Tiltakozás a Szociális Központ lakóinak a három szakközépiskola udvarára történő költöztetése ellen

Nyílt levél a csíkszeredai Polgármesteri Hivatalhoz a csíkszeredai Kós Károly Szakközépiskola munkaközössége, a Venczel József Szakközépiskola munkaközössége, a Joannes Kájoni Szakközépiskola munkaközössége, és az iskolák szülői közössége részéről. 04/01/2024

Tisztelt Polgármester Úr és Alpolgármester Asszony, Tanácsos Urak!

Az aláíró szervezetek és az általuk képviselt tagok nevében kérjük, hogy vegyék figyelembe tiltakozásunkat diákjaink oktatási- nevelési körülményeinek védelme érdekében, és keressenek más megoldást a Szociális Központ lakóinak elhelyezésére. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a Szociális Központ és az udvarban található oktatási intézmények működése nem összeegyeztethető (Apáczai Csere János Pedagógusok Háza, Venczel József Szakközépiskola, Joannes Kájoni Szakközépiskola, Kós Károly Szakközépiskola, Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány, Tanulók Háza, Sportiskola).

A legfontosabb problémák, amelyeket ismételten jelezni kívánunk, a következők:

- A három oktatási intézményben közel 1800 diák jár. Szakközépiskolások és szakmunkásképzős 15- 19 éves lányok és fiúk, akik szakmát tanulnak a három oktatási intézmény valamelyikében, és akik gazdasági, turisztikai, építőipari és építészeti, környezetvédelmi, élelmiszeripari és vendéglátóipari, erdész vagy fafeldolgozó szakemberekként képviselik majd városunk, megyénk érdekeit. Úgy gondoljuk, hogy valamennyi diáknak joga van a méltó oktatási – nevelési körülményekre, biztonságos Alma Materre. Ezt nem lehet biztosítani, ha egy tömbház lakóit beköltöztetik az iskola udvarára ellenőrizetlen körülmények között.

- Délután az iskolaudvarban a két bentlakásépületben lesznek lakók: egyik épületben a szociális gondozottak, a másik épületben 70-80 bentlakó diák, 15-19 év közötti lányok és fiúk, akiknek a biztonságáért nem vállalnak Önök felelősséget, de az iskolák udvarára egy tömbháznyi embert költöztetnek be, akiknek ott majd élni kell az életüket: jönni- menni, autóval, biciklivel közlekedni, ruhát teregetni, az udvaron üldögélni, a gyerekeknek játszani, biciklizni, focizni... Sem a tanügyi, sem az egészségügyi törvények nem engedik meg, hogy az oktatási intézmények területén idegen személyek tartozkodjanak. Az iskolaudvar is az oktatási intézmény része, ez telekkönyvileg is igazolható.

- Az iskolák területén kevés a parkolóhely, és veszélyes a behajtás a diákok biztonsága szempontjából, behajtási engedéllyel csak a pedagógusok, alkalmazottak rendelkeznek.

- A szociális központ lakói családok és egyedülálló személyek egy lakónegyedi tömbházból kell átköltözzenek oktatási intézményeket tömörítő udvaron álló épületbe. Egy olyan épületbe, amely nem felel meg családok elhelyezésére, nem ilyen céllal épült, és a tűzvédelmi/egészségügyi engedélyek nem teszik lehetővé ilyen irányú használatát. Az épület nem tartalmaz egyetlen konyhát, vagy főzésre/élelmiszer tárolásra alkalmas helyiséget sem, az elektromos hálózat pedig nem bírja meg az elektromos tűzhelyek, hűtőszekrények, mosógépek, illetve egyéb elektronikai eszközök használatát. Ugyanakkor a diákok számára kialakított kis méretű hálószobák nem tartalmaznak mosdót és illemhelyet, ezekből minden emeleten, a folyosó végében egy-egy található.

- Az épület rendeltetése szerint diákbentlakás, erre van engedélyeztetve. A rendeltetésváltás, átalakítások csak közegészségügyi és Tanügyminisztériumi jóváhagyással lehetségesek.

- A Polgármester Úr és Alpolgármester Asszony szerint a szociális központ lakóinak elhelyezése az iskolaközpontban ideiglenes, de ezt nem tudják garantálni. A helyzet megoldásával két éve foglalkoznak, de mostanig nem sikerült megoldani. Akkor mi a garancia arra, hogy a  nyilatkozatokban emlegetett „néhány hét, néhány hónap” elegendő lesz? Sajnos volt erre negatív példa már városunkban. Az elhelyezett személyek számát sem tudják pontosan, ezért változik nyilatkozatról nyilatkozatra.

- Határozottan elutasítjuk a vádakat: empátia hiánya, szándékos félretájékoztatás, részinformációk terjesztése, hangulatkeltés, és kihangsúlyozzuk, hogy nem a szociális gondozott személyek ellen, hanem egy ésszerűtlen, átgondolatlan, törvénytelen intézkedés ellen tiltakozunk, amely senkinek sem jó.

Következésképpen, határozottan tiltakozunk a Önök javaslata ellen! Kérjük a Polgármesteri Hivatal munkatársait, hogy az áldatlan helyzet valamennyi szereplőjének érdekében keressenek más megoldást a Szociális Központ lakóinak elhelyezésére. 

Aláíró szervezetek:

Kós Károly Szakközépiskola, Csíkszereda

Joannes Kájoni Szakközépiskola, Csíkszereda

Venczel József Szakközépiskola, Csíkszereda


Liceul Tehnologic "Kós Károly", Miercurea Ciuc    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével