Tiltakozás a Szentendrei úti Jysk melletti autóút építése ellen.

Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Tájékoztatás,melyet főpolgármester úrtól kaptam.

2023-09-06 12:53:08

Tisztelt Dunai Andrea! Mellékelten megküldöm főpolgármester úr válaszlevelét. Üdvözlettel: Róhr Anitafőosztályvezető-helyettes 1052 Budapest, Városház ut 9-11 

Telefon: +361999 8306  +3630 433 5605     

Tisztelt Dunai Andrea!
A Budapest III. kerület, Szentendrei út 28. sz. ingatlan melletti zöldfelületen történt fakivágással kapcsolatban
az alábbi tájékoztatást adom:
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2017-ben kötött településrendezési szerződést (TRSZ) a Waterfront
City lakópark beruházójával a terület fejlesztéséhez szükséges közlekedési beruházások megvalósításáról.
A beruházáshoz kapcsolódó, tervezett közlekedésfejlesztések jelentős részben kerületi tulajdonú közterületen
valósulnak meg, a Fővárosi Önkormányzat csak kis mértékben, a tervezett csomópontoknak a Szentendrei
úton történő beavatkozásai tekintetében érintett tulajdonosként, illetve kezelőként.
A levelében jelzett fakivágás is jelentős részben kerületi tulajdonú közterületeken történt. A Waterfront City
lakópark Szentendrei utat érintő új közlekedési csomópontjainak kialakításával kapcsolatban 2021
decemberében érkezett megkeresés a Fővárosi Önkormányzathoz a tulajdonában álló közterületi ingatlanokat
érintő 5 db fa és 24,2 m2 cserje kivágásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása érdekében. (Az 5
db kivágásra tervezett fából 2 db az, amelyek kivágása az Önök lakóépülete mellett tervezett csomópont
kialakítása miatt szükséges.)
Az 5 db fa és 24,2 m2 cserje kivágásához a tulajdonosi hozzájárulást a 2022. március 29-i ülésén a Tulajdonosi
Bizottság megadta azzal a feltétellel, hogy az 5 db kivágott fa helyett 18 db fa, a 24,2 m2 kivágott cserje helyett
43,5 m2 cserje kerüljön pótlásként elültetésre.
A fővárosi tulajdonosi hozzájárulás alapján a fakivágási engedélyt 2022. július 19. keltezésű, KP/32726/2/2022
ügyiratszámú határozatával Újpest Önkormányzatának jegyzője adta ki.
A Budapest III. kerület Waterfront City lakóterület TRSZ szerinti közlekedéstervezése, útépítés engedélyezési
tervére a Fővárosi Önkormányzat a tulajdonában lévő közterületek érintett területének vonatkozásában a
tulajdonosi hozzájárulását 2022 októberében megadta. A tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemhez csatolt
tervezett útépítési helyszínrajz szerint a meglévő gyalogátkelő a csomóponti kialakítást követően is
2 / 2 oldal
megmarad a jelenlegi pozíciójának megfelelően az útszegélyben és a járdaszigetben történő beavatkozások
mellett.
A Waterfront City lakópark és a hozzá kapcsolódó közlekedésfejlesztési beruházásokkal kapcsolatban további
információt Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tud adni.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.
Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban.
Tisztelettel:
Karácsony Gergely
főpolgármester 

Kedves peticiót aláirók!

Köszönöm mindenkinek,aki aláirta a peticiót! Sajnos,meg fogják épiteni az útat. Ezalatt az elmúlt 1 hónap alatt végig reménykedtem,hogy nem igy lesz,hogy valahogy sikerül elintézni,hogy kihagyják a kis parkot ,főleg miután beszéltem személyesen a kivitelezővel,a tervezővel ,irtam a főpolgármesternek,a főpolgármester helyettes asszonynak,beszéltem a városrendezéssel,a Swietelskyvel,tudott a levelemről Dr Számadó Tamás,budapest főjegyzője,hogy tudtam beszélni a városigazgatási főosztály vezetójével,a tájépitészekkel,a zöldcsoport vezetőjével, de ,miután Kiss Lászlóval személyesen beszélt egy úr,a házunkból,és közölte vele múlt szerdán,hogy neki "meg van kötve a keze és,hogy nem hajlandó 200 millió forintos kötbért fizetni,ezért nem fog semmit tenni ,hogy minden úgy legyen,ahogy 50 éven át volt,már akkor tudtam,hogy vesztettem.

