Tiltakozó petíció Petőfi Sándor emlékének meggyalázása ellen  

Tiltakozó petíció 

Petőfi Sándor emlékének meggyalázása ellen  

 

Október 6-án, a nemzeti gyásznapon tüntetés volt a Budaörsi úti laktanya előtt, amelyen a résztvevők méltósággal megemlékeztek az 1849-ban lezajlott szabadságharc hőseiről és vértanúiról – élükön gróf Batthyány Lajos miniszterelnökkel és az Aradi Vértanúkkal.  

Határozottan elítéljük a laktanya nevének Petőfi Sándorról Mária Teréziára történt lecserélését, amit nemzetünk nagy költője emlékének meggyalázásaként, Magyarország és a magyar nemzet arculcsapásaként értékelünk.  

Megengedhetetlennek tartjuk, hogy a Habsburg gyarmatosítók elleni büszke, bátor, csodálatos szabadságharc lángszavú költőjét, aki honvéd őrnagyként életét adta a hazáért, leváltsa a hadügyminiszter és helyére a véres elnyomó hatalom császárnőjét tegye. Arcul csapása ez mindazoknak, akik hősi halált haltak Magyarországért a bennünket alkotmányos létünkben állandóan csorbítani akaró uralkodóház törvénytelen ítéletei által.  

A Habsburgoknak a magyar nemzet ellen elkövetett bűneit végeláthatatlanul lehet sorolni az éppen Mária Terézia regnálása alatt elkövetett madéfalvi mészárlástól, az Aradi Vértanúk gyalázatos kivégzéséig, a török hódoltságban kivéreztetett nemzet sanyargatásától az idegenek tömeges betelepítéséig, Magyarország etnikai összetételének megváltoztatásáig. Betiltották és felszámolták a magyar nemzet szellemi és lelki épsége fölött őrködő Pálos rendet, lerombolták várainkat, ellenünk uszították a nemzetiségeket, ágáltak a Szent Korona ellen, mint az a három osztrák komédiás, aki 2013-ban a jelenlegi hadügyminiszter testvérének, az akkori bécsi magyar nagykövetnek az irodájában űzött gúnyt a magyar Szent Koronából, a nagykövet félszeg fészkelődése közepette. A Habsburg birodalom és éppen Mária Terézia magyarellenes gazdaságpolitikájának máig ható következménye az ország ipari és kereskedelmi elmaradottsága.  

Mindezért teljes egyetértésben kijelentjük, hogy a Szent Korona soha többé Habsburg fejére nem kerülhet, még akkor sem, ha történeti alkotmányunk jogfolytonosságának helyreállítása folytán Magyarország ismét királyság lesz.

Különösen álságos, hogy a névcserét elrendelő miniszter Mária Terézia nevének használatával a magyar anyáknak is akart üzenni, akik féltő szeretettel küldik hadba fiaikat, férjüket. A magyar anyák nem az osztrák Mária Terézia féltő szeretetére akarják bízni a fiaikat és férjeiket, hiszen ő a magyar katonák vérével a maga trónját védte, és a többi Habsburggal együtt ontotta a magyar vért az osztrák birodalom és a Habsburg-család érdekében.  

A magyar anyákat is arcul ütötték ezzel a magyar érzésektől idegen gondolattal. 

Ez a névváltoztatás bármikor felháborító lenne, de különösen súlyos, hogy ezt épp a Petőfi emlékévben, a költő születése utáni kétszázadik évben tették, amikor végképp eljött az ideje, hogy a magyar állam és a nemzet megadja a végtisztességet és a nemzeti kegyeletet nagy fiának, akitől ezt mindmáig megtagadták.  

Mindezek fényében követeljük:  

1. Csák János miniszter kérjen bocsánatot 2023. március 15-ért, amikor gondatlanságot elkövetve meggyalázta Petőfi Sándor emlékét a Nemzeti Múzeum lépcsőjénél.  

2. Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter vonja vissza a laktanyát elnevező határozatát, és kérjen bocsánatot e tettéért, mert magyarellenessége még abban is megnyilvánult, hogy a Hadtörténeti Múzeumot is szétverte.  

