Összefogás a Szülőföldért

Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Nem erre a földtörvényre várt a vidék !

2013-05-28 06:46:29

Nem erre a földtörvényre várt a vidék

Budapest, 2013. május 24. – A jogállamisággal nehezen összeegyeztetőnek tartja több civil szervezet az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága által szerdán elfogadott módosító indítványokat, melyek lényegében egy új földforgalmi törvényjavaslatot terjesztenek be. A rendelkezésre álló kevés időben ugyanis szinte lehetetlen módosító indítványokat beterjeszteni a tervezethez és érdemben megvitatni azokat. Az új szabályozási tervezet jelenlegi formájában továbbra sem ad megfelelő garanciákat a helyi közösségek földhözjutására, a környezet- és természetvédelmi szempontból is fenntartható gazdálkodás előnyhöz juttatására, alkalmatlan az életképességi és a foglalkoztatási szempontok figyelembevételére. A civilek szerint az indítvány továbbra is lehetőséget biztosít a nagybirtok terjeszkedésére.

A földforgalmi törvény tervezetét szerdán a mezőgazdasági bizottság, egy a minisztériumban készült módosító javaslat formájában teljesen átalakította – valójában egy teljesen új normaszöveget terjesztett elő, az előző visszavonása nélkül. A tervezetről jövő hét elején részletes vita lesz, majd a kormány szándéka szerint június elején fogadja el Parlament. A civil szervezetek megütközéssel fogadták, hogy a társadalom és a képviselők néhány napot kapnak az új szöveg tanulmányozására és javaslatok megfogalmazására.

A földforgalmi törvénnyel kapcsolatban korábban több állásfoglalást kezdeményező civil szervezetek képviselői aggályaikat péntek reggel a Vidékfejlesztési Minisztérium jogi helyettes államtitkárával, Simon Attilával is ismertették. Jelezték, hogy az újraírt földforgalmi törvénytervezet – egyes pontokon észlelt kedvező irányú módosulása ellenére – továbbra sem elfogadható a civilek számára a ma ismert formájában, mivel koncepcionális ellentét van a civilek javaslatai és a minisztériumi tervezet között. Nehezményezték, hogy a márciusi ígéretek ellenére csak most jutottak hozzá a civilek a dokumentumhoz.

Molnár Attila, a Szülőföld Mozgalom ügyvivője hiányolja, hogy az ígéretekkel szemben nem került a Parlament elé az üzemszabályozási törvény tervezete, jóllehet, a külföldiek földzsákmánylását nehezítő, a nagybirtok lebontását segítő szabályokat annak kellene elsősorban tartalmaznia. Így a földforgalmi törvény hatásossága kétséges.

Kajner Péter, a Szövetség az Élő Tiszáért elnöke fontosnak tartja erősíteni a helyi földbizottságok szerepét. Csak akkor tudnak érdemi hatást kifejteni a bizottságok a birtokstruktúrára, ha a haszonbérleti ügyekben is felléphetnek. Emellett lényeges, hogy csak azok a gazdálkodók legyenek a bizottságok tagjai, akik helyben laknak, illetve helyben van a gazdaságuk központja.

Roszik Péter, a Biokultúra Szövetség alelnöke elmondta, hogy a civilek javaslatokat fogalmaztak meg az elővásárlási és előhaszonbérleti sorrenddel kapcsolatban. Az aktuális bérlő, előhaszonbérleti jogait hátrébb kell rangsorolni, a helyben lakók érdekében, mert ha ez nem történik meg, a mai torz birtokstruktúra megmerevedik. A civilek javasolják, hogy az ökológiai gazdálkodók is elővásárlási, előhaszonbérleti jogot kapjanak.

Farkas István, a Magyar Természetvédők Szövetsége ügyvezető elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a tervezet továbbra túlzottan kedvez a nagybirtokoknak. Magasnak tartják a tervezetben szereplő 1800 hektáros birtokmaximumot. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy a családtagok által birtokolható összes és egy település határára vonatkozó korábbi birtokmaximumok eltűntek a tervezetből. Az ügyvezető szerint erősíteni kellene a fenntartható földhasználat szempontjait is a törvényben.

A civil szervezetek részletes javaslataikat a Kormány és az Országgyűlés felé is megküldik, bízva abban, hogy az ország vezetése még meggyőzhető arról, hogy a helyi közösségek, a fenntartható gazdálkodás és a nagybirtok terjeszkedésének megakadályozása érdekében a tervezet jelen formájában nem kerülhet elfogadásra.

--
Dr. Farkas István

ügyvezető elnök

Magyar Természetvédők Szövetsége

www.mtvsz.hu

ifarkas@mtvsz.hu

Tel: +36-1-216-7297

Fax: +36-1-216-7295

mobil: +36-70-340-8801


felsohaz@gmail.com

Tisztelt Támogatónk!

2013-05-17 10:32:05

Elkészült az agrárium szabályozásához  javasolt kiegészítések rövidített változata, melyet a mellékletben küldünk Önnek.
Kérjük, hogy lehetőségeihez mérten minél szélesebb körben terjessze.