Sajnálom nagyon.Mindent megpróbáltam,amit egy egyszerű állampolgár megtehet. Az viszont elkeseritő,hogy a szövetkezetek ügyvédei nem próbáltak semmit tenni.Talán nekik sikerült volna.Gondoltam,hogy az épitésügyi hatóságra még ráirok,mert minket,akik itt laknak közvetlenül az épitendő út mellett,külön jogok  illetnek meg,de felesleges,ebben a rohadt világban semmit sem ér a közjog és magánjog.

Annak,akik megadták az engedélyt és annak a nyikhaj gyereknek,aki kezdeményezte az átépitéseket,minden szépet és jót kivánok! Remélem a karma körbeér!

A főpolgármesteri hivatalban lévő hölgyeknek,meg köszönöm ,hogy segiteni próbáltak.Tudom,hogy olvasni fogják,azért köszönöm meg itt is.

Szép délutánt mindenkinek!

Dunai Andrea

Kelt: Budapest,2023.09.06.


Dunai Andrea

Tájékoztatás,melyet főpolgármester úrtól kaptam.

2023-09-06 11:42:47

Tisztelt Dunai Andrea! Mellékelten megküldöm főpolgármester úr válaszlevelét. Üdvözlettel: Róhr Anitafőosztályvezető-helyettes 1052 Budapest, Városház ut 9-11 

Telefon: +361999 8306  +3630 433 5605     

Tisztelt Dunai Andrea!
A Budapest III. kerület, Szentendrei út 28. sz. ingatlan melletti zöldfelületen történt fakivágással kapcsolatban
az alábbi tájékoztatást adom:
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2017-ben kötött településrendezési szerződést (TRSZ) a Waterfront
City lakópark beruházójával a terület fejlesztéséhez szükséges közlekedési beruházások megvalósításáról.
A beruházáshoz kapcsolódó, tervezett közlekedésfejlesztések jelentős részben kerületi tulajdonú közterületen
valósulnak meg, a Fővárosi Önkormányzat csak kis mértékben, a tervezett csomópontoknak a Szentendrei
úton történő beavatkozásai tekintetében érintett tulajdonosként, illetve kezelőként.
A levelében jelzett fakivágás is jelentős részben kerületi tulajdonú közterületeken történt. A Waterfront City
lakópark Szentendrei utat érintő új közlekedési csomópontjainak kialakításával kapcsolatban 2021
decemberében érkezett megkeresés a Fővárosi Önkormányzathoz a tulajdonában álló közterületi ingatlanokat
érintő 5 db fa és 24,2 m2 cserje kivágásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása érdekében. (Az 5
db kivágásra tervezett fából 2 db az, amelyek kivágása az Önök lakóépülete mellett tervezett csomópont
kialakítása miatt szükséges.)
Az 5 db fa és 24,2 m2 cserje kivágásához a tulajdonosi hozzájárulást a 2022. március 29-i ülésén a Tulajdonosi
Bizottság megadta azzal a feltétellel, hogy az 5 db kivágott fa helyett 18 db fa, a 24,2 m2 kivágott cserje helyett
43,5 m2 cserje kerüljön pótlásként elültetésre.
A fővárosi tulajdonosi hozzájárulás alapján a fakivágási engedélyt 2022. július 19. keltezésű, KP/32726/2/2022
ügyiratszámú határozatával Újpest Önkormányzatának jegyzője adta ki.
A Budapest III. kerület Waterfront City lakóterület TRSZ szerinti közlekedéstervezése, útépítés engedélyezési
tervére a Fővárosi Önkormányzat a tulajdonában lévő közterületek érintett területének vonatkozásában a
tulajdonosi hozzájárulását 2022 októberében megadta. A tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemhez csatolt
tervezett útépítési helyszínrajz szerint a meglévő gyalogátkelő a csomóponti kialakítást követően is
2 / 2 oldal
megmarad a jelenlegi pozíciójának megfelelően az útszegélyben és a járdaszigetben történő beavatkozások
mellett.
A Waterfront City lakópark és a hozzá kapcsolódó közlekedésfejlesztési beruházásokkal kapcsolatban további
információt Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tud adni.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.
Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban.
Tisztelettel:
Karácsony Gergely
főpolgármester 

Kedves peticiót aláirók!

