen státuszban vannak.

Közösségi Feljelentő csak és kizárólag az az ember lehet, aki a „nyilatkozatsablon.pdf” nyomtatványt kitöltötte, és aláírva megküldte nekem. Minden KF-esnek nullára rendezzük a banki követelését. Ha a banki folyósított pénz – banknak befizetett + biztosítás pénz = valós egyenlege NEGATÍV akkor a túlfizetését a számlájára átutalással megkapja.

Magyar kártérítésben résztvevő Közösségi Feljelentő csak és kizárólag az az ember lehet, aki az ötezer Ft költséggel járó polgári jogi kárigény.pdf nyomtatványt IS kitöltötte, és aláírva megküldte nekem. Minden magyar kárigényes KF-esnek a dokumentumban kért kártérítését a számlájára átutalással megkapja.

Amerikai kártérítésben résztvevő, a magyar kártérítésben is résztvevő Közösségi Feljelentő csak és kizárólag az az ember lehet, aki a további tizenötezer Ft költséggel járó polgkárUSA.pdf nyomtatványt IS kitöltötte, és aláírva megküldte nekem. Minden amerikai kárigényes KF-es a dokumentumban kért kártérítését a számlájára átutalással megkapja.

A dokumentumokban szereplő KÁR összegtől semmilyen eltérés nem lehet.

A bankármaffiának szóló peren kívüli ajánlatunk egyszeri, és csak egészében elfogadható lehetőség.

Nekünk az is remek, ha Amerikában bizonyítani tudunk, mert az mint a dominó elv már itthon fogja börtönbe juttatni a rohadékokat!

A peren kívüli esély egyszerűbb és gyorsabb – de hiányzik belőle a bosszú elégtétele.

A költségek rendezését mindenkinek, magának kell tudnia – ne zaklasson senki azzal, hogy ő fizetett-e vagy sem! Ezt mindenki rendezze magában, mert a rendezetlen státusz nem ad lehetőséget a kártérítésre.

Mi soha senkit nem utasítottunk el - akinek nem volt pénzügyi lehetősége a költségtérítés rendezésére, az küldhetett a közösségnek szóló kérelmet/levelet a helyzetéről!

Nincsenek kibúvók; nincsenek kiskapuk; csak dokumentált teljesítések lehetnek.

Senki ne számítson készpénz kifizetésre, mert nekünk minden fillérről átlátható és nyílt dokumentációt kell készítenünk.

 

Elsőként szeretném mindenkinek érthetővé tenni: most is, mint eddig mindig, nagyon keményen ragaszkodom a legteljesebb törvényességhez és nyilvánossághoz!

Természetesen a személyes ADATOKAT SENKINEK – FŐLEG A BŰNÖZŐKNEK – NEM adunk ki. A peren kívüli megállapodásunkat csomagban, egyetlen és egységes értékként valósítjuk meg, a hatalom felszalámizó taktikája, és az „oszd meg és uralkodj” elveik miatt.

A KF tagokkal történő minden rendezési tranzakció mindenki esetében csak és kizárólag az erre a célra általunk létrehozandó „Lakásbank” nonprofit zRt-n keresztül történhet. Ennek megfelelően a peren kívüli egyezség egy összegben, a „Lakásbank” nonprofit zRt számláján keresztül valósul meg.

A jövőben mindenkinek KELL személyes Email és telefon elérhetőség: senkivel nem áll módomban csak segítőkön keresztül tárgyalni. Minden pénzügyi rendezés csak személyes részvétellel történhet.

A segítőket kérem, hogy az érdekeltek rendelkezésére nyissanak egyéni Gmail fiókot! Akinek más típusú mailje van, az is nyisson egyéni Gmail fiókot!

A kommunikáció kizárólagos csatornája a jövőben CSAK az e célra használt infocelmo@gmail.com Email címünkön lehetséges!

Aki nem ért a számítógéphez az KÉRJEN SEGÍTSÉGET családtagtól, baráttól, általa ismert KF tagtól, de az Ő személyes részvétele saját gmail cím nyitással kezdődik, és ha nincs bankszámlája, akkor a „Lakásbank” nonprofit zRt fog neki a személyéhez kötődő bankszámlát biztosítani.

Olyan új adatbázist kell felállítanom, amely a meglevőkkel kompatibilis, de a számítógép gyorsaságát alkalmazza.

Az új adatbázis tehát egy Excel táblázat lesz, amelybe minden ÜGY (szerződés) egy sor.

A letölthető adataim.xls vagy adataim.ods táblázatot mindenki letölti, a saját FRISS adataival kitölti és el kell küldenie az infocelmo@gmail.com Email címünkre.

Minden szerződésnek 1 sor kell! CSAK 1, függetlenül az ügyben érintett személyek számától!

A 807 db leadott adatlappal rendelkező minden Strasbourgi emberi jogi érintettnek személyenként 1 sor kell!

A táblázatban CSAK a piros szegélyű cellákba írjatok!

A 2. sorban az én adataim és módosított egyéb adatok mutatnak példát nektek, hogy mit kell keresni és beírni. Ha nincs ilyen adatod, hagyd üresen a cellát.

Személyes adatok:

A Vezetéknév (dr; ifj. stb előtag nélkül)

B Keresztnév

C Email cím 1 meglevő saját (amit rendszeresen ellenőrzöl, működtetsz)

D Email cím 2 – ha nem gmailes a fiókod, ez lesz az új!

E Irányítószám

F Lakcím: Utca, házszám, emelet, stb. (valós postacím!), Város

G Születési hely, év, hó nap

H Telefon, Mobil telefon - meglevő saját – amin el tudunk érni!

I Lakossági bankszámla száma, VAGY NINCS számla beírás

J Személyi igazolvány szám VAGY személyi azonosító

K Anyja neve

L Személyi Státusz Kódok:

Adós/adóstárs

Kezes/más bejegyzett jogcím

Jelzálog kötelezett

Banki adatok:

M Bank neve

N Bank Státusz Kódok:

Kölcsönt folyósító

Jelzálog

Jogutód (megszűnt; átalakult; stb.)

Finanszírozó (autósoknál a bank!)

O Szerződés száma

P Kölcsönszámla száma

Q Közokirat száma

R Szerződés Státusz Kódok: Pl.: Felmondott; Követeléskezelőnél; Végrehajtás alatt; Perben áll – a kód 4567

Aktív, FIZETEM

Aktív, késedelmes

Aktív, 60 napon túli késedelem

Felmondott

Követeléskezelőnél, faktoringnál

Végrehajtás alatt

Perben áll

Elvett vagyon

Eladott, de át nem adott

Egyéb

S Végrehajtói okirat száma

Pénzügyi adatok:

T Folyósított pénz Ft

U Befizetett pénz Ft

V Biztosítási pénz Ft

W Aktuális, utolsó Banki KÖVETELÉS Ft Ezzel az összeggel indul a vagyoni kár igényed!

Kárigények:

Alap tudnivaló, hogy a bíró dönt – esetenként attól függetlenül, hogy mit írsz be!

HA PEREN KÍVÜLI – akkor annyit kapsz, amennyit kértél! Utólag reklamáció nincs! Inkább többet kérj, mint kevesebbet.

X Egyenleg Ft = Folyósított - Befizetett pénz A ROVATBAN A FÜGGVÉNY KISZÁMOLJA AZ ÉRTÉKET – Ne írj bele!

Y Magyar vagyoni kár Ft Mindent forintosíts! Engem ne kérdezz, mert nem segíthetek! Kérdezz sorstársat, barátot, rokont!

Z Magyar NEM vagyoni kár Ft Mindent forintosíts! Engem ne kérdezz, mert nem segíthetek! Kérdezz sorstársat, barátot, rokont!

AA Amerikai vagyoni kár Ft Számítási módszere: A magyar vagyoni kárt elosztod 100 ezer forinttal – megkapod a kárigényed hónap számát. A hónapokat felszorzod 2 ezerrel – megkapod a kárigényed dollár értékét. Ezt az értéket felszorzod 250-nel, így kaptad meg a beírandó Ft értéket!

AB Amerikai NEM vagyoni kár Ft Számítási módszere: A magyar NEM vagyoni kárt elosztod 100 ezer forinttal – megkapod a kárigényed hónap számát. A hónapokat felszorzod 2 ezerrel – megkapod a kárigényed dollár értékét. Ezt az értéket felszorzod 250-nel, így kaptad meg a beírandó Ft értéket!

AC Strasbourgi emberi jogi érintett (CSAK a 807db leadott adatlappal rendelkező!!) kárérték egységesen 10.000.000 Ft – Ne írj bele más összeget!

AD Részvény jegyzési szándék kód: A Lakásbank részvénye a mi társadalmi felelősségvállalásunk.

Igényelt db szám (névérték: egy millió Ft)

Nem igényel

AE Részvétel munkavállalóként kód: A Lakásbank működtetéséhez százas nagyságrendben kell majd munkavállaló VIDÉKEN IS!

Bp. főállás

Bp. mellékállás

Vidék főállás

Vidék mellékállás

AF Munkavállaló szakma kód:

Jog

Közgazdaság

Pénzügy, könyvelés

Területi képviselet, humán e.f.

Informatikus

PR, marketing

Ingatlan becslés, forgalmazás

Építőipari; karbantartó szakmák

Egyéb pl. gkv, tolmács, fordító,

 

Ez már az utolsó adategyeztetésem, mert ősszel a reményeim szerint megkezdődhet a végjáték.

 

Minden tisztázatlan kérdést a csoportoldalon tegyetek fel, és én válaszolom meg őket!

Kérek mindenkit, hogy segítő célzattal se írjon ide kommenteket.

Határidő: várhatóan szeptember közepe.

Vége csak akkor lesz, AMIKOR A CSOPORTOLDAL ELTŰNIK A Facebookról.

 

Az adat fájlokat és ezt az anyagot letölthető pdf formátumban a Facebook Menyhért Péter baráti köz oldalán a "Fájlok" oldalról lehet megtalálni.


Menyhért Péter

Hozzászólások (1)

peren kívül

2017-06-29 14:38

Kedves DAColó barátaim!

Sokat kínlódtam azért, mert az emberek tudatlansága menthetetlenül romlásba taszítja mindazokat, akik nem tudnak vagy nem akarnak dönteni!

Mi csak azokon tudunk segíteni, akik vették a fáradtságot, és eldöntötték: Ők nem adósok, hanem áldozatok – és csatlakoztak a Közösségi Feljelentéshez.

Nem értettem, hogy miért vagyunk ilyen kevesen, amikor a csatlakozás nem kerül pénzbe; nem kell hozzá ügyvéd sem, és ráadásul szinte mindent a rendelkezésére bocsátunk. Sajnos tapasztaltam, hogy ami ingyen van, azt nem tekintik értéknek; és amit érthető, hétköznapi formában tálalunk eléjük arról azt hiszik, hogy nem „szakszerű”. A legtöbb esetben azt tekintik „szakembernek” a kisemberek, akik megnyerő modorúak; mindenkinek azt mondják amit hallani akar, és akiknek az érthetetlen szakszavak miatt egyáltalán nem értik a mondanivalóját.

Most, amikor előkerült a 8 évvel ezelőtti elképzelésem a „Lakásbankról”, végre leesett nálam is a tantusz! Elképzelésemben az a civil (sorosbérenc :) ideál) álláspontom jelent meg, hogy megváltoztassuk a magyar gazdaság és pénzvilág mohó embertelenségét. Az ötletem – mivel akkor még semmi érintettségem/közöm nem volt a devizahitelesekkel – két tényezőből indult ki. Az első a gyurcsány undorító reklámhadjárata 2006-tól a devizás adósok ellen, ami egyszerűen fogalmazva hányingert keltő. A második az a tény, hogy nem bánnak emberhez méltóan a pénzügyi bajba került emberekkel!

A magyar gazdaság azokat, akik megszorulnak anyagilag, nem segít kiemelni és leküzdenie a problémát, hanem a kamatokkal, késedelmi díjakkal és egyéb kifosztó technikákkal még mélyebbre tapossa bele  a reménytelenségbe és kilátástalanságba.

Ez egyben társadalmi idiotizmust is jelent, hiszen akit még mélyebb adósságba, kifizethetetlen helyzetbe taszítanak, az lecsúszik, és szinte esély sem marad arra, hogy valaha is hasznos tagja legyen a társadalomnak.

MINDEN VÉGREHAJTÁS társadalmi egyenlege az adófizetők meglopását, megkárosítását is jelenti!

A Lakásbank elképzelésem arról szól, hogy a nonprofit alapon működő követeléskezelő-ingatlanfenntartó szervezet biztosítani tudja a megfizethető lakhatást, és a tulajdon visszavásárlásának lehetőségét is a rabló kamatok-díjak nélkül! Persze, így a követeléskezelők, akik 5-10%-os áron veszik meg csomagban a követeléseket; meg a végrehajtók, meg a tizedáron értéket megvevő puszipajtások nem fognak teljesítmény és munka nélkül gazdagodni!

A kérdés: kik vagyunk, milyen erősek, és mit akarunk elérni!

Kevesen, alig több mint kétezren vagyunk KF-esek, és még kevesebben kártérítést igénylők. DE erősek vagyunk, mert az írott magyar jog 100%-ban minket bizonyít, és mert reményeink szerint az amerikai nép nem fogja eltűrni, hogy mocskos komcsi csányik legkevesebb 2 MILLIÁRD (mely lehet akár 10milliárd is!) dollárral meglopták őket is!

Az ajánlatunk egyértelmű: vagy elfogadják, vagy mindent azért teszünk meg a jövőben, hogy ezek a gyalázatos gyilkosok életük végéig egy cellában rohadjanak meg!

A mi DIKTÁTUMUNK lényege (természetesen a végleges és teljes dokumentum szövege sohasem lehet nyilvános) a következő:

 

Jóvátételi és Kárenyhítési, valamint

Kártérítési SZERZŐDÉS

Peren kívüli megállapodás

 

Mely létrejött egyrészről:

aláírók, a KF képviselői a továbbiakban Sértettek, másrészről: 

Csányi Sándor, Felcsuti Péter, Papp Edit, Erdei Tamás, Gyuris Dániel, Patai Mihály, Török László, Csicsáky Péter és Kovács Levente terheltek, mint a Közösségi Feljelentés eljárásban elsőrendű vádlottak – a továbbiakban Terheltek, között, az alábbiakban leírt feltételekkel.

Tényállás:

Nevezett Terheltek cselekménye a társadalomra különösen veszélyes, társadalmi méretű, köztörvényes bűncselekmény! Ennek büntetési tétele elkövetőnként is életfogytiglani börtönbüntetés; teljes vagyonelkobzás; a foglalkozástól és a közügyektől való hosszú távú eltiltás; valamint milliós nagyságrendű kártérítési eljárás.

Terheltek közvetlenül meglopták a Sértetteket; a magyar költségvetésen keresztül minden magyar állampolgárt; a viszont-biztosítón keresztül az amerikai költségvetésen keresztül minden amerikai adófizetőt és nagy valószínűséggel (a hamis könyvelésük és ,mérlegeik miatt) a magyar kereskedelmi bankok részvényeseit is!

Terheltek közvetve felelősséggel tartoznak a rajtuk kívül álló, de az Ő cselekményük alapján létrejött közjegyzői (közokirat hamisítás); követeléskezelői (bűnpártolás; jogtalan haszonszerzés és más bűncselekmények) valamint egyéb hatósági (végrehajtók; földhivatal; kormányhivatalok) további bűncselekményekért is.

Mindezek alapján a Terheltek elleni bűnvádi eljárás kierőszakolásától, a Sértetti közösségünk csak és kizárólag akkor tud elállni, ha ezen szerződésben részletezett valamennyi cselekmény megvalósulásra kerül.

Sértetti közösségünk eltekint a bűnösök felelősségre vonásának általunk történő kikényszerítésétől, a megbüntetést a közvádlóra hagyja (nem kívánunk személyes bosszút állni) amennyiben jelen Peren kívüli megállapodásunk feltételei maradéktalanul teljesülnek.

A szerződés első alapfeltételeként elvárjuk, hogy a természetbeni „Jóvátételi és Kárenyhítési” követeléseink megvalósításában fent nevezett Terheltek aktívan részt vegyenek, és maximálisan elősegítsék a bűncselekmény társadalmi katasztrófájának elhárítását, valamint mielőbbi kárenyhítését.

A „Jóvátételi és Kárenyhítési” követeléseink teljes megvalósulása nélkül közösségünk nem tekinthet el a büntető eljárás kierőszakolásától, mivel a jóvátételünk körébe tartozó ügyek a terheltek cselekményén alapuló, további bűncselekményeket tartalmaznak (lásd: követeléskezelő gazdasági vállalkozók bűncselekményei; közjegyzők és végrehajtók bűncselekményei).

A szerződés második alapfeltételeként elvárjuk, hogy a „Kártérítés” követeléseink megvalósításában fent nevezett Terheltek az általunk képviselt Közösségi Feljelentők, valamint az összesen 00.000 fő DAC Sértett 000 milliárd 000 millió forint kárigényét a részletezett feltételeink szerint a rendelkezésünkre bocsássák, átutalják.

Kárigényünket az USA bírósági gyakorlatában megítélt károk mértékének megfelelve, nem pedig a magyar eljárási rend elfogadhatatlan gyakorlatához alakítottuk ki.

Alkudozásról, személyekről, részletezésről tárgyalási lehetőséget nem adunk – ez nem korrupciós lehetőség, hanem egyszeri, megismételhetetlen közösségi együttműködési ajánlat, a társadalmi tragédia elhárítása érdekében.

Sértettek vállalják, hogy a Legfőbb Ügyészségre benyújtott Közösségi Feljelentésüket a peren kívüli megegyezésre hivatkozva a Szerződés maradéktalan teljesítése után tovább nem „menedzselik” azaz feladják.

Sértettek vállalják, hogy a Szerződés aláírása után a büntetőüggyel a továbbiakban nem foglalkoznak, arról semmilyen formában nem nyilatkoznak, a DAC csoport dokumentumait az Internetről eltávolítják.

Sértettek kijelentik, hogy nem merülhet fel a szerződés kapcsán korrupció lehetősége sem, amennyiben a Terheltek a szerződés szerinti eljárással, a Sértettekkel szoros együttműködésben, jogilag rendezett (kifizetett) állapotba hozzák a sértettek egyedi szerződéseit, és a kártérítés összegének törvényes közterheit befizetik a magyar költségvetésnek; illetve e tényről írásban, büntetőjogi felelősségük tudatában a Sértetteknek nyilatkoznak.

Jóvátételi és Kárenyhítési” követeléseink a következők:

Terheltek vállalják, hogy a Sértetti közösség 70%-os tulajdonrésze mellett, 30% tulajdonrésszel és a felügyeleti jogok és kötelezettségek vállalásával, létrehozzák a Lakásbankelnevezésű követeléskezelő és forrásszervező pénzügyi szolgáltató Nonprofit Zártkörű Részvénytársaságot. A 10 milliárd forint jegyzett tőke 70%-át (7 milliárd forintot) a sértetti közösség tagjai a személyi kártérítésükből, 1 millió Ft névértékű; névre szóló; teljes döntési joggal rendelkező, ún. „arany” törzsrészvény jegyzésével (cash), a kártérítésük átvétele után azonnal biztosítják a MAGNET Banknál vezetett, 5 munkanapon belül megnyitásra kerülő számú, Lakásbank Nonprofit Zrt.” elnevezésű vállalkozói számlán. Terheltek vállalják, hogy a 30% (3 milliárd forint) tulajdonrészüket ugyancsak 1 millió Ft névértékű; anonim; korlátozott döntési joggal rendelkező törzsrészvény jegyzésével (cash), a Zrt. számlájára utalással biztosítják.

Terheltek vállalják, hogy a Lakásbank Nonprofit Zrt.” részére könyvjóváírással tulajdonba adják a szerződés napján, valamennyi pénzintézetnél fennállódeviza alapú” vagy „devizában nyilvántartott” tartozással rendelkező 60 napon túl késedelmes banki követelést.

Terheltek vállalják, hogy a Lakásbank Nonprofit Zrt.” részére könyvjóváírással tulajdonba adják a szerződés napján, valamennyi pénzintézetnél fennállódeviza alapú” vagy „devizában nyilvántartott” tartozással rendelkező felmondott szerződés banki követelését.

Terheltek vállalják, hogy a Lakásbank Nonprofit Zrt.” részére könyvjóváírással tulajdonba adják a szerződés napján, valamennyi pénzintézetnél fennállódeviza alapú” vagy „devizában nyilvántartott” tartozással rendelkező követeléskezelő, faktoring vállalkozásnak engedményezett banki követelést.

Terheltek vállalják, hogy a Lakásbank Nonprofit Zrt.” részére könyvjóváírással tulajdonba adják a szerződés napján, valamennyi pénzintézetnél fennállódeviza alapú” vagy „devizában nyilvántartott” tartozással rendelkező végrehajtás alatt álló banki követelést.

Terheltek vállalják, hogy a Lakásbank Nonprofit Zrt.” részére könyvjóváírással tulajdonba adják a szerződés napján, valamennyi pénzintézetnél fennállódeviza alapú” vagy „devizában nyilvántartott” tartozással rendelkező minden további bírósági perben álló banki követelést.

Kizárólag az ún. „rossz hitelek” teljes körű átadása a Lakásbank Nonprofit Zrt.” részére teheti lehetővé, hogy a bűnelkövetők felelősségével mi, sértettek a társadalmi béke és a magyar nemzet létének érdekében a továbbiakban ne foglalkozzunk; azt hagyjuk a hatóságok megítélésére.

Az ellenőrzés valamennyi jogának átadása a döntés jogának korlátozása mellett teszi csak lehetővé, hogy a megkárosított nép felügyeletet gyakoroljon a pénzvilág bűnös mohósága felett, miközben biztosítani kötelezettek a törvényes, és pénzügyileg megfelelő működést.

Kártérítési” követeléseink a következők:

Terhelt személyek vállalják, hogy a 00.000 Közösségi Feljelentő Sértett pontos, egyösszegű kárigényét: 000 milliárd forintot; 10 millió US dollárt és 10 millió Eurót; a következő feltételeknek szerint utalják át.

~ © ~ ~ © ~ ~ © ~ ~ © ~ ~ © ~ ~ © ~ ~ © ~

Terheltek vállalják, hogy a Szerződésből fakadó kártérítés összegének SZJA forrásadóját befizetik, és erről a Sértettek képviselőjének átutalási bizonylat mellékletével, írásban nyilatkoznak.

A bankok intézkednek az összes jelzálogjog ingatlan nyilvántartásból való törléséről. A földhivatali törlési igazolásokat megküldik a DAC csoport fenti címére.

A bankok intézkednek az összes átadott és rendezett számla esetében a KHR listáról való azonnali törlésről.

A bankok intézkednek az összes átadott és rendezett számla esetében folyamatban levő polgári per lezásáról.

Ajánlatunkat a magyar nép érdekében, a társadalmi béke megőrzése, és a tömeges családi tragédiák megakadályozása érdekében, valamint a peren kívüli egyezségünk mielőbbi megvalósíthatóságáért tesszük.

Terheltek elfogadják, és egyetértőleg tudomásul veszik, hogy amennyiben a szerződés bármely pontját megszegik, úgy a sértettek vállalása függetlenül a teljesítés mértékétől, hatályát veszti, és a DAC csoport jogorvoslatért a nemzetközi kapcsolatai révén segítségért fordul a lehetséges valamennyi nemzetközi hatósághoz, illetve szervezethez.

A szerződés 20 eredeti példányban készült; valamennyi példányt a felek aláírásukkal látták el. Felek ezen szerződést elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt, aláírásukkal hitelesítik.

Budapest, 2017.

 

A dokumentumot pdf formátumban elérhetővé teszem a Facebookon a Menyhért Péter baráti kör nyilvános csoportban is.

Csatlakozni a Közösségi Feljelentéshez mindaddig lehet a petermenyhert@gmail.com címemre küldött maillel, amíg közzé nem teszem a végét.

 


Menyhért Péter

Hozzászólások (15)

USA 1. A Trump számáéra megküldött levél.Mindenkinek javaslom, hogy az USA anyagainkat terjessze minden amerikai és nyugati ismerősnél, médiánál, stb.

2017-06-24 20:18

Kedves barátaim!

Június 7-én elindult a végjátszmánk.

A mellékelt levéllel fordultam az USA elnökéhez!

Trump elnök úr az eddigi nyilatkozatai szerint kényes az amerikai érdekek védelmére, ezért nem hagyhatja figyelmen kívül, hogy a csányi -féle komcsi bankármaffia az USA adófizetőit is meglopta legkevesebb 2 MILLIÁRD dollárral!

Remélem, rövid időn belül sikerül felkelteni az érdeklődésüket!

Lehetőségeinkhez képest igyekeztem minél több anyagot angolra fordíttatni – egyelőre csak ennyire voltunk képesek. Szeretném megköszönni minden bajtársunknak a segítségét! Jó esetben idén számunkra véget ér a téboly!

https://www.facebook.com/groups/584870318200840/ 

 

Még mindig nem késő velünk tartani!

Csak egy Email a petermenyhert@gmail.com címemre, és mindent megtudsz.


Menyhért Péter

Hozzászólások (19)

Mindent videókban a Deviza Alapú Csalásról

2017-06-02 12:41

Nézzétek meg a jelenleg 49 videót tartalmazó lejátszási listát a 

https://www.youtube.com/watch?v=rVMr8lgTEDI&list=PL514XyT3buEac-jIT1vpazKheyLlGA1ul

YouTube oldalon. Ha feliratkoztok a csatornámra, automatikus értesítést kaptok minden újonnan felkerült videóról.

Aki még nem csatlakozott a Közösségi Feljelentéshez, az KIZÁRÓLAG a 

petermenyhert@gmail.com

mail címemre küldött csatlakozási igénnyel teheti meg!

FIGYELEM!

Nincs már sok idő, de mindaddig lehet csatlakozni, amíg ezen fórumon közölt közleményben a BEFEJEZÉST nem JELZEM.

Közölni fogom a végső határidőt, ami után már semmit nem tehetek.


Menyhért Péter

Hozzászólások (7)

Csalás és/vagy emberkísérlet.

2017-04-08 12:32

Az Acta Humana felkérésére készített összefoglalónk.
Olvassátok el, és adjátok tovább.

Olvasható és letölthető  pdf ormátumban a 

https://lookaside.fbsbx.com/file/csal%C3%A1svagyemberk%C3%ADs%C3%A9rlet.pdf?token=AWwvHu89yWfjGmUU14LotCho-CfaJ8bCpQ16CfY4_j5c1HHeDdhzv_UWRRMYbYzJmSasNKfliJz0BPFkhtMXve_cyhlVz4737FmGPydVHVpjBMn4d0D6lyvPnZ2RfZVwXDVJze9uUYnUOMTFfTXi5TmQ

oldalon


Menyhért Péter

Hozzászólások (0)

Deviza Alapú Csalás videó magyarázatok

2017-03-13 18:28

Kedves ismeretlen barátaim!

Elkezdtem egy egyszerű, rövid videókból álló magyarázat csomag elkészítését.

Az elsőt a

https://www.youtube.com/watch?v=1xpLCUwKBwg&t=5s  

címen megtaláljátok.

Ha  a Menyhért Péter csatornámra FELIRATKOZOL, rendszeresen kapsz az új videükról értesítést.


Menyhért Péter

Hozzászólások (5)

Jelzálog bejegyzés törlés!

2017-03-08 20:31

FONTOS!!
A magánokirat-csomagunk újabb hasznos lehetősége!
A magánokirat-csomagunkban a zálogjog törlésére irányuló nyilatkozatot is tettünk. A Nyilatkozatot ugyanerre a napra kell írni.
Ez ugye nagyon jó, mert a bankok általában ostoba sablonszövegeket írnak válaszként, mi is kaptunk egy semmitmondó levelet, amiben nem reagált a zálogjog törlésére, tehát nem kifogásolta azt.
Ha találunk ügyvédet, aki ellenjegyzi a nyilatkozatunkat töröltetni lehet a zálogjogot a Ptk. alapján.
Két sablont készítettem:
1. A jelzálognyilatk.pdf fájlt azok a zálogkötelezettek töltsék ki, akik a magánokirat-csomagot sértettként írták alá.
2. A jelzálognyilatkozat.pdf fájlban minden további zálogkötelezett nyilatkozzon, aki adós, adóstárs, vagy kezes volt, de nem az ő nevén, az ő sértetti aláírásával küldték meg a banknak a teljesen bizonyító erejű magánokiratot!
a BEADÁSHOZ ÜGYVÉD KELL!!!

Lásd: https://www.facebook.com/groups/devizacsalas/

https://www.facebook.com/groups/584870318200840/ 

A sablonok a fájl fül alól letölthetők.


Menyhért Péter

Hozzászólások (4)

LÉPNI KELL! Demonstráció folyam a bűncselekmény ellen.

2017-02-15 20:35

Kedves barátaim!
A gyalázatos jogtipró állapot miatt a mellékelt dokumentum szerinti, FEBRUÁR 22 SZERDAI nappal kezdődő demonstráció-folyamot szervezek a DAC csoport tagjaira építve!

Ebben a mai gyalázatosan jogtipró időszakban KELL TILTAKOZNUNK, hogy jelezzük: LÉTEZÜNK éa NEM ADJUK FEL!
MINDENKI HOZZON MAGÁVAL 6 EMBERT – A hetedik te magad légy!!!!
Minden KF-estől elvárom, hogy ezen a néhány alkalmon RÉSZT VEGYEN!
BUDAPEST és PEST MEGYE lakosainak 22.-én kötelező a részvétel!
Olyan anyagot fogok kivinni a 7 alkalommal, amiből csak az kap névre szólóan, aki nálam a helyszínen jelentkezik!

Fortélyos félelem igazgat minket s nem csalóka remény.
Ellenség ha elődbe áll, hét legyen, kit előtalál! – 1.

Február 22. szerda                                                                     Bűncselekmények áldozatainak napja
Helyszín: Országos Rendőr-főkapitányság reggel 9-től este 20-ig
1139 Budapest, Teve utca 4-6. bejárat és parkoló előtt
Program: felszólalás kizárólag a felszólaló büntetőjogi felelőssége tudatában - konkrét vádbeszéddel – írásban beadható anyaggal.
Mi a nép fiaihoz, a tisztességes rendőr barátainkhoz szólunk!
Témák: Jogsértő szolgálati nyugdíj megvonás, Szima Judit, Orosházi Ferenc, 2006. MTV rendőr áldozatai – 2006. október civil áldozatai, bántalmazott nők - családon belüli erőszak, állami-hatósági, rendszerszintű korrupció, postázási bűncselekmény, közjegyzők bűne, bírói bűnözés, Bankármaffia-állam
Léteznek ÉRINTHETETLENEK! Kilopták alólunk a köztársaságot! 2010 óta jogilag illegitim a hatalom, és a képviseleti rendszer.
Konkrét ügyeket várunk vádbeszédként, konkrét büntetlen bűncselekményeket; embereket áldozat és bűnös nevekkel, NEM politikai maszatolást!

Fortélyos félelem igazgat minket s nem csalóka remény.
Ellenség ha elődbe áll, hét legyen, kit előtalál! – 2.

április 24. hétfő                                                                                 A rendőrség napja
Helyszín: Országos Rendőr-főkapitányság reggel 9-től este 20-ig
1139 Budapest, Teve utca 4-6. bejárat és parkoló előtt
Program: felszólalás kizárólag a felszólaló büntetőjogi felelőssége tudatában - konkrét vádbeszéddel – írásban beadható anyaggal.
Mi a nép fiaihoz, a tisztességes rendőr barátainkhoz szólunk!
Témák: Jogsértő szolgálati nyugdíj megvonás, Szima Judit, Orosházi Ferenc, 2006. MTV rendőr áldozatai – 2006. október civil áldozatai, bántalmazott nők - családon belüli erőszak, állami-hatósági, rendszerszintű korrupció, postázási bűncselekmény, közjegyzők bűne, bírói bűnözés, Bankármaffia-állam
Léteznek ÉRINTHETETLENEK! Kilopták alólunk a köztársaságot! 2010 óta jogilag illegitim a hatalom, és a képviseleti rendszer.
Konkrét ügyeket várunk vádbeszédként, konkrét büntetlen bűncselekményeket; embereket áldozat és bűnös nevekkel, NEM politikai maszatolást!

Fortélyos félelem igazgat minket s nem csalóka remény.
Ellenség ha elődbe áll, hét legyen, kit előtalál! – 3.

május 3. szerda                                                                              A nemzetközi sajtószabadság napja
Helyszín: Miniszterelnökség 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22,
NAV Bűnügyi Főigazgató 1122 Budapest, Hajnóczy J. u. 7-9.
Legfőbb Ügyész 1055 Budapest, Markó u. 16.
Parlament, Kossuth tér reggel 8-től este 22-ig
Program: felszólalás kizárólag a felszólaló büntetőjogi felelőssége tudatában - konkrét vádbeszéddel – írásban beadható anyaggal.
Mi a nép fiaihoz, a tisztességes köztisztviselő barátainkhoz szólunk!
Témák: Jogsértő szolgálati nyugdíj megvonás, Szima Judit, Orosházi Ferenc, 2006. MTV rendőr áldozatai – 2006. október civil áldozatai, bántalmazott nők - családon belüli erőszak, állami-hatósági, rendszerszintű korrupció, postázási bűncselekmény, közjegyzők bűne, bírói bűnözés, Bankármaffia-állam
Léteznek ÉRINTHETETLENEK! Kilopták alólunk a köztársaságot! 2010 óta jogilag illegitim a hatalom, és a képviseleti rendszer.
Konkrét ügyeket várunk vádbeszédként, konkrét büntetlen bűncselekményeket; embereket áldozat és bűnös nevekkel, NEM politikai maszatolást!
MI, magyar nép megkaptuk szólamokban a nagy N.E.R.-t – a Nemzeti Együttműködés Rendszerét, de a valóságban nekünk csak egy nagy F.A.SZ. a Fidesz Abnormális SZarkeverése jutott.

Fortélyos félelem igazgat minket s nem csalóka remény.
Ellenség ha elődbe áll, hét legyen, kit előtalál! – 4.

június 10. szombat                                                                  Az ügyészség napja
Helyszín: Legfőbb Ügyész 1055 Budapest, Markó u. 16.
Program: felszólalás kizárólag a felszólaló büntetőjogi felelőssége tudatában - konkrét vádbeszéddel – írásban beadható anyaggal.
Mi a nép fiaihoz, a tisztességes ügyész barátainkhoz szólunk!
Témák: Jogsértő szolgálati nyugdíj megvonás, Szima Judit, Orosházi Ferenc, 2006. MTV rendőr áldozatai – 2006. október civil áldozatai, bántalmazott nők - családon belüli erőszak, állami-hatósági, rendszerszintű korrupció, postázási bűncselekmény, közjegyzők bűne, bírói bűnözés, Bankármaffia-állam
Léteznek ÉRINTHETETLENEK! Kilopták alólunk a köztársaságot! 2010 óta jogilag illegitim a hatalom, és a képviseleti rendszer.
Konkrét ügyeket várunk vádbeszédként, konkrét büntetlen bűncselekményeket; embereket áldozat és bűnös nevekkel, NEM politikai maszatolást!
Polt lemondatás

Fortélyos félelem igazgat minket s nem csalóka remény.
Ellenség ha elődbe áll, hét legyen, kit előtalál! – 5.
július 1. szombat                                                                         A köztisztviselők napja
nav,, i kamara, parlament, kormányhivatali bűn
Helyszín: Közjegyzői Kamara, Közjegyzők Háza 1087 Budapest, Stróbl Alajos utca 3/b.
Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara, 1146 Budapest, Cházár András u. 13.
Magyar Kormánytisztviselői Kar, 1077 - Budapest, Kéthly Anna tér 1. VI. emelet (GreenPoint7 Irodaház).
Parlament, Kossuth tér reggel 8-től este 22-ig
Program: felszólalás kizárólag a felszólaló büntetőjogi felelőssége tudatában - konkrét vádbeszéddel – írásban beadható anyaggal.
Mi a nép fiaihoz, a tisztességes köztisztviselő barátainkhoz szólunk!
Témák: Jogsértő szolgálati nyugdíj megvonás, Szima Judit, Orosházi Ferenc, 2006. MTV rendőr áldozatai – 2006. október civil áldozatai, bántalmazott nők - családon belüli erőszak, állami-hatósági, rendszerszintű korrupció, postázási bűncselekmény, közjegyzők bűne, bírói bűnözés, Bankármaffia-állam
Léteznek ÉRINTHETETLENEK! Kilopták alólunk a köztársaságot! 2010 óta jogilag illegitim a hatalom, és a képviseleti rendszer.
Konkrét ügyeket várunk vádbeszédként, konkrét büntetlen bűncselekményeket; embereket áldozat és bűnös nevekkel, NEM politikai maszatolást!
Petició állampolgárságról lemondás, politikai menedékjog finn, svéd, dán, norvég,

Fortélyos félelem igazgat minket s nem csalóka remény.
Ellenség ha elődbe áll, hét legyen, kit előtalál! – 6.

július 15. szombat                                                                         A bíróságok napja
Helyszín: Kúria címe: 1055 Budapest, Markó utca 16.
Program: felszólalás kizárólag a felszólaló büntetőjogi felelőssége tudatában - konkrét vádbeszéddel – írásban beadható anyaggal.
Mi a nép fiaihoz, a tisztességes köztisztviselő barátainkhoz szólunk!
Témák: Jogsértő szolgálati nyugdíj megvonás, Szima Judit, Orosházi Ferenc, 2006. MTV rendőr áldozatai – 2006. október civil áldozatai, bántalmazott nők - családon belüli erőszak, állami-hatósági, rendszerszintű korrupció, postázási bűncselekmény, közjegyzők bűne, bírói bűnözés, Bankármaffia-állam
Léteznek ÉRINTHETETLENEK! köztörvényes bírák, sérelemdíj
Kilopták alólunk a köztársaságot! 2010 óta jogilag illegitim a hatalom, és a képviseleti rendszer.
Konkrét ügyeket várunk vádbeszédként, konkrét büntetlen bűncselekményeket; embereket áldozat és bűnös nevekkel, NEM politikai maszatolást!

Fortélyos félelem igazgat minket s nem csalóka remény.
Ellenség ha elődbe áll, hét legyen, kit előtalál! – 7.

december 10. vasárnap                                                               Emberi jogok napja
Helyszín: Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete az Európai Unió Háza 1024 Budapest, Lövőház u. 35.
Program: felszólalás kizárólag a felszólaló büntetőjogi felelőssége tudatában - konkrét vádbeszéddel – írásban beadható anyaggal.
Mi a nép fiaihoz, a tisztességes polgárokhoz szólunk!
Témák: Jogsértő szolgálati nyugdíj megvonás, Szima Judit, Orosházi Ferenc, 2006. MTV rendőr áldozatai – 2006. október civil áldozatai, bántalmazott nők - családon belüli erőszak, állami-hatósági, rendszerszintű korrupció, postázási bűncselekmény, közjegyzők bűne, bírói bűnözés, Bankármaffia-állam
Léteznek ÉRINTHETETLENEK! köztörvényes bírák, sérelemdíj
Kilopták alólunk a köztársaságot! 2010 óta jogilag illegitim a hatalom, és a képviseleti rendszer.
Konkrét ügyeket várunk vádbeszédként, konkrét büntetlen bűncselekményeket; embereket áldozat és bűnös nevekkel, NEM politikai maszatolást!
Nincs Európai jog, ha az senkit nem érdekel, ha nem alkalmazzák!
Strasbourg szégyene a 804 emberi jogi sértettünk, akinek az ügyét érdemben meg sem nézték; indoklás és jogorvoslat nélkül diszkriminálva - Magyarországon deklarált az emberi jogok hiánya.


Menyhért Péter

Hozzászólások (2)

IDEI (2017) ÖNVÉDELMI TEENDŐK

2017-01-27 13:04

Tisztelt devizahitelesek – deviza alapú csalás – bankármaffia áldozatok!

A KF-esek önvédelme érdekében létrehoztuk a teljes jogi tényállásunkat tartalmazó, TELJESEN BIZONYÍTÓ EREJŰ MAGÁNOKIRAT CSOMAG-unkat.

Elérhető nyilvános oldalunkon is: közokirattal rendelkezőknek               ezt a linket sajnos be kell másolni!

https://lookaside.fbsbx.com/file/Jognyilatkozatok4.pdf?token=AWz_3qtIwtsQ_CaPv1eol9TNaf0cuXMkAkabH8MOsj8Sb9G6U2bI6UzGprSIrz3r1F40lUx4XTBbYHxYecGeY1JZ-BXZyGC8m9FnB7-n62f3iYcCeySmV20DdhrNAcvnnbf7e06vLCcA1y7_IhfrASyW   

       A közokirattal NEM rendelkezőknek

https://lookaside.fbsbx.com/file/Jognyilatkozatok3.pdf?token=AWxinWmEhQIzzFAOV9_SYuwG-izVgiWJTlClT_iSvHr1P8MSkOUKCZLqRNdJoPd5fpZRwQ4D6Ld9YGvZECjA2HrrkXR1sB4BJ9NA45eWF8-8rCMscZ9xOYmUSda-L-vZLbIH8u3xnLpU6EQFskHyv511

Ehhez megtaláljátok a tájékoztató anyagokat is. Elérhető nyilvános oldalainkon is:

https://lookaside.fbsbx.com/file/Jognyilatkt%C3%A1j%C3%A9koztt%C3%B3.pdf?token=AWwjALetX1hZrAW5HdtdjF1_ITfuh5zGxnyzaJBVp8F8WERpA1rPtZaIItt0m4ntT_UA0EDLnjCvx4gUgBk02IbwiQYC3bs22SswfnCNt₉gKI7rI0i5nq4DlHishfYAQeOgqm0D6gTQpUaM1a8SGvqB

https://lookaside.fbsbx.com/file/jogniylatkozatok_k%C3%BCldese.pdf?token=AWxvbfWLupNj5g2NaklsrOPFemxSJtgW6FY0_Cq₉oejsbcA5jwegIaxEahFJxMzJYiAH5It-UlCneXmWg76MHRFK-k7nqdrd91Uy3vwCPq51mcFCETdAIHOVasr78dmM6FoTJT-f2z2sddfGFS_QUWY

Elkészítettük az erre adott válaszainkat is.

Az MNB levélre: Elérhető nyilvános oldalunkon is:

https://lookaside.fbsbx.com/file/mnbv%C3%A1lasz.pdf?token=AWwIwfSptD5kt₃Ti_qigEk31T59CCiuFKSoPNlITm90_FlZrsx5lUNn-Wgu29vp9f₅vZnaJfav4I3bNryLZ7WiwKfKQ51QTWdLxhK0T4VwzkH7ts2cNhuDw9xWhhELth-₈PDaeCd0LPG2FAtQBNP5

A közjegyzői levélre: Elérhető nyilvános oldalunkon is:

https://lookaside.fbsbx.com/file/k%C3%B6zjv%C3%A1lasz.pdf?token=AWwRWo99HosVeN0ICnJqMKdDNT7MvAOFTxmM_gXr2sRfD4YTM_Ub0ZnKAsPJolUrkd927Qxjouk2lHf7aA4IMzU1vXdx3cERDlRvs2QzMZ_j3U8VhJiLt88iapoX9CW6z2GNxQxG4JI-k0VEplfRvRd2

A banki levélre: Elérhető nyilvános oldalunkon is:

https://lookaside.fbsbx.com/file/bankv%C3%A1lasz.pdf?token=AWxm-WHttSmq3wqAHUtokFbuiUIFCxOQUlP48kD0gQxRap4_PZOOXh4qvNFeW1eKFeI0YCjWxXPWoK₄99rjab9YzL_aW6ImLu0MM12flyF5nwCB1t-pSS5t82XkIdbgYIOCj0ivF2HDnvKHxSP08375

Minden KF-es a bírósági eljárásaiban használja ezt a "vallomást"!!! Felejtsetek el minden szerződéses sérelmet! Elérhető nyilvános oldalunkon is:

https://lookaside.fbsbx.com/file/b%C3%ADrv%C3%A1lasz.pdf?token=AWwCKMILUt5qZPj82AT5qQn3KSnCokEjUhJSkvwTGsGkEiSCv6tgUOSgXeAO00fT9OLek27cysr85NPE1skDs7VnfTj74NKMiiIpl3MkYaWGMnrSq27mOZGnT3j7tHVPiRguRr0Jo5sh-TJAgGURyNTA

FIGYELEM!

Csatlakozni a KF-hez  CSAK a petermenyhert@gmail.com címemre küldött maillel lehet!

Terjesszétek a kétoldalas szózólapunkat!

https://lookaside.fbsbx.com/file/sz%C3%B3r%C3%B3lap.pdf?token=AWz3rvqPfmxOkyKviKGahGAGaNGm4gG5O0MtAlNuYR1jxIu2fsOZ0WdPGYRZ5a4AEGQDnLUDcdWtaJ2Ufq-Lbz33kjtec9Dyfwmd3hYy9890sEXeheqnKgRc4JtHz7aQd7SACGB6-gcqw6l-8jKoiv1G

A Közösségi Feljelentés 78 oldalas

https://lookaside.fbsbx.com/file/KF161012teljes.pdf?token=AWwScjjSY402rkI91mZIkt9VxX5DoUIbvrbA-GgUd04smoBo6Z4dsStcsjTWxFhSr5RiUSz4S-Em4pszB_R1f9xrgGzKeOeraJi-k-eldo23qMd_ypqV3BcvKuN3HNpNE6jZqNiv8Eif8Zh5dyBjWlcZ  


Menyhért Péter

Hozzászólások (2)

MEGHÍVÓ - Részletes, személyes tájékoztató

2016-12-15 19:45

Bűnöző Ügyészség, jogtipró bírák,

a Magyarország elnevezésű gazdasági társaság -

bankár-MAFFIA-ÁLLAMÁBAN

Közösségi Feljelentés = maximális ÖSSZEFOGÁS!!

 

Kedves barátaim!

 

Szeretettel meghívok minden érdeklődőt,

 

2017. január 8-án vasárnap, 14-22 óra között

 

a Krisztina Hotelben (1163 Bp, Veres Péter út 79.) megrendezésre kerülő - KÉRDEZZ-FELELEK a deviza alapú csalásról – DAC csoportos nyilvános vitafórum rendezvényemre.

Kérek mindenkit, aki a DAC csoportban közzétett bármely dokumentumunkkal nem ért egyet, vagy csupán értelmezni szeretné őket, jöjjön el.

 

NE HIGGY – GYŐZŐDJ MEG, CÁFOLJ, ÉRVELJ.

 

Kérek mindenkit, aki a videó felvételével a neten vagy bárhol, VÁGATLANUL közzé tudná tenni a rendezvény felvételét, jöjjön el.

Kérek mindenkit, aki szakmai hozzáértéssel és megfelelő technika lehetőséggel rendelkezik az élő közvetítéshez, jöjjön el.

Érdekel, hogy mi az álláspontom az eddigi tevékenységünkről, és a saját szerepemről – feladatomról - felelősségemről?

Mit tartok fontosnak, ami mindenki számára önálló feladat?

Kiknek a kiváló ötleteit használtam fel, és tervezem használni a közeljövőben?

Érdekelnek, és beszéljük meg az új ötleteket!

Mit tervezek 2017-re?

 

Program tervezet:

14 órától cca 15 óráig én mesélek a 4 témáról

15 órától amíg van kérdés, válaszolok; az ellenvéleményekről vitában alakítjuk ki a közösségi álláspontunkat.

 

Ha érdekel, gyere el, vagy nézd meg majd a videókat és add tovább minden gyanútlan, rettegő, tájékozatlan devizás áldozatnak.

Ha sokan lennénk, reménykeltő lenne a nyomásgyakorlás; ha továbbra is csak ilyen kevesen vagyunk, csak megmenekülni tudunk.

Várlak, szeretettel – a mottónk: NE FÉLJ, mi győzünk!

 


Menyhért Péter

Hozzászólások (4)

GONDOLKODJ!!!

2016-12-12 14:50

Kedves LAIKUS, JOGOT NEM ÉRTŐ barátaim!MINDENKI VERJE BELE AZ AGYÁBA: NINCS, SOHASEM LEHETETT, ÉS A JÖVŐBEN SEM LEHETSÉGES Deviza alapú vagy devizában nyilvántartott szerződést LÉTREHOZNI!!!!A SZERZŐDÉSNEK LÁTSZÓ TÁRGYBAN lesz...rom hogy a CSALÓ MIT ÍRT BELE!!!Aki ennek az ellenkezőjét állítja - tehát azt, hogy szerződésed van - mindegy hogy bank, közjegyző, bíró, ügyvéd, vagy szervezet, AZ MIND HAZUDIK - VÉLHETŐLEG A SAJÁT ZSEBÉT TÖMI a te pénzedből, VAGY A KARRIERJÉT ÉPÍTI A TE VÉREDBŐL!!!!Aki ilyet állít, az bizonyítsa be, hogy a szerződésnek látszó tárgy nem a csalás első károkozó dokumentuma!!Bárkivel szemben, bármely nyilvános fórumon vagy bíróság előtt bizonyítom hogy az ilyen állítás csalás, félrevezetés!


Menyhért Péter

Hozzászólások (2)

December elején nagyon fontos teendők.

2016-12-04 11:01

FIGYELEM _ FONTOS_DECEMBER_ELEJÉN BE KELL ADNI!!

Jövőre nem lehet végrehajtás megszüntető keresetet kezdeményezni!!

Aki még idén a magánokirat csomagját minden érintettnek megküldi, azzal jogszerűen végrehajtást nem kezdeményezhetnek!

Minden KF-es, minden általa ismert társunknak hívja fel a figyelmét, hogy ezt a két aktust

(a MAGÁNOKIRAT CSOMAG postázását az érintetteknek, illetve ellene folyó végrehajtás esetén az itt megjelenített kereset beadását a bíróságra DECEMBER első felében!!!!!!)

MINDENKINEK KÖTELEZŐ elvégezni!

Nincs helye nyafogásnak, tökölődésnek, kifogás keresésnek, haszontalan folyamatban levő perre várásnak!

Inkább többlet legyen ez, mint HIÁNY.

Fogjátok végre fel: a magyar állam NEM HAJLANDÓ NEKÜNK IGAZSÁGOT SZOLGÁLTATNI!

Ne várjatok idióta összefogás dumákra; minden politikai jellegű aktus "igazsága" KIZÁRÓLAG MILLIÓS TÖMEGNÉL lehet valós eszköz.

Ennek megfelelően ne dőljetek be az ALKOTMÁNYOS ELLENÁLLÁS vagy ALKOTMÁNYOS MAGYARORSZÁG mozgalom (egyébként igaz, de hatékonyan nem alkalmazható!) TAGJA, Dr.Gyarmati Éva BANKÁR-JOGÁSZ OSTOBASÁGAINAK!

Senki ne várjon rám - nem adok sült galambot! Én a lehetőséget kínáltam fel tudásom és lehetőségeim teljes kihasználásával. Aki él vele, szerintem jól jár.

Az idő halad, és aki nem CSELEKSZIK, az ÁRT magának és a szeretteinek.

Mégegyszer kiemelem: SENKI NE IROGASSON BELE A SABLONBA -ezek kontrollált és teljességgel bíró megalapozott anyagok.

Végül gondoljatok bele: az IGAZI ÖSSZEFOGÁS az, amikor az 1680db KF-es azonos tartalmú magánokirat csomagja az Igazságügy miniszériumban, az mnb-ben, a pénzügyi fogyasztóvédelemben, a bíróságon, stb beadásra kerül!!!!!

Ha valaki nem tudná, a sablon fájlok nevei:

Jognyilatkozatok4.pdf

Jognyilatkozatok3.pdf

végmegszsablon.pdf

Mindegyiket le kell tölteni; ki kell nyomtatni megfelelő példányban és kék tollal ki kell tölteni.

FIGYELEM!!!
CSAK AZ KF TAG, AKI A NYILATKOZAT NYOMTATVÁNYT ELKÜLDTE MENYHÉRT PÉTERNEK, ÉS KAPOTT KF SZÁMOT!!!

AKINEK NINCS KF SZÁMA, ÍRJON MAILT A 

petermenyhert@gmail.com címre!


Menyhért Péter

Hozzászólások (31)

A Matolcsy bűncselekmény és az új Közösségi Feljelentés

2016-10-14 11:07


Az alant következő doksit a MATOLCSY banda bűncselekményeinek feltárásához ajánlom.

Még most is jó, pedig 2015 júniusában tettem közzé.(A Közösségi Feljelentést a mellékletekkel együtt összefűztem egyetlen pdf fájlba! Talán jobban használható . de nagy fájlméretű.)A Matolcsy levelem:Ezer milliárdos állami korrupcióavagyMatolcsykám, miért nem felejted el végre a„szocializmus politikai gazdaságtana” tanulmányaidat? Drága Gyuri barátom!Bár csak 3 évvel vagy idősebb nálam, a tanulmányaidban azonban láthatóan megrekedtél a 68-as „új gazdasági mechanizmus” előtti, egyszerűen leírva a rákosista korban. Aki nem tudatlan ifjú titán, és még tanulta a kádári éra szocialista polgazdját, az pontosan látta: a te UNORTODOX közgazdaságtanod csak a szocpolgazd újraélesztése, annak minden logikátlan idiotizmusával. Mi, akik komolyan vettük a mikro és makroökonómia klasszikusait, csak nevetgéltünk azon, hogy a profitráta növelésével és állami pénzpumpával akartok MUNKAHELYET TEREMTENI! Mondhatnánk azt is: egy elsőéves közgazdász tanoncot úgy rúgnának ki a szigorlatról, ha a piaci kereslet helyett ezen beavatkozásokkal szeretne gazdaságot élénkíteni, mint a huzat!A te fényedben már nem olyan különleges a mi viktorunk ostobasága a teljes foglalkoztatásról és a munka alapú társadalomról!Gyerekek, ébredjetek! Az ötvenes évek már 60 éve elmúltak!Nektek a mai „kapitalizmus szerű” torzót kéne rendbe rakni, nem személyi kultuszt építeni! Ha nem értitek az írott szót, mert gyenge az olvasás–megértés indexetek, kérjetek segítséget! Van ebben az országban sok százezernyi logikusan gondolkodó, nagy tudású kisember, akit ti észre sem vesztek. Gyurikám, te bankárok gyöngye!Nem értem, miért harácsoltad magadnak a bankfelügyeleti és a pénzügyi fogyasztóvédelmi jogosítványokat, ha a csapatodban csupán dislexiás, jogi analfabéta és számolás-mérés tantárgyban gyenge emberek jutottak?Persze, jobb ha szolgalelkű gyépésekkel veszed magad körül, hisz ők nem fogják a szemedre hányni az ostobaságaidat, hiszen nem is értik!Egy ilyen nőszemélytől, nevezetesen az állítólagos „Pénzügyi fogyasztóvédelmi központ” főosztályvezetőjétől, Ráthyné dr Gál Ildikó kapjuk tucatszámra, a legfinomabban is csak ostoba sablon levélnek nevezhető válaszokat. Ildikó!Ha ember vagy, nem csupán SZOLGA, ugyan, szépen kérlek, jelentsél már fel becsületsértésért! Olyan jó lenne, ha végre egy igazságszolgáltatási fórum előtt lenne lehetőségem bizonyítani a szánalmas és korrupt valóságotokat!Fantáziátlan, ostoba és primitív a válaszleveletek a DAC csoport tiltakozó leveleire!Tulajdonképpen tragikus, hogy a milliós fizetésekért MNB pozícióba helyezett vazallusok, még egyszerű összeadás és kivonás műveletek elvégzéséhez is hülyék! Ennek köszönhető, hogy a világon egyedülállóak lettünk abban is, hogy állami-MNB felügyelettel lophatták meg áldozataikat ISMÉTELTEN, A TOLVAJ bankok! Hungarikum volt már az a tény is, amely szerintetek törvényes, jogtisztelő, hogy a világon egyedülálló módon csak és kizárólag nálunk létezik a törlesztés ellenére, a felvett kölcsönnél nagyobb, és növekvő tartozás! Kedves Gyuri és Ildikó!Elmagyarázom egyszerűen, hogy reményeink szerint még Ti is megértsétek:A bankok kiküldték a hivatalos beismerő vallomásukat a tőlünk eddig ellopott pénzünkről, amit ti szégyenlősen „tisztességtelenül felszámított összegnek” neveztetek el, hogy a csányi haver seggét kimenekítsétek a vádlottak padjáról.A sablon levélben először feltüntetik „tisztességtelenül felszámított összeget” (a továbbiakban lopott pénz, azaz LP) természetesen svájci frankban, japán yenben vagy euróban, mert még mindig nem akarnak lebukni a hazugságaikkal.A következő egy tájékoztatás, amely szerint ti egyoldalú döntéssel beszámítjátok a jövendő tartozásba a lopott pénzt.Egy vagy két oldallal arrébb egy táblázatban közlitek az átszámítás előtti tartozást (a továbbiakban Régi Tartozás, azaz RT), a lopott pénzt (LP) és az új, csökkentett tartozást (a továbbiakban Új Tartozás, azaz ÚT).A végeredmény a BANK SZERINT a következő: RT – LP = ÚTBár látszólag minden nagyon szép, de már egy harmadikos is tudja, hogy a képlet MATEMATIKAILAG ÉS LOGIKAILAG EGYARÁNT ROSSZ!!!A helyes megoldás a következő: átszámítás előtti tartozás (RT), – a lopott pénzt (LP) = VALÓS Tartozás (VT) – Beszámított Pénz (BP) = az új, csökkentett tartozást (ÚT).A végeredmény szerintem a következő: RT – LP = VT – BP = ÚTA gyengébbek kedvéért leírom a saját tény számaimmal is:Bank: 2.899,11chf – 687,23chf = 2.211,88 chfVALÓS: 2.899,11chf – 687,23chf = 2.211,88chf – 687,23chf = 1.524,65 chfEzek szerint, a tőlem múltban ellopott pénzből csökkentik a jövőbeni tartozásomat! Bájos, nem? De akkor kinek a zsebében van a bankok szerint ránk költött ezermilliárd Ft?? Gyuri? Viktor? Poltpetya?Kedves Gyuri és Ildikó!A bankok jelenlegi felelős vezetői ellen büntető feljelentést teszünk.A folyamatban levő KÖZÖSSÉGI FELJELENTÉSÜNK 3. kiegészítésében!Ne féljetek: titeket nem jelentünk fel, mert az úgynevezett MNB Fogyasztóvédelem munkája pusztán primitív ostobaság – nem bűn hülyének lenni.Fentieket jegyezte büntetőjogi felelőssége teljes tudatában Menyhért Péter szolgálati nyugdíjas csepeli lakos. Címem és telefonom a neten bárhol fellelhető.

 Menyhért Péter

 

A KÖZÖSSÉGI FELJELENTÉS mellékletet a Menyhért Péter baráti kör lapján elolvashatjátok és le is tölthetitek.


 

az anyag előnézete 78 oldal!:  

 


 

A KÖZÖSSÉGI FELJELENTÉS-hez csatlakozni KIZÁRÓLAG a petermenyhert@gmail.com címemre küldött Emaillel lehet!!!

 

A petíció aláírása független ettől - jogi relevanciája nincs. 

Menyhért Péter

Hozzászólások (6)

A harc folytatódik

2016-09-02 12:42

Kedves barátaim!

Egyik általam nagyra becsült társunktól kaptam a 2.a.DAC.pdf anyagra a következő segítő véleményt:

Tehát: az aláírt kockázatvállaló nyilatkozatok alapján nem lehet több az árfolyamváltozásból származó növekmény 60%-nál. Így van? DE: nem azt elemezgeted, hogy ez a 60% tisztességes-e, törvényes-e, hanem arra akarsz rámutatni, hogy az árfolyamproblémán TÚL van itt még más bibi is, hiszen a valóságban ennél többel nőttek a t. részletek? Azaz, ha jól értem, nem is annyira a 60%-os dologban nem értünk egyet, hanem csak arról van szó, hogy Te valójában másra fókuszálsz, mint én, inkább a más egyéb tisztességtelen dolgokra akarod felhívni a figyelmet, jól értem? … Ez elsőre tényleg nem volt világos, mert annyira arra koncentráltam, hogy már a 60%-kal IS megloptak! De, az előző leveledből már értettem, hogy mit akarsz. Erre próbáltam mondani (csak megint túlságosan terjengősen), hogy akkor a tartalommal egyetértek (kivéve talán az az egy "tisztességes eljárás" kifejezés), DE szerintem nem jól sikerült kiemelni a lényeget. … Természetesen lehet, hogy csak én voltam figyelmetlen vagy értetlen, jó lenne, ha másoktól is érkezett volna vélemény, de senki más nem vette a fáradtságot, hogy ne csak felületesen átolvassa, és kipipálja, hogy ezzel eleget tett KF-es "kötelezettségének", hanem át is gondolja, és érdemben hozzászóljon. Olyan érzésem van, mintha egy újságcikket olvasnék egy olyan hangzatos címmel, hogy Ha 60%-nál többel nőtt a törlesztőrészlete, akkor Önt a bankja BIZTOSAN MEGLOPTA! És aztán elkezdeném olvasni a cikket, és a szöveg túlnyomó többsége azt elemezgetné, hogy miért pont a 60%-nál húzták meg a határt, és alig egy-két mondat lenne arról, ami az olvasót igazán érdekli, hogy MIVEL ÉS HOGYAN LOPTÁK MEG. Egy ilyen cikk után én csalódott lennék, és hiányérzetem lenne. Persze, tudom, hogy valójában benne van ez is a szöveges részben, csak nekem aránytalan egy kicsit a dolog, túl hangsúlyos a táblázat, és nincs eléggé kiemelve a szöveges magyarázat. Ennyi. Ez az én szubjektív véleményem. Amúgy nyilván nem ezen fog múlni a feljelentésünk eredménye, tehát ha marad a szöveg eredeti formája, akkor sincs semmi baj.”

Az én válaszom erre:

Most néhány jelzésérzékű de meghatározó apróságot csak:

Ha 60%-nál többel nőtt a törlesztőrészlete, akkor Önt a bankja BIZTOSAN MEGLOPTA!

Ha nem kérték az engedélyét a deviza műveletekhez, akkor Önt a bankja BIZTOSAN MEGLOPTA!

Ha nem kötöttek a valuta váltásra megbízást, akkor Önt a bankja BIZTOSAN MEGLOPTA!

Ha a felvett kölcsönnél több a tartozása, akkor Önt a bankja BIZTOSAN MEGLOPTA!

Ha nincs a teljes futamidőre a rendelkezésére álló devizaszámla, akkor Önt a bankja BIZTOSAN MEGLOPTA!

Ha a kölcsönét devizahitelként könyvelték, akkor Önt a bankja BIZTOSAN MEGLOPTA!

Ezek a lényegi elemek - a Sanyi féle számolás csak egy a bizonyítékok közül. Mi csak a bíróságon, a bizonyítási eljárás keretében beszélünk a részletekről!!!

Nem beszéltem a "tisztességes eljárás" kifejezésről, mert az itt és most megbonyolítaná a ügyet. Ennek a lényege: A világban létezik „hibás banki termékként” de nem csaló eszközökkel végrehajtott DEVIZA HITELEZÉS!

A miénk ettől alapvetően MÁS, mert nálunk a csalók a rendszerben csak MINTHA alapon hagyták meg a hibás terméket. Ez az eltérés, és a 2015 végi jogi lezárás adta azt, hogy többé nem vagyok hajlandó eltűrni ezt a magyar „diplomatikus próbálkozást polgári úton”, mert ezt a kollaboráns hozzáállást MOST és már az emberek nettó becsapásának tartom!

Sokan, még a legmagasabb kulturális szinten rendelkezők sem értik még teljesen a körülöttük zajló eseményeket, pontosabban szólva a NAIV IDEALISTA harcunkat a ország legerősebb hatalmasságai ellen. Ez nem az emberek hibája – senki se gondolja, hogy Ő jobb vagy okosabb a másiknál. Ez elsősorban rám vonatkozik, hiszen ebben az ügyben látszólag én osztom az észt, én vagyok a vezér. Ez NEM IGAZ, és én próbálok mindenkit meggyőzni arról, hogy én csak MÁSKÉPP látom a dolgokat, ésezért veszek észre olyan részleteket, amik SZERINTEM FONTOSAK!

SZERINTEM az egyik LEGFONTOSABB a hozzáállás: „gyáva népnek nincs hazája” mondja a köz. És ez nálunk is meghatározó.

 

Ha úgy állunk hozzá a kérdéshez mint a Barabás Gyula, hogy EZEKET a bűnösöket nem lehet legyőzni, akkor SOHASEM győzhetünk.

A Gyula azt írta: „tudod az a helyzet, hogy az általad megváltásnak és ezzel együtt mindenkit csalónak meg tisztességtelennek szöveggel tituláló emberek nem azok akiket te folyamatosan mocskolsz.

A válaszom: Nem az embereket „mocskolom” hanem azt, ahogyan segítik a hatalmat az egyetlen létező büntető eljárás elhallgatásában! Mindenkinek tudnia kellene, hogy van, és működik! Hogy ők dönthessenek, ne az információ hiánya!

A Gyula azt írta: „tudod az emberek döntő többsége évekkel ezelőtt - 2011-től- azért fordult a bírósághoz, mert velük szemben tisztességtelenül viselkedtek, becsapták őket, visszaéltek a bizalmukkal és megkezdték szisztematikus kifosztásukat. akkor a jog a hitelesek mellett állt.

A válaszom: Csak meg kell nézni a mellékelt fájlokat a FÁJL fülre kattintva: 2014. január 10-én találtam és raktam fel az összefoglaló devizaár fájlt – létrehozta Nyírmeggyes, 2011. augusztus 25. Soltész Sándor. 2014. április 2-án raktam fel az mátrix.pdf fájlt. létrehozva: 2014.03.26, 07:14:47, Péter Menyhértezek után szerintetek nem várható el a devizásokat védő szervezetektől és ügyvédektől hogy megismerjék és továbbadják az embereiknek az információt? Az írott és hatályos magyar jog a Btk és a Be.tv MOST IS a devizahitelesek mellett áll!! Gondoljatok bele: A Soltész Sanyi előttem 2 azaz KETTŐ ÉVVEL már megtalálta a megoldást, csak ő nem érti a jogot, és olyan szervezeteknek adta át az anyagát, akik NEM HISZNEK MA SEM a győzelemben! Így én tőle függetlenül csak két év késéssel kezdhettem meg a harcot!!! Ez szörnyű!

