Összefogás a kulturális antropológia alapszakért

Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Állásfoglalás a kulturális antropológia alapszak megszüntetésével kapcsolatban

2015-06-25 15:33:46

A Magyar Kulturális Antropológiai Társaság mélységes aggodalmát fejezi ki a kulturális antropológia alapszak indításának jövő évi korlátozása, ezzel együtt a sajtóban megjelent hírek, a szak megszüntetésének kilátásba helyezése, s ezzel egy nemzetközileg elismert és intézményesült társadalomtudományi diszciplína hazai ellehetetlenítése miatt.

Fontosnak tartjuk, hogy a tudományterületet érintő tudomány-, illetve oktatáspolitikai döntéseket megfelelő szakmai előkészítő munka előzze meg, amely a tudományág mibenlétének, a képzés, valamint a szakon végzettek tevékenységének megismerésén, az érintettek bevonásán alapul. Ehhez minden szakmai segítséget megadunk.

A Magyarországon a rendszerváltás után meghonosodott kulturális antropológia szak a kezdetektől fogva elkötelezett a kutatási eredmények társadalmi hasznosítása mellett.

Az itt végzett szakemberek megtalálhatók a Magyar Tudományos Akadémia kutatói hálózatában, kormányzati, önkormányzati, szakpolitikai kutató- és döntés-előkészítő, valamint közművelődési és oktatási intézményekben, for- és nonprofit szervezetekben. A kulturális antropológusok tevékenysége eddig is nagyban hozzájárult kulturális értékeink megőrzéséhez, megismertetéséhez. A hazai kutatók gyűjtései értékes tárgyi és szellemi javakkal gazdagították közgyűjteményeinket.

A kulturális antropológia több mint egy évszázada meghatározza a tudományos gondolkodásmódot. Szemlélete, módszertana, tudásanyaga más tudományterületekre is megtermékenyítően hatott; elméleteit, módszereit, megközelítésmódját számos helyen alkalmazzák.

A kulturális antropológiai kutatások másképp nem megszerezhető ismeretanyaggal gazdagítják a tudományt és a társadalmat. A kulturális antropológiai képzések értő, értelmező tudást adnak, amely a komplex társadalmi jelenségeket értelmezhetővé teszi, így sok területen hasznosítható. Társadalompolitikai döntésekhez, intézkedések előkészítéséhez, bevezetéséhez, társadalmi konfliktusok felismeréséhez és hatékony megoldásához is eredményesen járul hozzá.

Az alapszak megszüntetése az egész diszciplína magyarországi helyzetében törést jelent.

A kulturális antropológia szakon folyó képzés a kulturális értékek, illetve társadalmi problémák iránti érzékenységre neveli a hallgatókat. A szakról kikerülő hallgatók a jelzett sokféle területen elhelyezkedve ezt a szemléletmódot tovább is tudják adni; szociális területen, döntés-előkészítő munkakörökben ennek különös jelentősége van. A jelenleg a Miskolci Egyetemen működő alapszak kivezetésével az észak-magyarországi hátrányos helyzetű térség képzését szüntetik meg. Fontos kiemelni, hogy a társadalmi problémák megoldására a térségben mind jellemzőbbek a szélsőséges (politikai, társadalmi) elképzelések. Az alapképzés során nemcsak szemléletváltást tudunk elérni, hanem eszközöket, érvrendszert, érzékenységet is kínálunk a hallgatóknak, amelyek multiplikáló hatásai, lokális, kisközösségi társadalmiasulása kulcsfontosságú.

A rendkívül éles, sürgető társadalmi kihívások, a szociális és identitáspolitikai problémák hatékony kezelése, illetve a Magyarország jövőjével kapcsolatos lehetőségek kiaknázása érdekében arra kérjük a döntéshozókat, gondolják át intézkedésük súlyát, következményeit, egyben felszólítjuk őket, vonják vissza a kulturális antropológia alapszak megszüntetéséről szóló kormányrendeletet. Szorgalmazzuk továbbá érdemi tárgyalások folytatását a kulturális antropológia alapszak és a diszciplína hazai jövőjének biztosításáról.

Forrás: MAKAT állásfoglalás

 

Kérjük, aláírásával támogassa Ön is petíciónkat!


MAKATPetíció megosztása

Segítsd ezt a petíciót, hogy több aláírást érjen el.

Hogyan lehet népszerűsíteni egy petíciót?

  • Ossza meg a petíciót a Facebook oldalán és a petíció témájához kapcsolódó csoportokban.
  • Vegye fel a kapcsolatot a barátaival.
    1. Írjon egy üzenetet, melyben részletezi, miért írta alá ezt a petíciót. Ez segít másoknak megérteni, hogy milyen fontos ez a téma, így valószínűbb, hogy ők is aláírják a petíciót.
    2. Másolja ki és illessze be a petíció webcímét az üzenetbe.
    3. Küldje el az üzenetet e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram és LinkedIn használatával.