Köszönöm mindenkinek,aki aláirta a peticiót! Sajnos,meg fogják épiteni az útat. Ezalatt az elmúlt 1 hónap alatt végig reménykedtem,hogy nem igy lesz,hogy valahogy sikerül elintézni,hogy kihagyják a kis parkot ,főleg miután beszéltem személyesen a kivitelezővel,a tervezővel ,irtam a főpolgármesternek,a főpolgármester helyettes asszonynak,beszéltem a városrendezéssel,a Swietelskyvel,tudott a levelemről Dr Számadó Tamás,budapest főjegyzője,hogy tudtam beszélni a városigazgatási főosztály vezetójével,a tájépitészekkel,a zöldcsoport vezetőjével, de ,miután Kiss Lászlóval személyesen beszélt egy úr,a házunkból,és közölte vele múlt szerdán,hogy neki "meg van kötve a keze és,hogy nem hajlandó 200 millió forintos kötbért fizetni,ezért nem fog semmit tenni ,hogy minden úgy legyen,ahogy 50 éven át volt,már akkor tudtam,hogy vesztettem.

Sajnálom nagyon.Mindent megpróbáltam,amit egy egyszerű állampolgár megtehet. Az viszont elkeseritő,hogy a szövetkezetek ügyvédei nem próbáltak semmit tenni.Talán nekik sikerült volna.Gondoltam,hogy az épitésügyi hatóságra még ráirok,mert minket,akik itt laknak közvetlenül az épitendő út mellett,külön jogok  illetnek meg,de felesleges,ebben a rohadt világban semmit sem ér a közjog és magánjog.

Annak,akik megadták az engedélyt és annak a nyikhaj gyereknek,aki kezdeményezte az átépitéseket,minden szépet és jót kivánok! Remélem a karma körbeér!

A főpolgármesteri hivatalban lévő hölgyeknek,meg köszönöm ,hogy segiteni próbáltak.Tudom,hogy olvasni fogják,azért köszönöm meg itt is.

Szép délutánt mindenkinek!

Dunai Andrea

Kelt: Budapest,2023.09.06.


Dunai Andrea

Fejlemények.

2023-08-30 11:59:19

                                         Kedves Peticiót aláirók!

Az elmúlt hetekben nem jelentkeztem,mert még folyik a belső vizsgálat,a határozatra várok.Viszont az jó hir,legalább is nagyon remélem,hogy az ügy átkerült a városfejlesztési igazgatósághoz .A vezetőjével múlt szerdán tudtam is beszélni. Mivel, mint emlitettem, folyik még a vizsgálat,ezért erről semmilyen további  infót nem tudhattam meg  Jeleztem a folyamatos természetkárositásokat is,emiatt is vizsgálatot rendeltek el,mert Kiss László,értékes és védett fafajtákat is kivágattatott.Most ,a kerületben fakivágási tilalom van!!!!!  Tehát,ha bárki lát főkertes,gardenfasoros kocsit,hogy fa körül garázdálkodnak,akkor a közterületfelügyeletet kell hivni azonnal,mert nekik kötelesek megmutatni a faápolásról,vagy fakivágásról szóló engedélyüket,továbbá ezt a kerület jegyzőjének is jelezni kell.Dr Bots Dénesnek.A titkára fogja felvenni a telefont,neki kell elmondani a problémát.A fővárosi önkormányzat igy egyezett meg a kerületünkkel.