A Gyula azt írta: „az emberek nem azért mentek a bíróságra, mert nem volt jobb dolguk, hanem kényszerből, mert látta mindenki, hogy az lehet az egyetlen remény ahhoz, hogy megvédjék otthonaikat.

A válaszom: Az emberek azért mentek a bíróságra polgári pert indítani, mert az ügyvédek és a „szakemberek” a mai napig nem értik a jogot és nem hisznek benne, vagy ha értik, akkor csupán GYÁVÁK büntetőjogi felelősséget vállalva cselekedni.

A Gyula azt írta: „te azt mondod, hogy mindenkinek be kellene csatlakozni az általad készített közösségi feljelentés nevű valamibe, mert 30 ezer feljelentőt már nem lehet nem figyelembe venni. Na most akkor közlöm veled, hogy ezeket az embereket akiknél te feljelentgetéseket játszol az nem érdekelte, hogy emberek ezrei lettek öngyilkosok!!!! ablakból kiúgró férfi pont annyira nem hatotta meg őket mint a karjában a gyermekével a sínek közé lépő anya halála!!! te meg majd papíralapon feljelented őket? ezeket? a karjában a gyerekével öngyilkosságba kergetett anyának a gyilkosainál a haverját aki a cselekmény elkövetője? te ép ésszel és tiszta tudattal azt mered állítani kifosztott embereknek, hogy értelmes dolog amit csinálsz? hogy érdemes a bűnsegédeknél feljelenteni a gyilkosokat?

A válaszom: Az első mondatra az a válaszom, hogy nem az általam készített a lényeg, hanem a jogilag teljesen korrekt és támadhatatlan FELELŐSSÉGET VÁLLALÓ beadvány! A 30 ezres szám az én szubjektív véleményem szerint elsöprő erejű lehetne! A mai 1600 KF statisztikailag kimutathatatlan, hiszen a hibahatár alatt van.

A Gyula azt írta: „azt mondod, hogy biztassak meg csatlakozzanak az ismerőseim ehhez a feljelentéshez? hozzád? mert csak és kizárólag te vagy a tisztességes, a becsületes és nálad van a bölcsek köve? ember, gondolkodjál már ha nem is egyszerű is ez a folyamat, hogy ki nem érti, hogy itt mi van? persze, persze, csak te vagy az egyetlen, a géniusz, lehetsz te becsületes meg a legjobb ember a világon, de ha te ezt komolyan gondolod amit írsz, akkor nem biztos, hogy ez normálisnak nevezhető, de nagyon nem.

A válaszom: A Gyula még mindig nem fogta fel: nem hozzám kell csatlakozni, hanem ahhoz a beadványhoz, amely a LÉTEZŐ, hatályos magyar jog szerint képes megoldani a problémát! Ha az úgynevezett devizás védő szervezetek és ügyvédek ALTERNATÍV módon hajlandóak lennének EGYÜTT tenni az ügyért, és nem az „összefogás” hiányán siránkoznának, akkor 2 milliós közösség harcolna az IGAZSÁGÉRT! Ehhez csak az kell, hogy ezek az emberek és szervezetek HIGGYENEK a győzelemben, mert az írott jog mellettünk áll, MOST IS a jogtalanságban is!

Az emberekhez MÁR NEM a sokféle potenciális harc lehetőségét kell kommunikálnunk, hanem azt:

TE NEM ADÓS VAGY, HANEM TOLVAJOK ÁLDOZATA!

A BŰNÖZŐ SZEMÉLYEK ELLEN A FELJELENTÉSÜNK MÁR ÉL – neked csak csatlakoznod kell HOZZÁNK pénz és bármiféle veszély vállalása nélkül! Csak egy nyilatkozatot kell kitöltened, és a jog már téged is véd.

Csatlakozáshoz a  petemenyhert@gmail.com  címre küldött E mailel lehet. 


Menyhért Péter

Hozzászólások (41)

Tennivalóink 2016 dec 31-ig

2016-07-14 17:17

Kedves barátaim!

Az elmúlt napokban megtörtént egy olyan esemény, amelynek kapcsán itt a „fájl” fül alatt mellékelt dokumentumokat állítottam össze.

Mi Közösségi Feljelentők, a következő eljárásrendben védhetjük meg magunkat.

Több száz panaszlevelet küldtünk az elszámolási törvényre válaszul a bankunknak és a Matolcsy -féle MNB vezetésnek egyaránt, amelybe hivatkoztunk a büntetőeljárásunk alapján létre nem jött fogyasztási kölcsön szerződésünkre.

Az Elállási nyilatkozatunkban a banknak (a feladás előtt le kell másolni!!) közöltük, hogy a ránk törvényi kényszerrel FORINTOSÍTOTT kölcsönszerződéstől elállunk, azt jogszerűnek nem fogadjuk el, mivel az eredeti deviza alapú dokumentum nem jogszerű szerződés, hanem bűncselekmény.

Megállapítási keresetet kezdeményezünk a PKKB-nál annak a jogi ténynek a megállapítására, hogy az elállási okiratunk jogszerű, és a közjegyzői okiratunk a valótlan adattartalmai miatt nem lehet közokirat – érvénytelen. Erre csak azért van szükség, mert Mo. ma már nem tekinthető jogállamnak; nincs jogbiztonság; bűnöző az ügyészség és már politikai megrendelésre dolgozik a bíróságok zöme is. A bankok, és a hatóságok egyaránt figyelmen kívül hagyják a jogszabályokat – megjelent a nyílt bírói törvénysértés is.

Felkészülünk a jogsértő , zaklató, önbíráskodó végrehajtások ellen, az alábbi módon: A lakásunkba – ingatlanunkba SENKI IDEGENT nem engedünk be! A bebocsátást kérő jogosultságát, tisztességes szándékát az út igazoló hivatalos dokumentum érdemi vizsgálata után kell eldöntenünk. Kézbe kell vennünk az igazolványt, végzést, határozatot, és amennyiben bizonytalanok vagyunk, a beengedés előtt telefonon, neten, ismerőssel stb. leegyeztetjük. Mindig tartózkodjunk a szimpatikus, megnyerő, kedves, nekünk valami akciót, nyereményt kínálóktól; és ugyanígy a hivatalos személynek magát kiadó, ellenőrizhető végzéssel nem rendelkezőtől is. Sem a végrehajtót, sem mást nem vagyunk kötelesek beengedni a tulajdonunkba. Még a rendőr is köteles igazolni magát. Csináljunk az idegenről; annak bemutatott dokumentumáról, autójáról, stb. videót vagy fényképet; ha ilyen eszközünk nincs, akkor minden érintettnek a nevét; jelvényszámát; autó rendszámát írjuk fel. Mindenkit, még a végrehajtót is elküldhetünk! A szabályos végrehajtás esetén közöljük a végrehajtóval, hogy az eljárása törvénysértő, mert az állítólagos követelés egy folyamatban levő bűncselekmény része. A végrehajtó készítsen az eredménytelen végrehajtásáról jegyzőkönyvet, és annak egy példányát adja át. A végrehajtóval közölni kell, hogy amennyiben a zaklatást folytatja, úgy a képviselő Menyhért Péter büntető feljelentést tesz ellenne, és NAV vagyonosodási eljárást kezdeményez vele szemben. Amennyiben egy behajtó cég smasszere volt a zaklató, úgy a dokumentálása után közölni vele, hogy segítséget kérsz a 911-es telefonon.

Ha a végrehajtó rendőrrel jön: A rendőr a mi kérésünkre KÖTELES igazolni magát. A rendőrrel közölni kell a következőket: Tisztelt rendőr úr! Ez a látszólag végrehajtási eljárás egy folyamatban levő bűncselekmény része, ezért a végrehajtót nem vagy köteles beengedni. Felkéred a rendőrt, hogy Ő fáradjon be veled, hogy bemutathasd – átadhasd (közösségi feljelentés; ha van már -saját feljelentésed; Menyhért Péternek a te rendőrségedet tájékoztató levele; legyen róluk másolatod!) neki a bűncselekményt bizonyító dokumentumaidat. → Amennyiben a rendőr nem hajlandó a bizonyítékaidat megtekinteni – mindenképpen bejön – akkor fennhangon közöld vele: Ő ezzel az együttműködésével személyében tudatosan vesz részt a bűncselekmény károkozásában, ezért a közösségi feljelentés képviselője Menyhért Péter büntető feljelentést kezdeményez ellene bűnpártolásért, mert a rendőr köteles megtagadni a tudomására jutott bűncselekményben való bármilyen részvételt.

Ha mindez eredménytelen, akkor ne álljatok ellent a rendőri intézkedésnek, mer törvénysértés biztosan nem javít a helyzeten. Ebben az esetben nagyon fontos külső személyeket hatósági tanúként felkérni, és minden lehetséges módon dokumentálni az elszenvedett eljárást.

Vigyázni kell, hogy a végrehajtási iratokban nem szereplő az ingatlanotokban lakó felnőtt, állandóan bejelentett lakcímű családtagotok jogait nem sértheti sem a végrehajtó, sem a rendőr eljárása! Az ő lakhatási, vagy tárgyi tulajdonaihoz való jogait csak bírósági ítélettel lehet változtatni, csorbítani. Őt nem teheti ki, a lakást nem zárhatja le! A végrehajtónak kizárólag a végzésben szerelő személyek tulajdonához van köze – más tulajdonát nem háborgathatja.

A Közösségi Feljelentők következő tennivalója, hogy a megállapítási keresetben kapott végzés alapján kérje a bíróságtól a jogtalan jelzálog bejegyzések törlését.

Devizás ügyben az én véleménye szerint senki sem győzhet itthon, mint ahogyan jogszerűen egyetlen polgári peres győztes sincs. Azok a másodfok-kúria győztesek, akik megszorították a bankokat, peren kívüli egyezséggel ki lettek fizetve, és már nyomuk sem látható.

Mi, Közösségi Feljelentők azért megyünk Amerikába, hogy ott az AIG biztosítóval közös, csoportos kártérítési perben véglegesen rendezhessük az ügyünket, tehát megkapjuk a bűnözőktől a vagyoni és nem vagyoni kártérítést, ami nekünk a hatályos magyar törvények alapján jár.

Az utolsó lépésünk az EU Strasbourgi Emberi jogi bírósága elleni fellépésünk lesz, mert ők gyalázatos módon, csak a MAGYARSÁGUNK alapján, érdemi indoklás, és az elvárható jogorvoslat nélkül, olvasatlanul félretolták a közel ezer sértett mintegy 13 ezer oldalas beadványát.

Minden KF-est kérek, hogy minden végrehajtandó lépést tegyen meg, mert védeni csak azt lehet, aki maga is ehhez segítséget nyújt!

Csatlakozni mindaddig lehet, míg a DAC honlapon azt nem közlöm!

Terjesszétek a hírt, mert aki nem csatlakozik a KF-hez, az menthetetlen.

Minden információt CSAK a petermenyhert@gmail.com címre küldött levélre kaphat minden érdekelt.


Menyhért Péter

Hozzászólások (9)

A sok magyar kishal nem eszi meg a nagy halat - kép

2016-04-16 15:36

Az én magyarázatom a nagyon tetszetős, halas ábráról – a magyar nép védelmében:

Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo.”

Az esőcsepp kivájja a követ, de nem erővel, hanem gyakori eséssel.

Álláspontom szerint bár mérgünkben gyakran úgy látjuk, hogy birka nép a magyar, és megérdemli amit kap, valójában csak egy speciális védekezési móddal állunk szemben.

Ha megnézitek, a magyarság soha a történelme folyamán nem volt európai értelemben szabad!

Mindig harcolnunk kellett a megmaradásunkért, és gyakorlatilag mindig valamilyen elnyomó nemzet uralma alatt álltunk.

Európában még egy ilyen pici és harcos nép nincsen. Náluk könnyű volt egy-egy harcra (max. 30 éves háború) egységbe, együttműködő rendszerbe összefogni a népek egy-egy csoportját.

Nálunk az elnyomás száz évekre szólt!

A világon az ilyen pici különc népek szinte mind eltűntek az asszimilálódás olvasztó tégelyében.

Mi ma is létezünk; védjük a csekély, de igen nagy jelentőségű kultúránkat – lásd csángók, székelyek, stb.

MI a LÉNYEG?

A magyarság védelmi stratégiája mindig a legkisebb közösség védelmére szorítkozott, mert így bármely zárványban, bármilyen kis létszámú és területű közösségben fennmaradhatunk, és a krízis után újrakezdettük az életet.

Gondoljatok az „én házam az én váram” népi bölcsességre; az összetartó családokra; az anyanyelv büszkeségére.

Mi emiatt a szétesés – az összetartás hiánya miatt létezünk még most is magyarként!

Ne higgyetek a politikus-idiótáknak, a süket „összefogás” dumáknak!

A mi erőnk az IGAZSÁG, és a KÜZDENI TUDÁS A CSALÁDUNKÉRT, A SZERETEINKÉRT!

Barátaim!

A devizás kérdésben sem „összefogás” duma kell, hanem JÓZAN PARASZTI ÉSZ!!!

Felejtsétek el azt a sok okoskodást, fiskális huncutságot, amit az elmúlt 7-8 évben megtanultatok!

Ezek 2013.-ig pozitívak voltak, a bűn előtérbe kerülését szolgálták.

2013. július 2-a óta, mióta bizonyított tény a bűncselekményt feljelentő ÖSSZES ÁLLÍTÁSUNK, már csak az egyes „ügy-védők” egyéni anyagi és politikai érdekeit szolgálják – az igazság szempontjából KÁROSAK!!!

Mindenkinek adott alternatív lehetőségként a csatlakozás a Közösségi Feljelentéshez! A szervezetek akár az összes tagjukat behozhatnák a saját szervezetük nevében is - senki sem akarja őket alárendeltként „tagosítani”.

Ha mindenki megérti és magáévá teszi, hogy neki NEM IS LEHETETT KÖLCSÖNSZERZŐDÉSE; ő NEM IS LEHETETT ADÓS, és a vele szemben támasztott követelés egy CSALÓ MAFFIA TOLVAJ RABLÁSA, amiért NEKI kell személyesen is harcolnia, és nem bedőlnie minden hangzatos „szakember” dumának, akkor csatlakozni fog a Közösségi Feljelentéshez!

Ezzel az egyetlen INGYENES döntéssel máris az igazságát bizonyította, és megalapozta a magyar maffiaállam elleni győzelmét.

Mi áldozatok vagyunk ugyan, de GYŐZTESEK, mert az írott magyar jog velünk van.

Még a legerőszakosabb diktatúra sem képes legyőzni a saját jogi normáit, mert az a gyors összeomlásához vezet.

A mi KÖZÖSSÉGÜNK a sok-sok kisember egyedi döntéséből-bátorságából áll össze, ami legyőzhetetlenné teszi.

Nem kell VEZÉR, nem kell pótolhatatlan KÉPVISELŐ!

Nekünk „Primus inter pares.” kell! Első az egyenlők közt. Azaz olyan ember, aki egyenrangú a többivel, de mégis azok nagy megbecsülését élvezi; Ha engem elpusztítanak három DÜHÖDT és KIVÁLÓ KÉPVISELŐ áll a helyembe!

Nincs jelentéktelen kisember! Mindenki a csatlakozásával HOZ VALAMI ÚJ ERŐT a közösségünkbe! Nem én vagyok fontos, hanem Te meg Ő, akikről még nem is tudunk!

Felejtsétek el mások felelősségre vonását, számonkérését, még akkor is, ha én magam is gyakran esem ebbe a hibába. De: a HIBA, a TÉVEDÉS a legalapvetőbb emberi jogom! (Errare humanum est. Sed in erare perseverare in stultum esse.) Csak bevallania, értékelnie és továbblépnie kell az embernek ahhoz, hogy az IGAZSÁG mindig mellette álljon.

Kedves barátaim!

Ne higgyetek az okoskodóknak, a szakmai magyarázkodóknak; ne higgyétek e az én dumáimat sem! Nihil probat, qui nimium probat. Semmit nem bizonyít, aki sokat bizonyít.

Mindig győződjetek meg az állítások igazáról, és a csatlakozásotok a TI MEGALAPOZOTT DÖNTÉSETEK legyen, ne holmi „hit” vagy személyes szimpátián alapul bizalom! Falsa tempore ac spatio vanescunt. A hamisságok idővel semmivé foszlanak. (Tacitus)

Végül bocs a latin szállóigékért és közmondásokért – most egy kis szellemi felfrissülés miatt ilyeneket olvasok.:)


elérhető:  https://www.facebook.com/groups/584870318200840/permalink/1125581907463009/

 


Menyhért Péter

Hozzászólások (3)

Csatlakozás a Közösségi Feljelentéshez

2016-03-31 11:19

MINDEN kapcsolatot CSAK a petermenyhert@gmail.com címen fogadok!!!

Kedves barátom!

A Közösségi Feljelentés az egyetlen, amely az elszámolás és forintosítás után is „talpon maradt”.

A büntetőeljárás jogalapja az elmúlt két év alatt csak megerősödütt számtalan objektív

bizonyítékkal. Senki nem tudta megcáfolni, sőz még megkérdőjelezni sem a feljelentésünk

tényeit!

Jelenleg mi vagyunk az egyetlen devizahiteles társulat, akiket a hatályos magyar jog véd: érvényes

szerződésünk nincs, így azt nem lehetett forintosítani sem.

Az ALAPOK:

Polgári jogi szerződésként létre nem jött a szerződésünk, a csalók által létrehozott

szerződésnek látszó tárgy a bűncselekmény miatt külön bírósági eljárás nélkül jogilag

semmis és érvénytelen (Ptk. 200.§ 205.§ 210.§ és 234.§) amit nem lehet forintosítani a

törvénnyel sem. A folyamatban levő büntető eljárásra kell minden hivatalos levélben

hivatkoznunk.

Ez a csaló banki termék ellen a Legfőbb Ügyészség Nyomozás Felügyeleti és Vádelőkészítési Főosztályán 1547 feljelentő által, NF.5682/2013/184-187-III. Ügyszámon folyamatban levő büntető eljárás.

Mindenkinek a Közösségi Feljelentése folyamatban levő bűnügy, mivel nem kaptunk jogerős elutasítást.

A Közösségi Feljelentés ingyenes, költsége nincs.

Ez a jogalapja minden további eljárásnak!

A CSATLAKOZÁS a Nyilatkozat kitöltésével kezdődik.A nyilatkozatot Emailben és az

eredetit postán, küldd vissza nekem, a 1213 Bp. VIHORLÁT út 63 címre.

 

Ma két irányba megyünk egyszerre. Az első a magyar büntetőügy, ahol a legfontosabb

feladatunk minden végrehajtás megállítása és megszüntetése.

A magyar bírósági eljáráshoz a mellékelt 3 dokumentumot (Képviseleti meghatalmazás;

Tanúvallomás és Polgári kárigény) eredetiben kell nekem visszaküldened (1213 Bp.

VIHORLÁT 63), az eljárási költséggel együtt.

Legolcsóbb és a legcélszerűbb, ha a költséget belerakod a borítékba a dokumentumok közé, és

TÉRTIVEVÉNNYEL, VAGY FUTÁRRAL elküldöd nekem. A költségtérítés a folyó eljárások

ügyvédi és adminisztrációs költségeit btartalmazza.

Az amerikai és a Hágai büntetőbírósághoz mindenképpen kell majd nemzetközi ügyvédet

fogadnunk. Ezek költségét 500 főre tervezve kalkuláltam, de ezt is igyekszünk minimalizálni.

A polgári kárigényed kialakításánál ne ijedj meg a milliós kárösszegektől! Gondold át: ha most a bank kifizetne, mennyi lenne a a kártérítés, amit méltányosnak tekintenél!!

Ismerőseid között szervezz minél több új Közösségi feljelentőt! Senki nem segít abban, hogy

minél több ember tudjon rólunk!

Figyeld a Deviza Alapú Csalás áldozatai, és a Menyhért Péter baráti kör Facebook

csoportban felrakott anyagaimat.

MINDEN ÚJ anyag felkerül ide: ha nincs semmi új, ne hivogass tájékoztatásért!

A letölthető fájlokból mindent megtudhatsz, ha valamit nem tudsz, ne a Facebookra írogass,

hanem a petermenyhert@gmail.com címemre. Többnyire nincs időm a netes olvasgatásra, a

leveleket viszont folyamatosan intézem.

Javaslom, hogy ne foglalkozzatok az állítólag devizás-mentőkkel: álláspontom szerint elértünk a

falig; az állam várhatóan kinyírja a polgári peres lehetőségeket.

Ha mégis foglalkozol ilyen ügyekkel, az a magánügyed. A büntető eljárást nem zavarja.

Amit bekérek adatokat, nyomtatványokat, stb, azt mindenki úgy teljesítse, hogy az egyes bírósági

anyagok beadása után én már nem tudok mit tenni: aki lemarad, az kimarad.

A közeljövőben nagyon nagy szükség lesz a területi szerveződésre, mert várhatóan a hatóságok

túlkapásai miatt meg kell védenünk magunkat, és ehhez helyi, egymással kapcsolatban levő

emberekre lesz szükség.

Mivel mi vagyunk az egyetlen csoport, akiknek a jogi helyzete két éve változatlanul tisztázott, a

szelektív hatósági jogalkalmazás ellen levelekkel fogjuk bombázni a helyi-települési

polgármestert, jegyzőt, képviselőket, rendőrkapitányokat, végrehajtókat.

 

Fontos: minden hivatalos levélre, cselekedetre időben reagálnunk kell.

Segítsétek egymást Email továbbítással; nyomtatással, közös postára adással, akinek nincs

internetje, annak részletes menedzselésével!

Ne felejtsétek el: akiben szándék van a harcra, de pénze nincs, azt a mi közösségünk kell hogy

segítse! Mi nem orbán vagyunk: pénzhiány miatt senkit nem hagyhatunk magunk mögött.

Minden doksit eredetiben, aláírva postán kérek.

Az összes költség 20 ezer Ft, amit a kitöltött dokumentumokkal együtt, a borítékban küldd el.

Ezt legcélszerűbb a dokumentumokat tartalmazó levélben elküldeni a 1213 Budapest,

VIHORLÁT út 63 címre.

Aki átutalni akarja a költséget, CSAK 3 módon lehet rendezni:

1. A szerintem a legjobb lehetőség, a kért dokumentumokkal egy borítékban, tértivevényes küldeményként történő feladásával.

2. átutalni a 10100895-89072681-33857058 Menyhért Péter Budapest Bank számlámra a közleményben KF számot vagy a nevet megjelölve, mivel ez idegen pénzeszközként kerül átmenetileg a számlámra!

3. átutalni a 16720013-04304453-05591003 Menyhért Péter Cetelem Bank számlámra a közleményben KF számot vagy a nevet megjelölve, mivel ez idegen pénzeszközként kerül átmenetileg a számlámra!

Minden esetben a fizetésről – idő, mód, KF szám, stb. E-mailben jelzést kérek!!!

Akinek az eddigi büntető üggyel kapcsolatban elmaradása van, ugyanígy pótolja.

A csatlakozáshoz a kinyomtatandó és utána kék tollal kitöltendő pdf fájlokat mail érésre

elküldöm mellékletként.


Menyhért Péter

Hozzászólások (4)

Pofátlanul újra meglopott a bank mindenkit!

2015-06-09 11:01

Kedves barátaim!

Megnéztem, ellenőriztem, utánaszámoltam: ezek a gyalázatos csalók nem elég hogy törvénnyel kell őket

kényszeríteni őket a tisztességtelen – magyarul LOPOTT pénzem visszaadására, de most ismét, az MNB

ellenőrzése mellet, ÚJRA MEGLOPTAK, hiszen a saját pénzemből csökkentették az adósságot!

 

Nézem az okiratokat, számolok, ellenőrzök: A bank közli velem a tisztességtelenül elszámolt svájci frankot; az

eredeti tartozás összegét, majd a devizámat forintosítják, és leszámolják a lopott pénzt.

Korrektnek hangzik – ugye?

 

Ugyan már gondolkodjak is én, a bunkó magyar átlagember, aki svájci frankot vettem fel kölcsönként, anélkül,

hogy tudtam volna róla.

 

Saját számításom szerint a lopott pénzt visszakapom, és a maradék a tartozás.

 

A bank a pénzem nem akarja visszaadni, mert a törvénnyel KÉNYSZERKÉNT BESZÁMÍTJA.

De ha ezt teszi, akkor miért nem a valós tartozásból vonja le? Miért én fizetek a bank helyett???

Ezek megint úgy loptak meg, hogy ezt senki nem vette észre. :)

 

Nézzük a számokat, amelyek minden banki tértivevényes értesítőben benne vannak:

1. A bank szerinti eredeti tartozás

2. A tisztességtelenül felszámított tartozás, amelyet a bank ELŐTÖRLESZTÉSKÉNT BESZÁMÍTOTT

3. Az átszámítás utáni tartozás.

Könnyen ellenőrizhető: 3 = 1 - 2

Ez így tökéletes?

IGEN, DE CSAK AKKOR, HA A PÉNZEM KIFIZETTÉK kp-BEN.

de NEM ez van, mert ez így csak a MÚLT MÁR ELLOPOTT ÉRTÉKÉT TARTALMAZZA,

amit a banknak egyúttal vissza kell adnia a tulajdonosnak!

DE ha visszaadja, akkor nem tudja beszámítani, márpedig ŐK ÚGY CSÖKKENTETTÉK A

JÖVŐBENI TARTOZÁSUNKAT, hogy BESZÁMÍTOTTÁK ELŐTÖRLESZTÉSKÉNT!

Ha nem lop meg ismét a bank, akkor a múlt egyenlegéből (lásd a 3.) kell a beszámítást levonnia!

Tehát akinél nem kétszeres értéket vont le a bank, azt ISMÉT MEGLOPTÁK.

 

Tiltakozzon mindenki, és követelja a banktól a devizásj visszafizetését!

 

 

 

 

 


Menyhért Péter

Hozzászólások (19)

Segítsetek!

2015-04-28 13:52

Kedves barátaim!

Sok százezer érintett magyar polgár nevében kérem a segítségeteket!

Az előző anyagban szereplő MNB-s levél hatását kellene felturbóznunk, hogy valóban minél hamarabb eltüntessék a bankok a netről az adatbázisokat!

Én sem gondoltam rá az elmúlt napoig, de egyre félelmetesebb LEHEŐSÉG ez a banki sumákság!

Ha belegondolok, hogy mennyi magyar ember adósságának a kiteregetése, pontos banki adatai, anyagi helyzete van ezekben a köbnyen elérhető adatbázisokban megborzongok.

Egyszerű az embereket megfélemlíteni, megzsarolni, az ingatlanaikat olcsóbban megszerezni; a munkáltatójuknál lejáratni, és még ki tudja mi egyéb!

Ez az álláspontom szerint már NEMZETBIZTONSÁGI VESZÉLY!

Kérek mindenkit, akinek a médiában dolgozó rokona, barátja, ismerőse, stb van, segítsen, hogy ez a levél kikerüljön a közéletbe, a nyilvánosság elé!

Közszereplők. véleményvezérek, az emberek csoportjait befolyásolni tudók is kellenének, ahogy külföldi  kapcsolat sem ártana.

Minket DAColókat megpróbálnak elhallgatni, blokkolni, hogy a emberek ne tudják meg a valóság tényeit.

Minél többet rágódom ezen a pronbéámán, annál nagyobb veszélynek látom.

Segítsetek!

 


Menyhért Péter

Hozzászólások (3)

európai színtérre megyünk!

2015-04-27 19:57

Kedves aláírók!

Sajnálatos módon,Magyarország teljesen maffia állammá vált: don csányi nem csak a bankármaffia keresztapja,  hanem az agrármaffiában, a sportmaffiában, a politikai maffiában is vezető szerepet tölt be.

Már a bíróság sem független: a Fővárosi Törvényszék és az Ítélőtábla bírái is megfélemlítés vagy politikai korrupciórészeseivé váltak.  Nyáron az emberi jogi, míg ősszel már a Hágai büntetőbíróságra lépünk tovább.

Az elszámolási és forintosítási törvény alól kizárólag mi, a KÖZÖSSÉGI FELJELENTÉS aláírói mentesülhetünk, hiszen nekünk nincs fogyasztási kölcsönszerződésünk, anem csak egy csalás dokumentuma van a kezünkben.

FIGYELEM! Azok, akik a Petíciót aláírták, nem tagjai automatikusan a Közösségi Feljelentésnek!

Aki csatlakozni akar, annak a petermenyhert@gmail.com címemre kell egy csatlakozó mailt küldenie: onnan minden infót megküldök neki.

Ha bármiért nem tud oda küldeni levelet, kérem írjon a daccsoport@gmail.com címemre.

A következő mailt ma küldtem el a Matolcsiéknak. Megdöbbentő,hogy mennyire felelőtlenül játszanak a mi banktitkainkkal!

Dr. Matolcsy György Elnök úr, Budapest, 2015. április 26.

Dr. Balog Ádám Alelnök úr,

Dr. Gerhardt Ferenc Alelnök úr,

Dr. Windisch László Alelnök úr részére

Magyar Nemzeti Bank 1054 Budapest, Szabadság tér 8–9

E-mail: info@mnb.hu, iratkezeles@mnb.hu, kommunikacio@mnb.hu, ugyfelszolgalat@mnb.hu

Tárgy: Felkérés azonnali intézkedés megtételére

 

Tisztelt Elnök úr!

 

Alulírott Menyhért Péter, 1213 Budapest, Vihorlát u. 63. szám alatti lakos, mint a Deviza Alapú Csalás Áldozatai Csoport közvetlenül megkárosított közösségének meghatalmazott pótmagánvádlója, valamint a Közösségi Feljelentés meghatalmazott képviselője, a folyamatban levő bűnügyünk kapcsán, az alábbi intézkedés azonnali végrehajtását kérjük Öntől:

A tisztességtelen bankok elszámolása folyamán olyan felelőtlen jogsértést követnek el, amely azonnali intézkedést követel.

A bankok olyan eljárási rendben végzik törvény által előírt kötelezettségüket, amely súlyosan sérti az érintett (közel 2 millió szerződött fél) magyar polgár személyét. Olyan helyzetet hoztak létre, amelyben a világ bármely táján élő rosszindulatú személy vagy szervezet könnyedén hozzáférhet a bankok partnereinek személyes adataihoz és legféltettebb – legkényesebb banktitkaihoz!

TILTAKOZUNK az ellen, hogy a felelőtlen „ún.: tisztességtelen” bankvezetők a dzsihádista Iszlám Állam, az Al-káida, észak-koreai hackerek vagy bármely más terrorszervezet számára hozzáférhetővé tegyék a személyes anyagi helyzetünket tükröző banktitkainkat!

A bankok egy egyszerű biztonsági rendszer felhasználásával, amelyet bármely professzionális Hacker megkerülhet, hozzáférhetővé tették a hiteladósok részletes számlatörténetét!

Bárki, a világ bármely táján hozzáférhet a több százezer felmondott vagy késedelembe esett banki szerződés adósainak teljes banktitkot képező adattartalmához!

Felháborító, hogy miközben biztonságos, tértivevényes személyes levélben, legfeljebb marketing stílusú-adattartalmú adatközlést nyújtanak a bankok, az érdemi információt hordozó részletes elszámolást csak külön kérésre bocsájtják a sértettek rendelkezésére, miközben ezeket a különösen kényes adatokat a biztonságosnak nem nevezhető világhálóra teszik fel! Ha egyenesen a teljes információt közlik a tértivevényes levélben, úgy ezt a veszélyeztetést nem követték volna el!

Azonnali intézkedést követelünk Öntől, mint a bankfelügyelet vezetőjétől, hogy ezeket az oldalakat azonnal távolítsák el; tegyék hozzáférhetetlenné a személyes adatbázisokat. Egyúttal az egyes bankok adatszolgáltatásának eddig tapasztalt hiányosságai alapján kérjük, hogy szólítsák fel a bankokat a mellékelt mintájú, hivatalosan aláírt, elszámolási Tanúsítvány kiadására. E kérésünk indoka: egyetlen deviza alapú jogügyletben érintett fél sem kapott eddig a Hpt szerinti érthető és átlátható elszámolási bizonylatot.

Ez ügyben a mai napon, a felelőtlenség súlyossága, társadalmi veszélye miatt, a Közösségi Feljelentésünk 2. kiegészítéseként kiemelt büntető feljelentést teszünk minden érintett tisztességtelen bank egyszemélyi felelős vezetője ellen.

Tisztelettel

Menyhért Péter pótmagánvádló, KF képviselő


Menyhért Péter

Hozzászólások (7)

A bíróság előtt!

2014-11-04 13:39

Az utolsó közleményem egy lehetőség nagyon gyors felhasználására ad esélyt!

Egyúttal megköszönöm mindenkinek a figyelmét és együttműködését!

Kár, hogy csak néhány száz család sorsát fordíthatjuk jobbra, mert az emberek gyávák a sorsuk jogbbátételéhez.!

