Felszólítjuk a pártokat egy Új Ellenzéki Kerekasztal létrehozására!

A Fidesz-KDNP évek óta módszeresen építi le a demokráciát és korlátozza jogainkat. Ennek utolsó két állomása a Fidesz választmányának 2018. január 16-án hozott határozata és a Stop Soros törvénytervezet.

A Fidesz határozatának szövege bizonyíték a pártállam által kezdeményezett koncepciós eljárások korszakának kezdetére. Hasonló eljárások egyének ellen már korábban is folytak és most is zajlanak, de most már, minden korlátozás nélkül pártok és szervezetek ellen is kezdeményezik őket.

A Stop Soros törvénnyel elkezdődött a szabad mozgáshoz való jogunk korlátozása is. Ez az a pont, ahol az ellenzéki pártoknak meg kell védeniük a magyar demokráciát és – nem utolsó sorban – a saját létüket is.

Ezért mi, választópolgárok, felszólítjuk az összes ellenzéki pártot, hogy a Fidesz–KDNP egyeduralmának megdöntését tűzzék ki fő céljukul, s minden további szándékukat, programjukat ennek megvalósulása utánra időzítsék. E fő cél elérése érdekében azonnal kezdjenek tárgyalásokat, mint ahogy azt a rendszerváltó pártok is megtették 1989-ben, az Ellenzéki Kerekasztal keretei közt.

Állapodjanak meg egyéni körzetenként egy közös ellenzéki jelöltekben, és közös ellenzéki listában. Deklarálják, hogy a választások megnyerése után visszaállítják a demokrácia alapjait és igazságos választási rendszert vezetnek be, és ha szükségesnek látják, még 2018-ban új választásokat írnak ki.

EKA.jpg

Facebook: https://www.facebook.com/uj.ellenzeki.kerekasztal/ 

 


 

Mellékeljük azt a határozatot, illetve a Stop Soros törvénytervezet azon lehetséges hatásainak összefoglalóját, amelyek a petíció közvetlen előzményeinek tekinthetők.

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Országos Választmánya az alábbi határozatot hozza:

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Országos Választmánya elutasítja a Soros-tervet és azt a törekvést, hogy bevándorlóországgá változtassák Magyarországot. Aggodalommal látjuk, hogy a Soros-hálózat befolyása révén Brüsszel a tagállamokra akarja erőltetni a kötelező, felső korlát nélküli, állandó betelepítési kvótát. Ez sérti hazánk szuverenitását és veszélyezteti az ország biztonságát és jövőjét.Elutasítjuk a Soros-hálózat törekvését, hogy a magyar parlamentet és a Kormányt megkerülve, a magyar emberek akaratával szemben hazánkban is megszervezze a bevándorlást és Magyarországot bevándorlóországgá tegye.Elutasítjuk a Soros-hálózat beavatkozási szándékát a magyar választási kampányba, amelynek az a célja, hogy a Fidesz-KDNP helyett egy bevándorláspárti kormányt juttasson hatalomra.A Fidesz Országos Választmánya ezért határozatban felhívja a Kormányt, hogy minden eszközzel lépjen fel a Soros-terv végrehajtása ellen. A Kormány szükség esetén akár törvényi úton korlátozza a Soros-hálózat bevándorlásszervező tevékenységét és további terjeszkedését.Védjük meg együtt Magyarországot!”

(1) Egy olyan tervet utasítanak el, amelynek létezésére semmi bizonyítékuk nincs, és amelynek névadója cáfolta magának a tervnek a létezését.

(2) Ha Soros és hálózata valóban azzal foglalkozik, amivel itt megvádolják, az Fővárosi Ügyészség miért nyilatkozta azt, hogy „A kormánypárti megszólalók sorosozásai az alkotmányos rend elleni szervezkedésre vonatkozóan nem tartalmaznak konkrét tényeket, adatokat, csupán egyes személyek véleményét tükrözik.”?

(3) Ha valós bizonyítékok és konkrét tények állnak a rendelkezésükre, nevezzék meg, milyen Soros-hálózatról beszélnek, és hogy kik annak a tagjai! Ismertessék, milyen módon szervezi meg az Önök által feltételezett hálózat a bevándorlást!

(4) A Letelepedési Magyar Államkötvények értékesítése a magyar emberek akaratával megegyezően történt? Amennyiben igen, mutassák be az erre vonatkozó bizonyítékaikat!

(5) Ha a kormányt nagy kezdőbetűvel írják, a parlamentet miért nem? Az elvesztette tekintélyét és jelentőségét?

(6) Egy demokratikus államban bármely személy vagy csoport támogathat bármilyen pártot, így a Fidesz–KDNP-től különbözőt is. Bármely személynek vagy csoportnak joga van ahhoz, hogy célul tűzze ki az aktuális kormány leváltását. Így volt az előző kormányok idejében is, és így van most is. Amennyiben ma Magyarországon kizárólag a Fidesz–KDNP hatalmon maradását lehet támogatni, azt nem demokráciának, hanem pártállami diktatúrának hívják.

(7) Egy feltételezett szervezet feltételezett tevékenységének végrehajtását a kormány nem korlátozhatja, még koncepciós eljárások segítségével sem. Egy ország törvényeit ugyanis az Országgyűlés hozza, a kormány feladata ezek végrehajtása. Egy demokratikus országban ez a normális eljárás, és nem az, hogy az Országgyűlést egy párt választmánya szólítja fel törvények meghozatalára.