A magyar agrárium szabályozásának leglényegesebb elemei

2014.-ben a földmoratórium lejárta kíméletlen versenyhelyzetet fog eredményezni a magyar földpiacon, a hazai gazdálkodók rovására. Addigra a magyar kormánynak olyan jogi szabályzást kell alkotnia, mely képes lesz megakadályozni a magyar termőterületek rohamos külföldi kézbe jutását. Ezért a Szülőföld Mozgalom teljes mértékben támogatja a Magyar Kormányhoz 2013. május 8-án eljuttatott Civil javaslatcsomagot, melyből az alábbi javaslatokat földvédelmi szempontból kiemelkedően fontosnak tartjuk:

1. Módosítani kell Uniós csatlakozási szerződésünket, mely a földet tőkeként értelmezi, és Magyarország számára kérni kell e tekintetben is az Uniós jogegyenlőség elvét, azaz hogy más Uniós országokhoz hasonlóan a magyar föld is korlátozott forgalomképességű legyen.

2. A szükséges korlátozásokat – közérdekre és mezőgazdasági okokra való tekintettel - üzemszabályozás formájában, és csak másodsorban forgalmi kérdésként kell szabályozni.

3. A helyi közösségek és az állam szerepét erősíteni kell: forgalomképtelenné kell nyilvánítani a jelenleg állami és önkormányzati tulajdonban lévő területeket. A helyi közösségeknek kell dönteniük a föld használatáról, és az állami intézményeknek kell ellenőrizni a földvédelmi szabályok betartását.

4. Törvénybe iktatni, végrehajtatni és ellenőrizni kell az „egy földműves – egy mezőgazdasági üzem” elvet. Egyértelmű és megkerülhetetlen felső birtokhatárokat kell alkotni mind a földtulajdon, mind a földhasználat terén. A szabályozás végrehajtását össze kell kapcsolni az agrártámogatásokkal.

5. A zsebszerződések felszámolására külön apparátust kell felállítani, egyszemélyes felelős vezetővel.

6. A település teljes gazdaközösségéből álló helyi földbizottságoknak minden földtulajdonlást és földhasználatot érintő kérdésben döntési jogot kell biztosítani.

Szükségesnek látjuk a civil dokumentumot két további, a földforgalmat közvetve érintő, de a hazai agrárium szempontjából nagyon is lényeges elemmel bővíteni:

7. A kisgazdálkodók piaci versenyhelyzetének erősítésére lehetővé kell tenni beszerzési, feldolgozási és értékesítési szövetkezetek létrejöttét, az ehhez szükséges törvényi és finanszírozási háttérrel, országos hitelszövetkezeti háló létrehozásával.

8. A fiatal, pályakezdő és családot vállaló gazdák, valamint a fenntartható módon gazdálkodók támogatását előtérbe kell helyezni – ehhez az NFA működését átláthatóvá kell tenni, és hatékony, a legkisebb problémákra is odafigyelő, alulról szerveződő tanácsadó-érdekképviseleti rendszert kell alkotni.

A Vidék Magyarországának talpra állításához, erőforrásaink – köztük a termőföld – hosszú távú megőrzéséhez szükség van a nemzet aktív szerepvállalására, ezért kérjük, aláírásával támogassa a fenti javaslatokat, vagy jelezze egyetértési szándékát a szulofoldmozgalom@gmail.com e-mail címen!

Bp. 2013. 05.15.

Dr. Molnár Attila

Magyarországért Egyesület, Szülőföld Mozgalom


felsohaz@gmail.com

MEGHÍVÓ

2013-05-11 06:54:37

Kedves Barátaink!

Még van lehetőség jelentkezni a május 15-i konferenciánkra, amely a föld ügyekkel kapcsolatos.

A konferencián ismertetni fogjuk a földügyekkel foglalkozó civil szervezeteink közös állásfoglalását is,
amelyet ezen a héten küldtünk el a Vidékfejlesztési Minisztériumba.
Az állásfoglalás elérhető:
http://www.mtvsz.hu/civil_javaslatok_a_foldjogi_szabalyozashoz

Szeretettel várunk!

Farkas István
MTVSZ

------------------------------

---------------------------------------------

Meghívó
A Magyarországért Kulturális Egyesület, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Szülőföld Mozgalom
pódiumbeszélgetést szervez
Küzdelem az erőforrásokért - a termőföld ügyek szabályozása

címmel.

 

A pódiumbeszélgetés résztvevői:

Ács Sándorné agrármérnök, Kishantosi Vidékfejlesztési Központ

Gyulai Iván ökológus, Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért

Roszik Péter agrármérnök, Magyar Biokultúra Szövetség

Tanka Endre egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem

Tóth Zoltán József jogtörténész

Varga István mérnök-közgazdász, Magyarországért Kulturális Egyesület

 

A pódiumbeszélgetés ideje:      2013. május 15. szerda, 10.00 óra

helye:       Aranytíz Kultúrház, 1051 Budapest, Arany János utca 10.

