A rendőrség az elkövetőt szólítsa meg videóiban, ne az áldozatot!

Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

KERET - Koalíció a Szexuális Erőszak Ellen a Túlélőkért sajtónyilatkozata

2014-11-24 09:20:37

https://www.facebook.com/keret.koalicio/posts/861653557207817

NEM A RUHA TESZI AZ ÁLDOZATOT!

Nőjogi civil szervezetek tiltakozó levele a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság áldozathibáztató kampányfilmjei kapcsán

Az alulírott nőjogi civil szervezetek – a KERET Koalíció tagjai – szégyenletesnek tartják a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság által 2014. november 21-én, a „Biztonságosabb Pécsért” projekt keretében nyilvánosságra hozott, figyelemfelhívó rövidfilmeket, amelyek hivatalos céljuk szerint a szexuális támadások megelőzését szolgálnák, valójában azonban káros és veszélyes üzenetekkel járulnak hozzá a nők elleni erőszak előfordulásának amúgy is kedvező társadalmi légkör fenntartásához, az áldozatok megalázásához és megfélemlítéséhez, valamint az elkövetők felmentéséhez és büntetlenségéhez.
A filmekben egy fiatal nőkből álló, bulizáshoz készülődő baráti társaságot láthatunk, majd a buli pillanatfelvételei következnek, amelynek során az egyik fiatal nő szexuális erőszakot szenved el. A történetet záró tanulság a következő szlogen: „Tehetsz róla, tehetsz ellene!”
Megdöbbenéssel tölt el minket
– az a szereptévesztés, amelyet a fenti szlogen félreérthetetlenül kifejez. A rendőrség küldetése a lakosság szolgálata és védelme; és nem pedig a bűncselekmények áldozatainak hibáztatása, illetve a felelősség előzetes áthárítása a potenciális áldozatokra. A rendőrségnek a fenti szlogent saját maga számára kellene megfogalmazni: megvizsgálva saját szerepét a szexuális erőszak előfordulásának gyakoriságában, valamint felmérve cselekvési lehetőségeit a jelenség visszaszorításában. 
– a megközelítés, amely a balesetmegelőzési filmeket idézi; azaz, a szexuális erőszakot egy bizonyos magatartásforma által kiváltott hatásnak ábrázolja, és figyelmen kívül hagyja, hogy a szexuális erőszak elkövetése minden egyes esetben az elkövető döntése.
– a filmek által sugárzott nőgyűlölet, illetve nők iránti megvetés. A bemutatott fiatal nők nem tesznek mást, mint öltözködésükkel és viselkedésükkel megfelelnek a tömegkultúra által közvetített elvárásoknak és mintáknak, ám mindeközben semmilyen jogsértést nem követnek el, tehát a stílusválasztásuk megítélése ízlés kérdése, és semmiképpen sem a rendészeti szervek feladata.
– a filmek által sugallt, sértő üzenet, amely szerint a férfiak ösztönvezérelt, potenciális erőszaktevők, akiktől jobb óvakodni.
– a filmek által közvetített tévképzetek; például, hogy megfigyelhető lenne összefüggés az áldozat ruházata és szexuális erőszak valószínűsége között; vagy hogy a nők nagyobb biztonságban lennének, ha bulizás helyett otthon maradnának, miközben a nők elleni erőszakos bűncselekmények – ideértve a szexuális erőszakot is – jelentős részét az áldozat otthonában, illetve magánlakásokban, munkahelyeken, oktatási intézmények területén követik el.
– az a tény, hogy az Országos Bűnmegelőzési Tanács jóváhagyását adta olyan kampányfilmekhez, amelyeknek a mondanivalója összeegyeztethetetlen a nemzetközi emberi jogi normákkal, illetve Magyarország e téren vállalt kötelezettségeivel ¬¬–, súlyos hiányosságokat tárva fel ezáltal az országos testülettől elvárható szakmai felkészültség tekintetében.
Értetlenül állunk 
– a filmekben megnyilvánuló áldozathibáztatás leplezetlensége és nyersesége előtt. A legutóbbi években világszerte – így Magyarországon is számos szellemes és lényeglátó kampány és kezdeményezés állította pellengérre ezt a káros megközelítésmódot; ezek a rövidfilmek azonban nemigen hagynak teret a paródiának. Ennek kapcsán kiemelendő az „It’s your fault” („A te hibád”) című, az áldozathibáztatást parodizáló videó, amely 2013-ban a magyar közösségimédia-használók széles körében is forgott, és kísérteties hasonlóságokat mutat a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság és az Országos Bűnmegelőzési Tanács által komolyan gondolt, bűnmegelőzési célú rövidfilmekkel.
– az időzítés előtt; tekintettel arra, hogy hazánkban az ELTE gólyatáboraiban elkövetett bűncselekmények napvilágra kerülése nyomán éppen most indultak el biztató folyamatok a szexuális erőszak jelenségével való társadalmi szintű szembenézés és a tévképzetek felszámolása irányában. 
– azon körülmény előtt, hogy a kampány a pécsi rendőrséghez kötődik; miközben az elmúlt években a média által kiemelt figyelemmel kísért, súlyos, szexuális támadással is járó bűncselekmények egyikében egy pécsi rendőrségi pszichológus, másikában pedig a pécsi polgármester lánya volt az áldozat.
Tiltakozunk az ellen, hogy
– közpénzből finanszírozzanak káros sztereotípiákat közvetítő kampányt a lakosságnak; ahelyett, hogy a rendőrség állományának biztosítanának ezekből a forrásokból érzékenyítő képzéseket a szexuális erőszakról.
– a hírek szerint Pécs összes középiskolájában levetítenék ezeket a filmeket, amelyek a gyerekek és fiatalok biztonságára, valamint erkölcsi fejlődésére különösen káros hatásúak lehetnek.
Követeljük, hogy 
– a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vonja vissza a kampányfilmeket; 
– azokat a jövőben legfeljebb mint a rossz megközelítés példáit mutassa be szakmai képzések során; 
– álljon el a középiskolai vetítések tervétől; 
– a Magyar Rendőrség határolódjon el a filmek üzenetétől. 
Amennyiben a fentiekre nem kerül sor, készen állunk arra, hogy nemzetközi támogatást szerezzünk követeléseinknek, illetve arra, hogy adott esetben igénybe vegyük a kormányközi szervezetek által biztosított panasztételi eljárásokat.
Hozzátesszük, hogy sokéves múltra visszatekintő, pozitív tapasztalataink vannak a rendőrség nyitottságával és együttműködési készségével kapcsolatban; sőt, személyes-szakmai kapcsolataink alapján tudjuk, hogy az általunk kifogásolt rövidfilmek megközelítése korántsem esik feltétlenül egybe a rendőrség állományához tartozók személyes-szakmai meggyőződésével. Reméljük, hogy a magyar rendőrök között többségben vannak azok, akik nem gondolják például azt, hogy a szexuális erőszakot az áldozat ruházata idézi elő – mi mindenesetre mellettük állunk. 
Egyúttal bízunk abban is, hogy a káros üzeneteket közvetítő kampányfilmek bemutatásának hatására a szexuális erőszakot elszenvedő áldozatok nem veszítik el amúgy is csekély bejelentési hajlandóságukat. Megjegyzendő, hogy egy vonatkozó kutatás adatai szerint Magyarországon százezer emberre 2,1 erőszakos közösülés miatti bejelentés jutott, miközben ez az arányszám Svédországban 23-szor magasabb volt; aminek sok oka lehet, de az kizárható, hogy Magyarországon ennyivel ritkábban követnének el szexuális erőszakot.
Végezetül pedig felajánljuk szakmai segítségünket olyan lakossági kampányok, illetve az állományt célzó képzések előkészítésével, amelyek a XXI. századi nemzetközi emberi jogi normák tiszteletben tartásán, valamint az áldozatok tényleges jogvédelmének figyelembe vételén alapulnak.

