Az 56. Velencei Képzőművészeti Biennále bojkottja

Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Válasz a petícióra

2015-01-27 18:47:31
Kedves Művész-, Építész-, Kurátor- és Művészettörténész Kollégák!
Petíciónkra a tegnapi nap az alábbi válasz érkezett. Értelmezésünkben a levél arról tanúskodik, hogy a tárca vezetése pontosan megértette, hogy miért tiltakozunk - erre vall annak közvetett beismerése is, hogy Balatoni általunk kifogásolt nyilatkozatai vállalhatatlanok voltak. A levélben ennek ellenére nincs még csak ígéret sem arra, hogy a tárca - felelősen eljárva - a kortárs művészet nemzetközi közegébe beágyazott, megfelelően felkészült személy kinevezésével gondoskodni fog a komoly szakmai kompetenciát megkövetelő feladat ellátásáról. A válasz hangvétele ugyanakkor azt mutatja, hogy a petíciót aláírók által képviselt szakmai tekintély és a létrejött szolidaritás ereje nem tette a minisztérium számára lehetővé a tiltakozás teljes negligálását. Legyen ez számunkra példa a jövőre nézve. Bálint Anna - Kertész László

 

 

 


Balint Anna, Kertész László

Petíció lezárása

2014-12-12 22:31:44

Kedves Művész-, Építész-, Kurátor- és Művészettörténész Kollégák!

A mai nap az 56. Velencei Képzőművészeti Biennále magyar részvételére kiírt pályázat részvételi határideje, a petíció aláírása okafogyottá válik, az aláírások gyűjtését ezért lezárjuk.

Sem Balatoni Mónika biztos asszonytól, se a miniszter úrtól a jobbító szándékú szakmai leveleinkre/petíciónkra választ nem kaptunk - a sajtón keresztül való, tartalmában irreleváns üzengetést nem tekintjük annak.

Ismételten köszönjük minden aláírónak, hogy felelősséget vállalva kiállt a kortárs képzőművészeti szcénáért és a szakmaiságért, aminek segítségével sikerült némi figyelmet fókuszálnunk a biennále-részvétellel kapcsolatos problémákra.

Bálint Anna és Kertész László


Balint Anna, Kertész László

Non-Conference of Missing Things

2014-12-05 08:08:24

Kedves Művész, Építész, Kurátor és Művészettörténész kollégák!

Mivel a Velencei Biennále bojkottfelhívása kapcsán többen felvetették az alternatív jelenlét vagy egyéb, más típusú kommunikáció lehetőségét vagy igényét, az ezt szolgáló gyakorlati együttműködés kezdő platformjaként a facebookon létrehoztunk egy csoportot. A csoport zárt, projekttervek és a gyakorlati teendők megosztására szolgál. Ugyanakkor a csoportba bárki jelentkezhet (offmissing@gmail.com), aki a bojkott céljaival egyetértett és a munkában ötlettel, kapcsolatokkal, forrásokkal, a megvalósításban végzett önkéntes munkával szeretne részt venni.

Bálint Anna és Kertész László független kurátorok

P.S.: Magam a szervezésben hosszabb távon - egyéb munkakötelezettségeim miatt - sajnos nem tudok részt venni, de a szervezés elindításához, a kezdeti szerveződés moderálásához, igyekszem segítséget nyújtani

Kertész László


Balint Anna, Kertész László

átadás

2014-11-29 00:39:23
Tisztelt Csatlakozók!


Köszönjük, hogy aláírásukkal, a bojkott felvállalásával kiálltak a magyarországi kortárs művészeti szcénáért és szolidaritást vállaltak a szakmaiság megőrzéséséért.


A mai napon (2014. 11. 28.) eljuttattuk Balog Zoltán miniszternek a petíciót. A felhívás azonban továbbra is él, a bojkotthoz december 12-ig lehet még csatlakozni;


a számukra eljuttatott linken a miniszter és Balatoni Monika nemzeti biztos is követheti, hogyan bővül az aláírók sora.


A további fejleményekről mindenkit tájékoztatni fogunk.


Tisztelettel:

 

Bálint Anna és Kertész László,

a petíció formába öntői

Balint Anna, Kertész László

Nyílt levél Balatoni Monika nemzeti biztosnak

2014-11-22 10:13:23

Tisztelt Balatoni Monika,

 

Megdöbbenéssel olvastuk az Ön által 2014. november 10-én közzétett, az 56. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennále magyar pavilonjában rendezendő kiállítás kurátori megbízatására szóló pályázati felhívást. És nem pusztán azért, mert novemberben több ország nem felhívást, hanem a résztvevők névsorát tette közzé (ld. pl. 2015-ös német http://www.deutscher-pavillon.org/2015/ , vagy japán pavilont http://www.jpf.go.jp/venezia-biennale/art/e/56/index.html).