A beszélgetés moderátora: Dombóvári Gábor

 

A pódiumbeszélgetés után 12.30-kor a földügyekkel foglalkozó civil szervezetek bemutatják a sajtónak és a konferencia résztvevőinek a földügyi szabályozásról szóló javaslat csomagjukat.

 

A magyar kormány célul tűzte ki a termőfölddel kapcsolatos ügyek jogi szabályozásának újragondolását, tekintettel a külföldiek földvásárlási moratóriumának közelgő lejártára. Az első földforgalmi tervek heves vitát váltottak ki, amelyek után a kormány a tervezet alapvető átdolgozását és egy kapcsolódó üzemszabályozási törvény kidolgozását ígérte, azonban még nem terjesztette ezeket az Országgyűlés elé.

Milyen legyen a földforgalom, a mezőgazdasági üzemek, a földvédelem és a szövetkezés szabályozása, abban a korban, amikor a természeti erőforrásokért való küzdelem erősödik? Hogyan lehet történelmi hagyományainkon alapuló, az európai uniós jognak is megfelelő törvényeket alkotni a termőföldről, amelyek biztosítják a természeti erőforrások megőrzését, a helyi közösségek és a családi gazdaságok megerősítését, egészséges élelmiszerek termelését, a föld hazai rendelkezésben tartását?

A pódiumbeszélgetésen a téma kiemelkedő szakértői mondják el véleményüket, keresnek megoldásokat ebben, a magyarság jövőjét alapvetően meghatározó kérdésben.

Kérjük, részvételi szándékát az erika@mtvsz.hu emailon, vagy az 1/216-7297 számon jelezni szíveskedjék.

Szeretettel várjuk:

 

 

Kelemen András                                   Farkas István                            Molnár Attila

Magyarországért Kulturális                   Magyar Természetvédők              Szülőföld Mozgalom

Egyesület                                         Szövetsége

 

A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap és az Európai Bizottság RedUSe projektje támogatásával valósul meg.

felsohaz@gmail.com

Tisztelt Támogatónk!

2013-05-08 18:31:21

Szeretnénk meghívni az alábbi pódiumbeszélgetésünkre. Kérjük Önt, hogy amennyiben több és részletes tájékoztatást szeretne kapni munkánkról jelentkezzem be a szulofoldmozgalom@gmail.com e-mail cimen, hogy közvetlenül is kapcsolatba tudjunk lépni.

Meghívó

A Magyarországért Kulturális Egyesület, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Szülőföld Mozgalom

pódiumbeszélgetést szervez

Küzdelem az erőforrásokért - a termőföld ügyek szabályozása

címmel.

A pódiumbeszélgetés résztvevői:

Ács Sándorné agrármérnök, Kishantosi Vidékfejlesztési Központ

Gyulai Iván ökológus, Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért

Roszik Péter agrármérnök, Magyar Biokultúra Szövetség

Tanka Endre egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem

Tóth Zoltán József jogtörténész

Varga István mérnök-közgazdász, Magyarországért Kulturális Egyesület

 

A pódiumbeszélgetés ideje:      2013. május 15. szerda, 10.00 óra

helye:      Aranytíz Kultúrház, 1051 Budapest, Arany János utca 10.

 

A beszélgetés moderátora: Dombóvári Gábor

 

A pódiumbeszélgetés után 12.30-kor a földügyekkel foglalkozó civil szervezetek bemutatják a sajtónak és a konferencia résztvevőinek a földügyi szabályozásról szóló javaslat csomagjukat.

 

A magyar kormány célul tűzte ki a termőfölddel kapcsolatos ügyek jogi szabályozásának újragondolását, tekintettel a külföldiek földvásárlási moratóriumának közelgő lejártára. Az első földforgalmi tervek heves vitát váltottak ki, amelyek után a kormány a tervezet alapvető átdolgozását és egy kapcsolódó üzemszabályozási törvény kidolgozását ígérte, azonban még nem terjesztette ezeket az Országgyűlés elé.

Milyen legyen a földforgalom, a mezőgazdasági üzemek, a földvédelem és a szövetkezés szabályozása, abban a korban, amikor a természeti erőforrásokért való küzdelem erősödik? Hogyan lehet történelmi hagyományainkon alapuló, az európai uniós jognak is megfelelő törvényeket alkotni a termőföldről, amelyek biztosítják a természeti erőforrások megőrzését, a helyi közösségek és a családi gazdaságok megerősítését, egészséges élelmiszerek termelését, a föld hazai rendelkezésben tartását?

A pódiumbeszélgetésen a téma kiemelkedő szakértői mondják el véleményüket, keresnek megoldásokat ebben, a magyarság jövőjét alapvetően meghatározó kérdésben.

Kérjük, részvételi szándékát az erika@mtvsz.hu emailon, vagy az 1/216-7297 számon jelezni szíveskedjék.