A félreértések elkerülése végett jelezném,hogy én a kis parkunkért "harcolok",mert szeretném,ha visszakapnánk.A raktár utcai gyalogosátkelő,és egysávos út kialakitásáért nem,mert mint kiderült,az ott lakóknak volt közgyűlés és aláirásukat is adták,hogy beleegyeznek az átépitésbe! Most már höbörögnek,de késő bánat,a kivitelezés elkezdődött....Minket,Szentendrei út 18-28-as lépcsőházak,ide sorolnám még a három,15 emeletes lépcsőházat is ,és Kerék utca 22-36-os lépcsőház lakosait ,senki sem értesitette, de még közgyűlés sem volt hirdetve emiatt.

Ha lesznek fejlemények,vagy időközben megkapom a határozatot(már két ügyiratszámot is kaptam)mindenképpen jelezni fogom.

Zárásként még annyit megemlitenék,hogy volt egy férfi,aki az én szavaimmal adott tájékoztatást,valamint a városfejlesztési igazgatóság vezetőjével folytatott beszélgetésemet is leirta az egyik csoportba,furcsa mód,még aznap ,mikor én beszéltem a vezetővel,pár óra múlva már olvashattam is a neten a beszélgetést. Nem tudom,hogy ,hogy jutott infókhoz,ki által,de mivel én vagyok kapcsolatban a fővárosi önkormányzattal,mert én kezdeményeztem ennek az útépitésnek a kivizsgálását,ezért csak az a hiteles,amit én irok.Tehát,bárki,bármit irkál,a határozatot én fogom megkapni,senki más.Természetesen azt  továbbitani fogom,mind a kerék utcai közös képviseletnek,mind a szentendrei útinak,és itt is meg fogom osztani,minden peticiót aláiróval.

Szép délutánt mindenkinek!

 

Dunai Andrea

Budapest,2023.08.30.

 


Dunai Andrea

Fejlemények!

2023-07-31 09:38:09

A mai napon sikerült beszélnem a polgármesteri hivatallal.Elmondásuk alapján polgármester úr semmiről sem tud.Nem adott engedélyt az egészséges fák kivágására,de még a beteg fákéra sem,és a tervezett autóútról sem tud.Hivtam a Városfejlesztést is,Ők sem tudnak  semmiféle kivitelezésről.

Beszéltem a Fővárosi Önkormányzattal is.Mily furcsa ott sem tudnak semmit.Kérték,hogy Karácsony Gergely főpolgármester úr felé jelezzem irásban is mindezt és utána jár.Kaptam egy email cimet,amit mindig megnéz.Ez ügyben várok....Közben a fák nem lesznek tovább vágva,beszéltem a Garden Fasor Fenntartó Kft vezetőjével.Megtudtam,hogy valóban lesz,tervben van autóút épitése,és valóban itt a Jysk es a 28 között,de felüjáró nélkül. A raktár utcában fogják megszüntetni az aluljárót és ott gyalogosátkelő hely lesz.Sikerült beszélnem az épittetővel is,akit megbiztak az autósút átvezetésével.Ő azt állitja,Dr Kiss Lászlótól kapta a megbizást 2 héttel ezelőtt.Kiss László tagad.Mivel most még folyamatban van a dolog,nyomozok,nyomoznak,hogy ki a hunyó,kérem azokat,akik még nem irták alá a peticiót,tegyék meg!!! Nem akarunk itt autósforgalmat,főleg 2 irányút,mert 2 irányú lesz!!!

Köszönöm addig is mindenkinek! 

Ahogy megtudok valamit,irni fogok!


Dunai AndreaPetíció megosztása

Segítsd ezt a petíciót, hogy több aláírást érjen el.

Hogyan lehet népszerűsíteni egy petíciót?

  • Ossza meg a petíciót a Facebook oldalán és a petíció témájához kapcsolódó csoportokban.
  • Vegye fel a kapcsolatot a barátaival.
    1. Írjon egy üzenetet, melyben részletezi, miért írta alá ezt a petíciót. Ez segít másoknak megérteni, hogy milyen fontos ez a téma, így valószínűbb, hogy ők is aláírják a petíciót.
    2. Másolja ki és illessze be a petíció webcímét az üzenetbe.
    3. Küldje el az üzenetet e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram és LinkedIn használatával.Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...