Kedves barátaim!
Elérkezett az idő: a csatlakozásnak november 11-én VÉGE!


Azt a teljesen indokolt jelzést kaptam, hogy nem lehet büntető eljárást folytatni „nyílt végű” sértetti körrel!

Egy hét áll rendelkezésére mindenkinek, hogy a Képviseleti Meghatalmazás, a Tanúvallomás és a Polgári Kárigény dokumentumok eredetijét (és a költséget, de legalább arról rendelkezését) eljuttassa hozzám, hogy azt a bíróságnak november 12-én le tudjam adni.

Két teljes hónapot nyertünk tehát – én ennek örülök, az összes bosszúság ellenére.

A FEHÉRREL JELZETT csatlakozók kivételével mindenki a személyes E-mail címére is megkapja a figyelmeztető tájékoztatást – őket sajnos nem tudom elérni, mert nincs meg (max hosszas keresgélés alapján találhatnám meg, amire nincs időm) az E-mail címük. Ha valaki most szeretne csatlakozni, még mindig megteheti – csak rajta múlik, hogy milyen gyors.

Egy éve és hét hónapja kezdtem bele a büntető eljárásba, és most már látható: a döntésképes bátrak ügye rendeződni fog.

Sajnálom a tétovákat, sértődötteket, haszonlesőket, és a hatalmas tudatlan tömeget: én nem vagyok képes megváltani a világot: tudomásul veszem, hogy aki nem akarja, hogy megmentsék, azt nem lehet az akarata ellenére „boldogítani”.

A jövőben az eddigieknél is kevesebbet leszek a Facebookon, mert fontosabb a bíróságon bizonyítani az igazunkat, és ahhoz még nagyon sok munka vár rám.

Ha a Face chatre nem válaszolok, ne vegyétek sértésnek – egyszerűen nincs rá időm. A jövőben keletkező anyagaimat természetesen ugyanúgy felteszem az oldalra, mint eddig. Köszönöm mindenkinek a segítségét, biztatását, támogatását, hisz nélkületek nem jutottunk volna idáig.
Az Email címem (petermenyhert@gmail.com), a telefonom továbbra is nyilvános – itt a csoportban, de a személyes Face profilomban is megtalálható. Aki el akar érni, az el tud.

Sajnálom a hitetlenek-tájékozatlanok-kimaradók tömegeit, és különösen azt, hogy egyetlen öngyilkos családja sem csatlakozott hozzánk.

Aki újként akar csatlakozni a sértetti körhöz, nagyon gyorsan kell cselekednie, de még van esélye!

menyus


Menyhért Péter

Hozzászólások (13)

Segítség kérés!

2014-08-24 11:05

Kedves barátaim!

A helyzet éles: csak szeptember 5-éig lehet csatlakozni a Közösségi Feljelentéshez CSAK a petermenyhert@gmal.com címen történt bejelentkezéssel, és a közfeljsablon.doc kitöltött visszaküldésével. Ez a jogalapja a sértetti státuszba kerülésnek, de az eljárásban csak azok a sértettek lehetnek, akik a zárt mail rendszerünkben megkapták az összes dokumentumot, és azokat időbeen elküldték nekem.

 

Egy friss statisztika: Eddig 351 csatlakozó van nálam bejegyezve. Ebből 187 - főleg a régebbiek - nem jelentkeztek vissza, hogy kontrolláljam őket, és megkapják a sértetti infókat. 36 sértett (ez kb 50-70 csatlakozást jelent) már a zárt kommunikációs rendszerünkben kapta meg az összes szükséges anyagot.

A büntetőeljárásban azonban CSAK AZOK LEHETNEK BENNE, akik az összes kötelezettségüket (aláírt, eredeti dokumentumok időben eljuttatása) rendben teljesítették. Ez az állapot már nem lájkolás, csatlakozás, aláírás, vagy hasonlóan laza dolog.

Véresen komoly, hogy kik lesznek a hivatalosan sértetti státuszba kerülők! Természetesen minden lehetséges módot meg fogok keresni arra, hogy ezt az időt esetleg még jobban kitoljam, de pillanatnyilag azt látom: csak a lehet a sértett, akinek az anyagait szeptember 11-én beadtuk.

Kérek mindenkit, hogy segítsenek egymásnak! Jó lenne, ha megtalálnánk még hirtelen olyanokat is, aki tragédia áldozatai lettek; akik elvesztették már mindenüket! Bármelyik csatlakozott tagtárs bárkinek az ügyét intézheti, akinek nincs Internete, aki nem ért hozzá, és főleg az ELVESZETTEK!

Szörnyű lenne, ha bárki pénz és hozzájutási lehetőség miatt a mi hibánkból kimaradna!! Kénytelen vagyok tudomásul venni, hogy sok szemét önfényező szervezet nem adja meg a "híveinek" azt a lehetőséget, amit a csatlakozás jelenthet, de mi csak azokon tudunk segíteni, akik tesznek is valamit.

Tudom, hogy hajszásak ezek a napok, de a jövő elég korlátozott reményekkel kecsegtet. Az egyértelműen érzékelhető, hogy a politikai elit nem akar valóban segíteni, s az egyéni érdekérvényesítés lehetőségeit ki akarja iktatni. Nem véletlenül hajtogatom, hogy a peren kívüli egyezkedés a legelképzelhetőbb lehetőség, hiszen a számok rideg és logikus világa nem hazudik.

Minél több ember - család csatlakozik, annál hatékonyabbak leszünk.

menyus


Menyhért Péter

Hozzászólások (18)

FONTOS! A végrehajtások és a közjegyzők ellen!

2014-08-14 11:15

Kedves barátaim!

NAGYON FONTOS!!!
Az elmúlt napokban több televízióban is elhangzott az Igazságügy Minisztérium hivatalos állásfoglalása a végrehajtások szüneteltetéséről.
Nagyon gyorsan kell cselekedni, hogy a végrehajtók már az augusztusi nyugdíj és munkabér levonásokat is leállítsák!
A levél dokumentum formátumú, letölthető és a személyes adatokkal ellátva azonnal bevihető vagy tértivevénnyel postázható!(végrehsablon.doc)
Javaslom, hogy másolatban a Nyugdíj igazgatóságnak és a munkáltatónak is küldjétek meg!
Megjegyzem, a következő oldalakon letölthetők azok a sablon leveleim is, amelyekben az adós a közjegyzőt szólítja fel a valótlan adattartalmú közokirat (magyarul hamis közokirat)visszavonására!
Az egyik azoknak a közjegyzőknek küldendő, akik már végrehajtási záradékot kiállítottak. Itt az eredeti közokiratot kiállítónak, és a záradékolónak is el kell küldeni. (közvégrsablon.doc)
A másik azoknak az adósoknak szól, akik folyamatosan fizetik a kölcsönt.Ha visszavonja a közjegyző a közokiratot, utána az adós eldöntheti, hogy egy ilyen szemét kötelezettségvállalást aláír-e a bankjának! (közfolyamsablon.doc)
Letöltés a https://www.facebook.com/groups/584870318200840/?ref=ts&fref=ts nyilovános, és a DAC csoporthttps://www.facebook.com/groups/devizacsalas/ zárt csoport lapjáról.
Adjátok tovább mindenkinek – én csak ennyit segíthetek.

menyus

A patacsin is megjelentettem, de osszátok meg minél többfelé!  http://patacsipilvax.hu/2014/08/13/kozjegyzo-pajtikaink-szorul-hurok/#comment-13743


Menyhért Péter

Hozzászólások (2)

Szavazzatok a deviza alapú csalás összefoglalójára!

2014-07-03 01:19

Kedves barátaim!

Egyik tagtársunk hívta fel erre a figyelmemet - utólag is KÖSZI!.
A devizacsalásról készített összefoglaló anyaggal pályáztam.
Kicsit tartottam tőle, hogy a szakmai előzsűri elfogadja-e.
Ha sokan szavaztok rám  - még meg is nyerhetném a közönségdíjat!
(Rám férne egy gyorsabb számítógép a hatéves netbookom helyett. 
Az írásom már elérhető.
menyus

Tisztelt Menyhért Péter!
Örömmel tudatjuk, hogy az Ön pályaműve is megtekinthetővé vált pályázati felületünkön (http://arsboni.hu/palyazat). 
Értesítem, hogy kezdetét vette a közönségszavazás, melynek győztese 50 000 Ft-ot nyer.
Pályaművére bárki szavazhat, aki a pályázati felületre lépést követően a Bejelentkezés Facebookon keresztül gombra kattint, majd kedveli az Ars Boni facebook oldalát. Ezt követően a a Szavazás menüpontot kiválasztva, az írása alatt található Szavazok! gombra kattintással lehetővé válik a szavazás.
Hívja meg ismerőseit közvetlenül, vagy ossza meg dolgozatát a Facebookon, hogy minél több ismerőse támogassa Önt a szavazatával!
A pályázathoz sok sikert kíván az Ars Boni csapata! Bármilyen kérdését vagy észrevételét szívesen fogadjuk az arsboni@arsboni.hu e-mail címen.


Menyhért Péter

Hozzászólások (6)

A szerdai kormányülés elé

2014-06-24 11:54

FIGYELEM!

A PETÍCIÓ ALÁÍRÁSA NEM JELENT CSATLAKOZÁST A kÖZÖSSÉGI FELJELENTÉSHEZ! AKI SZERETNE CSATLAKOZNI, A PETERMENYHERT@GMAIL.COM csupa kisbetűvel CÍMEMRE ÍRJON!

A kormányülés elé benyújtott dokumentum.

Orbán Viktor Miniszterelnök Úrnak Budapest, 2014. június 24.

dr Semjén Zsolt Miniszter Úrnak

dr Navracsics Tibor Miniszter Úrnak

Trócsányi László Miniszter Úrnak

Lázár János Miniszter Úrnak

Varga Mihály Miniszter Úrnak

Rétvári Bence Államtitkár Úrnak

Dr. Répássy Róbert Államtitkár Úrnak

Patyi Gergely Államtitkár Úrnak

valamint tájékoztatásul

Kövér László Úrnak, az Országgyűlés Elnökének

dr Gulyás Gergely Úrnak, az Ogy törvényalkotásért felelős alelnökének

Rogán Antal frakcióvezető Úrnak

 

Tárgy: Tiltakozás és tájékoztatás a szerdai kormányülés elé

 

Tisztelt Miniszterelnök Úr, és Miniszter Urak!

Alulírott Menyhért Péter, adófizető magyar polgárként, továbbá több ezer Deviza Alapú Csalás áldozat szószólója, valamint mintegy 300 aláíró Közösségi Feljelentésének meghatalmazott képviselőjeként tájékoztatom Önöket: a nyári szabadságolások előtt tegyék meg az elkerülhetetlenül szükséges kormányzati intézkedéseket.

 

Mit kíván Önöktől MA – a Magyar Nemzet?

 

 • Azonnali kormányhatározatban kötelezzék az összes deviza alapú jogügyletben érintett pénzügyi szolgáltatót, hogy a hatályos magyar számviteli szabályoknak megfelelően minden devizás szerződésről állítsák ki a Hpt szerinti törvényes elszámolási kötelezettségüknek megfelelően a pénzforgalmi elszámolást a mellékelt táblázat formátumban. Jelenleg egyetlen adós sem rendelkezik a befizetett forintjait igazoló banki elszámolással, így a tartozások összegszerűségét lehetetlen megállapítani! Ezzel a formátummal (mely a bankok számára a legegyszerűbb, a magyar jogszabályok szerint egyébként is meglevő elszámolás) a pénzügyi szolgáltató bizonyítani tudja, hogy az ő szerződései az egyenleghamisítás számviteli bűncselekményében érintettek-e. (ártatlanság vélelme!)

 • Azonnali kormányhatározatban kötelezzék az összes deviza alapú jogügyletben érintett pénzügyi szolgáltatót, hogy a hatályos magyar adó szabályoknak megfelelően állítsanak ki a bevételeikről számlát, az általuk eddig alkalmazott fiktív számlák helyett. Kötelezzék ugyanakkor a NAV bűnügyi Főigazgatóságát, hogy a számlaadás elmulasztásával okozott jogsérelmet, az állami költségvetésnek eddig okozott számításaink szerint legkevesebb 900 MILLIÁRD, VALÓSZÍNŰSÍTHETŐEN MINTEGY 2.000 MILLIÁRD forint összegű adóelkerülést mielőbb derítse fel, és a beszámolóját nyújtsa be a Parlamentnek.

 • Azonnali kormányhatározatban szólítsák fel az összes deviza alapú jogügyletben érintett közjegyzőt, hogy nyilatkozzon: milyen objektív (tehát nem az egyik szerződő fél általi egyoldalú diktátum) elszámolási bizonylat alapján állított ki tartozáselismerő kötelezettségvállaló nyilatkozatokat, valamint az azonnali végrehajtást elrendelő záradékolást. Amennyiben objektív elszámolási bizonylat nem áll a közjegyzők rendelkezésére, a kormány kötelezze őket, minden általuk így a valóságnak nem megfelelő (hamis közokirat!) tartalommal kiállított közokirat azonnali visszavonására, és a bíróságok felé szükséges eljárások megtételére.

 • Azonnali kormányhatározatban rendeljék az összes deviza alapú jogügyletben érintett törvénysértő végrehajtási eljárás megszüntetését, mivel a végrehajtások törvényes jogalapja és összegszerűsége a mai napig egyetlen esetben sem tisztázott. (lásd a Kúria jogegységi Határozatait – melyek alapján avalós tartozások nem állapíthatók meg.)

 • Követeljük, hogy az egyértelműen bűnözőnek vélelmezhető Polt Pétert és helyettesét a kormány azonnali hatállyal mentse fel, és teljes nyilvánosság mellett, a jogsértő módon elutasított 2013. október 26-i feljelentésünket alapul véve folytassák le ellenük (valamint a mellékelt feljelentésünkben szereplő korrupt ügyészek ellen) a Közösségi Feljelentést képviselő Pótmagánvádló részvételével a nyilvános büntető eljárást! Polt Péter általam ismeretlen ügyésze félrevezette a bíróságot a Csányi Sándor és társai vagyonának zárolása ügyében, amelyet tavaly az Országgyűlés Elnöke kezdeményezett, és amelynek határozata ellen – annak valótlan állításai miatt írásban is fellebbeztem, amely eljárást az ügyészség ismételt félrevezetése miatt, a bíróság megszüntetett. A kormány nincsen azzal sem tisztában, hogy az egyértelműen bűnözőnek vélelmezhető Polt Péter oly módon hamisítja meg az ügyészség eredményességi mutatóit, hogy az ügyészség gyakorlatilag minden olyan eljárás megkezdését elutasítja bűncselekmény hiányában, vagy más mondvacsinált indokkal, amelyet egyszerű polgár, hétköznapi kisember kezdeményez! Ez a jogbizonytalanság már olyan szinten működik, hogy már a rendőrség sem hajlandó a bűnügyekkel foglalkozni, már a feljelentés dokumentálását is elkerülik! Erre számtalan bizonyíték, például videó felvétel is rendelkezésünkre áll, amelyen a rendőrtiszt megtagadja a tulajdonos követelését, hogy a tőle ellopott, a helyszínen jelen levő rendőrök által is látható gépkocsit megvizsgálja, és a helyzetet tisztázza. Az ügyészség módszeresen megakadályozza a valóság tényeinek feltárását, a nyomozás megkezdésének szabotálásával.i

 • Azonnali kormányhatározatban rendeljék el az összes deviza alapú jogügyletben érintett törvénysértő, maffiaváddal büntető feljelentés alatt álló Magyar Bankszövetség törvényességi felülvizsgálatát pl. kartellezés; a fogyasztók és az igazságszolgáltatás folyamatos megtévesztése; a kormányzat megfenyegetése és félrevezetése, stb. ügyekben is A kormány NE TÁRGYALJON olyan társadalmi szervezettel, amely az állítólagos szakmai tevékenysége ellenére, ma is állandóan megtévesztő információkat ad ki!

 • A kormány készíttessen elszámolást a deviza alapú csalás miatti költségvetési károkról! A közpénz az adófizetők tulajdona: a kormány csak felelős kezelője annak! A kormány vizsgáltassa felül az Állami Számvevőszék bevonásával a bankok felé irányult adósmentő közpénzek jogszerű felhasználását.

 • Javasoljuk, hogy a kormány vonja be tárgyaló partnerként (a büntető feljelentést egyedüliként megtett) DAC csoport általunk delegált képviselőit az összes deviza alapú jogügyletet érintő eljárás kialakítása érdekében.

 

A DAC csoport, és a Közösségi Feljelentést kezdeményezők képviseletében

 

Tisztelettel

 

 

 

 

Menyhért Péter

 

Kapják:a Kormány tagjai,

VALAMINT TÁJÉKOZTATÁSUL minden Országgyűlési képviselő, a politikai pártok,

a Legfőbb Ügyészség és a megyei főügyészek, a NAV vezetői

a Kúria és a törvényszékek vezetői; a közjegyzői és a végrehajtói kamara

a Média szereplői, a banki hitel károsultak szervezetei

a Deviza Alapú Csalás Áldozatai /DAC/ csoport /a Radikális Bankellenes csoport

a „Petíció a deviza alapú csalás ellen” mintegy négy és félezer aláírója

 

 

Mellékletek:

1. sz. Melléklet.poltfeljel131026.pdf

2. sz. Melléklet NE FIZESS.pdf

3. sz. Melléklet. bírák140402.pdf

4. sz. Melléklet. Mhcikk.pdf

5. sz. Melléklet. Mhcikk2.pdf

6. sz. Melléklet. Mhcikk3.pdf

7. sz. Melléklet. Mhcikk4.pdf

8. sz. Melléklet. mnb140404.pdf

i Adalékként néhány tény, melynek pótmagánvádas lebonyolítására készülök:

A XXI. kerületi vezető ügyész BXXI.2604/2014/1-I számú határozata pótmagánvádas eljárásra kényszerít. Az egyértelműen bűnözőnek vélelmezhető dr Füzesi Mónika szerint nem bűncselekmény, ha egy gazdasági szolgáltató vállalat, amely ügyfélszolgálati és nyilvántartási tevékenységet lát csupán el, 8 hónapon át zaklat, megfélemlít egy olyan NEM LÉTEZŐ TARTOZÁSOM miatt, amelyet törvényes (fizetési meghagyás, polgári peres eljárás) módon képtelen lenne behajtani, mivel neki állandóan megküldtem tiltakozásul a befizetési szolgáltató, valamint a bankkártyás fizetés bizonylatait! Szerinte törvényes a nem is létező (mivel a szolgáltató cég a mai napig nem bizonyította a tartozás valós létét!) tartozás kikényszerítése folyamatos, 8 hónapon át tartó joggal aló visszaélés nem zaklatás.

Ez az ügyész nem tartja bűncselekménynek (bűnpártolásnak) azt, hogy egy meg sem állapított de alapos gyanúval, az eljárása előtt jóval megtett feljelentett bűncselekmény résztvevőit próbálja a valótlan állításaira hivatkozva kimenteni a büntető eljárás alól.

Ez az ügyész nem tartja bűncselekménynek (magánlaksértésnek) azt, ha az ingatlanra a tulajdonos hozzájárulása, konkrét értesítése, (a mobil számok a rendelkezésükre állt!) egy félrevezetett, de akár rosszindulatú szomszéd segítségével jogtalanul behatol, és ott egy valótlan tartalmú, egyébiránt nem a konkrét kikapcsolást elrendelő dokumentum segítségével megfoszt a szolgáltatástól, a villanyórámat kikapcsolja, s ezzel nekem anyagi károkat okoz! Adott esetben ez az eljárás – ha például az ingatlanban olyan életmentő elektromos berendezés használatát igénylő személy tartózkodik – akár halált, vagy súlyos egészségkárosodást, vagy adott esetben egy informatikai műveletnél akár súlyos anyagi károkat okozzon.

Ez az ügyész nem tartja bűncselekménynek (tartás elmulasztásának) azt, ha a gyermektartásra kötelezett a kötelességét tudatosan nem teljesíti, és ezzel milliós kárt okoz. A többszöri tiltakozásomra ez az ügyész az oda nem illő családjogi és kártérítési szabályok félreértelmezésével megakadályozta – félrevezette a bíróságot abban, hogy a cselekmény valóságos súlya alapján hozzon ítéletet.

 


Menyhért Péter

Hozzászólások (7)

Banki közvetett beismerés!

2014-05-09 07:14

Kedves barátaim!

Megszületett a bűnöző bankárok első „beismerése” - ez már nem csupán az én számításom, hanem egy bank hivatalos mentegetőzése, ahol megjelenik az árfolyamcsalás!!! a fájlba a bank bírósági nyilatkozatának aktuális részlete – másolata szerepel, majd az én válaszom.Tanulságos!
Tisztelt Bíróság!
Alulírott, Menyhért Péter, a közösségi feljelentés meghatalmazott képviselője, a felperesi nyilatkozatban foglaltak kapcsán, a következő tanúvallomást teszem:A felperes Banif Plus 2014. március 31-én kelt levelében bizonyítékot szolgáltat az alperes megtévesztésére, és az ebből következő károkozásra, valamint a magyar költségvetés megkárosítására is.A felperes megtéveszti a Bíróságot, a Kúria 6/2013.PJE számú határozatának idézésével, mivel annak egyéni értelmezése félreértelmező és téves.A Kúria pontosan meghatározza, hogy a nyilvántartás deviza alapon történik „a hitelezőnek és az adósnak a kölcsönszerződésből fakadó pénztartozását egyaránt devizában határozták meg”, azonban a tényleges pénzeszköz minden esetben a forint „azt mindkét fél forintban volt köteles teljesíteni”.Két pénznem esetén értékelni, átváltani illetőleg átszámítani, csak és kizárólag tényleges pénzeszközből lehet.A „MINTHA deviza” nem valós pénzeszköz. A kölcsönügylet folyamán ez az alperes vonatkozásában sohasem jelenik meg mivel csupán a felperesi érdekkört szolgáló nyilvántartás számított értéke.A deviza alapú hitel/jogügylet pontos fogalmazásban a deviza árfolyamához indexált forint kölcsönként működik, mert a kölcsön rendelkezésre bocsátásától a törlesztésekig, minden egyes pénzforgalom a Kúria jogegységi határozata alapján forint pénzeszköz kötelezettséget jelent A szerződések szövege szerint egyébként a bank devizaforrása a kölcsön rendelkezésre adása által megszűnik valóságos pénzeszköznek lenni, mivel az adós a teljes devizaösszeget kereskedelmi átváltás révén forintban kapja meg, azaz a teljesítés mindkét fél részéről forintban történt. Folytatás a fájlban, a https://www.facebook.com/groups/devizacsalas/ oldalunkon. Előnézet a https://attachment.fbsbx.com/file_download.php?id=869278746421050&eid=ASuoPT53L0ra8u389XYzXjLms68gUeR3e58qXfObS8h9EjxozN-HglvYj4WcAbPLGp0&inline=1&ext=1399612459&hash=ASsaFVJaOTDVmyKI   oldalon.


Menyhért Péter

Hozzászólások (19)

MEGHÍVÓ ismét!

2014-05-03 05:48

Kedves barátaim!

A májusi demonstrációnk esemény oldalát valaki illegálisan törölte!

Az újra feltett esemény linkje:

https://www.facebook.com/events/245685568970156/?context=create&source=49

 

MIÉNK ITT A TÉR, MERT MI NŐTTÜNK ITT FEL! Demokrácia ünnep

Mottó: "Hallgattassék meg a másik fél is"

elyszín: a Parlament déli kapujánál, a Demokrácia téren.

Május 6-24-ig lesz, minden nap 10 óra és 18 óra között, nyilvánosan meghirdetett párbeszéd programokkal.

Mi nem tiltakozni, hőbörögni fogunk, hanem szelíd, de fontos kényszert akarunk kinyilvánítani a magyar polgárok életéért, emberi és állampolgári jogainkért.

Egy különleges, formabontó és egészen szokatlan "demonstrációt akarunk; olyat amire a média is KÉNYTELEN odafigyelni. Ez a "demonstráció" azt a szokatlan ultrát kívánja becsempészni az elvakult magyar közéletbe, amit egyszerűen csak kulturált párbeszédnek neveznek.

Két sátrunk lesz: az egyik a KÜLSŐHÁZ, (a régi alsóház és felsőház mellé) amelyben aktuális, a civileket foglalkoztató témák lesznek, pl: Feltétel Nélküli Alapjövedelem; földtörvény; részvételi demokrácia igénye; emberi jogok, polgári mentalitás-civil kurázsi; stb. Ide hívjuk meg a képviselőket és a pártok vezetőit is - pl. az Uniós választás kapcsán. Ideje lenne példát mutatnunk a politikusoknak a párbeszédről!

A második sátor a SZÓ-TÉR - ezt az angol Speakers Corner mintájára torzítottam magyarra. Itt lesz a devizahitel probléma - melyet én egy megoldható büntetőjogi problémaként kezelek, amióta bizonyítani tudom a bűncselekményt - mert szerintem ez meghatározó jogállamiság, jogbiztonság kérdés, nem pedig szociális támogatás! Nekünk kell megértetnünk mindenkivel, hogy ez a kérdés minden magyar ember (a csecsemőtől az aggastyánig) pénzébe kerül; ezek a csaló bankárok mindenkit meglopnak, a kölcsöntől tejesen függetlenül!

Az adósokat csaló bűnözők fosztották ki, és tették tönkre, és szerintem azokat is, akiket közműtartozásba, vagy más gazdasági ellehetetlenüléses helyzetbe hoztak!

Ha ezt rendezték, CSAK UTÁNA jöhet a szociális segítség kérdése!

Ide hívjuk meg az Igazságügy minisztérium; az ügyészség, a közjegyzői~ követeléskezelői~ végrehajtói kamarák és a Kúria szóvivőit; a devizás szervezetek képviselőit; civil jogvédőket; fogyasztóvédőket, a CÖF embereit, és a médiákat.

Ha nem jönnek: nem tárgyalnak az utcán, a néppel, azzal egyféle „bizonyítványt” állítanak ki magukról.

Végül egy alapvetés: én nem hívom meg, és nem is tárgyalok a Magyar Bankszövetséggel! Nemzetrontó bűnözőkkel csak a vádlottak padján egyeztetünk!

 

 


Menyhért Péter

Hozzászólások (12)

MIÉNK ITT A TÉR maratoni demonstráció

2014-05-01 10:07

MIÉNK ITT A TÉR - DEMOKRÁCIA ÜNNEP

a Demokrácia téren!2014. MÁJUS 6-ától 24-éig,

AZ ÚJ ORSZÁGGYŰLÉS ELSŐ NAPJÁTÓL, AZ EU VÁLASZTÁSIG

A PARLAMENT DÉLI KAPUJA MELLETT A DEMOKRÁCIA TÉREN.

Minden nap 10 órától 18 óráig előadások és PÁRBESZÉD a

Speaker's Corner azaz SZÓ-TÉR, és a

KÜLSŐHÁZ sátrunkban.

Minden devizás szervezetet szeretettel várok!

Délelőtt és délután,folyamatos nyilvánosság lehetősége, párbeszéd és egyeztetés mindenkivel

Egyeztetés, javaslat, érdeklődés a petermenyhert@gmail.com címen!

https://www.facebook.com/events/467284996735419/?context=create&source=49

Ezúton szeretettel meghívok minden aláírótát a rendezvényünk bármely pillanatára, egy baráti beszélgetésre!
Hozzátok el barátaitokat, ismerőseiteket - a szájhagyomány ugyanis a mi egyetlen eszközünk.
Mindenkinek az ötletét, szívesen vesszük;
mindenki azt érezze, hogy ez az Ő RENDEZVÉNYE, ami érte, a családjáért, a barátaiért van!
EZ a részvételi demokrácia, nem a dumák. 
menyus

Menyhért Péter

Hozzászólások (5)

MIÉNK ITT A TÉR maratoni demonstráció

2014-05-01 10:07

MIÉNK ITT A TÉR - DEMOKRÁCIA ÜNNEP

a Demokrácia téren!2014. MÁJUS 6-ától 24-éig,

AZ ÚJ ORSZÁGGYŰLÉS ELSŐ NAPJÁTÓL, AZ EU VÁLASZTÁSIG

A PARLAMENT DÉLI KAPUJA MELLETT A DEMOKRÁCIA TÉREN.

Minden nap 10 órától 18 óráig előadások és PÁRBESZÉD a

Speaker's Corner azaz SZÓ-TÉR, és a

KÜLSŐHÁZ sátrunkban.

Minden devizás szervezetet szeretettel várok!

Délelőtt és délután,folyamatos nyilvánosság lehetősége, párbeszéd és egyeztetés mindenkivel

Egyeztetés, javaslat, érdeklődés a petermenyhert@gmail.com címen!

https://www.facebook.com/events/467284996735419/?context=create&source=49

Ezúton szeretettel meghívok minden aláírótát a rendezvényünk bármely pillanatára, egy baráti beszélgetésre!
Hozzátok el barátaitokat, ismerőseiteket - a szájhagyomány ugyanis a mi egyetlen eszközünk.
Mindenkinek az ötletét, szívesen vesszük;
mindenki azt érezze, hogy ez az Ő RENDEZVÉNYE, ami érte, a családjáért, a barátaiért van!
EZ a részvételi demokrácia, nem a dumák. 
menyus

Menyhért Péter

Hozzászólások (1)

Elszámolás követelés a bankoktól!

2014-04-08 12:02

Kedves barátaim!
Készítettem egy olyan banki sablon levelet, amely keményen kiköveteli az elmúlt években a bankok által nem teljesített elszámolást!
Nézzétek meg, írjátok bele a személyes és a kölcsön adatait,és küldjétek el a bankotoknak, minden szerződéshez egyet. Nagyon fontos, hogy az is elküldheti, aki nem akarja még felmondani a hitelét, aki fizetni akarja a részleteit!
Mindenkinek kapnia KELLENE olyan banki elszámolást, amiből kiderül: mire, mikor és hogyan költi a bank el az általatok befizetett FORINT TÖRLESZTÉST!!
A levélhez mellékelendő elszámolótábla.pdf fájlt, az oldalunk Fájlok fülére kattintva tölthetitek le.
MINDENKI, MINDEN BANKNAK KÜLDJE!!!

A sablon a  https://word.office.live.com/wv/WordView.aspx?FBsrc=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdownload%2Ffile_preview.php%3Fid%3D1414453735482064%26time%3D1396951283%26metadata&access_token=100000316695451%3AAVIX0uTjEP19Sg3eOqpbtQgq7B8hjvCJoUEuYN0VDNBU5A&title=elsz%C3%A1molsablon.doc

oldalról doc formátumban letölthető.

Mail címem: petermenyhert@gmail.com


Menyhért Péter

Hozzászólások (10)

az előző helyesbítése

2014-04-02 17:30

Az Email címem helyesen:

petermenyhert@gmail.com

vagy a

daccsoport@gmail.com

 


Menyhért Péter

Hozzászólások (4)

A csalás pontos nleírása + bankoktól elszámolás követelése +segítségkérés a bíróktól

2014-04-02 17:27

Kedves barátaim!
Az egész komplex csalás rendszert elemzem a mellékelt fájlban.
kérek mindenkit, hogy ha valamit nem ért, írja ide véleményként: mindenkinek válaszolni fogok.
Köszönettel veszek minden kritikát - hátha hibáztam valahol, és azt ki kell javítani.
Mindenkinek küldjétek el mail mellékletben: családnak, barátnak, munkatársnak!
Az embereknek látniuk kell ezt a rejtett, láthatatlan kifosztást, mert nem csak az adósok, hanem MINDEN MAGYAR POLGÁRT meglopnak!
Mindenki azzal a tudattal álljon a továbbküldéshez, hogy a hatalom, a média, csak addig tud hülyíteni és félrevezetni, amíg nem TUDJÁK az emberek a valóságot!
Küldjétek MINDENHOVA, és külföldön dolgozó, vagy ott élő magyaroknak is!!!
Ez egy átütést hozhat, ha jól menedzseljük, és mindenki, minden helyre elküldi az anyagot.

mátrix.pdf

Mindenkinek fontos fájl! Ezt a táblázatot mindenki küldje el a bankjának, és KÖVETELJEN ÁTLÁTHATÓ ÉS ÉRTHETŐ ELSZÁMOLÁST EZ ALAPJÁN!
Bombázzuk a bankokat ELSZÁMOLÁS KÖVETELÉSSEL!!!
Terjesszétek mindenkinek csoporton kívül is!!!

elszámolótábla.pdf

A legújabb kísérletem: vajon tisztességesek-e a bírák Magyarországon?

bírák140402.pdf

Letölthető a DAC honlapról

https://apps.facebook.com/groups/devizacsalas/

Kérésre elküldöm mail mellékletként is apetermenyhert@gmail.om címemről.

 


Menyhért Péter

Hozzászólások (2)

bírósági segédanyag a védekezéshez

2014-03-18 11:17

Kedves barátaim!
A jövőben a következő eljárást javaslom mindenki figyelmébe:
A feljelentésben már bent levőket tartalmazó táblázatot szerdán, vagy csütörtökön felteszem. A következő adag március 29-én megy a legfőbb ügyészségre.

1. Csatlakozzon a Közösségi feljelentéshez, mely tulajdonképpen pontosan azonos tartalmú egyéni feljelentések sokasága! Fontos, hogy senki ne térjen el ettől; ne akarjon egyéni elemeket bevinni. A Közösségi feljelentés tényei ugyanis kiállták már az idők próbáját; ezekbe jogszerűen nem lehet belekötni! Szerintem, csatolni lehetne a tanúbíróság.pdf fájlt – hadd tudják meg a beosztott bankárok, hogy a csaló főnökeik mibe rángatták bele őket!
2. A bankjával közölje, hogy a szerződését a büntető feljelentése alapján semmisnek és érvénytelennek tekinti a törvény erejénél fogva. A banknak nem kell elismernie és elfogadnia sem, mert ez már -közvádas eljárás miatt - az igazságszolgáltatás kompetenciája.
3. Ha már felmondták a kölcsönét, közölje a követeléskezelő céggel; a közjegyzővel; a végrehajtóval, hogy az eljárásuk törvénysértő, mert nincsen jogalapja. Szerintem, ezeknek is csatolni lehetne a tanúbíróság.pdf fájlt – megjegyezve azt, hogy amennyiben nem számolják fel visszamenőleg a törvénysértő eljárásukat, személyük ellen büntető feljelentést teszünk, természetesen kártérítési igénnyel!
4. Mindenki, aki csatlakozott a Közösségi feljelentéshez, nézze meg, hogy megvan-e neki a feljelentés, és a csatlakozás nyomtatványa kitöltve. Ezek bármikor kinyomtathatók legyenek nálatok, mert szükség lesz rájuk! Ha valakinek nincs meg, írjon a petermenyhert@gmail.com címemre, és pótoljuk a hiányzó dokumentumot.
5. A tanúbíróság.pdf fájlt mindenki használhatja minden ügyében, ahol szüksége lehet az álláspontjának megerősítéséhez. Én szívesen elmegyek tanúként személyesen is, de utaznom sajna nincs miből, ezért előzetesen meg kell oldani, és a bíróságnak a költségigényt is jelezni kell. Akit érdekel ez, írjon a petermenyhert@gmail.com címemre, és egyeztetünk.
6. Mindenkinek, akinek a végrehajtás közvetlen a feje felett lebeg: Küldje el a Közösségi feljelentés és a tanúbíróság.pdf fájlt levéllel, a végrehajtójának (felszólítva a jogsértésének abbahagyására – személyes feljelentés bűnpártolás, zaklatás); az önkormányzat jegyzőjének (birtokvédelmet kérve tőle), és a település rendőrkapitányának (kérve, hogy a rendőrség ne vegyen részt egy folyamatban levő büntetőeljárásban a bűnrészes végrehajtót támogatva). Mivel a jogalapunk rendben van, figyelnünk kell a hatalmi gépezet reakcióira. Lehet, hogy hatásos lesz már ez is. Mindenki tegye közzé a tapasztalatát, hogy a módszeren javíthassunk szükség szerint.

menyus

tanúbíróság.pdf fájlt letölthetitek a DAC csoport https://www.facebook.com/groups/devizacsalas/

oldaláról!

Még egy info:

Szervezet alapító közgyűlést tervezünk március 29 szombat vagy 30 vasárnap 11 óra; Városliget Körszínháznál levő söröző-étterembe. 21-éig (szombatig) kérek visszajelzéseket, hogy ki jön. Csak az jelentkezzen, aki biztosan el tud jönni, mert később is bármikor csatlakozni lehet majd. Kérek hozzászólásokat és vezetői pozíciókra jelentkezéseket a petermenyhert@gmail.com címemre, és egyeztetünk. A vezetőségi tagság nem pénzzel, hanem MUNKÁVAL JÁR!

alapszabály tervezet letölthető a dac honlapról.

menyus


Menyhért Péter

Hozzászólások (14)

bírósági segédanyag a védekezéshez

2014-03-18 11:17

Kedves barátaim!
A jövőben a következő eljárást javaslom mindenki figyelmébe:
A feljelentésben már bent levőket tartalmazó táblázatot szerdán, vagy csütörtökön felteszem. A következő adag március 29-én megy a legfőbb ügyészségre.

1. Csatlakozzon a Közösségi feljelentéshez, mely tulajdonképpen pontosan azonos tartalmú egyéni feljelentések sokasága! Fontos, hogy senki ne térjen el ettől; ne akarjon egyéni elemeket bevinni. A Közösségi feljelentés tényei ugyanis kiállták már az idők próbáját; ezekbe jogszerűen nem lehet belekötni! Szerintem, csatolni lehetne a tanúbíróság.pdf fájlt – hadd tudják meg a beosztott bankárok, hogy a csaló főnökeik mibe rángatták bele őket!
2. A bankjával közölje, hogy a szerződését a büntető feljelentése alapján semmisnek és érvénytelennek tekinti a törvény erejénél fogva. A banknak nem kell elismernie és elfogadnia sem, mert ez már -közvádas eljárás miatt - az igazságszolgáltatás kompetenciája.
3. Ha már felmondták a kölcsönét, közölje a követeléskezelő céggel; a közjegyzővel; a végrehajtóval, hogy az eljárásuk törvénysértő, mert nincsen jogalapja. Szerintem, ezeknek is csatolni lehetne a tanúbíróság.pdf fájlt – megjegyezve azt, hogy amennyiben nem számolják fel visszamenőleg a törvénysértő eljárásukat, személyük ellen büntető feljelentést teszünk, természetesen kártérítési igénnyel!
4. Mindenki, aki csatlakozott a Közösségi feljelentéshez, nézze meg, hogy megvan-e neki a feljelentés, és a csatlakozás nyomtatványa kitöltve. Ezek bármikor kinyomtathatók legyenek nálatok, mert szükség lesz rájuk! Ha valakinek nincs meg, írjon a petermenyhert@gmail.com címemre, és pótoljuk a hiányzó dokumentumot.
5. A tanúbíróság.pdf fájlt mindenki használhatja minden ügyében, ahol szüksége lehet az álláspontjának megerősítéséhez. Én szívesen elmegyek tanúként személyesen is, de utaznom sajna nincs miből, ezért előzetesen meg kell oldani, és a bíróságnak a költségigényt is jelezni kell. Akit érdekel ez, írjon a petermenyhert@gmail.com címemre, és egyeztetünk.
6. Mindenkinek, akinek a végrehajtás közvetlen a feje felett lebeg: Küldje el a Közösségi feljelentés és a tanúbíróság.pdf fájlt levéllel, a végrehajtójának (felszólítva a jogsértésének abbahagyására – személyes feljelentés bűnpártolás, zaklatás); az önkormányzat jegyzőjének (birtokvédelmet kérve tőle), és a település rendőrkapitányának (kérve, hogy a rendőrség ne vegyen részt egy folyamatban levő büntetőeljárásban a bűnrészes végrehajtót támogatva). Mivel a jogalapunk rendben van, figyelnünk kell a hatalmi gépezet reakcióira. Lehet, hogy hatásos lesz már ez is. Mindenki tegye közzé a tapasztalatát, hogy a módszeren javíthassunk szükség szerint.

menyus

tanúbíróság.pdf fájlt letölthetitek a DAC csoport https://www.facebook.com/groups/devizacsalas/

oldaláról!

Még egy info:

Szervezet alapító közgyűlést tervezünk március 29 szombat vagy 30 vasárnap 11 óra; Városliget Körszínháznál levő söröző-étterembe. 21-éig (szombatig) kérek visszajelzéseket, hogy ki jön. Csak az jelentkezzen, aki biztosan el tud jönni, mert később is bármikor csatlakozni lehet majd. Kérek hozzászólásokat és vezetői pozíciókra jelentkezéseket a petermenyhert@gmail.com címemre, és egyeztetünk. A vezetőségi tagság nem pénzzel, hanem MUNKÁVAL JÁR!

alapszabály tervezet letölthető a dac honlapról.

menyus


Menyhért Péter

Hozzászólások (0)

március 8 Hősök tere - nőnapi találkozó

2014-03-03 20:25

kedves barátaim!

Mindenkit szeretettel várok egy személyes találkozóra nőnap tiszteletére, március 8-án Budapesten, 10 órára a Hősök terén!

A DAC csoport hölgy tagjai szervezték a nőnapi találkozónkat, mely párhuzamosan egy alkotmányos népgyűléssel is egy térben lesz.

Mivel jogrendünk megroppanása és a devizacsalás következtében kialakult alkotmányos és emberi jogaink jogaink sárba tiprása is egybeesik, az ügyünk kötődik az alkotmányos közpolitikai kérdés-felvetésekhez.

Én 10 óra után cca. egy fél órás tájékoztatást tartok, és utána kapok egy asztalt, egy kis zugot, ahol szívesen látok mindenkit, hogy megbeszéljük minden érdeklődő gondját-búját. Én addig leszek ott, amíg szükség lesz rám.

Szeretettel várok mindenkit egy nem hőzöngős, de határozott és méltóságteljes nyilvános megjelenésre.

Hogy egy alapos, előzetes tájékoztatást is kapjatok, a következő két új videómat ajánlom a figyelmetekbe:

Deviza alapú csalás bírósági indítvány 1. rész: Fizetési meghagyás alperesi indítványa

http://www.youtube.com/watch?v=oldQsl-7-UQ

Március 13-án 14óra 15-kor kezdődik a csepeli Bíróság (1211 II. Rákóczi F. út 78. - 82.) 2. emeleti 201. számú tárgyalótermében az OTP faktoring által ellenem kibocsátott Fizetési Meghagyás első tárgyalási napja.

Ez lesz az első olyan alkalom, ahol hivatalosan is a magyar igazságszolgáltatás előtt bizonyíthatom a csaló bankármaffia magyarság-irtó és emberellenes cselekményét!

Tisztában vagyok vele, hogy ebben az ügyben sokkal szélesebb, társadalmi – politikai összefüggések, felelősségek is szerepet játszanak, ne csupán a bűnügy.

Álláspontom szerint azonban minden esetben az igazsághoz egy hozzánk képest hihetetlenül nagy (globális) hatalom ellen csak apró lépésekkel vezethet az út!

Tudom, hogy győzni fogunk, hiszen ez a bámulatos professzionalizmussal kitalált és kidolgozott rendszer mára már önpusztítóvá vált: nem csupán az érintett adósokat fosztja ki, de tönkre vágta a gazdaságunkat, végletesen korrumpálta az egész rendszerváltó elitet, és – röhej – tönkreteszi a csalás nyerteseit, magukat a bankokat is.Deviza alapú csalás bírósági indítvány 2. rész: az egyenleghamisítás

http://www.youtube.com/watch?v=UgJAyUQHOeM&feature=youtu.be

Minden deviza alapú jogügyletben szerepelnek olyan tudatosan, üzletszerűen létrehozott, az egyedi szerződésekből le nem vezethető, szándékos károkozások, amelyek az adós mellett a magyar államot is - azaz minden magyar állampolgárt is! - megkárosítanak! Az egyenleghamisítást megvalósítani véletlenszerűen, egyedi cselekményként nem lehetett volna, hiszen a konkurencia miatt azonnali lebukást jelenthetett volna. A Magyar Bankszövetség nevezetű, civil szervezetnek álcázott banki kartell-maffia azonban ezt egy komplex rendszerként - a magyar jogban addig ismeretlen, ÚJ BANKI TERMÉKKÉNT - létre tudta hozni, mivel ez a maffiaszervezet minden érdemi kérdésben meghatározta a magyar pénzügyi jogalkotást a rendszerváltástól napjainkig! A deviza hitelezés, mint valós forma, azért ne terjedhetett el sohasem Magyarországon,mivel a magyar emberek alapvetően tartanak a hitelfelvételtől, s a tőlük idegen deviza kölcsönt senki sem vállalta volna fel. Tény, hogy a csalás, az emberek millióinak átverése mögött nem csupán a bűnügy áll, azonban a ma még ÉRINTHETETLENNEK TŰNŐ csányi-patai-felcsúti féle bűnözők miniszterelnöki, legfőbb ügyész kapcsolatai miatt nem célszerű további, reménytelennek látszó harcba kezdeni. Vélelmezhető, hogy ez az egyenleghamisítás révén a magyar emberektől lopott sok ezer milliárd Ft a forrása az összes párt fekete pénznek - vélelmezhetően ezért hallgat a bűnügyről mindegyik párt. Kérem, ha valamit nem ért vagy ellenvetése van, keressen meg a nevem alapján.Végül egy fontos apróságra hívom fel a figyelmeteket:

A DAC csoportból bejegyzett, országos jog és érdekvédő szervezetet csinálunk, amelynek egyik fő tevékenysége lesz az önvédelmi csoportok helyi szervezése, és működésük jogi alapjának biztosítása! Az alapszabály tervezetet a

http://5mp.eu/fajlok2/menyusp/dacalszab_www.5mp.eu_.pdf

oldalról letölthetitek. A tervről néhány szó az

http://menyusp.5mp.eu/web.php?a=menyusp&o=Dy3VuDBKNg

oldalon található.

Várok mindenkit, aki szívesen részt venne a szervezet vezetésében, munkájában!

Nőnapra viszek aláíró íveket is, a tagság szervezéséhez.

Találkozunk március 8-án. menyus

 


Menyhért Péter

Hozzászólások (4)

Két válasz, az együttműködési levelemre.

2014-01-27 10:08

Feladó: Menyhért Péter <petermenyhert@gmail.com>

Dátum: 2014. január 27. 8:46

Tárgy: Re: nyílt levél

Címzett: jozef szabo <hitelesmozgalom@gmail.com> "Dr. Léhmann György" <lehmann@invitel.hu>, Penzugyi Egyesulet <pitee2008@gmail.com>, Bella Tibor <tibi@bellanet.hu>, devizaadosok@mailbox.hu, "info@devizahitelmegoldas.com" <devizahitelmegoldas@gmail.com>, Csapda Bank <bankcsapda@gmail.com>, Endre Simó <szocialisforum@gmail.com>, Anikó Grofne Czere <devizagaranciakkfhaza@gmail.com>, Andrea Maráczi <devizagaranciakiskunhalas@gmail.com>, devizagarancikecskemet@gmail.com, Békéscsaba Deviza <devizagaranciabekescsaba@gmail.com>, iroda@devizasegitseg.hu, Szentes Deviza Garancia <devizagaranciaszentes@gmail.com>, szeged@devizasegitseg.hu, mako@devizasegitseg.hu, Szolnok Deviza Garancia <devizagaranciaszolnok@gmail.com>, "agrinet@t-online.hu" <agrinet@t-online.hu>, Tatár József <tatar.kongur@gmail.com>, "info@devizahitelmegoldas.com" <info@devizahitelmegoldas.com>, Miklós Radnai <dr.radnai.miklos@gmail.com>, Zsuzsa Koczkáné <koczkane.zsuzsa@mailbox.hu>, Tibor Madari <madari@madari.hu>, Csoport Koppány <koppanycsoport@gmail.com>, László Póka <pokalaszlo@pokaingatlan.hu>, András Takács <ta@szmm.hu>, Dabasi Tamás <dabasit@airplanet.hu>, Andor Szabo <themisinveritas@gmail.com>, Papp Peter <peter.papp3@gmail.com>, koppanydebrecen@freemail.hu, devizahitelesek-megoldas@freemail.hu, Árpád Kásler <kaslerarpad@yahoo.com>, Koppány Békés <bekeskoppany@gmail.com>, Laci Kerék <rab.csoport@gmail.com>, Mária Katalin Pálfalvi <mariapalfalvi.63@gmail.com>, István Kriston <drkristonugyved@pr.hu>, Szőcs Tamás <scharnbeck.bt@chello.hu>, Dr Damm Andrea <drdamm@t-online.hu>, István Gy Németh <nemethistvangyula@upcmail.hu>, Katalin Madarasin Vaszk <madne52@freemail.hu>, Ágostonné Éberlein <madlen49@t-online.hu>, feketelaci <feketelaci@invitel.hu>

Kedves Jozef!

mellékelem a Léhmann úrnak írt levelem.

Tudja, nekem az az elvem, hogy csak azt szabad elvetni, amire már egyáltalán nincs lehetőség.

A feljelentéseim jelenleg sincsenek elutasítva.

Megértem a személyes, múltbeli sérelmeket, de itt emberek ezreinek életről van szó, AKIKÉRT MINDENT MEG KELL PRÓBÁLNI, AMI LEHETSÉGES.

Kérem, mérlegelje újra a helyzetet.

Köszönettel várom mielőbbi válaszát.

Öszinte tisztelettel:

Menyhért Péter


2014. január 27. 7:27 Hitelesmozgalom írta, <hitelesmozgalom@gmail.com>:

Sziasztok!
Teljes mértékben egyetértek Léhman ügyvéd úrral.
Évekkel ezelőtt saját szerződésemmel kapcsolatban az Ügyészséghez (is) fordultam én is. Eredménytelenül, mint mindenki.
Amíg olyan személy áll az Ügyészség élén, aki valótlan állításokkal kívánja befolyásolni a Kúria munkáját, azért hogy az a bankok számára kedvező döntést hozzon, addig mi értelme hozzá fordulni?
Amíg annak parlamenti elhangzása után, hogy a bankok "egymillió embert megtévesztettek és becsaptak" az Ügyészség nem érzi önmagától feladatának, hogy  nyomozást indítson, addig mi értelme hozzá fordulni?
111. ülésnap (2011.09.19. ) felszólalásai
Sajnálom, de nem látom semmi, de semmi értelmét.
:) jozef


Feladó: Menyhért Péter <petermenyhert@gmail.com>
Dátum: 2014. január 27. 8:38
Tárgy: Re: nyílt levél
Címzett: "Dr. Léhmann György" <lehmann@invitel.hu>

Tisztelt ügyvéd úr!

Én anno nagyon sokat tanultam Öntől, mint ennek az ügynek az egyik legkiemelkedőbb személyiségétől.

Megértem az aggodalmait, amelyek azonban alaptalanok.

Az én anyagaimat eddig jogszerűen senki nem utasította el!

Azt írta: "bűncselekményt elkövetők jutottak a feljelentés elutasítást, vagy nyomozást megszüntető tartalmazó határozatokkal abba a helyzetbe, hogy hivatalos okiratuk van arról, miszerint alaptalanul gyanusították őket bűncselekmények elkövetésével."

Ez a feljelentéseimmel kapcsolatban eddig egyetlen egyszer sem valósult meg.

A kezdeményezésem éppen arról szól, hogy ezt a patt helyzetet a nyomásgyakorlás újabb eszközével oldjuk fel.

Tisztában vagyok vele, hogy ügyvédként Ön nem csatlakozik hozzánk, de kérem, az ügyfeleit tájékoztassa erről a lehetőségről!

Meggyőződésem szerint, ha 3000 polgári peres eljárást kellene a bíróságoknak a feljelentés miatt HIVATALOSAN felfüggeszteni, az olyan nyomást jelentene, hogy az ügyészség kénytelen lenne elkezdeni a vizsgálatot.

Kérem, mérlegelje a helyzetet.

Köszönettel várom mielőbbi válaszát.

Öszinte tisztelettel:

Menyhért Péter


Menyhért Péter

Hozzászólások (10)

Csináljuk végre mind ugyanazt!

2014-01-26 18:13

Tisztelt deviza-harcos barátaim!

Támogatásukat, véleményüket, együttműködésüket kérem!

GYŐZZÜK LE EGYÜTT a magyar történelem legocsmányabb bűnözőit!

Megtisztelő figyelmüket ezúton köszönöm.

Léhmann György ügyvéd Úrnak

Damm Andrea jogász Asszonynak

Czirmes György ügyvéd Úrnak

Madaras János ügyvéd Úrnak

valamint minden olyan ügyvédnek, aki a szakmája becsületét is védi a devizás áldozatok segítésével;

Makkos Albert közgazdász Úrnak

Varga István közgazdász Úrnak, és minden jogvédő polgárnak

Tárgy: Felhívás büntető feljelentés támogatására!

Tisztelt címzettek: a magyar ügyvédi kar bátor és jogtisztelő tagjai; és a deviza alapú áldozatokat védő kiváló szakemberek!

Manapság ezt a tisztán jogi problémát sokan a politika zavaros területére szeretnék terelni.

Önök nálam ezerszer jobban tudják, hogy a létező magyar jogrend megcsúfolása az, ami jelenleg a hazánkban zajlik.

Megoldási javaslattal fordulok Önökhöz egy JAVASLATTAL, amit úgy gondolom, érdemes mérlegelniük.

A teljes pdf fájl a DAC csoport oldaláról letölthető!

https://www.facebook.com/groups/devizacsalas/560456270716798/

 


Menyhért Péter

Hozzászólások (8)

Svájci feljelentés 3 új petíció aláírása

2014-01-18 16:31

Kedves barátaim!

A Kúria dec 16-i döntése megteremtette azt az alapot, hogy feljelenthettem a csaló bankárjainkat a SVÁJCI ÁLLAMÜGYÉSZNÉL mintegy 10 milliárd CHF jogosulatlan és fedezetlen kibocsátása miatt!

Olvassátok el az anyagokat a DAC csoport fájlok füle alatt:

https://www.facebook.com/groups/devizacsalas/files/

Kérek mindenkit, írjátok alá az új petíciónkat IS!

http://peticio.hu/bankarmaffia-jogallam-meg-magyarorszag/


Menyhért Péter

Hozzászólások (9)

Újabb nyomásgyakorlási eszköz

2014-01-08 20:21

Barátaim, Adjátok be a csatlakozás igényeteket a közösségi feljelntéshez!

Jean-François Paroz nagykövet Úrnak Budapest, 2014. január 06.

Svájc Magyarországi Nagykövetsége

Ambassador of Switzerland in Hungary © Embassy of Switzerland

1143 Budapest, Stefánia út. 107.

e mail: vertretung@bud.rep.admin.ch bud.vertretung@eda.admin.ch

helpline@eda.admin.ch

Tárgy: Büntető feljelentés

Tisztelt Nagykövet Úr

Európai-magyar polgárként, ismét segítségért fordulok Önhöz, hogy az alábbiakban leírt, illetve mellékletként csatolt feljelentéseimet is szíveskedjék megküldeni Svájc Államügyészének, valamint az illetékes bankok vezetőinek is.

Majd egy éve harcolok a magyarországi bankármaffia ellen. Az elmúlt időben rá kellett jönnöm, hogy ezek a bűnözők nem csupán bennünket magyarokat károsítanak meg, hanem az európai bankrendszert, és Svájc polgárait is.

Az Ön szíves közreműködését abban kérem, hogy feljelentésemet mielőbb eljuttatni szíveskedjen Svájc Államügyészének, és szükség szerint az illetékes bankok vezetőinek is.

Alulírott, Menyhért Péter, H-1213 Budapest, Vihorlát út 63. szám alatti lakos, Európai Uniós polgárként, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában feljelentést teszek fedezetlen pénzkibocsátás miatt a mellékelt magyarországi feljelentéseimben szereplő, magyar bankvezetők ellen Svájc Államügyészénél.

Álláspontom szerint megalapozott a gyanú, hogy nevezett személyek jogtalanul és fedezetlenül bocsátották ki Magyarországon Svájc nemzeti valutáját, 2006 és 2010 között legkevesebb 10.000.000.000.- CHF azaz tíz milliárd CHF (cca.2.000 milliárd Ft) értékben.

A jelenlegi hivatalos magyar álláspont szerint, az ezen időszakban kibocsátott legalább 7 ezer milliárd Ft Deviza Alapú jogügylet – devizaügylet, tehát ezen kihelyezett hitelek mögött állítólag CHF áll.

Ezen hiteleket a magyar bűnöző bankvezetők, az általuk kidolgozott magyar pénzügyi jogszabályok alapján, 2-5% tartalékráta képzésével és a Magyar Nemzeti Bankban történt elhelyezésével bocsátották ki; miközben a költségeiket minden magyar adósnak CHF-ben számolják fel.

Álláspontom szerint egyetlen magyar banknak sincs joga a magyar jogszabályok alapján, Svájc nemzeti valutáját fedezetlenül kibocsátani. Véleményem szerint a kihelyezett CHF hitelek teljes mennyiségével, minden időpillanatban rendelkezniük kellett volna.

Meggyőződésem, hogy ez a CHF hamisításával egyenértékű bűncselekmény, mely nem csupán Svájc, de az egész világ pénzügyi működését is veszélyezteti. Meggyőződésem szerint ezen bűnözők a nemzetközi anyabankok menedzsmentjét becsapva veszélyeztetik a bankok jó hírét, és a nemzetközi pénzintézetekbe vetett bizalmat is az egész világon. Kérem Öntől, hogy segítsen a feljelentésemet eljuttatni az Önök illetékeseihez: vizsgálják ki, hogy a magyar bűnözőknek mennyi CHF állt rendelkezésére ténylegesen a hitelek kihelyezésének időpontjában, majd később, folyamatosan volt-e CHF fedezet.

Amennyiben a fedezetlen CHF kibocsátás a hitelek teljes időtartamára nem történt meg, hanem csak adott pillanatban rendelkeztek megfelelő mennyiségű CHF-fel, úgy az a magyar büntető feljelentéseim alapját bizonyítják: a bűnözők csaló módon átverték a magyar ügyfeleiket.

 

Indoklás:

A volt kommunista csaló-magyarországi bankvezetők olyan konstrukciót fejlesztettek ki, amellyel nem csupán az igen alacsony pénzügyi ismeretekkel rendelkező magyar lakosságot csapják be folyamatosan, de megtévesztik még a nemzetközi bankvilág vezetőit is.

A csalók bevezették a DEVIZA ALAPÚ HITEL fogalmát, mellyel a saját bankjaik vezetőit és részvényeseit is becsapják.

Álláspontom szerint ezek nem deviza kölcsönök (devizát a magyar polgárok sohasem vettek volna fel, hiszen NINCS deviza jövedelmük) de a magyar Kúria és a Magyar Bankszövetség szerint ezek CHF kölcsönök.

A magyarországi feljelentéseim szerint olyan – svájci Frank, Euró, japán Yenösszefoglalóan DEVIZA ALAPÚ kölcsönöket nyújtottak magyar polgárok százezrei számára, amelyek mögül az első pillanatban kivették a devizát, ezzel becsapták az embereket és a magyar államot is.

A sok milliárd CHF - kölcsön mögött, a valóságban sohasem volt teljes CHF fedezet, mert MINDEN egyes SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSEKOR forintért, jogalap nélküli kereskedelmi ügyletben, devizavételként a hitel TELJES CHF összegét AZONNAL VISSZAVÁSÁROLTÁK!

A csaló magyarországi banktisztviselők az illegális és gyors meggazdagodásukért (mivel a kiemelkedően magas szintre felhozott hitelforgalom után sok millió eurós bónuszban részesültek!) 100.000 CHF rendelkezésre állása esetén havonta akár 10.000.000 CHF ALAPÚ – valójában színtisztán forinthitelt – is kiadhattak a magyar adósoknak, hiszen EGYETLEN magyar CHF alapú hitelt kapó adós SEM LÁTOTT SOHASEM A CHF-ből!

Csalás, és a nemzetközi bankvilág megtévesztése az az állítás, hogy Magyarországon nagy tömegű CHF hitel van!

Mellékelem az Európai Központi Bank elnökségének, az Euro fedezetlen kibocsátása tárgyában írt feljelentésemet is, melyben őket is felkérem a magyar csalók bűncselekményének kivizsgálására.

Álláspontom szerint ugyanis, ha az európai illetőleg amerikai tulajdonú magyarországi bankok által, a magyar tartalékráta jogszabály szerint 2-5% tartalék Magyar Nemzeti Banki elhelyezése fedezetet jelenthet a mintegy 40 milliárd CHF (6-7 ezer milliárd Ft) nagyságrendű svájci fizetőeszköz 5-25 éves futamidejű kihelyezésére, az súlyosan veszélyezteti Svájc pénzügyi szuverenitását.

Álláspontom szerint ugyanis, idegen fizetőeszközt még számlapénz-követelés formájában sem bocsáthat ki a svájci nemzeti bank engedélye nélkül egyetlen más bank sem!

Álláspontom szerint szükséges annak a vizsgálata is, hogy a fedezetlen CHF alapú bedőlt hitelekre, vettek-e fel hitelgarancia alapoktól vagy viszont-biztosítóktól valós CHF pénzeszközt a csaló magyarországi bankvezetők.

Felmerült bennem a kérdés: svájci polgárként, én mit szólnék hozzá, ha idegenek, a rendelkezésükre álló 10 valóságos CHF-ből (5%) a tudtunk nélkül 200 CHF-et (100%) „csinálna”?? Én biztosan üldözném a pénzhamisítót!

Nagykövet úr!

Állításaimat Önnek, a svájci ügyészségnek, vagy bármely bankszakembernek, a rendelkezésemre álló dokumentumokkal bizonyítani tudom.

Ezek a csaló magyarországi bankvezetők az anyabankok bónuszaiból és jutalmaiból olyan milliárdosakká lettek, akik igen nagy politikai hatalmat képviselnek.

Bizonyítani tudom bármely bíróság előtt a magyar jogszabályok szerinti csalás, és más bűncselekmények tényét: ha arra felkérnek, hogy egy svájci bíróság előtt tegyek ennek megfelelően nyilatkozatot, vagy bizonyítsam az állításaimat, ezt készséggel megteszem!

Hogy a magyar helyi sajátosságokat értelmezni tudják, kérem elemezzék az egyik legjelentősebb, független, pénzügyi területen jártas magyar jogász összefoglalóját.

http://www.youtube.com/watch?v=jU48CI2_auE

Ezek a csaló magyarországi bankvezetők szétverik az emberekben a bankokkal szemben fennálló BIZALMAT és tiszteletet!

Külön felháborító, hogy ezek a csalók szerencsejátékot játszanak a betétesek – az érintett svájci és európai polgárok – vagyonával is!

Sajnos, a Magyar Bankszövetség nevezetű bűnszervezet (kartell/maffia szervezet) és a csaló magyarországi bankvezetők tevékenységéről a kormány nem hajlandó a DAC csoport szakértőivel tárgyalni, nem hajlandók tájékoztatni a nemzetközi anyabankokat és közvéleményt, miközben a magyar bankármaffia lejáratókampányt folytat a károsultak ellen.

A magyar ügyészség súlyos szakmaiatlansággal, korrupcióval és bűnpártolással terhes – kénytelen voltam ezért a legfőbb ügyészt és tucatnyi más ügyészt is feljelenteni korrupció és bűnpártolás miatt.(mellékelem a Legfőbb Ügyész ellen tett feljelentésemet)

Minden erőmmel azon dolgozom, hogy a - itt, helyben fékezzük meg a a magyarországi bankármaffiát - magyar büntetőjogban vessünk véget ennek a tragikus és más módon kezelhetetlen állapoton.

Tekintettel arra, hogy a csalók módszeres kártétele és anyagi kifosztása az egész lakosságra kihatással van magamat is beleértve, így sajnos sem fordításra, sem nyomtatott, hivatalos formájú küldeményre, sem pedig személyes utazásra nincs anyagi lehetőségem, ezért voltam kénytelen az internetes kapcsolat formáját igénybe venni.

Megtisztelő figyelmét és szíves intézkedését ezúton köszönöm.

Őszinte tisztelettel

Menyhért Péter DAC csoport koordinátora, a büntető feljelentés készítője

DAC csoport – (Deviza Alapú Csalás áldozatai Facebook csoport)

Mellékletek:

1. sz. Melléklet. birkereset0407.pdf A legelső feljelentésem

2. sz. Melléklet összfeljel0702.pdf Az összes csalóról egységesen tett feljelentésem

3. sz. Melléklet poltfeljel1026.pdf nyomtatvány a személyes azonosító adatokkal.

4. sz. Melléklet. kúria1216.pdf A Kúriának tett tanúvallomásom

5. sz. Melléklet pkk1223.pdf A bűnözői vagyon zár alá vétele

6. sz. Melléklet közfeljel1229.pdf Mintegy 10 feljelentő személy közösségi feljelentése

7. sz. Melléklet ekb140106.pdf A fedezetlen euró kibocsátás feljelentésem

 

 


Menyhért Péter

Hozzászólások (16)

MINDEN ALÁÍRÓNAK!

2013-12-22 16:32

FONTOS – MINDEN ALÁÍRÓNAK!

FONTOS – MINDEN ALÁÍRÓNAK!

Kérek mindenkit, aki a feljelentést ténylegesen alá akarja írni, a következő adatokat küldje el a mail címre. Én csak azokat az adataitokat használhatom, és csak arra a célra, amire felhatalmaztok!

Nagyon fontos lenne, hogy minél több – lehetőleg az összes aláíró felhatalmazást adjon a KÖZÖSSÉGI FELJELENTLÉÉS CÉLJÁRA!

 

KIEMELT ÉS KATONAI ÜGYEK FŐOSZTÁLYA Dr. Sinku Pál legfőbb ügyészségi tanácsos, főosztályvezető ügyész részére

E-mail: kiemelt@mku.hu

KÖZÉRDEKVÉDELMI FŐOSZTÁLY Dr. Seereiner Imre főosztályvezető ügyész részére

E-mail: kozerdek@mku.hu

 

Tárgy: KÖZÖSSÉGI FELJELENTÉS bűnszervezetben elkövetett csalás és más halmazati bűncselekményekről

 

Alulírott, …............................, az alábbi adataim egyidejű,

a daccsoport@gmail.com címre

történő megküldése útján nyilvánítom ki az akaratomat a közösségi feljelentéshez való csatlakozásomról.