(8) Amennyiben a Fidesz–KDNP tudni szeretné, ki akarja eltávolítani a kormányt a hatalomból, a választ nagyon egyszerűen megismerheti. Minden az ellenzéket támogató választónak, s az általuk megvásároltakon kívül mindegyik ellenzéki párt politikusainak ez a célja. Amelyik ellenzéki párt nem ezen fáradozik, nem jól teszi a dolgát, ugyanis a politikusoknak pártjuk, pártszövetségük győzelméért kell dolgozniuk, nem pedig a Fidesz-KDNP hatalmon maradásáért.

(9) Magyarországot valóban meg kell védeni. Mégpedig a Fidesz–KDNP olyan mértékű teljhatalmától, amelyre azt a magyar nép soha nem hatalmazta fel.


„A migrációs propaganda az embercsempész szervezeteket segíti és ajobb sorsra érdemes illegális határátlépőket veszélybe sodorja.Ezért a Kormány olyan szabályozás megalkotását tartja szükségesnek, amely alapján:

- a  tömeges  migrációt  propagáló,  külföldről  támogatott  szervezeteknek regisztrálniuk kell magukat;

- tevékenységükről nyilvánosan számot kell adniuk;

- ezen szervezeteknek  illetéket  kell  fizetniük,  amely  bevételt  az  állam határvédelemre fordítja;

- a bevándorlást szervező személyek távol tarthatók, kitilthatók legyenek.”

(Törvénytervezet az illegális migrációt támogató szervezetek társadalmi felelősségvállalásáról)

A Stop Soros néven ismert tervezetről többen is azt nyilatkozták, fércmű, s jelenlegi formájában nem vehető komolyan. Valójában azonban a tervezet nagyon jól megmutatja, miként zajlik ma a törvénykezés Magyarországon.

Már a címe – Stop Soros – is arra utal, hogy egyetlen konkrét személy ellen próbálnak törvényt hozni, annak ellenére, hogy a tervezetet kihirdetésének napján azt nyilatkozta a belügyminiszter, hogy semmilyen bizonyíték nincs arra vonatkozólag, hogy Soros György részt venne a bevándorlás szervezésében. Mindezalatt azonban az is kiderült, hogy a Magyar Kormány, a súlyos közpénzekből finanszírozott menekültpropaganda ellenére, az elmúlt két évben mégis befogadott kétezer-háromszáz menekültet.

A tervezet szerint az illegális bevándorlást elősegítő és a bevándorókat támogató szervezetek adóval sújthatók, a határ közelélből kitilthatóak. Ez vonatkozik mindazon állampolgárokra is, akik e szervezeteknek támogatást nyújtottak – például az adójuk 1%-át.

Arról, hogy mely szervezetekről van szó, Rogán Antal nyilatkozott:

„A magyar kormánynak, hatóságoknak van listája azokról a szervezetekről, akik az illegális bevándorlást propagálják, jó dologként állítják be, ráadásul jogi segítséget nyújtanak ahhoz.Aki ilyen tevékenységet végez legyen az a Helsinki Bizottság, vagy más, a Stop Soros törvénycsomag hatálya alá fog esni.” (sic!)

Azt is elárulta, miként azonosítják e szervezeteket:

„Vegyék nyilvántartásba azokat a szervezeteket, akik a bevándorlást szervezik, és legyen vita arról, hogy kik azok, akik ezt csinálják, és ha nem vallják be, akkor a hatóságok kényszerítsék rá őket erre a bevallásra.” (sic!)

Hogyan kényszerítenék ki a hatóságok a vallomást? Vajon miben állna a vita? A magyar állampolgárok kitalálnák, ki legyen a bűnös?

Vagy akik a listán szerepelnek, azok a bűnösök? Függetlenül attól, mi a valódi tevékenységük? Egy feltételezéseken, és egyetlen személy által táplált gyűlöleten alapuló fércmű alapján születik majd döntés emberi életekről, megélhetésről, szabadságról? Esetleg a Soros nevével fémjelzett tervezet valódi célja, hogy megteremtse annak a jogi hátterét, hogy bárkit, bármikor el lehessen lehetetleníteni?

Az viszont bizonyos, hogy a Stop Soros megbélyegzi és démonizálja a civil szférát, a humanitárius segítséget. Ám még ennél is többről van szó. Ugyanezt teszi az ellenzékiség, a többpártrendszer intézményével is – gondoljunk csak az ÁSZ határozataira! Ha a Stop Soros törvényi erőre emelkedik, segítségével a Kormány a saját zsebében tarthatja a hatalmi ágakat, megfélemlíthet és megbüntethet mindenkit, aki nem az ő győzelméért dolgozik, miközben a saját kihágásainak kivizsgálását megtiltja.

Ezt nem lehet máshogy nevezni, mint pártállami diktatúrának.

A létrejövő összefogás, illetve az új Ellenzéki Kerekasztal elejét vehetné annak a szomorú jövőképnek, ahol a kormány által kézi vezérlés alatt álló, már csak papíron független intézmények és médiumok döntenek arról, hogy Magyarországon mely szervezeteknek és személyeknek van létjogosultsága.

S ezzel elkezdhetné visszaterelni Magyarországot a demokrácia útjára.

Petíció aláírása

Töltse ki az alábbi űrlapot a Kéri András által létrehozott petíció aláírásához. A petíció írója az összes megadott adatot látni fogja.


VAGY

Egy e-mailt fog kapni egy hivatkozással, amellyel megerősítheti aláírását. Hogy biztosan megkapd üzeneteinket, kérjük add hozzá a info@peticiok.com címet a kapcsolati vagy a biztonságos feladó listádhoz.

Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Facebook