Testnevelés óra hiánya

Arapovics Miklós részére   Szemere Bertalan Általános Iskola   Budapest Szemere utca 5. 1054   Tárgy: testnevelés órák a 2.a osztályban   Tisztelt Igazgató Úr!   A testnevelés tantárgy oktatásával, megvalósításával kapcsolatosan keresem Önt, s mint a Szemere Bertalan Általános Iskola vezetőjét az alábbiakról tájékoztatom, és kérem segítségét.   A 2. a osztályban tájékozódtam az egyes tantárgyak megvalósításáról, haladási üteméről a gyerekektől, a szülőktől és az osztálytanító pedagógustól, és jutott tudomásomra, hogy a testnevelés órák ebben a tanévben még nem kerültek megtartásra az osztályban.   Azzal tisztában vagyok, hogy a heti öt testnevelés óra közül kettőn úszásoktatás folyik, melyet a Belső-Pesti Tankerületi Központ valamennyi 5. kerületi általános iskolában a Darnyi Tamás Úszóiskola által biztosít. A további testnevelés órák azonban a 2. a osztályban elmaradnak, helyettük matematika és/vagy nyelvtan, olvasás oktatása folyik. Ismereteim szerint a három testnevelés órából kettő az iskola épületében kijelölt kistornateremben, egy pedig a Kálmán Imre utcai tornateremben kerülne megtartásra, azonban mégsem kerül rájuk sor. Szeretném jelezni, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 27. § (11) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 141. § (1) bekezdése kötelezővé teszi a mindennapos testnevelést. Sem az Nkt., sem pedig a miniszteri rendelet nem ad felmentési lehetőséget az órák megtartása alól, illetve azok más tantárggyal történő helyettesítésére sem nyújt alternatívát.   Mint ahogyan azt a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 4. sz. mellékletének Testnevelés és Sport tantárgyhoz kapcsolódó fejezetében is hangsúlyozásra került: A testnevelés órán lehetőség nyílik a fizikai és érzelmi biztonság megteremtésre, ezen keresztül a testnevelés tantárgyhoz kapcsolódó pozitív attitűd kialakítására, mely olyan fejlesztési területek alapjául szolgálhat, mint például a pályaorientáció, a testi-lelki egészség és az eredményes tanulás. Ennek, és a további kompetenciák fejlesztésének nagy szerepe van a testnevelés tantárgy oktatása során alkalmazott módszerek gondos megválasztásában. Mi több, a magatartási problémákra is kedvező hatással lenne, ha a testnevelés órákon a gyermekek legalább ki tudnák mozogni magukból a sok sok energiát.   Az Önök, 2016. június 15-i keltezésű, de 2017-re is iránymutató Pedagógiai Programja a kerettantervnek megfelelő óraszámot tüntet fel az adott évfolyamon. Az is megjelenik a Pedagógiai Programjukban, hogy az iskola minden osztályban, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi módok valamelyikével teljesíthet: • a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott tanórán való részvétellel, • iskolai sportkörben vagy egyesületben való sportolással, • kérelem alapján - sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alapján kiadott igazgatói engedéllyel - sportszervezet, sportegyesület keretei között szervezett edzéseken való sportolással. … Úgy gondolom, sem a jogszabályi környezet, sem pedig a jogi norma nem engedi a tantárgy elhagyását, illetve más tantárggyal történő helyettesítését. Mi több, az Nkt. 21. § (11) bekezdése szakmai jogszabálysértésnek minősíti azt, ha az intézmény működése sérti a Nat, a kerettanterv, stb. rendelkezéseit.   Több szülő, köztük magam is fogadó óra keretében nyomatékosan jeleztük az osztálytanító felé a testnevelés órák tanterv szerinti megtartásának kívánalmát, melyre azt a választ kaptuk, hogy a kistornaterem alkalmatlan testnevelés óra tartására (itt jegyzem meg, más pedagógus megtartja óráit a helyiségben, és tudomásom szerint a tavalyi évben a judo oktatására is megfelelő volt, illetve most is tudnak sport foglalkozásokat tartani benne…). A Kálmán Imre utcai létesítményt pedig nehézkes elérni.   Mint ahogyan arról Önt is tájékoztatták, a túlterhelés és a mozgáshiány fegyelmi és magatartásproblémákat okoz a 2. a osztályban. Ennek kérem elejét venni! Nagy szüksége van a gyerekeknek a mozgásra!   Kérem Igazgató Úr közbenjárását a testnevelés órák színvonalas megtarthatósága érdekében!   Budapest, 2017. december 19.   Üdvözlettel,   2. a osztály szülői munkaközössége 

Petíció aláírása


VAGY

Az e-mail címe nem fog megjelenni az oldalunkon. Azonban a petíció írója az összes megadott adatot látni fogja.

Egy e-mailt fog kapni egy hivatkozással, amellyel megerősítheti aláírását. Hogy biztosan megkapd üzeneteinket, kérjük add hozzá a info@peticiok.com címet a kapcsolati vagy a biztonságos feladó listádhoz.
Facebook