 

név: Az adós neve

cím: A lakcíme

bank: A finanszírozó cég neve

szerződés típusa: jelzáloghitel; autó-finanszírozás; személyi hitel; árú hitel; diákhitel stb.

szerződés értéke: A kölcsön Ft/deviza össz.

feljelentés kelte: A dátum, ha már volt

csalással okozott kárértéke: kölcsön Ft össz. fele

a daccsoport@gmail.com címre

menyus


Menyhért Péter

Hozzászólások (6)

új feljelentési módszer

2013-12-18 18:15

Kedves barátaim!

Sokat rágódtam a Kúria jogegységi döntésén alapuló új sablon kialakításán, és a következő elhatározásra jutottam:

Elkészítettem az egyéni feljelentések jogalapján egy olyan ÚJ, eddig még nem létező, KÖZÖSSÉGI FELJELENTÉST, amelyet szándékom szerint mindenki bátran, bármiféle jogkövetkezménytől való félelem és anyagi terhek nélkül, valamint a jövő több ezer reménybeli aláírója számára is elérhetően csatlakozhat egy egyszerű Email adatszolgáltatással.

Indulásként itt és most kérek mindenkit a következők nagyon komolyan vételére:

Olvassátok el a közfeljelentés tervezetemet, és kössetek bele minden hibájába, félreérthető szövegébe, és általatok nem érthető részébe legkésőbb vasárnap estig!

Az ismeretségi körötökben alaposan nézzétek szét jogász véleményezés, és idegen nyelvi fordítás lehetőségét keresve.

Hétfőn, miután a végleges anyag megküldésre került, fel fogom tenni, és csinálok mellé egy olyan felhívást, aminek segítségével remélhetőleg tízezer-szám lehet majd bombázni az ügyészséget! Ez reményeim szerint kiütheti majd az elhallgatás lehetőségét is, és a fősodratú médiába kerülhet a bűncselekmény ténye.

 

Első körben a már feljelentést tett minden barátunktól kérem, hogy amennyiben egyetért ba feljelentéssel, az az adatainak Emailben való megküldését a címemre, legkésőbb vasárnap estig! Ha ismerős feljelentő nem jut mail közelbe, segítsétek azzal, hogy elkéritek a hozzájárulását jelentő adatait, és megkülditek nekem.

A szükséges adatok:

név: A

cím: A

bank: A finanszírozó cég neve

szerződés típusa: jelzáloghitel; autófinanszírozás; személyi hitel; árúhitel; diákhitel stb.

szerződés értéke: A kölcsön Ft és deviza összege

feljelentés kelte: A

 

A feljelentést önállóan még be nem küldött sorstársainktól a jövőben a következő tartalmú Emailben megküldését fogjuk kérni a kiemelt@mku.hu és a kozerdek@mku.hu címekre, valamint másolatban a daccsopo@gmail.com címemre:

 

KIEMELT ÉS KATONAI ÜGYEK FŐOSZTÁLYA dátum

Dr. Sinku Pál legfőbb ügyészségi tanácsos, főosztályvezető ügyész

E-mail: kiemelt@mku.hu

KÖZÉRDEKVÉDELMI FŐOSZTÁLY

Dr. Seereiner Imre főosztályvezető ügyész

E-mail: kozerdek@mku.hu

Tárgy: KÖZÖSSÉGI FELJELENTÉS

 

Alulírott, ….név, az alábbi adataim egyidejű közlésével kinyilvánítom akaratomat a közösségi feljelentéshez való csatlakozásomról.

név: A

cím: A

bank: A finanszírozó cég neve

szerződés típusa: jelzáloghitel; autófinanszírozás; személyi hitel; árúhitel; diákhitel stb.

szerződés értéke: A kölcsön Ft és deviza összege

csalással okozott kárértéke: A kölcsön Ft összegének a fele

A DOKUMENTUMOT A DAC HONLAPON LETÖLTHETITEK!


Menyhért Péter

Hozzászólások (13)

Sürgős, segítsetek!

2013-12-09 20:05

Kedves barátaim!

A Kúriának 11-én tervezem beküldeni az anyagot. Segítsetek átnézni: ha találtok hibát, tévedést, a petermenyhert@gmail.com címemre küldjétek!

A segítséget előre is köszönöm. menyus

Dr Darák Péter Elnök úrnak Budapest, 2013. december 11.

Dr. Kónya István Elnökhelyettes úrnak

Dr. Wellmann György Polgári Kollégium vezető úrnak

Dr. Erőss Mónika Főtitkár asszonynak

Somogyi Magdolna Elnöki Titkárság vezető asszonynak

Józan Magda Sajtótitkárság vezető asszonynak

Dr. Kalas Tibor Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium vezető úrnak

Dr. Tálné dr. Molnár Erika Közig és Mügyi Koll vez-helyettes asszonynak

Dr. Madarász Gabriella Közig és Mügyi Koll szóvivő asszonynak

Dr. Török Judit Polgári Kollégium vezető-helyettes asszonynak

Dr. Banicz Erika Viktória Polgári Kollégium szóvivő asszonynak

Dr. Höltzl Lipót úrnak a Kúria Nemz Kapcs és Európai Jogi Iroda vezetőjének

Kúria, Budapest

E-mail: Elnok@kuria.birosag.hu KonyaI@kuria.birosag.hu ErossMonika@kuria.birosag.hu SomogyiM@kuria.birosag.hu JozanM@kuria.birosag.hu KonyaI@kuria.birosag.hu Kalas@kuria.birosag.hu TalneME@kuria.birosag.hu MadaraszG@kuria.birosag.hu WellmannGy@kuria.birosag.hu TorokJ@kuria.birosag.hu BaniczE@kuria.birosag.hu International@kuria.birosag.hu

Tárgy: Tanú vallomás és segítség kérés

Tisztelt Elnök Úr, tisztelt legfőbb bírói testület!

Alulírott Menyhért Péter, adófizető magyar polgárként, közvetlenül érintett – károsult – TANÚKÉNT fordulok Önökhöz meghallgatásért és segítségért, e speciális jogi konfliktusban.

Elnézésüket kérem, ha érzelmeim esetleg elragadnak, és hosszabb leszek a logikusan elvárhatónál, de én nem vagyok jogász, csak egy, az igazáért, alapvető emberi jogáért, és alkotmányos kötelezettségéért küzdő jelentéktelen kisember.

2013 februárja óta foglalkozom csak e kérdéssel, amikor rá kellett jönnöm. A bank nem vesz emberszámba, s a nagy hírveréssel meghirdetett segítségük csak átverés.

Nincs szép hangzatos múltam; nem képviselek jó nevű szervezeteket és ember-tömegeket sem, csupán a minden érintett károsultban megjelenő igazság vágyat. Az elmúlt időszakban, e kérdésben megtanultam mindent, amit elérni képes voltam. Véleményemet, érveimet eljuttattam mindenkihez, aki az álláspontom szerint érintett lehetett az ügyben, így reményeim szerint Önök is megkapták a június 24,25, július 4, 7, 18, 20, 25, augusztus 22, 29, szeptember 9, 12, 13, 14, 15, október 4, november 1, és 10. napokon megküldött dokumentumaimat.

Meggyőződtem arról, hogy ez a probléma EGYETLEN ÜGYBEN a bűncselekmények halmaza. Mivel még egyik feljelentésben sem kaptam jogerős elutasító határozatot a közvádlótól, ebben még a harcom folytatódik. Ha egyszer végre egyenrangú leszek az igazságszolgáltatás rendszerében Csányi Sándorral, és a többi érintett/érinthetetlen milliárdos bankvezérrel, és az ügyészség majd a törvényes kötelezettségét fogja ellátni, a korrupt bűnpártolás helyett, akkor ismét eljutok majd Önökhöz, de akkor érdemben már más szerepben.

Az elmúlt időszakban a DAC csoportban (Deviza Alapú Csalás Károsultjai Facebook csoport) együttműködő, egymással folyamatosan kapcsolatot tartó, az információkat megosztó, és egymást segítő polgárok közösségében minden elképzelhető információhoz hozzájutottunk.

A tények feldolgozása és elemzése vezetett a július 2-án a Legfőbb ügyésznek megküldött feljelentésemig.

Érdekes módon, a közvádló ez ügyben még nem volt képes eljutni addig a pontig, hogy a büntetőjogi felelősségem tudatában, konkrét személyek és egy önálló jogi személy elleni, mintegy 3 ezer milliárd Ft adósi, és legkevesebb 600 milliárd Ft adóhiányt, a magyar államot megkárosítását eredményező ügyben eljusson a nyomozás megkezdéséig, vagy annak határozatban történő elutasításáig.

Tudom, hogy ostobán hat a felmerülő kétely, de megkérdezem: van még jogállam Magyarországon? Normális az, hogy a közpénzekből ennyi büntetlenül ellopható, miközben az állam képviselője még vizsgálni sem akarja a kérdést?

A DAC csoportban elkészítettem egy olyan feljelentés sablont, amit bármely devizás károsult bátran, a hamis vád gyanúja nélkül megtehet. A sok egyéni feljelentés egy részében azonban az ügyészségek némi postai utaztatás után (csak ne nekem kelljen elutasítanom! jelleggel) megállapították az adósok és az állam meglopása nem bűncselekmény, illetve még a gyanú is hiányzik. (Érdekes kérdés a gyanú elutasítása, mert az olyan körülményekre utal, ami szintén országosan és bankonként is egységes, általános: meggyőződésem szerint a pénzügyi szolgáltatók nem vezetnek naprakész kölcsön-folyószámlákat. Ez az oka, hogy a károsultak egyike sem (soha, senki!) kapott még a felmondott hitele mellé korrekt, áttekinthető és részletes végelszámolást, pedig hihetetlenül sok DEVIZÁT fizettetnek ki velük, az adminisztratív munkájukért.)

Mivel ezek az elutasítások korrupt-megfélemlített-bűnpártoló, vagy dislexiás-alkalmatlan ügyészi munkát takartak, ezért az elutasító ügyészeket személyükben jelentettem fel, és kértem a NAV-ot is az anyagi érintettségük vizsgálatára. Az eredmény: ma már az ügyészségek hallgatnak, nem utasítják el a feljelentéseket. Csendben nem csinálnak semmit. Ismételten ki kell emelnem: a deviza alapú hitelezés EGY ÜGY, nem pedig 1,5 millió szerződéses jogvita.

A következőkben szeretnék tanú lenni az Önök által felvetett jogegységi kérdésekben, hogy érintetti, személyes segítséget nyújtsak Önöknek, a valóság tényeinek pontosabb megítéléséhez.

1. Mi a deviza alapú kölcsön tartalma (a deviza alapú kölcsön deviza kölcsön vagy forint kölcsön-e)?

Lássuk, mi a szerződésem (illetve az általam megismert sok száz szerződés) tartalma. Én 1 millió Ft hitelt kértem a banktól. Ők a kérelmet a következő közel másfél hét alatt elbírálták, és az eredményt közölték velem. Az OTP megállapította, hogy egymillió Ft-ot nem adnak, mert nem vagyok arra hitelképes, de felajánlottak 850 ezer forintot, de csak és kizárólag deviza alapon. Azt mondták, hogy a chf árfolyama az árfolyam jogi szabályozása miatt 15 %-kal változhat, és ezért a törlesztő részletem nyilvánvalóan nőni fog. Én ezt – más lehetőségem nem lévén – tudomásul vettem, és a döntésemre rendelkezésre álló 10-15 percben aláírtam a papírokat. Két lehetséges döntés közül választhattam: felveszem a szükséges hitelt, vagy nem. Mivel a banki bizalmam töretlen volt, a felvételt választottam, és aláírtam mindazokat a papír hegyeket, amiket az orrom alá toltak. Meg kell azt is jegyeznem, hogy a szerződésben szereplő banki szabályzatokat soha, senki nem mutatta meg nekem. Információim szerint egyetlen pénzügyi szolgáltatónál sem létezett ezen szabályzatok olyan változata, amelyben a konkrét kölcsönszerződésre vonatkozó néhány sort kiemelték volna a 20-40 oldalas banki szövegekben!

Most, utólag felmerül a kérdés: vajon, matematikailag lehettem-e alkalmas egy az elutasítottnál 15%-kal alacsonyabb kölcsönre, ha a bank által 2004 óta bizonyíthatóan látott, éves 15% növekedés volt prognosztizálható? Közgazdász-statisztikus tanulmányaim alapján már a második évtől hitelképtelen voltam, s a kölcsönöm bedőlése már a futamidő harmadik negyedére a bank részére tervezhető volt.

A mindenhol egyértelmű, és kizárólagosan forint kölcsönömet sohasem tekinthettem devizakölcsönnek, mert forintot kaptam, és forintban voltam visszafizetésre kötelezett. A „deviza alapú” megjelölés mindenhol és egyértelműen azt mondta ki: az csupán a banki nyilvántartásban szerepel, a bank olcsó forrás-szerzése miatt. Én szerződő félként sohasem vettem volna fel devizakölcsönt, mert a jövedelmem kizárólag forintban volt, és az élettapasztalatom (az elmúlt rendszerben az ember nem vásárolhatott szabadon devizát!) sem állt rá még a megvásárolható devizára. A pénztárcám szempontjából nézve a kérdést, ha az OTP felajánlotta volna, hogy forinthitelként ad kölcsönt, az ésszerű döntés csakis a költségmegtakarítás elve alapján állt volna!

A deviza alapú hitelezés a valóságban tehát minden szempontból forintkölcsön volt: a bank forint eszközt bocsátott az én rendelkezésemre, s a törlesztést szintén forint eszközben kellett teljesítenem. Az ügyletben szereplő pénz számviteli értelemben is csak és kizárólag eszköz oldali tételnek minősíthető; a bank deviza forrása irreleváns a kölcsönt felvevő szempontjából. A forrás a bank belügye; az üzletpolitikájának eleme csupán.

A bank a szerződés aláírásával, a kölcsön folyósításával egyidejűleg megvásárolja piaci áron az adós teljes deviza mennyiségét, tehát a kölcsönben a teljes futamidő alatt nincs már deviza, csak forint. Ebből logikusan származik, hogy valótlan bankszövetség állítása a deviza alapú szerződések forintosításának veszélyeiről.

Válaszom az első kérdésre: minden deviza alapú jogügylet csak és kizárólag forint kölcsönnek, forint ügyletnek tekinthető.

2. A deviza alapú kölcsön konstrukciója alapján megkötött szerződések érvényes vagy érvénytelen szerződések-e (vagyis ütköznek-e jogszabályba, nyilvánvalóan jó erkölcsbe, tisztességtelen szerződések-e, uzsorás szerződések-e, illetve szenvednek-e akarati hibában, vagyis színleltek-e, illetve megtévesztés, tévedés folytán kötött szerződéseke)?

Kezdjük a szerződésem akarat-egységénél. A banktól forintot kértem; a bank forintot adott, és nekem forint visszafizetési kötelezettségem volt. Akarategység tehát csak és kizárólag a forint vonatkozásában állhatott fenn, mivel a szerződés lényegét az adminisztratív eljárás (nyilvántartás) nem befolyásolhatja. A nyilvántartás az átszámítási műveletet indokolja ugyan, de nem a bank által használt tartalommal. Az átszámítás történhet transzfer vagy konverziós művelettel. A transzferálás egyszerű matematikai művelet: az adott értéket adott árfolyamon, a másik értékre szorozza fel. A konvertálás egy önálló pénzügyi szolgáltatás, önálló szolgáltatási díjjal. Ennek törvényszerűen feltételei és kötelezettségei is vannak, amelyek a kölcsönszerződés kereteibe ésszerűen, véletlenül, gondatlanul, hátsó szándék nélkül nem építhetők be. Ez a művelet a tudatos megtévesztés esete, amely büntetőjogi tényállást valósít meg.

Ha a bank azt állítja, hogy ő devizakölcsönt adott, akkor a szerződés nem is jöhetett létre. Nekem deviza számlát nem nyitott a bank; én devizát sem az átvételt aláírásommal igazolva, sem az én számlámra törőné átutalással nem láttam, s ha lett is volna valahol deviza, annak az átváltási önálló pénzügyi szolgáltatására megbízást senkinek sem adtam. Ha a szerződés formai tartalmát tekintem kiindulási pontnak, akkor kölcsönt egyáltalán nem kaptam a banktól, hiszen a szerződés szerinti deviza mennyiséget nem kaptam szabad rendelkezésű tulajdonomba. A szerződésben szereplő a 850 ezer forint, azonban az csupán a tőlem megvásárolt chf ellenértékeként került hozzám.

A magyar jogban létezik forinthitel és kölcsön, vagy devizahitel és kölcsön. A deviza alapú hitel egy „MINTHA” deviza „hibrid” szerződés, melyre a banknak tuladonképpen nincsen érvényes engedélye sem.

Sem az adósnak, sem a banknak erre a hibridre nem lehetett, és nem is volt egybehangzó, és egyező akaratnyilvánítása, mert az adós, a kötelem valós jellegéről, és annak valódi kockázatáról, még formálisan sem tudhatott, mivel a bank szándékai előtte végig rejtve, a szerződésen kívüliek voltak. A bank az adóst, már a hibrid szerződés megkötésekor azonnal megtévesztette, és a mai napi folyamatosan tévedésben tartja. Ezzel már okozott károkat, de a jövőben is folyamatosan károkat fog okozni.

A „devizahitel-szerződés” nem csupán érvénytelen, de létre sem jött szerződés. Nézzük milyen okokat találunk még a létre nem jött polgári szerződésre?

LÉTRE NEM JÖTT DEVIZA ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK A Bankszövetség, mint bűnszervezet, tudatosan, irányított „hanyagsággal” készítette a csalást palástoló kölcsönszerződéseket. Már világos, hogy a szerződés blanketták tucatnyi olyan semmisségi okban szenvednek, amelyek bíróságon is érvényesíthetők. A semmisséget azonban megelőzi, a deviza alapú kölcsönszerződések létre nem jöttének jogi ténye. Lássuk a releváns jogszabályokat. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) Ptk. 205. § (1) kimondja: „A szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre.” majd meghatározza: a szerződés létrejöttéhez a feleknek a lényeges, valamint a bármelyikük által lényegesnek minősített kérdésekben való megállapodása szükséges, valamint rendelkezik arról is, hogy a létrehozni kívánt szerződés lényeges, vagy a felek által lényegesnek minősített kérdéseiben szükséges megállapodniuk ahhoz, hogy a szerződés létrejöjjön.

A Hpt. 210.§ (2) bekezdése rendelkezik a szerződés kötelező tartalmi elemeiről is. Egy közjogian magánjogi norma rögzíti a pénzügyi szolgáltatási szerződések kötelező tartalmi elemeit. A deviza alapú ügyletek esetében általam észrevett árfolyam-különbözet, árfolyamnyereség és az ebből adódó %-os költségek eltérése kérdéséből az következik, hogy a szerződés létre nem jötte tényszerűen megállapítható.

A közjog által előírt, ezért kötelező lényeges szerződési feltételek közé tartozik az árfolyam-különbözet, az árfolyamnyereség és az ebből adódó %-os költségek eltérése mint egyéb költség tekintetében a felek között megállapodás nem is hetett létre, mert ebben a kötelező költség elemben történő megállapodás a szerződésből teljes mértékben hiányzik.

Álláspontom szerint, részletesebben kell vizsgálnunk ezeket a szerződésen kívüli, a szerződésekben nem is tárgyalt norma sértéseket.

Az árfolyam-különbözet kétféleképpen is értelmezhető. Az első a vételi és eladási árfolyam közötti különbség, adott értékelési időszakon belül. Ez vizsgálható egy elméleti %-os mértékben meghatározott kockázati költségelemkínt is, mely a külföldi deviza és a forint egymáshoz való viszonyát tükröző, meghatározóan jegybanki alapérték és a deviza műveletekben használatos korrekciós számviteli tényező, mely nem jár törvényszerűen pénzeszköz mozgással (pl. transzformációs típusú átszámításnál; könyvelésben). A másik vizsgálatban a tárgyhavi árfolyam különbözet valós pénzeszköz érték (a konverziós átszámításról – mivel az egyértelműen bevétel/jövedelem, a szolgáltató számlát, vagy ahhoz hasonló adóügyi bizonylatot kell hogy kiállítson), amely valójában konverziós díjat, mint a különleges pénzügyi szolgáltatási árat, ellenértéket takar. Ez meghatározóan a bank saját pénzügyi politikájától függ.

Az árfolyam-különbözet másik értelmében a két eltérő időszakban vizsgált vételi-vételi, illetőleg eladási-eladási árfolyamok közötti különbség értékéről beszélünk. Valójában az „árfolyamkockázat” kifejezést ezt az értelmezést jeleníti meg.

A deviza alapú hiteleknél a tájékoztatás, és a szerződés formai megjelenése (meghatározóan az önálló pénzügyi tevékenység megrendeléséről szóló bizonylat vagy megbízási dokumentum hiánya) egyaránt devizában való nyilvántartásról szól, azaz matematikai átszámítást, transzformációs árfolyam-különbözet értelmezést indokolna.

Ezzel szemben a valóságban a bankok az adóstól annak felkérése, megbízása nélkül, az elvont árfolyam különbözettel kárt okoznak, és e tényre semmilyen módon nem is utalnak. Nem adnak róla számlát; nem szerepeltetik önálló – látható tételként az elszámolásaikban és az elmúlt években ezt a Thm-ben benne levő „valami”-ként rejtegették az adós elől. Számításaim szerint ezzel a tétellel a teljes kölcsön összegre vetítve, mintegy 1-3 %-kal károsították meg az adóst – és a számlaadás nélküli bevétel kapcsán az államot is egyben.

A legdurvább károkozó tétel az egyenleghamisításból eredeztethető, nagyságrendje a teljes kölcsön összegre vetítve, mintegy 40-55 %-kos kárt okoz az adósnak – és a számlaadás nélküli bevétel kapcsán az államnak is.

Ez a világon egyedülálló, hungarikumnak tekinthető illegális tétel a polgári jog keretein belül nem értelmezhető, sohasem kerülhet elő, mert sem a szerződésekben, sem a bankok szabályzataiban erről nem esik szó. Lényege: a bankok az időszaki egyenlegek számításánál úgy tesznek, „mintha deviza” elszámolás lenne – és ezt mindig (még ma is!) így kommunikálják a világ, többek között saját bankjuk és az európai bank felé is devizahitelről beszélnek.

Miről is van szó?

A valós pénzeszköz a forint, amelyet mindig az aktuális deviza árfolyammal számolnak át a devizás nyilvántartásukhoz. Ezt a számítást minden értékelési időszak nyitóegyenlegénél „elfelejtik” megcsinálni! Az értékelési időszak nyitóegyenlege tehát hibás, mert az az előző időszak árfolyamszorzója alapján számított érték! Ez nehezen vehető észre, mert a nominális deviza egyenleg így változatlan marad, ami a hétköznapi életben alapkövetelmény. Mivel azonban az átszámítás alapja minden esetben a forint, egy előző havi nominális deviza egyenleg-összeg csak és kizárólag az árfolyam állandósága mellett lehet változatlan! Ha az árfolyam szorzó nő, akkor a nominális deviza egyenlegnek csökkennie kell Mellékelek két valós kölcsönelszámolást (az én személyi kölcsönöm, és Bán Károly újságíró barátunk autófinanszírozó kölcsönének esetét).

Egyszerűen megállapítható tehát a csalás ez irányú károkozásának tényállása minden egyes esetben, ahol a deviza egyenlegek nominális értékét változatlan nominális értéken görgetik tovább, mert az árfolyam állandóan, minden értékelési ciklusban változott!

Válaszom a második kérdésre: minden deviza alapú jogügylet létre nem jött polgári jogi szerződésnek tekinthető.

Ezek a szerződések a megtévesztő, tévedésben tartó károkozásuk, színlelt, és jogszabályba ütköző jellege miatt csak és kizárólag bűncselekmény következményeként kerülhettek aláírásra, így semmis és érvénytelen szerződések.

3. A pénzügyi intézményt milyen jellegű tájékoztatási kötelezettség terhelte a szerződés megkötésekor, annak esetleges elmulasztása milyen jogkövetkezménnyel jár?

A késés felvetése esetünkben, mivel búnszervezetben együttműködő csalók lopták el az adósok vagyonát, érdekes ugyan, e felesleges, hiszen a csaló hazugsággal és elhallgatással együtt, komplex módon foglalkozik. Egyértelműen, és igen nagy mértékben része, strukturális szerepe van a Magyar Bankszövetség nevezetű ál-társadalmi szervezet munkájának. Ez a kartell szervezetként is funkcionáló, kizárólagosan és egyoldalúan bank menedzsmenti érdekeket szolgáló bűnszervezet tette lehetővé a megfelelő és a szervezetek között egyeztetett adminisztratív feltételek alkalmazását; a jogalkotásban meghatározó részvételükkel a rendezetlen jogi környezet fenntartását, és a nyilvánvalóan tömegesen érkező panaszok kivédését.

Jogkövetkezményeket a Btk létező joghelyei ellenére nem látok, mert a közvádló szerepét alkotmányellenesen és jogsértő módon szabotáló ügyészségi magatartás a jogérvényesítést megakadályozza.

4. Milyen jogi lehetőségei vannak a bíróságoknak arra, hogy a felek tartós jogviszonyában a szerződéskötés után bekövetkezett körülményváltozások valamelyik szerződő fél lényeges jogos érdekét sértő hatását orvosolják?

A büntetőbíróság egyetlen bűnperben rendezni tudná ezt a társadalmat romboló konfliktus helyzetet. Lásd a mellékelt pótmagánvádas indítványom első olvasatban elkészített változatát.

5. Amennyiben a deviza alapú kölcsönszerződések bármely okból érvénytelenek, az érvénytelenség törvényi jogkövetkezményei (érvényessé nyilvánítás, eredeti állapot helyreállítása, hatályossá nyilvánítás) közül a bíróság bármelyiket alkalmazhatja-e, illetve melyik jogkövetkezményt mikor indokolt alkalmaznia?

A büntetőbíróság kizárólagos joga a csalással készült szerződések megsemmisítése, a kártalanítási eljárás lefolytatása.

Álláspontom szerint a polgári jog tudatos megtévesztésen alapuló, különösen nagy értékű károkat okozó szerződéseket nem nyilváníthat érvényessé, nem állíthatja helyre az eredeti állapotot, és nem nyilváníthat hatályossá bűncselekményen alapuló jognyilatkozatot.

6. Az egyes lehetséges érvénytelenségi okok az egész szerződés érvénytelenségét, avagy részleges érvénytelenséget (az adott szerződési feltétel érvénytelenségét) eredményezik-e? Hogyan vonhatók le a részleges érvénytelenség jogkövetkezményei?

Álláspontom szerint a létre nem jött, bűncselekményt megvalósító dokumentumok csak teljes egészükben semmisek és érvénytelenek.

7. Az egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő szerződési feltétel mikor felel meg az átláthatóság követelményeinek (csak akkor, ha az adós fogyasztó maga is ki tudja számolni, hogy a kamat, a költség és a díj milyen arányú emelését tették lehetővé az időközben bekövetkezett változások, avagy elégséges, ha maga az oklista átlátható és az egyoldalú szerződésmódosítások körében vizsgálható, hogy a módosításra a ténylegesség, az arányosság és szimmetria elvénekbetartásával került-e sor)?

A bankok tisztességtelen szerződési magatartásának megállapítása szükséges és meghatározó fontosságú lenne.

Ugyanilyen meghatározó fontossággal bírna a Magyar Bankszövetség fedőnevű bűnszervezet azonnali felszámolása után, a magyar pénzügyi jogalkotás rendbetétele.

Elnök úr!

Kérem, hogy büntetőjogi felelősségem teljes tudatában tett tanúvallomásomat

Tisztelettel

Menyhért Péter

Kapják:

a Kúria és a a törvényszékek vezetői

az Országgyűlés valamennyi vezető tisztségviselője, politikai pártok,

a Legfőbb Ügyészség és a megyei főügyészek

a NAV vezetői

a közjegyzői és a végrehajtói kamara

a Média szereplői

a Deviza Alapú Csalás Áldozatai /DAC/ csoport tagjai

a „Petíció a deviza alapú csalás ellen” több mint háromezer aláírója

a banki hitel károsultak szervezetei

 


Menyhért Péter

Hozzászólások (33)

Már csak néhány nap van a józan ész lehetséges győzelméig

2013-10-29 12:57

Kövér László Házelnök Úrnak 2013 október 28.

valamint minden országgyűlési képviselőnek

PETÍCIÓ II./ Nyílt levél folytatás

Deviza Alapú Csalás - Magyarország 9/11 -e!

Házelnök Úr!

Alulírott Menyhért Péter, adófizető magyar állampolgár, szeptember 11-én kelt Petíciómban már megkerestem Önt és a megválasztott országgyűlési képviselőinket – sajnos erdménytelenül. Utoljára, ismét felszólítom Önt, mint az én érdekeimet védeni hivatott, választott tisztségviselőt, hogy a mai ülésnapon ismertesse az országunknak a legnagyobb kárt okozó, fehérgalléros bűnözők által évek során folyamatosan elkövetett gazdasági-terrorcselekményéről, a büntetőjogi felelősségemnek teljes tudatában vállalt, és megfogalmazott álláspontomat.

 • A magyar országgyűlés ORSZÁGGYŰLÉSI HATÁROZATTAL azonnal ÁLLÍTTASSON LE minden olyan jogügyletet (bírósági végrehajtást; elkobzást; lefoglalást; zár alá vételt, letiltást, stb.), amely a bizonyíthatóan CSALÁS és más BŰNCSELEKMÉNYEK által létrehozott DEVIZA ALAPÚ JOGÜGYLETEKEN alapul, függetlenül attól, hogy milyen szervezet, természetes vagy jogi személy az eljárást kezdeményező fél.

 • A magyar országgyűlés ORSZÁGGYŰLÉSI HATÁROZATTAL azonnal SZÓLÍTSA FEL A KORMÁNYT a büntetőfeljelentést képviselőközvetlenül érintett - DAC csoport – civil szakértői küldöttség tárgyalási-cselekvési tervének megvitatására.

 • A magyar országgyűlés VÁLASSZON olyan Legfőbb ügyészt, és NAV Elnököt, akik a független magyar bíróság és a társadalom nyilvánossága előtt el mernek számoltatni minden deviza alapú jogügyletben érintett pénzügyi szolgáltatót, ahol az bizonyíthatóan megkárosította a magyar államot és az adóst A magyar hatóságok a törvényes kötelességüknek eleget téve vizsgáljanak át MINDEN EGYES DEVIZA ALAPÚ JOGÜGYLETET. A pénzügyi szolgáltató a költségvetési csalását, valamint a többi hivatkozott bűncselekmény elkövetését, a bírósági eljárás előtt csak abban az esetben kérdőjelezhetik meg, ahol az adós törlesztése arányában a tartozás egyenlege arányosan CSÖKKEN, ahol a kölcsönszerződés mellett az adóssal devizaváltás pénzügyi szolgáltatás nyújtására feljogosító szerződés rendelkezésre áll, és ahol a kibocsátott elszámoló bizonylatokon/számlákon az árfolyamkülönbség vagy konverziós díj önálló költségként szerepel.

 • A magyar országgyűlés azonnal gondoskodjon az érintett felelős személyek és pénzügyi szolgáltatók vagyonának zárolásáról a büntetőeljárások befejezéséig.

 • A magyar országgyűlés azonnal gondoskodjon az érintett bankok anyabankjainak, tulajdonosi körének megfelelő tájékoztatásáról, a tárgyalások megkezdéséről.

 • A magyar országgyűlés ne akarjon új jogszabályokat alkotni, hanem TARTASSA BE AZ ÉRVÉNYES MAGYAR TÖRVÉNYEKET! Minket ne akarjanak „MEGMENTENI”, mert mi az IGAZSÁGOT KÖVETELJÜK!

NINCS TOVÁBB: ajánlatunk csak és kizárólag november elsejéig él.

A kormány megtette az első lépést – fejezze is be TISZTESSÉGGEL.

A DAC csoport egyetlen megoldási terve sok hete már az asztalukon van

Tisztelt Országgyűlés

Önök komolyan júdáspénzre váltják a becsületüket?

Fontosabb Önöknek néhány csaló banktisztviselő pénze, mint kétmillió magyar polgár élete? Fél éve már, hogy minden parlamenti tisztségviselő, minden párt, és közvgetlenül sok tucatnyi képviselő kapja meg rendszeresen az évezred csalásának bizonyítékait. Meddig dughatják a fejüket homokba, meddig tehenek úgy, mintha nem tudnának semmiről?

Mit ér a magyar képviseleti demokrácia, ha a pökhendi magyar képviselők arrogáns módon meg sem akarják hallgatni „Tiborc panaszát”?

Miért kényszerítenek arra egy csóró magyar kisembert, hogy saját HAZÁJÁT jelentse fel „idegenben” csak azért, hogy milliónyi magyar sorstársának igazságot szolgáltassanak?

Ide illik a fanyar humorú történetecske, mely Önökre igazítva így szól:

A világ rádióiban bemondták, hogy az emberek szégyelljék magukat.