3. Amennyiben a két miniszter nem tenne eleget e követeléseknek, úgy Orbán Viktor miniszterelnök mentse fel őket haladéktalanul tisztségükből.  

Amennyiben ez nem történne meg 2023. november 3-ig, akkor folytatjuk tüntetéseinket.

Végül közös akarattal kijelentjük, hogy Petőfi Sándor hamvait, amelyek temetetlenül porlanak egy bőröndben valahol Európában, még ebben az évben el kell temetni az Ismeretlen Hős szimbolikus sírjában, a Hősök terén.

Isten minket úgy segéljen!  

Budapest, 2023. október 6.  

Minden nemzeti érzelmeiben mélyen megsértett,

tiltakozó magyar ember nevében  

 

Dr. Ángyán József professzor

Dr. Bene Gábor közjogász

Jelenczki István filmrendező

Dr. Tanka Endre professzor

Dr. Papp Lajos professzor

Dr. Drábik János, az Országos Trianon Társaság elnöke

Fuksz Sándor, az MVSZ Petőfi Sándor Bizottságának elnöke

Varga Domokos György újságíró, a Szilaj Csikó főszerkesztője

Hadady László oboaművész, professzor

Göbl György, a Közhatalom jogsértettjeinek vezetője

Kondor Katalin, a Magyar Rádió volt elnöke

Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke

Hossó Andrea (Petőfi Sándor majdani sírjának helye iránti fenntartással)

Király B. Izabella v. országgyűlési képviselő  

Morvai Ferenc, a MEGAMORV expedíció vezetője

Szakács Árpád újságíró

Dr. Tamasi József, az Orvosok a Tisztánlátásért alapítója

Csibi Barna

Dr. Horkovics-Kováts János orvos, a Hun Televízió alapítója

Tölgyesiné Taraba Magdolna

Hibbey Zsombor

Bognár Tibor filmes

Szentkirályi Gábor

Dr. Boór Ferenc

Szecsődi Patrik  

 

Czigány Imre, az MVSZ mb. elnökhelyettese

v. Oláh István, az MVSZ KMT térségi elnöke

Horváth István, az MVSZ KKT térségi elnöke

Pap Gyöngyi, az MVSZ KMT térségi alelnöke

Bege Irén, az MVSZ KKT térségi alelnöke

Nagy Éva, az MVSZ Kanadai OT elnöke

Gábor Ferenc, az MVSZ Erdélyi OT elnöke

Ladó László, az MVSZ Ausztráliai OT elnöke

Rácz Szabó László, az MVSZ Délvidéki OT elnöke

Born Gergely, az MVSZ Elnökségének tagja

Radványi Viola, az MVSZ Etikai Bizottságának tagja

 

Dr. Szöőr Anna

Dr. Beke Erzsébet

Dömsödi Anna  

Rajz Károlyné Éva

Mihalkó Ilona

Kincsesné Salca Mária

 

Magyarok Világszövetsége

Nemzetegyesítő Mozgalom

Országos Trianon Társaság  

 

Nagy Judit (Ősagárd), Sleng Józsefné Mária (Vác), Tar Mihály és Tar Mihályné (Budapest), Vadnai Zsolt Csaba (Budapest), Varga Gábor Vilmos (Budapest), Dr. Pethőné Szalkai Ilona (Budapest), Gábeli Katalin (Budapest), Porcza Levente (Budapest), Némethné Tar Enikő (Budapest), Tar Márk Botond (Budapest), Böröcz K. Attila (Budapest), Luka Dénes (Budapest)

11358_1.jpg11358_01.jpg11358_2.jpg11358_0.jpgA tüntetés felvétele itt tekinthető meg: https://youtube.com/live/JzXyiJ17oW0  


Magyarok Világszövetsége - Nemzetegyesítő Mozgalom - Országos Trianon Társaság    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Petíció aláírása

Aláírásommal elfogadom, hogy Magyarok Világszövetsége - Nemzetegyesítő Mozgalom - Országos Trianon Társaság láthatja az általam ezen az űrlapon megadott összes információt.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.


Hozzájárulok ahhoz, hogy az ezen űrlapon megadott adatokat a következő célokból feldolgozzák:
Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...