 Feltételezzük, hogy tapasztalt kultúrdiplomataként tisztában van azzal, hogy külföldi megjelenéskor elemi követelmény nemcsak a közvetített kulturális tartalom, hanem annak a közegnek is az alapos ismerete, ahova a tartalmat szánják. Az Ön felhívása azonban kontextuson kívülre helyezi a magyar részvételt, hiszen a Biennále NEM az országmárka-építés jelentős hagyományokkal rendelkező eseménye, NEM a részes országok alkotóit a XXI. század kihívásainak megfelelően egyre színesebb palettán bemutató vásár, NEM a napjainkban már a film, a zene, a tánc és színház világát is bemutató, Magyarország számára is új lehetőség forrása, NEM a kultúrdiplomácia egyik meghatározó eszköze, SEM PEDIG a „soft power” különleges terepe, amellyel hazánk felbecsülhetetlen mértékben és hatékonysággal tudja megmutatni magát a világban, hanem mint az a címéből is kiderül, elsősorban egy kétévente megrendezett kortárs képzőművészeti kiállítás. Ellenben az igaz, hogy egy félresikerült felhívás, csakúgy ahogy egy gyenge kiállítás imázsromboló, több, egymást követő kurátor és képzőművész együttes erőfeszítését és évtizedes építő munkáját dönti romba, és a kortárs képzőművészeti szcéna érvényesülési esélyeit erőteljesen visszaveti.

 Sajtóbeli nyilatkozataiból derül ki, hogy feltételezése szerint azért vittek képzőművészeti kiállítást a képzőművészeti biennáléra, mert mindeddig a Műcsarnok vezetője volt a biennále nemzeti biztosa. Nos: a biennále biztosa a 19. századi kezdetektől mindmáig szakember volt - és ez így volt az aprofesszionalizmusa és a kontraszelekció miatt hírhedt szocialista években is. Kérem tekintse át a mellékelt listát /Kovalovszky Márta (1995), Sturcz János (1999), valamint Néray Katalin (1997) ugyan nem voltak a Műcsarnok igazgatói, de mindannyian elismert képzőművészeti szervezők, kurátorok/. Ezúttal azonban Ön láthatólag nem készült fel a biztosi szerepre, sőt felhívásában önmagának szán kurátori szerepet, amikor Robert Bresson szavaival hirdet az All the World’s Futures című 56. velencei nemzetközi képzőművészeti kiállítás koncepciójától és a kortárs képzőművészet gondolkodásától idegen felhívást. 

 Tapasztalatból tudjuk, hogy az értetlen munkatársakkal való együttműködés igencsak megnehezíti, sőt lehetetlenné teszi a munkát - elég az Ön felhívását angolra fordítani és közzétenni ahhoz, hogy a magyar pavilon leendő kiállítását nevetségessé tegyék -, ezért kérem, hogy a biennále biztosi megbízásáról mondjon le, és járjon közben azért, hogy a biennále pályáztatását és lebonyolítását sürgősen bízzák szakemberre. Egyidejűleg - a megfelelő szakmai kompetenciákkal rendelkező személy kinevezéséig - bojkott felhívást teszünk közzé. 

 

                                                 Tisztelettel,

                                                 Bálint Anna és Kertész László

                                                 független kurátorok


Balint Anna, Kertész László

Velencei Biennále biztosok, rendezők 1895-2013

2014-11-21 21:55:20

Velencei Biennále biztosok, rendezők 1895-2013

 


1895. 1. VELENCEI BIENNÁLE
Védnök: Munkácsy Mihály

 

1897. II. VELENCEI BIENNÁLE

Védnök: Munkácsy Mihály

 

1901. IV. VELENCEI BIENNÁLE
Nemzeti biztos: Lázár Béla

 

1905. VI. VELENCEI BIENNÁLE
A kiállítás rendezői: Radisics Jenő,
Karlovszky Bertalan és Szmrecsányi Miklós

 

1909. VIII. VELENCEI BIENNÁLE

Az önálló Magyar Pavilon megnyitása

A kiállítás rendezői: Jendrassik Jenő, Szinyei Merse Pál

 

1910. IX. VELENCEI BIENNÁLE
A kiállítás rendezői:

Nádler Róbert, Paur Géza

 

1912. X. VELENCEI BIENNÁLE
Nemzeti biztos: Paur Géza

 

1914. XI. VELENCEI BIENNÁLE
Nemzeti biztos: Paur Géza

A kiállítás rendezője: Ferenczy Károly

 

1922. XIII. VELENCEI BIENNÁLE
Miniszteri biztos: dr. Majovszky Pál

 