Szeretettel várjuk:

 

Kelemen András

Magyarországért Kulturális  Egyesület

Farkas István

Magyar Természetvédők  Szövetsége

Molnár Attila

Szülőföld Mozgalom

 

 

A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap és az Európai Bizottság RedUSe projektje támogatásával valósul meg.


felsohaz@gmail.com

A Szülőföld Mozgalom Alapvetése

2013-03-26 09:59:58

 

A Szülőföld Mozgalom Alapvetése

 

A Magyar Kormány, felismerve, hogy a vidék állapota agrárgazdasági, majd következményesen népesedési és társadalmi katasztrófával fenyeget, 2010-ben vállalta az áldatlan állapotok rendezését. A kormányprogram célja a vidék Magyarországának talpra állítása, a döntően nagybirtokokra épülő termelésszerkezet helyett a családi gazdaságok és ezek szövetkezeteinek megerősítése, ezzel egy, a jelenleginél jóval szélesebb gazda-középréteg megteremtése. A program gyakorlati megvalósításába azonban egyre több olyan elem kerül, amely ellenkezik az eredeti elképzelésekkel. A hivatalos kormányprogramot eltérítő folyamat iránya egyértelmű: központosított, nagybirtokos-nagytőkés érdek- és intézményrendszer erősítése egy vékony réteg számára, az össznemzeti érdek ellenében.

 

Az eredeti Nemzeti Vidékstratégia érvényesítéséhez szükség van a civil társadalom, a nemzet aktív szerepvállalására!

A Szülőföld Mozgalom a nemzet megmaradásáért és hosszú távú boldogulásáért tenni akaró, a Teremtő támogató erejében bízó független szervezetek, közéleti- és magánszemélyek autonóm szövetsége. Célja az eredeti Nemzeti Vidékstratégia program érvényesítése.

 

A föld nemzeti vagyon, melyről Magyarország Alaptörvénye azt mondja, hogy „… védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.” (Alaptörvény, Alapvetés „P” cikk)

Továbbá: „Magyarország alkotmányos állami folytonosságát” – a múltból a jövőbe ívelő módon – „és a nemzet egységét a Szent Korona testesíti meg.” (Alaptörvény, Nemzeti Hitvallás)

Kötelességünk megóvni nemzeti örökségünket, gyermekeink, unokáink jövőjét, a Szent Korona megőrzésre, fenntartásra és művelésre ránk bízott tulajdonát, a magyar földet!

 

A Szülőföld Mozgalom nem foglal állást a kormánypártiság-ellenzékiség kérdésében, minden olyan célt támogat, amely megítélése szerint össznemzeti érdek. Ezért kötelességének érzi a Magyar Kormányt támogatni és erősíteni a Nemzeti Vidékstratégia érvényesítésében, szemben az ettől eltérítő rész-érdekkel. De éppúgy kötelességünk a nemzet érdekeit képviselni akkor is, ott is, ahol a kormány, jórészt épp ezen rész-érdekek miatt eltér a Nemzeti Vidékstratégiától!

Hiszünk Magyarország jövőjében és az összefogás teremtő erejében!

 

Budapest, 2013. március 15.

 

A Szülőföld Mozgalom aláírói és támogatói:

Roszik Péter agrármérnök, Biokultúra Szövetség, Bánfi Brigitta környezetgazdálkodási agrármérnök, Németh Zoltán Magyarok Szövetsége Gy.-M.-S. megye, Varga István mérnök-közgazdász, Magyarországért Egy., Molnár V. József néplélektan kutató, Magyarok Szövetsége, Molnár Zoltán könyvkiadó, Kovács Anita újságíró, Sinkovics Ferenc újságíró, Fenyőházi Tibor gazdálkodó, Gy.-M.-S. megye, Czeller Gábor Biokultúra Szövetség, Pongrácz Imre és Imréné gazdálkodók, Komárom-megyei Gazdatanácsok Szövetsége, Jámbor Márk KGSZ, Kocsis István író, Kelemen András külügyi szakértő, Magyarországért Egy., Mudry Péter filmrendező Magyarországért Egy., Sopow Tamás ügyvéd, Kondor Katalin újságíró, Kajner Péter Szövetség az Élő Tiszáért, Szakál Pál egyetemi tanár, Tanka Endre egyetemi tanár, Farkas István MTVSZ, Szabó Tamás gazdálkodó, Somogy-megye, Bogár László közgazdász, Benis Miklós, Jelenczki István filmrendező, Ertsey Attila építész, Élőlánc Magyarországért, Ács Sándorné biogazda, Élőlánc Magyarországért, Tóth Zoltán József alkotmányjogász, Hetzmann Róbert Váralja Szövetség, Szilágyi Zsolt mérnök, gazdapiac-szervező, Gyömrey Erzsébet, Benkő Rita, Molnár Attila Magyarországért Egy.

 

Kérjük aláírásával Ön is támogassa a Mozgalmat!