Budapest, 2014. november 24.

 

Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség (Női Érdek)
Magyarországi Női Alapítvány (MONA)
Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület (NANE)
Patriarchátust Ellenzők Társasága (PATENT) Egyesület


Nagy Éva

Válaszok

2014-11-23 20:30:11

Több üzenetet is kaptam, itt reagálok rájuk.

Ezek közül némelyik továbbra is az áldozatok felelősségét firtatja, mondván, hogy más bűncselekményeknél is igyekszünk úgy viselkedni, hogy ne legyünk áldozatok. Csakhogy más bűncselekménynél nem is szokott olyan mértékben felmerülni az áldozat felelőssége, mint a nemi erőszaknál. Egyébként meg a lopásról, betörésről is azt gondolom, hogy teljes mértékben az elkövetőé a felelősség, akkor is, ha az áldozata tárva-nyitva hagyta az ajtót.

A kutatásokkal kapcsolatban: ezen mindazokat az olvasmányokat értem, amiket az elmúlt években találtam a témával kapcsolatban. Ezekből kiderül, hogy a nemi erőszak eseteknek csak egy kis része az, amit a videók bemutatnak, tehát, hogy bulizó fiatal lányokat támad meg egy ismeretlen. Az ilyen eseteknek is jó részében nem volt ittas az áldozat. Amikor igen, ott sokszor a későbbi támadó rábeszélésére, kényszerítésére ivott, aki már korábban kinézte magának, mint prédát. Tehát lényegtelen azzal foglalkozni, ivott-e az áldozat, ha egyszer józansággal nem lehet elkerülni a nemi erőszakot. 

Az, hogy az öltözék nem teszi valószínűbbé a nemi erőszak elszenvedését, könnyen belátható, ha a muszlim országokban, tetőtől talpig beburkolt nők ellen elkövetett esetekre gondolunk. 

Egy üzenetküldő komolytalannak nevezte a petíciót, miután felfedezte, hogy rosszul van az oldalon beállítva az időbélyegző, (gondolom nem állították vissza az órát), ezért úgy néz ki, mintha a jövőből érkeznének az aláírások.

 

Kaptam néhány javaslatot és kiegészítést:

Vonják felelősségre a rendőrségen azokat, akik ezt jóváhagyták, illetve kérjen a rendőrség bocsánatot az áldozatoktól, amiért a videókban azt üzenték nekik, ők tehetnek róla.

A videók felmentést adhatnak az elkövetőnek, könnyen érezheti úgy, őt nem terheli felelősség.

Többen feltették a kérdést, vajon a rendőrség szerint a gyermekkorú áldozat is tehet-e az erőszakról.

És javasolják, hogy egy hasonló kampányban, a videóban biztassák az áldozatokat arra, hogy tegyenek feljelentést, és biztosítsák őket arról, hogy megkapnak minden támogatást, hiszen nem "tehetnek róla".

 

Ezen kívül sokan fejezték ki támogatásukat, nekik köszönöm!


Nagy Éva

Levél a rendőrségnek

2014-11-23 13:38:27

Ma ezt az emailt küldtem a rendőrségnek:

Tisztelt Rendőrség!

 
Az index.hu számolt be szombaton arról a három videóról, amit a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság mutatott be azzal a szándékkal,  hogy csökkentsék a nemi erőszakos eseteket.
 
A videók mondanivalóját elhibázottnak és károsnak találom, ezért online petíciót indítottam ezen az oldalon: http://www.peticiok.com/a_rendorseg_az_elkovetot_szolitsa_meg_videoiban
 
A petíció szövege:
 
"A rendőrség az elkövetőt szólítsa meg videóiban, ne az áldozatot!
 

Index cikk a rendőrség új spotairól, melyekkel a nemi erőszakok számát szeretnék csökkenteni a potenciális áldozatokat megszólítva.

Követeljük, hogy a rendőrség olyan oktatóvideókat készítsen, amikben a potenciális elkövetőt szólítja meg és tanítja arra, hogyan ne kövessen el nemi erőszakot! Az erőszakért minden esetben az erőszakoló a felelős, nem az áldozat.

1. Kutatások kimutatták, hogy az áldozat ruházata, alkoholos befolyásoltsága nem növeli az esélyét a nemi erőszak bekövetkezésének. A "kihívó ruházat" kifejezés önmagában is az áldozatot teszi felelőssé, azt sugallva, hogy érthető, ha sok csupasz bőrfelületnek nem tud ellenállni az elkövető. A zárt ruházat, józanság nem garancia az erőszak elkerülésére.

2. Az áldozat oktatása, hogyan kerülje el az erőszakot, a hibáztatás azt sugallja, hogy a nemi erőszak valamiféle természeti káresemény, ami mindenképpen megtörténik, legfeljebb elkerülni lehet. 

NEM! A nemi erőszakot emberek követik el, és ők a felelősek érte. Ők tehetnek róla! Ők tehetnek ellene!

Ha a partnered nem egyezett bele az aktusba (a beleegyezés így hangzik: Igen!, esetleg Akarom!), és mégis megtörténik, nemi erőszakot követtél el. Ha nem volt abban az állapotban, hogy beleegyezzen, nemi erőszakot követtél el.

A rendőrség oktassa a potenciális elkövetőket! Követeljük, hogy a fenti videók helyett olyanokat készítsen, amelyekben nem hibáztatják az áldozatot!"

 
A petícióhoz nem egészen két nap alatt több, mint 1700 aláíró csatlakozott, és ez a szám folyamatosan növekszik. Erre hivatkozva azt kérem, a rendőrség adjon ki sajtónyilatkozatot, amelyben
 
1. elismerik, hogy a videók elterelik a szót a valódi felelősökről, az elkészítésükkel és bemutatásukkal hibát követtek el, azok nem segítik elő a nemi erőszak visszaszorulását, és
 
2. ígéretet tesznek arra, hogy a jövőben induló bűnmegelőzési kampányok előtt a témával foglalkozó szakértők, illetve szakmai szervezetek ajánlásainak megfelelően készítik el az anyagokat.
 
Levelemet közzé teszem a petíció oldalán is, illetve másolatban elküldöm internetes hírportáloknak.
 
Köszönettel,
 
Nagy Éva

Nagy Éva

Index cikk a petícióról

2014-11-23 09:28:23

Link.

És több, mint 600 aláírás! Köszönöm!


Nagy ÉvaPetíció megosztása

Segítsd ezt a petíciót, hogy több aláírást érjen el.

Hogyan lehet népszerűsíteni egy petíciót?

  • Ossza meg a petíciót a Facebook oldalán és a petíció témájához kapcsolódó csoportokban.
  • Vegye fel a kapcsolatot a barátaival.
    1. Írjon egy üzenetet, melyben részletezi, miért írta alá ezt a petíciót. Ez segít másoknak megérteni, hogy milyen fontos ez a téma, így valószínűbb, hogy ők is aláírják a petíciót.
    2. Másolja ki és illessze be a petíció webcímét az üzenetbe.
    3. Küldje el az üzenetet e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram és LinkedIn használatával.Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...