A földön minden ember elszégyellte magát.

A magyar országgyűlés összes képviselője ellenben kikapcsolta a rádiót.”

Tudják, sohasem gondoltam volna, hogy létrejön a nagy magyar KORRUPT-KOALÍCIÓ!

Bárki mondhatta volna sosem hittem volna el, hogy Orbán, Áder, Semjén, Lázár, Rogán, Vona, Schiffer, Mesterházi, Bajnai, Gyurcsány és Kuncze egy platformra kerül a teljes egyetértés alapján!

Gyurcsány nyilvánosan lerántotta a leplet az mszp „fekete” pénzeiről.

Jogosan merül fel ezért a kérdés: a büntetőeljárás megindítását, sőt, már a velünk való párbeszédet is nem az akadályozza meg, hogy a fidesz IS a gyilkos-csaló bankároktól kapja a fekete párt-pénzeket?

Miért akarnak arra kényszeríteni, jelentsem fel a HAZÁMAT - a fidesz vezetőit is az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)-nál és az Európa Tanács korrupcióellenes csoportja (GRECO)-nál emberiesség elleni bűntett, bűnpártolás és korrupció miatt?

Tisztelettel

Menyhért Péter csepeli polgár, előterjesztő

Kapják:

a Kormány tagjai, az Országgyűlés vezető tisztségviselői, a politikai pártok,

a Legfőbb Ügyészség és a megyei főügyészek, a NAV vezetői

a Kúria és a a törvényszékek vezetői

a közjegyzői és a végrehajtói kamara

a Média szereplői, a banki hitel károsultak szervezetei

a Deviza Alapú Csalás Áldozatai /DAC/ csoport /a Radikális Bankellens csoport

a „Petíció a deviza alapú csalás ellen” több mint háromezernégyszáz aláírója


Menyhért Péter

Hozzászólások (21)

Elég volt az ügyészség packázásából!

2013-10-28 14:09

BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÖNÁLLÓ OSZTÁLY Budapest, 2013. október 26.

Dr. Papp Tibor osztályvezető

KIEMELT ÉS KATONAI ÜGYEK FŐOSZTÁLYA

Dr. Sinku Pál legfőbb ügyészségi tanácsos, főosztályvezető ügyész

KÖZÉRDEKVÉDELMI FŐOSZTÁLY

Dr. Seereiner Imre főosztályvezető ügyész

Tárgy: Feljelentés a Legfőbb Ügyész, valamint további ügyészek ellen

Tisztelt Ügyész Úrak!

Sajnálom, de az április óta általam, és a Deviza Alapú Csalás Áldozatai Csoport tagjai által megküldött feljelentések hányattatását, valamint az ügyészségek elkerülő magatartását figyelembe véve, a következő új feljelentéseimet kénytelen vagyok ezúton megtenni:

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában, erkölcsi és anyagi érdekeim feljelentést teszek dr Polt Péter legfőbb ügyész ellen (az ügyem összes iratának megküldésével az Europolnak; az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF), és az Európa Tanács korrupcióellenes csoportjának (GRECO) is) korrupció gyanúja, bűnpártolás gyanúja, kötelezettségszegés és szakmaiatlanság, valamint hűtlen vagy hanyag kezelés alapos gyanúja miatt.

A legfőbb ügyész érdemi vizsgálat nélkül, mellébeszéléssel és jogtalan hivatkozással akadályozza a vizsgálatok indítását, ezzel tudatosan elvonja a független magyar bíróságok döntési jogkörét; tevékenységével jelentős kárt okoz a magyar költségvetés mellett az adósoknak is.

Felháborító számomra, hogy a legfőbb ügyész úgy tesz, mintha egy szerződéses panaszt tettem volna, amikor a nála július 2-án tett feljelentésemből egyértelműen tudnia kell: a 3 kiemelt, csaló károkozás következtében súlyos anyagi hátrányba kerül az adós, és a számla nélkülisége folytán a magyar költségvetés is. Ezek a rejtetten elkövetett, minden esetben pontosan kiszámítható károkozások egyike sem vezethető le a szerződések aláírt szövegéből, de a bankok szabályzataiból sem.

Polt Péter meggyalázta az ÜGYÉSZSÉG „szentségét”: a tisztességért, a jogért és igazságért való bátor kiállásból a korrupt, lélektelen maffia-ügyvédje szerepét osztja ki az általa vezetett szervezetnek.

A Polt Péter vezetése alatti ügyészség szándékosan „felment” bűnösöket, amikor már a vizsgálat elkezdését is megakadályozza, s azzal utasít el, hogy a feljelentés tárgya „nem bűncselekmény”, vagy amikor a Büntető törvénykönyv írott szabályaitól, és íratlan szellemiségétől eltekint.

A vádpontjaim, alátámasztására néhány konkrét eset:

 1. Dr. Füzesi Mónika a XX., XXI. és XXIII. kerületi vezető ügyész a B.XXI. 4997/201/2-III. számú határozatában az általam a Btk. 196.§1 (1.) ütköző, Tartás elmulasztása címen kezdeményezett bűnügyben, egyoldalú valótlan/hazug rendőri állítás tudatos (a panaszom ellenére történt) elfogadása miatt, a bűncselekmény teljes körű, valóságos felderítését megakadályozta, és ezzel gyermekemnek és nekem mintegy egymillió Ft-os közvetlen anyagi kárt, valamint még meg nem határozott mértékű nem vagyoni kárt okozott. (Dr. Füzesi M. ellen: bűnpártolás, hivatali hatalommal visszaélés, szakmaiatlanság vagy korrupció vélelmezhető, ezért feljelentést teszek) Kérem ezen ügy jogszerű kivizsgálását is, a mondvacsinált „határidőn túli panaszra” hivatkozás helyett.2 Nem fogadható el, hogy az ügyész hazugságra alapozva meneküljön el a bűncselekmény kivizsgálása, és a teljes bűncselekmény büntetőbíróság előtti részletes feltárása elől. (Hiába került ugyanis bíróság elé -fellebbezés miatt- az ügy, hiszen a sokéves TÉNYEKET a bíróság az ügyész kötelességszegése miatt nem is kaphatta meg!) Nem az ügyész mentesíti a bűnöst a felelősségre vonástól, mert az a bíróság kompetenciája. Az ügyész a TELJES CSELEKMÉNY vizsgálatára kötelezett, nem a bíróság megtévesztésére.

 2. Az általam bankár-csalás ügyekben név szerint, korrupció és bűnpártolás miatt feljelentett valamennyi ügyész megkárosította a magyar költségvetést azzal, hogy a feljelentésekben pontosan leírt költségvetési csalás, mérleghamisítás kérdéskörben az elvárható minimális vizsgálatot is elutasították.3 A bűncselekmények elhallgatása, a magyar adófizetők meglopása ellentétben áll a törvényes kötelezettségeivel!

 3. Az 1. és a 2. pontban szereplő ügyekben az ügyész nem látja el a neki törvény által kötelezettségként előírt, a rendőrség felügyeletére vonatkozó kötelezettségét. Nem védheti az ügyész a „mundér becsületét” a Btk és a Be jogszabályaival ellentétben.

 4. A csalás, gazdasági csalás, költségvetési csalás, a számviteli törvény megsértése, és a többi bűncselekményi tényállás hivatalból üldözendő lenne. Nem lehet joga az ügyészségnek a tényállás részletes, minden elemére kiterjedő vizsgálat megakadályozása.

Az ügyészségnek nem lehet joga a bíróság kompetenciájának elvonására, illetve a hanyag munkavégzése miatt az igazságszolgáltatás félrevezetésére A bíróság nem lesz képes az igazságszolgáltatásra, ha az ügyészség szándékosan NEM TÁRJA FEL a körülmények és a tényállás teljességét.

 1. Felháborító, hogy a július 2.-án beadott (az egységes és egyetlen bűncselekményre vonatkozó), valamint az október 26-án beadott (a Magyar Bankszövetség terrorcselekménnyel való fenyegetésére vonatkozó) feljelentéseim sorsa máig ismertlen.

 2. Elfogadhatatlan, hogy a feljelentéseimre vonatkozó jogosulatlan jövedelemszerzés a kölcsönszerződések helyett (az átszámítás matematikai művelete transzformáció), valamint a jogalap nélküli pénzügyi szolgáltatás (konverzió) ügyében hivatalból kötelességszerűen indítandó eljárás sem indult.

 3. A Legfőbb Ügyész szándékosan nem egyesíti az ügyeket – ezzel közvetlen államigazgatási károkat okoz – az elhallgatás, a nyilvánosság félrevezetése érdekében. Ehhez sorolandó, hogy a Legfőbb Ügyész helyettese Dr. Lajtár István (ellene is ezúton: bűnpártolás, hivatali hatalommal visszaélés, szakmaiatlanság vagy korrupció vélelmezhető, miatt feljelentést teszek) folyamatosan hazudik, és szándékosan becsapta a Magyar Országgyűlés képviselőit, amikor Vágó Gábor képviselő kérdésére felszólalásában a következőket állította: „a hatályos jogszabályi rendelkezések arra jogosítják fel az ügyészt, hogy kérhesse a bíróságtól a tisztességtelen kikötés érvénytelenségének megállapítását..” és „a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit” illetve „az ügyészség minden olyan esetben vizsgálatot folytat hivatalból, amikor a hatáskörébe tartozó konkrét törvénysértésről, mulasztásról, vagy törvénysértő állapotra utaló adatról, hivatalos minőségében tudomást szerez” továbbá „hatáskör hiányában az ügyésznek vizsgálat lefolytatására, perindításra nincs jogszabályi lehetősége, tehát az ügyész nem tehetetlen, csupán a jogszabályi lehetőségek nem adnak lehetőséget” valamint „az ügyészség csak abban az esetben folytathat vizsgálatot, indíthat pert, ha a konkrét törvénysértésről, mulasztásról, vagy törvénysértő állapotra utaló adatról, hivatalos minőségében tudomást szerez. Ennek a kötelezettségének az ügyészség eddig is eleget tett, és a jövőben is eleget fog tenni.” lásd http://www.youtube.com/watch?v=d6paeDmg6ww&feature=share

Ezek az állítások nem felelnek meg a valóságnak, hiszen július 2.-a óta Polt Péter asztalán van az a feljelentésem, amiből egyértelműen kiderül: a deviza alapú csalás alapvető károkozása teljesen független az egyedi szerződésektől, és megalapozza a feljelentésben megállapított Btk tényállásokat.

Furcsa, hogy egy ilyen magas pozíciójú ügyész nem tud erről a kiemelt fontosságú bűncselekményről. Dr Lajtár István Legfőbb Ügyész helyettes az országgyűlés becsapásával méltatlanná vált tisztsége betöltésére!

Vádolom Polt Péter Legfőbb Ügyészt a magyar ügyészség erkölcsi szétverésével; törvényes kötelezettségeinek sárba tiprásával.

Tisztelt ügyészség!

A korrupció alapos gyanújához egy tényt ki KELL emeljek, amellyel az Európai Központi Bank Elnökét is félrevezették a csaló banktisztviselők - hazánk védelme érdkében minden eljárás előtt, azonnal, hivatalosan meg kell végre állapítaniuk, ki kell végre mondani:

NEM BESZÉLHETNEK TÖBBET DEVIZA KÖLCSÖNRŐL !

A csalás tudatosan kidolgozott kommunkációs része, hogy a csalók mindig és mindenhol DEVIZAKÖLCSÖNRŐL beszélnek!

Minden egyes szerződés elején a bank a kölcsön gyanánt felajánlott devizát, hivatalos kereskedelmi vételi árfolyamon teljes összegében MEGVÁSÁROLJA AZ ADÓSTÓL. Ez a tranzakció valós forint átutalással zárul, tehát a Bank, a forint utalásakor AZONNAL visszakapta az összes forrás-devizáját. A csaló szerződésekben megfogalmazott devizához kötött nyilvántartás semmilyen devizát nem igényel, hiszen csupán deviza néven könyvelik el az adós által forintban befizetett törlesztőrészleteket. A csaló banktisztviselők agresszív önteltségéből kifolyólag, önmagában a kölcsönök is megkérdőjelezhetőek, hiszen a csalók még arra sem vették a fáradtságot, hogy az „állítólagos” devizát ténylegesen átutalják vagy átadják az adósnak. Jelenleg az adósoktól csak „jogcím nélküli gazdagodás”, és nem a szerződés szerinti kölcsön jogalapján követelheti vissza a bank a pénzét. Az egyedi fogyasztási kölcsönszerződések mellé soha sem készült a bankot devizakereskedelmi szolgáltatásra felhatalmazó megbízás vagy szerződés.

Ezen tényeket egy héten belül meg lehet állapítani a következő eljárással:

Minden deviza alapú jogügyletet folytató pénzügyi szolgáltatótól be kell kérni különböző években, különböző szerződések, az adós által aláírt, megkapott deviza átvételi bizonylatát, valamint az adós által aláírt deviza eladására vonatkozó bizonylatot!

Kérem, hogy fentiek alapján az eljárást megindítani szíveskedjenek.

Úgy vélem, hogy a csalók a Legfőbb Ügyész politikai-gazdasági-hatalmi befolyásolásával, korrumpálásával (Megfélemlítés? Zsarolás? Megvesztegetés?) érik el a feljelentések szabotálását, küldözgetését, szakmaiatlan elutasítását.

Az értelmetlen küldözgetés – mivel az egységes bűncselekmény feljelentésem az asztalán van - az adófizetőknek, a magyar költségvetésnek kárt okoz. Ez a hűtlen vagy hanyag kezelés tétele az eddigi tapasztalatunk alapján becsülve (a feljelentést támogató 3200 személy, fejenként 2 ajánlott és 1 tértivevényes küldeményével számolva) 4.320.000.- Ft felesleges postaköltséggel (nem számolva az ügyészek erre fordított idejét) terheli közvetlenül az ügyészség büdzséjét, közvetve károsítja a magyar költségvetést.

Tisztában vagyok vele, hogy a csaló személyek az ország leggazdagabb, legbefolyásosabb emberei – ettől függetlenül azonban „fehérgalléros” BŰNÖZŐK, AKIKET NEM LEHET MEGTŰRNI.

Ha a milliárdos bankároknak szabad adót csalni, mérleget hamisítani; becsapni, kifosztani, halálba kergetni egyszerű, tudatlan embereket, akkor ezt mindenki más megteheti.

Ha Csányi Sándor és bűnbandája ellophat tőlem 340 ezer forintot, és követelhet rajtam további egymilliót büntetlenül – mert az ügyészek félne tőle, vagy korruptak – mert a határozatok szerint ez nem bűncselekmény, akkor nincs már JOG ebben az országban!

Ha Csányi Sándor büntetlenül kimenekítheti a látható részvény vagyonát láthatatlan készpénzbe, a várható vagyonelkobzás elől, akkor ott tartunk mint Al Capone Amerikája (bár ott legalább az adóhivatal működött, ellentétben a miénkkel).

tisztelettel: Menyhért Péter / feljelentő polgár

Kapják:

Europol

Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)

Európa Tanács korrupcióellenes csoportja (GRECO)

az Országgyűlés valamennyi vezető tisztségviselője, politikai pártok,

a Legfőbb Ügyészség és a megyei főügyészek

a NAV vezetői

a Kúria és a a törvényszékek vezetői

a közjegyzői és a végrehajtói kamara

a Média szereplői

a Deviza Alapú Csalás Áldozatai /DAC/ csoport /Menyhért Péter baráti kör tagjai

a „Petíció a deviza alapú csalás ellen” több mint háromezer aláírója

a banki hitel károsultak szervezetei

1A jogalkotó egyértelműen azért hozta a törvényt, hogy a gyermekük felnevelését TUDATOSAN, szándékos módon akadályozó szülő, megbűnhődjön a cselekménye miatt.

Az a törvényi kitétel, mely szerint a gyanúsított mentesülhet a büntető eljárás következményei alól, ha az elmaradt gyermektartást kifizeti, (szemben a tehetetlen polgári joggal) egyértelműen és kizárólag aról szól, hogy a gyermekéért SZÁNDÉKOSAN FIZETNI NEM AKARÓ, de a FIZETÉSRE KÉPES szülő – a gyermek érdekében, rendezhesse tartozásást, így javuljanak a gyermek életkörülményei.

2Az ügyészség fő feladatait az Alaptörvény 29. cikkének (1) és (2) bekezdése határozza meg. Eszerint a legfőbb ügyész és az ügyészség az igazságszolgáltatás közreműködőjeként az állam büntetőigényét érvényesíti. Az ügyészség üldözi a bűncselekményeket, fellép más jogsértő cselekményekkel és mulasztásokkal szemben, valamint elősegíti a jogellenes cselekmények megelőzését.

3Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény (Ütv.) 17. §-a az ügyész nyomozással és vádemeléssel kapcsolatos feladatait az alábbiak szerint határozza meg: Az ügyész a vádemelés feltételeinek megállapítása végett a) nyomozást végeztet; b) felügyeli a nyomozó hatóság önálló nyomozását; illetve c) a büntetőeljárási törvényben meghatározott esetekben a nyomozást maga végzi. A nyomozás során az ügyész a büntetőeljárás hatékony és a lehető leggyorsabb lefolytatása érdekében rendelkezik az ügyről, a nyomozás elvégzendő feladatairól. A nyomozásra vonatkozó intézkedéseiért, az általa elvégzett eljárási cselekmények, az általa tett intézkedések és meghozott határozatok megalapozottságáért, jogszerűségéért felelős.


Menyhért Péter

Hozzászólások (16)

Az Európai központi Bank elnökének tájékoztatása

2013-10-27 11:42

Mario Draghi Elnök Úrnak Budapest, 2013. október 26.

Vítor Constâncio Alelnök Úrnak

Jörg Asmussen Alelnök Úrnak

Benoît Cœuré Alelnök Úrnak

Yves Mersch Alelnök Úrnak

Peter Praet Alelnök Úrnak

Európai Központi Bank (European Central Bank)

e mail: info@ecb.europa.eu

Tárgy: Segítség kérés és együttműködési ajánlat

Tisztelt Elnök Úr

Európai-magyar polgárként, segítségért fordulok Önhöz, mint a nemzetközi bankszektor becsapott, félrevezetett képviselőjéhez.

Hosszú ideje harcolok társaimmal azon magyar polgárok igazságáért, akik a deviza alapú hitelezés áldozataivá váltak.

Elnök úr!

Olvastam a magyar minisztelnökhöz írott levelét. Önöket csaló magyar banktisztviselők gyalázatos módon becsapják, félrevezetik!

A kommunista-csaló-magyar banktisztviselők egy olyan, soha még nem létező konstrukciót fejlesztettek ki, amellyel nem csupán az igen alacsony pénzügyi ismeretekkel rendelkező magyar lakosságot csapják be folyamatosan, de megtévesztik még a nemzetközi bankvilág vezetőit is.

A csalók bevezették a DEVIZA ALAPÚ HITEL fogalmát, mellyel a saját bankjaik vezetőit és részvényeseit is becsapják.

Ezek NEM DEVIZA KÖLCSÖNÖK – azt a magyar polgárok sohasem vettek volna fel, hiszen NINCS deviza jövedelmük!

Olyan svájci Frank, Euró, japán Yen – összefoglalóan DEVIZA ALAPÚ kölcsönöket nyújtottak magyar polgárok százezrei számára, amelyek mögül az első pillanatban kivették a devizát!

Sokmilliárd CHF vagy Euro-kölcsön mögött, a valóságban sohasem volt CHF vagy Euro, mert MINDEN egyes SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSEKOR AZONNAL forintért, jogalap nélküli kereskedelmi ügyletben devizavételként a hitel TELJES CHF vagy Euro összegét VISSZAVÁSÁROLTÁK!

A csaló magyar banktisztviselők az illegális és gyors meggazdagodásukért (mivel a kiemelkedően magas szintre felhozott hitelforgalom után sokmilliós bónuszban részesültek!) 100.000 CHF rendelkezésre állása esetén havonta akár 10.000.000 CHF ALAPÚ – valójában színtisztán forinthitelt – is kiadhattak a magyar adósoknak, hiszen EGYETLEN magyar devizaalapú hitelt kapó adós SEM LÁTOTT SOHASEM A DEVIZÁBÓL!

Csalás, és a nemzetközi bankvilág megtévesztése az az állítás, hogy Magyarországon nagy tömegű CHF hitel van!

Állításaimat Önnek, vagy bármely bank-szakembernek, a rendelkezésemre álló dokumentumokkal tudom bizonyítani.

Ezek a magyar csaló banktisztviselők az anyabankok bónuszaiból és jutalmaiból olyan milliárdosakká lettek, akik igen nagy politikai hatalmat képviselnek. Bizonyítani tudom bármely bíróság előtt a csalás, és más bűncselekmények tényét: ha azt mondanák, hogy egy svájci bíróság előtt feleljek a „vádaskodásomért” boldogan megtenném.

Ezek a csaló magyar bankárok szétverik az emberekben a bankokkal szemben fennálló BIZALMAT és tiszteletet!

Ha Európában megtudják a polgárok, hogy az ő bankjuk, amiben ők feltétel nélkül megbíznak, Magyarországon becsapja, meglopja és kifosztja az ügyfeleit, pillanatok alatt bankcsőd-hullámmal állhatnánk szemben.

Külön felháborító, hogy ezek a csalók hazárdjáékot játszanak a betétesek – az érintett európai polgárok – vagyonával is!

Meggyőződésem szerint az anyabankok vezetői és részvényesei egyáltalán nem tudnak a beépített csalásról!

Sajnos, a Magyar Bankszövetség nevezetű bűnszervezet (kartell vagy maffia szervezet) és a csaló magyar bankvezetők tevékenységéről a kormány nem hajlandó velünk tárgyalni, nem hajlandók tájékoztatni a nemzetközi anyabankokat és közvéleményt, miközben a magyar bankármaffia lejáratókampányt folytat a károsultak ellen.

A magyar ügyészség súlyos szakmaiatlansággal, korrupcióval és bűnpártolással terhes.

Minden erőmmel azon dolgozom, hogy a - itt, helyben fékezzük meg a a magyar bankármaffiát - magyar büntetőjogban vessünk véget ennek a tragikus és más módon kezelhetetlen állapoton.

Segítsen, hogy Európai Uniós, svájci, angol, német, francia, holland, belga, oszták, tv stábokkal, hírügynökségekkel, újságírókkal, bank-szakemberekkel fel tudjam venni a kapcsolatot, mert mi a saját hazánkban hiába tiltakozunk.

Ha segítene, olyan tényeket tudok előzetesen Ön, majd az európai polgárok elé tárni, mely megakadályozhatná egy európai bankpánik létrejöttét.

Ha a maffia-bankárbűnözőink a független magyar bíróság előtt felelhetnének az ellenük felhozott tényekre, s nem a korrupt magyar ügyészek állítanának ki róluk „ártatlan” bizonyítványt, akkor nem csupán a kifosztott 2-3 millió magyar polgár lelhetne nyugalomra, de az érintett európai polgárok milliói is nygodtan alhatnának: őket nem fogja becsapni a bank.

Minden „NYILVÁNOSSÁG-MÉDIA segítség-támogatás” szükséges nyomásgyakorlás ahhoz, hogy a mi hatóságaink megtegyék azt, ami a törvényes kötelességük.

Az elmúlt néhány hónap alatt egyedüli, az igazságért küzdő, akadékoskodó polgárból sokezres közösségekké váltunk, minden az adósokkal szembeni gyalázatos marketing hazugság áradattal ellentétben. MI csak MINDIG AZ IGAZAT állítjuk.

Húzhatják az időt KORRUPT VAGY GYÁVA magyar hivatalnokok, de a feljelentések mellett ott leszünk már mindenhol: az otthonaikban, a munkahelyükön, az utcákon és tereken.

Kérem, hogy mielőbb, formaságoktól mentesen, Emailben reagáljon: mindegy, hogy személyes egyeztetésre hívás, vagy egy sajnálkozó elutasítás legyen a válasz.

A tét sok millió polgár élete, ezért mindenképpen meg kell találnunk a lehetőséget a nemzetközi bankok, és a média elérésére.

Köszönöm, hogy drága idejét a levelem elolvasására fodította:

Őszinte tisztelettel

Menyhért Péter DAC csoport koordinátora, a büntető feljelentés készítője

DAC csoport – (Deviza Alapú Csalás áldozatai Fecaebook csoport)


Menyhért Péter

Hozzászólások (43)

videó

2013-10-22 19:10

Ez a videó egy áttörés a hallgatás falában. Nézzétek meg, érdemes!

menyus

 

http://www.youtube.com/watch?v=s7vVv8vAxHQ


Menyhért Péter

Hozzászólások (8)

Megvan az első média megjelenés!

2013-10-04 11:51

Kedves barátaim!
ÁTTÖRTÜK a hallgatás falát!
Ma, egy rendkívül bátor oknyomozó újságíró megjelentette a Magyar Hírlapban a deviza alapú csalásról készített leleplező írását!
Osszátok meg, és terjesszétek a hírt, hogy minden becsapott társunk értesüljön róla!

A cikk egésze pdf formátumban letölthető a DAC csoport honlapján:

https://www.facebook.com/groups/devizacsalas/

Terjesszétek, tudjon tóla mindenki!

A cikk elolvasása után mindenki szabadon mérlegelheti kinek hisz: a bűnöző bankárok sokéves hazug propagandájának, vagy a saját józan eszének.Menyhért Péter

Hozzászólások (18)

Poltnak tájékoztató

2013-09-30 14:48

Dr. Polt Péter Legfőbb Ügyész Úrnak Budapest, 2013. szeptember 26.

Dr. Ibolya Tibor Főügyész úrnak

LEGBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. E-mail: lu@mku.hu

FŐVÁROSI FŐÜGYÉSZSÉG 1054 Budapest, Akadémia u. 13. E-mail: fov.fou@mku.hu

Tárgy: Tájékoztatás

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

Alulírott Menyhért Péter (szül: Budapest, 1958.02.24. a.n.: Varga Ilona), 1213 Budapest, Vihorlát u. 63. szám alatti lakos, az április óta általam, és a Deviza Alapú Csalás Áldozatai Csoport tagjai által megküldött feljelentések hányattatását, valamint az ügyészség elkerülő magatartását figyelembe véve, a következőkről tájékoztatom:

Mivel az országosan egységes, komplex, (a Btk. 321.§ (1) szerint minősülő) bűnszervezetben, (a Btk. 6 § (1) szerint minősülő) bűnhalmazatban elkövetett gazdasági bűncselekmények, valamint (a Btk. 143.§ (1) b) c) g) pontja szerint minősülő) több ember halálát okozó emberiesség elleni bűntett elkövetői elleni feljelentésem ellen július 2.-ától a mai napig semmilyen jogos, érdemi kifogás, érvelés vagy elutasítás nem érkezett, azt veszem alapul minden további eljárásomban.

Két lehetséges cselekvési utat követhetek:

 1. Amennyiben Ön a komplex/egyetlen országos csalásról szóló feljelentésem alapján elindítja az érdemi vizsgálatot, azaz megteszi az első lépéseket – úgymint bekéri a bankoktól legalább a 2008-2010 ig tartó évekre szóló véletlenszerűen kiválasztott szerződéseket, és megbizonyosodik az álatlam bizonyítékként felsorolt tételekről: úgymint: van-e a kölcsönszerződés mellett devizakereskedelemről szóló szerződés vagy bármely aláírt bizonylat; van-e az adósoktól aláírt elfogadó nyilatkozata a banknak, vagy felhatalmazása arra, hogy a tőketartozásukat mindig az előző havi árfolyamon, míg a befizetéseinket és kötelezettségeinket mindig aktuális árfolyamon értékelik. E két konkrét károkozó tétel megléte kizárja a megtévesztés – tévedésben tartás lehetőségét –, mely esetben, én a tisztességes partnerség jegyében visszavonom az összes ügyész elleni feljelentésemet a nyomozó ügyészségen, és a Nav-nál is.

Amennyiben ezt nem teszi meg, október 2.-áig várom az elutasító határozatát, és a következőket lennék kénytelen megtenni:

 • A mellékelt feljelentésem mellett, feljelentést teszek a NAV-nál is minden szakmaiatlan és jogtalan elutasítást aláíró ügyésszel vagy rendőrtiszttel szemben, a költségvetés és az adófizetők szándékos megkárosításáról.

 • Feljelentést teszek Ön ellen az ügyem összes iratának megküldésével az Europoll; az Európai Csalás Elleni Hivatall (OLAF), és az Európa Tanács korrupcióellenes csoportjál (GRECO), korrupció~, bűnpártolás~ és hanyag kezelés alapos gyanúja miatt. Mindezek indoklásaként a következő tapasztalataink szolgálnak: - Úgy véljük, hogy a csalók a Legfőbb Ügyész politikai-gazdasági-hatalmi befolyásolásával (Megfélemlítés? Zsarolás? Megvesztegetés?) érik el a feljelentések szabotálását, küldözgetését, szakmaiatlan (részletek a mellékelt feljelentésben) elutasítását. Az értelmetlen küldözgetés – mivel az egységes bűncselekmény feljelentésem az Ön asztalán van - az adófizetőknek, a magyar költségvetésnek kárt okoz. Ez a hanyag kezelés tétele az eddigi tapasztalatunk alapján becsülve (a feljelentést támogató 3200 személy, fejenként 2 ajánlott és 1 tértivevényes küldeményével számolva) 4.320.000.- Ft felesleges postaköltséggel terheli az ügyészség büdzséjét, nem számolva a munkatársai erre fordított idejét.

Tisztelt Legfőbb Ügyész úr!

Tisztában vagyok vele, hogy ezek a személyek az ország leggazdagabb, legbefolyásosabb emberei – ettől függetlenül azonban „fehérgalléros” BŰNÖZŐK, AKIKET NEM LEHET MEGTŰRNI.

Ha a milliárdos bankároknak szabad adót csalni, mérleget hamisítani; becsapni, kifosztani, halálba kergetni egyszerű, tudatlan embereket, akkor ezt mindenki más megteheti.

Ha Csányi Sándor és bűnbandája ellophat tőlem 340 ezer forintot, és követelhet rajtam további egymilliót büntetlenül – mert az ügyészek félne tőle, vagy korruptak – mert a határozatok szerint ez nem bűncselekmény, akkor nincs már JOG ebben az országban!

Ha Csányi Sándor büntetlenül kimenekítheti a látható részvény vagyonát láthatatlan készpénzbe, a várható vagyonelkobzás elől, akkor ott tartunk mint Al Capone Amerikája (bár ott legalább az adóhivatal működött, ellentétben a miénkkel).

Ha Ön továbbra is a nagy hatalmú bűnözőket védi a törvényes kötelessége helyett, és feljelentés válik szükségessé, akkor az Európai Unió polgáraként nemzetközi segítséget KELL kérnem

Tisztelettel:

Menyhért Péter sk

Van még néhány új anyagunk a DAC csoport oldalán:

https://www.facebook.com/groups/devizacsalas/


Menyhért Péter

Hozzászólások (37)

közjegyzőkamara levél

2013-09-14 12:39

 

dr Tóth Ádám Elnök Úrnak Budapest, 2013. szeptember 13.

dr. Kapási Olga és dr. Anka Tibor Elnökhelyettes,

dr. Horváth Gyöngyi ügyvezető

Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogi@kamara.mokk.hu,

dr. Parti Tamás Elnök Úrnak

dr. Tóth Erzsébet Katalin Elnökhelyettes,

Budapesti Közjegyzői Kamara bkk@mokk.hu,

dr. Molnár Balázs Elnök Úrnak

dr. Gabnai Mária Elnökhelyettes,

Győri Közjegyzői Kamara gykk@mokk.hu,

dr. Kónya Katalin Elnök Asszonynak

dr. Petraskó István Elnökhelyettes,

Miskolci Közjegyzői Kamara mkk@mokk.hu,

dr. Szili Zoltán Elnök Úrnak

dr. Szabó László Elnökhelyettes,

Pécsi Közjegyzői Kamara pkk@mokk.hu,

dr. Mándoki István Elnök Úrnak

dr. Kopcsányi Katalin Elnökhelyettes,

Szegedi Közjegyzői Kamara szkk@mokk.hu,

Tárgy: FELHÍVÁS törvénysértés megszüntetésére

Tisztelt Elnök Úr, Kamarai elnökök és vezetők

Alulírott Menyhért Péter, adófizető magyar polgárként, továbbá több ezer, a DAC (Deviza Alapú CSALÁS áldozatai) csoport szószólójaként ezúton kívánom felhívni az Önök figyelmét, hogy a deviza alapú csalások esetén, törvénysértést követnek el a végrehajtási záradékok tartalmi megfelelőség nélküli kiadásával, illetve a megkezdett végrehajtási eljárások folytatásával. Kérem, hogy a törvénysértés megszüntetése és a jogalap nélküli károkozás csökkentése érdekében haladéktalanul cselekedjenek.

Indoklás:

Az elmúlt években a polgári peres eljárásokban, az adósokat képviselő ügyvédek tucatnyi törvénytelenséget derítettek fel, amelyeket egy tisztessége közjegyzőnek észre kellett volna vennie, és tájékoztatnia kellett volna erről a hozzá forduló laikus magánszemélyeket.