1924. XIV. VELENCEI BIENNÁLE
Nemzeti biztos: Paur Géza

A kiállítás rendezői: Glatz Oszkár és Réti István


1928. XVI. VELENCEI BIENNÁLE
A kiállítás rendezóje: Vaszary János

 

1930. XVII. VELENCEI BIENNÁLE
Nemzeti biztos: Gerevich Tibor


1932. XVIII. VELENCEI BIENNÁLE
Nemzeti biztos: Gerevich Tibor

 

1934. XIX. VELENCEI BIENNÁLE
Nemzeti biztos: Gerevich Tibor

 

1936. XX. VELENCEI BIENNÁLE
Nemzeti biztos: Gerevich Tibor


1938 XXI. VELENCEI BIENNÁLE
Nemzeti biztos: Gerevich Tibor


1940. XXII. VELENCEI BIENNÁLE

Nemzeti biztos: Gerevich Tibor

 

1942. XXIII. VELENCEI BIENNÁLE
Nemzeti biztos: Gerevich Tibor


1948. XXIV. VELENCEI BIENNÁLE
A kiállítás rendezője: Ruzicska Pál

 

1958. XXIX. VELENCEI BIENNÁLE
Nemzeti biztos: Vayer Lajos


1960. XXX. VELENCEI BIENNÁLE

Nemzeti biztos: Vayer Lajos


1962. XXXI. VELENCEI BIENNÁLE
Nemzeti biztos: Vayer Lajos

 

1964. XXXII. VELENCEI BIENNÁLE

Nemzeti biztos: Vayer Lajos


1966. XXXIII. VELENCEI BIENNÁLE

Nemzeti biztos: Vayer Lajos

 

1968. XXXIV. VELENCEI BIENNÁLE

Nemzeti biztos: Vayer Lajos

1970. XXXV. VELENCEI BIENNÁLE

Nemzeti biztos: Vayer Lajos

1972. XXXVI. VELENCEI BIENNÁLE

Nemzeti biztos: Vayer Lajos

1976. XXXVII. VELENCEI BIENNALE

Nemzeti biztos: Vayer Lajos


1980. XXXIX. VELENCEI BIENNÁLE
Nemzeti biztos: Csorba Géza

1982. XL. VELENCEI BIENNÁLE

Nemzeti biztos: Csorba Géza


1984. XLI. VELENCEI BIENNÁLE

Nemzeti biztos: Csorba Géza


1986. XLII VELENCEI BIENNÁLE

Nemzeti biztos: Néray Katalin

1988. XLIII. VELENCEI BIENNÁLE

Nemzeti biztos: Néray Katalin


1990. XLIV. VELENCEI BIENNÁLE

Nemzeti biztos: Néray Katalin


1993. XLV. VELENCEI BIENNÁLE

Nemzeti biztos: Keserü Katalin

1995. XLVI. VELENCEI BIENNÁLE

Nemzeti biztos: Kovalovszky Márta

 

1997. XLVII. VELENCEI BIENNÁLE

Nemzeti biztos: Néray Katalin

1999. 48. VELENCEI BIENNÁLE

Nemzeti biztos: Sturcz János


2001. 49. VELENCEI BIENNÁLE

Nemzeti biztos: Fabényi Júlia

2003. 50. VELENCEI BIENNÁLE

Nemzeti biztos: Fabényi Júlia

Kurátor: Petrányi Zsolt


2005. 51. Nemzetközi Képzőművészeti Kiállítás

Nemzeti biztos: Fabényi Júlia

Kurátor: Fitz Péter

2007. 52. Nemzetközi Képzőművészeti Kiállítás

Nemzeti biztos: Petrányi Zsolt

Kurátor: Tímár Katalin


2009. 53. Nemzetközi Képzőművészeti Biennale

Nemzeti biztos: Petrányi Zsolt
Kurátor: Rényi András

2011. 54. Képzőművészeti Biennale
Nemzeti biztos: Gulyás Gábor
Kurátor: Peternák Miklós


2013. 55. Képzőművészeti Biennale
Nemzeti biztos: Gulyás Gábor
Kurátor: Uhl Gabriella


Balint Anna, Kertész LászlóPetíció megosztása

Segítsd ezt a petíciót, hogy több aláírást érjen el.

Hogyan lehet népszerűsíteni egy petíciót?

  • Ossza meg a petíciót a Facebook oldalán és a petíció témájához kapcsolódó csoportokban.
  • Vegye fel a kapcsolatot a barátaival.
    1. Írjon egy üzenetet, melyben részletezi, miért írta alá ezt a petíciót. Ez segít másoknak megérteni, hogy milyen fontos ez a téma, így valószínűbb, hogy ők is aláírják a petíciót.
    2. Másolja ki és illessze be a petíció webcímét az üzenetbe.
    3. Küldje el az üzenetet e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram és LinkedIn használatával.