 

elérhetőség: szulofoldmozgalom@gmail.com

 


felsohaz@gmail.com

felsohaz@gmail.com

2013-03-25 11:45:10

Szülőföld Mozgalom, valamint a földforgalmi törvénytervezethez beadott állásfoglalást kezdeményező további hat szervezet (CSEMETE Egyesület, Kishantosi Vidékfejlesztési Központ, Magyar Biokultúra Szövetség, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Magyar Természetvédők Szövetsége, Szövetség az Élő Tiszáért), mint társszervező meghívja Önt

Földkérdés – Sorskérdés

 

címmel megrendezett fórumára.

Helye: Hálaadás temploma — 1133 Budapest, Pozsonyi út 58.

Ideje: 2013. április 05. 17.00

 

 

A Fórum témái:

-        A Nemzeti Vidékstratégia programra épülő vidékszabályozás helyzete: földforgalmi tv., üzemszabályozási tv., szövetkezeti tv., finanszírozás, integráció, zsebszerződések

-        Beszámoló a Fazekas Sándor VM miniszterrel folytatott egyeztető tárgyalásról, a „civil” javaslatok bemutatása

-        A Szülőföld Mozgalom bemutatása

-        Hozzászólások

 

Felvezető előadások (4x10 perc):

-        Varga István, mérnök-közgazdász, Magyarországért Egy.: Szövetkezzünk és kezeljük a pénzünket!

-        Roszik Péter agrármérnök, Biokultúra Szöv.: A földszabályozás aktuális kérdései

-        Fidrich Róbert MTVSZ: Landgrab - földfoglalás

-        Polgár Ákos agrármérnök, gazdálkodó: Idegen a falu határában – a fiatal gazda szemével

 

Beszámoló az VM miniszterrel való egyeztetésről és a pártok képviselőivel való szakmai konzultációról - Farkas István, a Magyar Természetvédők Szövetsége elnöke

 

A Szülőföld Mozgalom bemutatása

-        A készülő szabályozáshoz beadandó javaslat-csomag, a Szülőföld Mozgalom Alapvetése és céljai - Molnár Attila

-        Vállalt feladatok; szervezett tájékoztatás a földforgalmi törvény alakulásáról, fórumok szervezése, társadalmi összefogás szervezése - szélesítése Szülőföldünk védelmében, a Nemzeti Vidékstratégia 2012 – 2020 megvalósításának támogatása pl. NV 7.3.1., Benis Miklós

 

Rövid hozzászólások

-        Bencsik János országgyűlési képviselő

 

A program további kialakítása folyamatban van!

 

 

 

 

Kérjük Önöket a korlátozott helyekre való tekintettel jelezzék részvételi szándékukat (név, helység, esetleg szervezet neve) a szulofoldmozgalom@gmail.com e-mail-en, vagy postai úton a Magyar Természetvédők Szövetsége, Budapest, 1091. Üllői út 91/b. címen!

 

 


felsohaz@gmail.com

felsohaz@gmail.com

2013-02-02 22:54:09

„Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Ne féljetek az emberektől! Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban: és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön!” (Mt. 10,26-33)

Nyílt köszönő levél

az Élőlánc Magyarországért elnökségének és tagságának,
a Váralja Szövetség vezetőinek és tagjainak és
a „47-eknek”, a Gazdálkodó Családok Szövetségének


Kedves Barátaim!


Mindenekelőtt engedjétek meg, hogy – kissé megkésve bár, de - hálás szívvel ezúton mondjak köszönetet azért a nyílt, kezdeményező, bátor állásfoglalásért, amellyel az Alaptörvény földügyekkel kapcsolatos harmadik módosítását követően nyilvánosan kiálltatok a Nemzeti Vidékstratégia irányvonala mellett, egyúttal megerősítettétek a törvényhozási folyamatban képviselt álláspontom és a módosítást elutasító végső döntésem helyességét. Ez a kiállás és egyenes beszéd segíthet csupán a viszonyaink megváltoztatásában. Ez ad nekem is erőt a folytatásra, és értékéből mit sem von le a ma látszó eredménye.
De mi is történt valójában, amire a teljes hírzárlat közepette a Ti kiállásotok és állásfoglalásotok irányította rá a közfigyelmet? Nos amikor a Kormány 2012. december 7-én az Alaptörvény harmadik – földügyekkel kapcsolatos – módosító indítványát beterjesztette, és az a földforgalom és az üzemszabályozás mellett nem a családi gazdasági és a szövetkezeti modellt, hanem az un. „integrált mezőgazdasági termelésszervezést” nevesítette, mint kétharmados, sarkalatos törvényi szabályozást igénylő területeket, akkor ez még a kormánypárti frakciók soraiban is igen nagy meglepetést okozott. Ez korábban soha sem merült fel, és annak tartalmáról még a kormánypárti képviselők, de maga a mezőgazdasági kabinet vezetése sem tudott semmit. Ráadásul a kormány annak rendkívüli, sürgős tárgyalását kérte.
Az "integrált mezőgazdasági termelésszervezés" fogalma alaptörvénybe illesztésének hátterében – amint azt a belső körökből származó információk alapján némiképp sikerült összerakni - a potenciális nagytőkés integrátorok "kívánsága" és a velük való előzetes megállapodás állhatott. Eszerint az állam az integrációs feladatokat a hét euro-régiónak megfelelően szétosztaná, és egy-egy nagytőkés integrátornak koncesszióba adná több évtizedre. Így a gazdálkodás teljes haszna ezekhez az integrátorokhoz vándorolna, ezek lennének az abszolút "profitcentrumok". Ez szöges ellentétben áll az általunk képviselt szövetkezeti modellel. A szövetkezet ugyanis az azt létrehozó egységeknek, családoknak a teljes vertikum hasznát visszaosztja, így azok válnak "profitcentrummá", a munka haszna helyben marad, és a helyi gazdaságot, a helyi közösséget erősíti.
Ebben a helyzetben magam nem csupán két egymást követő frakcióülésen, hanem a mezőgazdasági bizottságban majd a törvénytervezet általános és részletes vitájában is
többször kifejtettem a tervezettel szemben fennálló súlyos aggályaimat. Ezen túl módosító indítványt terjesztettem elő, melyben a programunktól idegen "integrált mezőgazdasági termelésszervezés" meghatározatlan tartalmú fogalma helyett a - márciusban kormányhatározattal megerősített Nemzeti Vidékstratégiában rögzített - "családi gazdálkodás" és "szövetkezés" beemelését javasoltam az Alaptörvénybe a földforgalom és üzemszabályozás mellé.
A végszavazást megelőző, december 17-ei, hétfő délelőtti frakcióülésen érveimet összefoglaltam, megismételtem, és határozott formában kifejeztem, hogy az Alaptörvény harmadik módosítását változatlan formában elfogadhatatlannak tartom. Az a nagytőke által uralt dél-amerikanizálódó vidékhez és agráriumhoz vezet, ahol néhány nagytőkés érdekcsoport maga alá gyűri, "integrálja" az adott régió egész mezőgazdaságát, így annak teljes haszna az integrátorokhoz, és nem a gazdálkodó családokhoz kerül. Ráadásul ez ellentétes mindazzal, amit hirdettünk, és amire megítélésem szerint a soha korábban nem tapasztalt felhatalmazást kaptuk a magyar társadalomtól.
Miután mindezek ellenére a parlamenti szavazás során a kormánypárti frakciók - számomra megdöbbentő módon az MSZP-vel teljes egyetértésben! - módosító indítványomat két Fideszes képviselőtársam kivételével elvetették, ezzel a családi gazdasági és szövetkezeti modell helyett a nagytőkés integrációs modellt választották, ezért az emberektől kapott felhatalmazás birtokában jó lelkiismerettel mást nem tehettem, mint hogy - az Alaptörvényben rögzített önálló mandátumra vonatkozó jogosultságommal élve - nemmel szavaztam az Alaptörvény harmadik módosítására vonatkozó törvényjavaslatra.
A Fidesz frakció vezetése mindezért – miután „kötelező támogató szavazást” rendelt el - 250 ezer Ft pénzbüntetést szabott ki rám, aki nyíltan érvelve megkíséreltem visszatéríteni az Alaptörvény módosítását az eredeti, meghirdetett néppárti programunkhoz, és annak ellenére, hogy a hatályos alaptörvény egyebek mellett egyértelműen kimondja, hogy a képviselő a döntését illetően nem utasítható.
Kedves Barátaim!
Köszönöm, hogy Ti is úgy ítélitek meg: ez a többségi döntés, de maga az a helyzet is, ami ehhez vezetett, teljességgel elfogadhatatlan, ami mellett - ha meg akarjuk őrizni a vidéket és a helyi közösségeket - jó lelkiismerettel egyszerűen nem mehetünk el szó nélkül. Az pedig, hogy az Alaptörvényünk betűjével és szellemével ellentétesen „kötelező támogató szavazást” lehet elrendelni, az egyenesen súlyos alkotmányossági aggályokat vet fel, és a törvényalkotás egész rendszerét megkérdőjelezi. Köszönöm, hogy megerősítitek azt a határozott véleményemet, hogy amennyiben a frakció megtiltja képviselője számára a legjobb szakmai meggyőződése és lelkiismerete szerinti álláspont kialakítását és képviseletét, úgy éppen a szó szoros értelmében vett népképviseletet, illetve végső soron saját működésének jogalapját, azaz az Alaptörvényt, ezzel a rendszer egészét kérdőjelezi meg.
Mindezek alapján köszönöm Nektek - a jövőbe vetett hitemet erősítő, nagyszerű, fiatal barátaimnak, a Váralja Szövetség vezetésének és tagjainak - azt a nyílt levelet, melyben azon túl, hogy támogatásotokról biztosítotok, arra kértek, hogy a rám kiszabott frakcióbüntetést ne fizessem meg.
Köszönöm továbbá, hogy Ti - az Élőlánc Magyarországért elnöksége és tagjai, rendíthetetlenül kitartva a Nemzeti Vidékstratégia általam képviselt irányvonala és az alkotmányosság mellett - az Alapvető Jogok Biztosához fordultatok, és hangot adtatok annak a véleményeteknek, hogy a kötelező szavazás intézménye alkotmányellenes, az ekként született törvény kényszer hatása alatt jött létre, ezért semmis, továbbá kifejeztétek abbéli
reményeteket, hogy egy kényszer hatása alatt született jogszabályt az Alkotmánybíróság is alkotmányellenesnek minősít.
Végül, de egyáltalán nem utolsósorban hálás szívvel mondok köszönetet Nektek, annak a 47 gazdálkodó családnak, akik nehéz helyzetetek ellenére, nem kis áldozatot és a hatalom bosszújának kockázatát is vállalva névvel és arccal álltatok ki mellettem, támogattátok a közösen megalkotott Nemzeti Vidékstratégiánk megvalósításáért folytatott küzdelmemet, és egyúttal felajánlottátok, hogy átvállaljátok büntetésem kifizetését. Azt a néhány nappal ezelőtti, személyes találkozást, amikor az intézeti szobámban személyesen átadtátok nekem - az ezeket megfogalmazó leveleteket, azt a találkozást és beszélgetést – a 2005-ös gazdademonstráció során, a „Gazdák terén”, a nagysátorba folytatott felejthetetlen és megrendítő, megható beszélgetéseimhez hasonlóan – legszebb, erőt adó emlékeim között fogom számon tartani, soha nem fogom elfelejteni. Köszönöm Nektek az emberséget, az emberi szót, az egymás szemébe néző, egyenes beszédet és a szeretetteljes támogatást.
Azzal pedig külön örömöt szereztetek és erősítitek jövőbe vetett bizakodásomat, hogy azóta megalapítottátok a „Gazdálkodó Családok Szövetségét”, és soraitokba várjátok azokat a gazdatársakat, akik úgy érzik, hogy gazdaságuk fejlődése nincs biztosítva, így családjuk megélhetése és jövője veszélybe kerülhet. Igazi öröm számomra, hogy mozdulni látszik a falu, a vidék, hogy szerveződni látszik a gazdatársadalom. Tudnotok kell, hogy a gazdatársadalom ilyen önszerveződési törekvéseiben változatlanul számíthat a támogatásomra, és azt remélem, hogy a ténylegesen önálló gazdakezdeményezések összeérnek, egymásra találnak. Őszintén szeretném, azt óhajtom, hogy ezek az erőfeszítések sikeresek legyenek, ezért - saját keserű tapasztalataim, alapján is - azt javaslom, hogy képviseleteteket soha többé ne engedjétek át másoknak! Garanciák nélküli, kitöltetlen biankót soha többet senkinek ne írjatok alá! Döntési szabadságotokat és jogosítványaitokat - felajánlott külső segítség fejében se, és - soha ne adják fel vagy át másoknak! Bízzatok magatokban és az összefogás erejében! Kössetek szövetséget egymással, és magatok közül válasszatok tisztességes, a közösség boldogulása iránt elkötelezett képviselőket!
Erőt adó támogatásotokat, bátor kiállásotokat még egyszer hálásan megköszönve, „a világ fölött őrködő Rendben”, az igazság, a nyilvánosság erejében és a tisztességes emberek összefogásában, szövetségében változatlanul bízva, őszinte tisztelettel és baráti szeretettel üdvözöllek Benneteket:

Ángyán József

 


felsohaz@gmail.com

szulofoldertmozgalom@gmail.com

2013-01-31 18:09:03

Tisztelt Ismerőseink és Barátaink!

Kérünk mindenkit akit érdekel a téma, hogy jelenlétével támogassa az alábbi rendezvényeket!

Kié legyen a föld és hogyan?


Az Élőlánc Magyarországért folytatja a már megkezdett társadalmi vitát
, és  további nyilvános felvilágosító konzultációkat szervez országszerte a földtörvényről és az alaptörvény harmadik, földügyekkel kapcsolatos módosításáról.

Helyszín

Időpont

Vendég

Pontos helyszín

Meghívó

Tapolca

2013. január 24.
csütörtök
17.00

Bencsik János

VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ
Vasút u. 3.

meghívó
letöltése

Esztergom

2013. január 25.
péntek
17.00

Ángyán József

Olvasókör
Andrássy u. 23.

meghívó
letöltése

Szarvas

2013. január 31.
csütörtök
17.00

Bencsik János

Cervinus Teátrum (Művelődési Ház)
Kossuth  tér 3.

meghívó
letöltése

Sárospatak

2013. február 1.
péntek
17.00

Ángyán József

A Művelődés Háza és Könyvtára pódium terme
Eötvös út 6.

meghívó
letöltése

 


felsohaz@gmail.com

Közlemény 1.

2012-10-09 23:08:38

Tisztelt Küzdőtársak!

 

Az Összefogás a Szülőföldért Mozgalom létrehozói, aláírói és támogatói számára alapelv, hogyMagyarországon a termőföld döntően a helyben lakó és mezőgazdasági termelést folytató, családigazdaságban tevékenykedő gazdálkodó réteg tulajdonában, illetőleg használatában legyen.

Csak éskizárólag ezen alapelv érvényesülése esetén látjuk biztosítottnak a környezet- és élelmiszerbiztonság,az élelmiszer-önrendelkezés, a vidék népességmegtartó ereje, a vidéki élet méltósága – és ezzelösszefüggésben természetesen a városi lét élhetősége sokat hangoztatott eszméit.

 


Ezért hirdettünk harcot a zsebszerződések felszámolásáért, mert az elkótyavetyélt területek új „gazdái” döntően nem ezt a termelő réteget képviselik, hanem jellemzően nagybirtokosi, vagydirekt spekuláns szemlélettel és gondolkozásmóddal érkeztek.

Javaslatainkat a „Fogjunk össze a zsebszerződések felszámolásáért” című, 25 pontot magában foglaló, hosszas szakmai egyeztetéstkövetően létrejött anyagban tettük közzé, mely 25 pont megítélésünk szerint elengedhetetlen feltétele az ilyen semmis-jellegű ügyletek felszámolásának.
Üdvözöljük a tárcaközi bizottság szeptember 24-ei sajtónyilvános ülésén az ügyben elhangzottakat, mert az sok ponton rárímel az általunk a nyár elején megfogalmazottakra. A  Nemzeti Vidékstratégiaprogram deklarált céljainak mielőbbi és a lehető leghatékonyabb megvalósulása érdekében javasoljuk a kormányzati munka átláthatóbbá, nyilvánossá tételét. Elengedhetetlenek tartjuk atovábbiakban minden földkérdést érintő ügyben az országos mellett a helyi nyilvánosság – pl.település honlapok, helyi tv-k - bekapcsolását, az információk kölcsönös korlátlan áramoltatásának megteremtését.


Hasznos volna, ha napvilágot látna egy olyan dokumentum a bizottság részéről, amely a sokelképzelést konkrét feladatok formájában, határidőkkel és felelősökkel kiegészülve tartalmazza.


Szeretnénk továbbá abban a kérdésben tisztán látni, hogy a kormányzatnak milyen elképzeléseivannak a semmissé nyilvánított szerződések következtében az NFA-hoz került földek hasznosításátilletően.


Kissé értetlenül állunk az előtt a jelenség előtt, hogy a 2/3-os parlamenti többség birtokában miként lehet a földhivatali bürokrácia adatközlést megtagadó rendszere március óta a törvénysértő ál-szerződések felszámolásának akadálya.

Mindenesetre javasoljuk, hogy a parlamenti többséggyorsított törvényalkotói munkával pótolja a jogszabályi háttérben jelentkező hiányosságokat, tekintettel a kérdés nemzetbiztonsági szempontból kiemelkedő jelentőségére.


Megítélésünk szerint az új földtörvény tervezetének jelenleg tárgyalás alatt lévő változata nemalkalmas sem a Nemzeti Vidékstratégia programban lefektetett célok maradéktalan megvalósítására,sem pedig a zsebszerződésekkel az elmúlt két évtizedben külföldi „tulajdonba” került területekvisszavételére, a jogtipró magatartás felderítésére. A tervezet ismeretében a zsebszerződésekben érdekelt vevők és ügyvédek megnyugodtak, mert úgy érzik, hogy elhárulnak az akadályoka „megszerzett” termőföldek valódi tulajdonná válása elől. Ezért kiemelten fontosnak tartjuka tervezet megfelelő átalakítását, egyrészt azon paragrafusok pontosítását, melyek a törvénymegkerülésére alkalmasak lehetnek, másrészt az optimális üzemméret és a felvehető évi támogatásiösszeg ésszerű maximalizálását, mint a külföldi tőke korlátlan erőfölényével szemben felállíthatójelentős akadályokat.


Felhívjuk a figyelmet arra a rendkívüli veszélyre, amit a termőföldre felvehető korlátlan és kontrollálhatatlan jelzálogkölcsön jelent. Ismerve a banktőke erejét, ez könnyen vezethet egy, a lakás-devizahitelesek tragédiájához hasonló folyamathoz. Javasoljuk a tétel elmélyült újragondolása után valamilyen köztes megoldás megalkotását – például legyen állam által garantálta kölcsönfelvétel, mely esetben hitelfizetési képtelenség esetén az állam fizeti ki a bankot, viszont atermőföld is visszaszáll az állam tulajdonába.


Az Összefogás a Szülőföldért Mozgalom ideiglenes ügyvivői
Budapest, 2012. 10. 08.


felsohaz@gmail.comTerjeszd a hírt és oszd meg ezt a petíciót!

Kérjük a lehető legtöbb emberrel ossza meg ezt a petíciót. Minél többen írják alá ezt a petíciót, annál több figyelmet fog kapni a médiától és döntéshozóktól.Fizetett hirdetés

Szponzoráljon hirdetési felületet a petíció számára az oldal alján. Naponta több ezer látogatónk van, így ez a lehetőség nagyon hatékonyan és költségkímélő módon tudja felhívni a figyelmet petíciónkra.

Facebook