Ez a feltárás és tájékoztatás – vélhetően a csalók általi megtévesztés és nyomásgyakorlás következtében nem történt meg. A közjegyzők által kiállított közokiratok így megfelelő jogalap és pontos elszámolás hiányában megalapozatlanok, így törvénysértők és konkrét anyagi és nem vagyoni kárt okoznak.

A Kúria júliusi döntése után a végrehajtási záradékok, a nem kellő jogalap és a hiányzó pontos elszámolás miatt törvénysértővé váltak.

Önöknek jogában áll hatékonyan támogatni a kormány november elsejére tűzött megoldási-határidejét azzal, hogy minden egyes közjegyző által kibocsátott végrehajtási záradékot a Kúria júliusi döntése alapján visszavonnak!

Meggyőződésem, hogy a közjegyzők nem korruptak, a közjegyzői testület nem korrupt, hanem csak egy nagy hatalmú pénzügyi csoport által becsapott, majd később megfélemlített emberekből áll. Önök dönthetnek: az ügyben bűnpártoló bűntársak, vagy megtévesztett áldozatok kívánnak-e lenni. A Kamara döntése ebben is meghatározó, hiszen a közjegyzők nem fognak ellenállni a saját kamarájuk szakmai álláspontjának.

November elseje után a jóindulatunk megszűnik, és minden egyes közjegyzőként aláíró személyt feljelentünk bűnsegédlet – bűnpártolás jogcímen a Legfőbb ügyésznél, és ezen személyek ellen vagyonosodási eljárást, és a banki érintettségüket feltáró eljárást kérünk a NAV Bűnügyi Főigazgatóságától, ahogyan ezt a megalapozatlanul elutasító ügyészek/rendőrök esetében is megtettük. Ez esetben a Közjegyzői Kamara ellen is átfogó, teljes körű vizsgálatot kezdeményezünk az Igazságügy miniszternél, különös tekintettel a Kamara érintettségére, mivel a közjegyző az általa kiállított KÖZOKIRAT tartalmáért is felelősséggel tartozik

Végezetül a feljelentéseink nyomán minden törvénysértő közjegyző személyes anyagi KÁR-felelősségének megállapítása érdekében bírósághoz fordulunk.

Kérem, fentiek szíves tudomásulvételét, egyben kérem, hogy e nyilvános dokumentumunk tartalmát minden közjegyzővel ismertetni szíveskedjenek.

Üdvözlettel

Menyhért Péter sk

Minden anyagunkat elektronikus úton megkapják:

a kormány tagjai, a Miniszterelnök Úr és a köztársasági Elnök Úr

az Országgyűlés valamennyi vezető tisztségviselője, a politikai pártok,

a Legfőbb Ügyészség és a megyei főügyészek

a NAV vezetői

a Kúria vezetői és a a törvényszékek vezetői

a végrehajtói kamara

a Média szereplői

a Deviza Alapú Csalás Áldozatai Csoport /Menyhért Péter baráti kör tagjai

a Petíció a deviza alapú csalás ellen aláírói

a banki hitel károsultak szervezetei

civilek

Kedves barátaim!

Ehhez hasonlót küldtem a végrehajtói kamarának is.

Remélhetőleg felfogják,hogy személyükben lesznek vegzálva, ha nem tartják be a törvényeket!

menyus

Kérek mindenkit, hogy tterjessze ezt a petíciót minél több embernek! Még nincs vége a harcnak, így a csatlakozó aláírók számának növekedése fontos tényező.


Menyhért Péter

Hozzászólások (28)

NAV feljelentés

2013-09-14 12:34

Dr. Vida Ildikó NAV Elnök Asszonynak Budapest, 2013. szeptember 13.

Dr. Sors László NAV Bűnügyi Elnökhelyettes Úrnak

Dr. Vankó László NAV Bűnügyi Főigazgatósága – Bűnügyi Főigazgató Úrnak

1054 Budapest, Széchenyi u. 2.

1122 Budapest XII., Hajnóczy J. u. 7-9.

nav_kozpont@nav.gov.hu, bun.elnokh@nav.gov.hu, bunugyi.foig@nav.gov.hu

Tárgy: feljelentés

Tisztelt Elnök Asszony, Elnökhelyettes Úr, Főigazgató Úr!

Alulírott Menyhért Péter (szül: Budapest, 1958.02.24. a.n.: Varga Ilona), 1213 Budapest, Vihorlát u. 63. szám alatti lakos, feljelentést teszek három ügyész ellen - név szerint: dr FÜRCHT PÁL vezető ügyész V. kerület; dr HALMOS BARBARA ügyész, V. kerület, és dr KOVÁCS BALÁZS Budakörnyéki járási ügyész) ellen akik érdemi vizsgálat nélkül, mellébeszéléssel és jogtalan hivatkozással akadályozzák meg a vizsgálat indítását, ezzel elvonják a független magyar bíróságok döntési jogkörét, s jelentős kárt okoznak a magyar költségvetés mellett az adósoknak is.

Kérem, a felsorolt személyek vagyonosodási vizsgálatát, valamint annak felderítését, hogy nevezett személyek milyen mértékű lekötelezett / megvesztegetett pozícióban állhatnak (kedvezményes VIP hitel) egyes, a feljelentésemben szereplő bankárokkal.

Feljelentésem alapján a Központi Nyomozó Főügyészség kapta meg az ügy vizsgálatát.

Indoklás:

Nevezett ügyészek állítása szerint az a feljelentésemben szereplő 396.195.- Ft károkozási összeg --- mely a szerződésemben rejtett-nem szereplő tételként; megbízásos vagy szerződéses jogalap nélkül; hamis/valótlan gazdasági események – pénzügyi szolgáltatások folytán van jelen; és amely bevételeikről számlát, elszámolási bizonylatot nem adtak nekem, s nyilvánvalóan nem vallottak be az adóbevallásaikban sem, --- nem bűncselekmény.

Álláspontom szerint azonban megvalósult a Magyar költségvetés kárára történő adócsalás, számviteli bűncselekmény és mérleghamisítás is.

Azt hiszem, joggal feltételezhetem, hogy a számla nélküli bevétel az ország leggazdagabb milliárdosa esetében is a fekete gazdaság része és büntetendő cselekmény.

Kérem, hogy az Önök szakterületének megfelelő speciális vizsgálatot elvégezni szíveskedjenek.

Üdvözlettel

Menyhért Péter sk

Ps. Sajnálattal közlöm, hogy a csalók kiváló tevékenysége folytán továbbra sincs pénzem nyomtatásra és postaköltségre.

 


Menyhért Péter

Hozzászólások (6)

Petíció a Parlamentnek

2013-09-11 10:59

Kövér László Házelnök Úrnak                                                                                              2013 szeptember 11.

valamint minden országgyűlési képviselőnek

PETÍCIÓ / Nyílt levél

Deviza Alapú Csalás - Magyarország 9/11 -e!

Házelnök Úr!

Alulírott Menyhért Péter, adófizető magyar állampolgárként felszólítom Önt, mint az én érdekeimet védeni hivatott, választott tisztségviselőt, hogy a mai ülésnapon ismertesse országunknak a legnagyobb kárt okozó, fehérgalléros bűnözők által évek során folyamatosan elkövetett terrorcselekményéről, büntetőjogi felelősségemnek teljes tudatában megfogalmazott álláspontomat.

 • A magyar országgyűlés azonnal ÁLLÍTTASSON LE MINDEN OLYAN JOGÜGYLETET (bírósági végrehajtást; elkobzást; lefoglalást; zár alá vételt, letiltást, stb.), amely a bizonyíthatóan CSALÁS és más BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLTAL LÉTREHOZOTT DEVIZA ALAPÚ JOGÜGYLETEKEN ALAPUL, függetlenül attól, hogy milyen szervezet, természetes vagy jogi személy az eljárást kezdeményező fél!

 • A magyar országgyűlés azonnal szólítsa fel a Legfőbb ügyészt, és a NAV Elnökét, hogy minden deviza alapú jogügyletben érintett pénzügyi szolgáltatót, ahol az bizonyíthatóan megkárosította a magyar államot és az adóst, a törvényes kötelességének eleget téve vizsgáljanak át. A pénzügyi szolgáltató a költségvetési csalást, valamint a többi hivatkozott bűncselekmény elkövetését csak abban az esetben kérdőjelezhetik meg, ahol az adós törlesztése arányában a tartozás egyenlege arányosan CSÖKKEN, ahol a kölcsönszerződés mellett az adóssal devizaváltás pénzügyi szolgáltatás nyújtására feljogosító szerződés rendelkezésre áll, és ahol a kibocsátott elszámoló bizonylatokon/számlákon az árfolyamkülönbség vagy konverziós díj önálló költségként szerepel.

 • A magyar országgyűlés azonnal gondoskodjon az érintett felelős személyek és pénzügyi szolgáltatók vagyonának zárolásáról a büntetőeljárások befejezéséig.

 • A magyar országgyűlés azonnal gondoskodjon az érintett bankok anyabankjainak, tulajdonosi körének megfelelő tájékoztatásáról.

Követelésem alapját az a tény képezi, hogy a kormány jogos felszólítására a bűnszervezet Magyar Bankszövetség vezetői (Patai, Gyuris urak) a magyar adós polgárokat hazug módon rágalmazó, a lakosságot pedig szemérmetlenül megtévesztő, becsapó állításokat tettek a közmédiában és a kereskedelmi médiában egyaránt.

Megalázó és primitív hazugságaik a bűnszervezet és a csaló bűnözők pánikrohamát jelzi!

Tisztelt Országgyűlés!

A kormány megtette az első lépést – most Önök következnek!

TILTAKOZUNK minden állami beavatkozás ellen: a kormány CSAK AZT TEGYE, AMI A KÖTELESSÉGE!

TILTAKOZUNK minden KEDVEZMÉNY, TÁMOGATÁS közpénzből való kifizetése ellen!

TILTAKOZUNK minden további jogtalan végrehajtás ellen!

 

NEM elég nekünk a bankok ígérete – gyilkos-csalókkal nem tárgyalunk!

NEM elég az állam egyezkedése – MI CSAK igazságot akarunk!

NEM elég a hazug média propaganda – MI a döntéshozóktól az emberek közmédia általi tisztességes tájékoztatását követeljük!

NEM elég a média általi bizonytalan ígéret, – MI VALÓS, kizárólag az érintettekkel folytatott párbeszédet akarunk.

 

ELVÁRJUK Önöktől, hogy a magyar polgárok adójával tisztességesen, a protekcionizmusnak, korrupciónak még a látszatát is kerülve, jó gazda módjára bánjon a magyar országgyűlés is!

VESSENEK VÉGET a Magyar Bankszövetség nevezetű bűnszervezet hazugságainak, ők tisztázzák magukat a magyar független bíróság előtt!

Ismételten felszólítjuk a kormányt, hogy:

 1. HAGYJÁK VÉGRE ABBA a „devizahitelesek megmentése” típusú politikai frázisok hangoztatását. Ez SÉRT MINKET, önérzetünkbe gázol. A problémánk ugyanis bizonyíthatóan és egyértelműen BÜNTETŐJOGI kérdés, ehhez a politikának semmi köze!

 2. A magyar döntéshozók, KÖVETELJÉK MEG, hogy az Ügyészség egy független és az összes ilyen ügy EGY KOMPLEX BŰNCSELEKMÉNYKÉNTI vizsgálatával kizárólagosan foglalkozó nyomozó testületet hozzon azonnal létre, a NAV nyomozóinak, a Pénzügyi biztosnak, és az adósok képviselőinek a bevonásával, együttműködésével.

 3. KÖVETELJÜK a Magyar Bankárszövetség működésének azonnali felfüggesztését és szerepük büntetőjogi vizsgálatát.

Tisztelettel

Menyhért Péter csepeli polgár, előterjesztő

Kapják:

az Országgyűlés valamennyi vezető tisztségviselője, politikai pártok,

a Legfőbb Ügyészség és a megyei főügyészek

a NAV vezetői

a Kúria és a a törvényszékek vezetői

a közjegyzői és a végrehajtói kamara

a Média szereplői

a Deviza Alapú Csalás Áldozatai /DAC/ csoport /Menyhért Péter baráti kör tagjai

a „Petíció a deviza alapú csalás ellen” több mint háromezer aláírója

a banki hitel károsultak szervezetei

 


Menyhért Péter

Hozzászólások (43)

Új feljelentés, az ügyészség bűnpártoló magatartása miatt.

2013-08-27 14:38

Kedves barátaim!
A bankár csalók elleni feljelentéseimet az ügyészség megpróbálja visszautasítani.
Ez tisztán bűnpártolás, hiszen az ügyészség el akarja vonni a bíróság jogkörét.
Nézzétek meg a legújabb anyagokat a DAC csoport https://www.facebook.com/groups/devizacsalas/
weboldalán. A fájlok fül alatt 3 új dokumentumot tölthettek le: a feljelentésem teljes dokumentumát, a videón található számítások excell fájlját, és a MODELL nevezetű fájlt, amely a lényeg közérthető magyarázatát adja. Két azonos ábra: az első a hitelek struktúráját modellezi, és a másik a CSALÓ hitel szerkezete. Előbb-utóbb a közgazdászok is megértik, hogy a bankszövetség hülyítő propagandája milyen világraszóló becsapásunkat leplezte. Kérem, továbbítsátok minél több helyre, csoportba! Hirdetnünk kell a három fájl elérhetőségét is! menyus

Tanulságos!
menyus


Menyhért Péter

Hozzászólások (23)

A szerdai kormányülés elé

2013-07-23 01:35

Kedves barátaim!
Ma, elküldtem a kormányüléshez szóló új anyagokat.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
A devizahitelezés BÜNTETŐJOGI, nem pedig politikai kérdés!!!
Miért akarják Önök eltitkolni, hogy a csaló bankármaffia az embereket legalább 4 ezer MILLIÁRD forinttal becsapta, és hogy mindezzel a művelettel a magyar költségvetésnek legkevesebb 300 MILLIÁRD Ft kárt okozott???
Miért nem teljesítik alkotmányos kötelességüket a magyar jogrend védelméért???
Mire föl tárgyalnak Önök a Bankszövetséggel, egy maffia jellegű bűnszervezettel???
Miért nem akadályozzák meg, hogy a csaló bankárok kimenekítsék a zárolható vagyonukat a felelősségre vonás elől??? Lásd OTP vezetőinek részvényeladásai.
Tiltakozunk, hogy a magyar kormány propagandája állandóan megalázza, vérig sérti a becsapott adósokat.
Mi sohasem más pénzén akartuk teljesíteni a kötelességünket, melynek visszafizetését sohasem akartuk megtagadni.
Tiltakozásunk oka, hogy a csaló maffiaszervezet elviselhetetlen módon megkárosított minket.
Ne segítsenek meg minket, hanem a kormány teljesítse a törvényekben számára előírt kötelezettségeket.
Tiltakozunk, hogy jogszabály alkotással akarják kimenekíteni a csalókat a felelősségre vonás alól.
TÁJÉKOZTATÁSUL olvassák el a mellékelt anyagainkat!!!!

Helye:
http://menyusp.5mp.eu/web.php?a=menyusp&o=aAu61dMDqV

Néhány gondolat a csányiról:
Kedves barátaim! A Csányi menekíti ki a látható vagyonát olyan eszközökbe, amiket nem lehet zárolni!
Ezért írtam egy levelet a Polt Péternek, és azonnal el is küldtem. Lásd lejjebb.
Érdemes megvizsgálni a Csányi „üzletének” számait:
Eladási árfolyama: db szám: Összérték forintban
4.668.- 342 818 1.600.274.424.-
4.617.- 1 350 000 6.232.950.000.-
Ha nem idióta módon kapkodva adja el a részvényeit, hanem fokozatosan legalább egy hét alatt, akkor legalább az elmúlt 180 naptári nap forgalommal súlyozott átlagán is el tudja adni, ami 4 721.-Ft
4.721.- 342 818 1.618.443.778.- 18.169.354.-
4.721.- 1 350 000 6.373.350.000.- 140.400.000.-
Csányi pánik cselekedete így összesen neki, és a cégének: 158.569.354.- azaz kis híján 160 MILLIÓ forint kárt okozott, nem számolva azzal, hogy megkárosította a többi OTP részvényest!
Az OTP részvények az elmúlt hónapokban igencsak jól teljesítettek, az elmúlt 1 évet alapul véve a régiós bankok között egészen a Navracsics bejelentésig a legjobb teljesítményt nyújtotta, az elmúlt 3 kereskedési nap azonban több mint 15 százalékos zuhanást hozott, Gondolom, egyetlen üzletről némi fogalommal rendelkező ember sem gondolja, hogy valóban – az egyébként alacsony hozamokat produkáló élelmiszeriparba ilyen pánikszerűen, és előre látható százmilliós veszteséget okozva kellett pénzt tenni!!!
Szerintem a Csányi pánikját nem a Navrasics bejelentése, hanem az összes főügyésznek, Kúriának, összes törvényszéki elnöknek, az összes parlamenti vezetőnek, a miniszterelnöknek, a NAV vezetőinek, a Közjegyzői kamarának, a végrehajtói kamarának, média szereplőknek, a devizahiteles szervezeteknek, és közel 600 civil vezetőnek június 24.-én, és július 4.-én megküldött feljelentésem és kiegészítése okozta.
Csányi menekül a vagyona zárolása elől!


Menyhért Péter

Hozzászólások (37)

a harc folytatódik

2013-07-20 12:27

Kedves barátaim! Tegnap tudtam meg, hogy a Csányi menekíti ki a látható vagyonát olyan eszközökbe, amiket nem lehet zárolni!

Ezért írtam egy levelet a Polt Péternek, és azonnal el is küldtem. Lásd lejjebb.

Érdemes megvizsgálni a Csányi „üzletének” számait:

Eladási árfolyama: db szám: Összérték forintban

4.668.- 342 818 1.600.274.424.-

4.617.- 1 350 000 6.232.950.000.-

Ha nem idióta módon kapkodva adja el a részvényeit, hanem fokozatosan legalább egy hét alatt, akkor legalább az elmúlt 180 naptári nap forgalommal súlyozott átlagán is el tudja adni, ami 4 721.-Ft

4.721.- 342 818 1.618.443.778.- 18.169.354.-

4.721.- 1 350 000 6.373.350.000.- 140.400.000.-

Csányi pánik cselekedete így összesen neki, és a cégének: 158.569.354.- azaz kis híján 160 MILLIÓ forint kárt okozott, nem számolva azzal, hogy megkárosította a többi OTP részvényest!

Az OTP részvények az elmúlt hónapokban igencsak jól teljesítettek, az elmúlt 1 évet alapul véve a régiós bankok között egészen a Navracsics bejelentésig a legjobb teljesítményt nyújtotta, az elmúlt 3 kereskedési nap azonban több mint 15 százalékos zuhanást hozott, Gondolom, egyetlen üzletről némi fogalommal rendelkező ember sem gondolja, hogy valóban – az egyébként alacsony hozamokat produkáló élelmiszeriparba ilyen pánikszerűen, és előre látható százmilliós veszteséget okozva kellett pénzt tenni!!!

Szerintem a Csányi pánikját nem a Navrasics bejelentése, hanem az összes főügyésznek, Kúriának, összes törvényszéki elnöknek, az összes parlamenti vezetőnek, a miniszterelnöknek, a NAV vezetőinek, a Közjegyzői kamarának, a végrehajtói kamarának, média szereplőknek, a devizahiteles szervezeteknek, és közel 600 civil vezetőnek június 24.-én, és július 4.-én megküldött feljelentésem és kiegészítése okozta.

Csányi menekül a vagyona zárolása elől!

Dr. Polt Péter Legfőbb Ügyész Úrnak Budapest, 2013. lius 19.

LEGBB ÜGYÉSZSÉG

1055 Budapest, Markó u. 16. E-mail: lu@mku.hu

Tárgy: Tiltakozás feljelentés!

 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

A mai nap olvastam az újságban, hogy Csányi Sándor – az egyik általam feljelentett csaló-gyilkos bankvezető, menekíti láthatatlan eszközökbe a vagyonát!

Ismételten és banki bizonylatokkal alátámaszthatóan azt állítom, hogy a csaló személyek engem, és az állami költségvetést egyező mértékben az elszámolásaik szerint megtévesztettek és pontosan kiszámolható anyagi kárt okoztak, mely semmiképpen nem eredhet véletlenül, tévedésből vagy gondatlanságból. Becsaptak, megloptak, kisemmiztek! A csalók nem ügyészi mentegetést-együttműködést, hanem büntetést érdemelnek!

Idézet a napi gazdaság portálról:

Meglepően nagy forgalom mellett zuhant 4,7 százalékot csütörtökön az OTP Bank Nyrt. árfolyama, meglepő módon Csányi Sándor elnök-vezérigazgató volt az egyik nagy eladó. A cégvezető 1,6 milliárdért, a befolyása alatt álló Bonitás Zrt. pedig 6,2 milliárdért adott el részvényeket.

Kérdezem én: Miért kell az OTP első emberének megkárosítania a pánikszerű eladással a bank részvényeseit???

Péntek reggel jelentette be az OTP a Budapesti Értéktőzsde honlapján, hogy az előző nap Csányi Sándor 4668 forintos átlagárfolyamon 342 818 darab részvényt értékesített. Így az elnök-vezérigazgató tulajdonában mindössze tízezer darab OTP-papír maradt.

Kérdezem én: Miért kell a csaló bankárnak 1 Milliárd 600 millió forint készpénzt pánikszerű eladással előteremteni a stabil és jól jövedelmező részvénye helyett???

Szintén péntek reggel jelentette be a bank, hogy a Csányi Sándor minősített befolyásába tartozó Bonitás Zrt. 1,35 millió darab OTP-részvényt adott el 4617 forintos átlagáron. Ez további 6,2 milliárd forintos tranzakciót jelent, vagyis összesen a bő 20 milliárdos csütörtöki forgalomból 7,8 milliárdot az OTP vezére és a hozzá köthető vállalkozás generált. A Bonitás tulajdonában egyébként 1,15 millió darab részvény maradt a tranzakció után.

Kérdezem én: Miért kellett a csalónak még rosszabb árfolyamon megkárosítania a saját cégét? Mire kell a csalónak a további 6 milliárd 240 millió Ft készpénz??

Szökni akar az országból a csaló gyilkos?????

 

Mivel az ügyészség még most is a „jogászkodó csűrés-csavarás” és mellébeszélés módszerét alkalmazza az érdemi vizsgálat helyett, ezennel már nem felszólítjuk Önt, hanem demokratikus és emberi jogainkat érvényesítve

KÖVETELEM, hogy

 

 • a 2008-as Pénzügyminisztériumi dokumentum aláíróit egyértelműen bűnös érintettségük miatt, a személyes vagyonuk azonnali zárolása mellett, AZONNAL TARTÓZTASSÁK LE, a szökés, elrejtőzés veszélye, a bűncselekménnyel szerzett vagyon külföldre kimentése illetve a vizsgálat megakadályozása miatt, valamint hogy a mellékelt külön feljelentésünkben név szerint nem szereplő banki vezetők személyét a legsürgősebben derítsék fel, és a személyes vagyonuk azonnali zárolása mellett, AZONNAL TARTÓZTASSÁK LE őket is, a szökés, elrejtőzés veszélye, a bűncselekménnyel szerzett vagyon külföldre kimentése illetve a vizsgálat megakadályozása miatt,

 • a büntetőeljárás jogerős lezárásáig kezdeményezze, minden deviza alapú jogügyletre hivatkozó végrehajtás, lefoglalás, zár alá vétel, behajtás, és levonás AZONNALI HATÁLLYAL történő felfüggesztését. Valamint hogy a földhivataloktól és az okmányirodáktól kérjen be minden ingatlan, illetve gépjármű jogügyletre hivatkozó tulajdonszerzést.

 • az ügyészség AZONNAL állítson fel egy független vizsgáló egységet, valamennyi deviza alapú jogügylet kizárólagos vizsgálatára. Ebbe az egységbe vonja be a NAV nyomozó hatóságától delegált szakembereket, de zárjon ki minden olyan személyt, aki banki érintettséggel bír (Bankszövetség, PSZÁF). NEM látjuk biztosítottnak az ország összes ügyészségének különálló dolgoztatását az EGYETLEN KOMPLEX maffia-bűncselekmény kivizsgálásában.

 

Legfőbb ügyész Úr!

Amennyiben Ön nem végzi el a KÖZVÁDLÓI törvényes kötelességét, akkor nyilvánvalóan korrupt bűntársa a csaló maffiának! Péntek délutánig várom a visszajelzését!!!

Tisztelettel:

Menyhért Péter sk

A dokumentumokat megkapják:

a megyei főügyészek

a NAV vezetői

a törvényszékek vezetői

a Kúria vezetői

a közjegyzői kamara

a végrehajtói kamara

a deviza alapú károsultak szervezetei

a Miniszterelnök

az Országgyűlés valamennyi vezető tisztségviselője

a Média szereplői

a Deviza Alapú Csalás Áldozatai Csoport /Menyhért Péter baráti kör tagjai

a Petíció a deviza alapú csalás ellen aláírói

a banki hitel károsultak szervezetei

a Civil Együttműködési Program jogi munkacsoportjának országos szervezetei.


 


Menyhért Péter

Hozzászólások (25)

Csányi menekíti a lopott pénzt!

2013-07-19 13:25
Dr. Polt Péter Legfőbb Ügyész Úrnak Budapest, 2013. július 19.
LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG
1055 Budapest, Markó u. 16. E-mail: lu@mku.hu
Tárgy: Tiltakozás feljelentés!

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

A mai nap olvastam az újságban, hogy Csányi Sándor – az egyik általam feljelentett csaló-gyilkos bankvezető, menekíti láthatatlan eszközökbe a vagyonát!
Ismételten és banki bizonylatokkal alátámaszthatóan azt állítom, hogy a csaló személyek engem, és az állami költségvetést egyező mértékben az elszámolásaik szerint megtévesztettek és pontosan kiszámolható anyagi kárt okoztak, mely semmiképpen nem eredhet véletlenül, tévedésből vagy gondatlanságból. Becsaptak, megloptak, kisemmiztek! A csalók nem ügyészi mentegetést-együttműködést, hanem büntetést érdemelnek!
Idézet a napi gazdaság portálról:
„Meglepően nagy forgalom mellett zuhant 4,7 százalékot csütörtökön az OTP Bank Nyrt. árfolyama, meglepő módon Csányi Sándor elnök-vezérigazgató volt az egyik nagy eladó. A cégvezető 1,6 milliárdért, a befolyása alatt álló Bonitás Zrt. pedig 6,2 milliárdért adott el részvényeket. ”
Kérdezem én: Miért kell az OTP első emberének megkárosítania a pánikszerű eladással a bank részvényeseit???
„Péntek reggel jelentette be az OTP a Budapesti Értéktőzsde honlapján, hogy az előző nap Csányi Sándor 4668 forintos átlagárfolyamon 342 818 darab részvényt értékesített. Így az elnök-vezérigazgató tulajdonában mindössze tízezer darab OTP-papír maradt. ”
Kérdezem én: Miért kell a csaló bankárnak 1 Milliárd 600 millió forint készpénzt pánikszerű eladással előteremteni a stabil és jól jövedelmező részvénye helyett???
„Szintén péntek reggel jelentette be a bank, hogy a Csányi Sándor minősített befolyásába tartozó Bonitás Zrt. 1,35 millió darab OTP-részvényt adott el 4617 forintos átlagáron. Ez további 6,2 milliárd forintos tranzakciót jelent, vagyis összesen a bő 20 milliárdos csütörtöki forgalomból 7,8 milliárdot az OTP vezére és a hozzá köthető vállalkozás generált. A Bonitás tulajdonában egyébként 1,15 millió darab részvény maradt a tranzakció után. ”
Kérdezem én: Miért kellett a csalónak még rosszabb árfolyamon megkárosítania a saját cégét? Mire kell a csalónak a további 6 milliárd 240 millió Ft készpénz??
Szökni akar az országból a csaló gyilkos?????

Mivel az ügyészség még most is a „jogászkodó csűrés-csavarás” és mellébeszélés módszerét alkalmazza az érdemi vizsgálat helyett, ezennel már nem felszólítjuk Önt, hanem demokratikus és emberi jogainkat érvényesítve
KÖVETELEM, hogy

a 2008-as Pénzügyminisztériumi dokumentum aláíróit egyértelműen bűnös érintettségük miatt, a személyes vagyonuk azonnali zárolása mellett, AZONNAL TARTÓZTASSÁK LE, a szökés, elrejtőzés veszélye, a bűncselekménnyel szerzett vagyon külföldre kimentése illetve a vizsgálat megakadályozása miatt, valamint hogy a mellékelt külön feljelentésünkben név szerint nem szereplő banki vezetők személyét a legsürgősebben derítsék fel, és a személyes vagyonuk azonnali zárolása mellett, AZONNAL TARTÓZTASSÁK LE őket is, a szökés, elrejtőzés veszélye, a bűncselekménnyel szerzett vagyon külföldre kimentése illetve a vizsgálat megakadályozása miatt,

a büntetőeljárás jogerős lezárásáig kezdeményezze, minden deviza alapú jogügyletre hivatkozó végrehajtás, lefoglalás, zár alá vétel, behajtás, és levonás AZONNALI HATÁLLYAL történő felfüggesztését. Valamint hogy a földhivataloktól és az okmányirodáktól kérjen be minden ingatlan, illetve gépjármű jogügyletre hivatkozó tulajdonszerzést.

az ügyészség AZONNAL állítson fel egy független vizsgáló egységet, valamennyi deviza alapú jogügylet kizárólagos vizsgálatára. Ebbe az egységbe vonja be a NAV nyomozó hatóságától delegált szakembereket, de zárjon ki minden olyan személyt, aki banki érintettséggel bír (Bankszövetség, PSZÁF). NEM látjuk biztosítottnak az ország összes ügyészségének különálló dolgoztatását az EGYETLEN KOMPLEX maffia-bűncselekmény kivizsgálásában.

Legfőbb ügyész Úr!


Amennyiben Ön nem végzi el a KÖZVÁDLÓI törvényes kötelességét, akkor nyilvánvalóan korrupt bűntársa a csaló maffiának! Péntek délutánig várom a visszajelzését!!!

Tisztelettel:Menyhért Péter sk
A dokumentumokat megkapják:
a megyei főügyészek
a NAV vezetői
a törvényszékek vezetői
a Kúria vezetői
a közjegyzői kamara
a végrehajtói kamara
a deviza alapú károsultak szervezetei
a Miniszterelnök
az Országgyűlés valamennyi vezető tisztségviselője
a Média szereplői
a Deviza Alapú Csalás Áldozatai Csoport /Menyhért Péter baráti kör tagjai
a Petíció a deviza alapú csalás ellen aláírói
a banki hitel károsultak szervezetei
a Civil Együttműködési Program jogi munkacsoportjának országos szervezetei.

Menyhért Péter

Hozzászólások (33)

aktualizált feljelentések

2013-07-17 10:42

Kedves barátaim!

Amint azt 7-én közöltem veletek, a feljelentések módosított - javított változatát ismét elküldtem. Az elúőzőről csak annyit tudok, hoyg a Legfőbb Ügyészség Kiemelt ügyek Főosztálya továbbította az illetékes Pest megyei Főügyészségnek.

A mostani "akció" két dologról szólt: 1. A Polt Péternek külön, személyre szólóan leírtam, hogy mik a feljelentést támogató emberek igényei (Egy komplex ügyként kezeljék; önáló, országos ügyéési csoport vizsgálja; ne játsszanak bank-ügyvédi szerepet, stb)

2. A Btk joghelyeket frissítettem, és külön kiemelve az EMBERIESSÉG ELLENI bűncselekmény létrejözttének vizsgálatát.

A három módosított dokumeentumot letölthetitek a

http://menyusp.5mp.eu/web.php?a=menyusp&o=BQa5A0Ftnp

honlapomról pdf fájlként.

Kérek mindenkit, hogy minél több helyre juttassátok el, mert lényeges változás a maffia bűnlajstromában az emberiesség elleni bűntett!

Ez ugyanis nem csak a halottak, hanem a tönkretett családok helyzetét is magában foglalja!
Üdv menyus


Menyhért Péter

Hozzászólások (39)

Kedves barátaim!

2013-07-07 15:16

Holnap levéllel fordulok a legfőbb ügyészhez, hogy mielőbb állítsa fel a deviza alapú csalással foglalkozó önálló egységet!

Ehhez holnap már 1000 támogatói aláírás társul, és a gyűjtés még csak most kezdődik igazán.

Népi kezdeményezéshez 50 ezer aláírés kell - ha ehhez a petícióhz nem tudnk ennyi aláírást összeszedni, akkor elég csekélyek atz esélyeink.

A külföldi banktulajdonosoknak és jogvédőknek küldendő anyagunknál sm lesz mindegy, hogy a hártérben csak 1000 vagy netán 100 ezermagyar polgár áll!

Segítsetek továbbra is, egészen a 100 ezer aláírásig!


Menyhért Péter

Hozzászólások (82)

Aláírás

2013-07-03 10:46

Kedves barátaim!

ajánlom aláírásra mindenkinek, aki egyetért, és szeretné elősegíteni a minél gyorsabb megoldást.


Menyhért Péter

Hozzászólások (71)
Facebook