Szigorított határ-ellenőrzés felfüggesztése

  Tisztelt Orbán Viktor Miniszterelnök úr  

Magyarország 2004. május 1. óta, Románia 2007. január 1. óta tagja az Európai Uniónak. Mivel az Európai Unió egyik alapelve a szabad mozgás, 2007 után rengeteg család hitt ez európai értékekben, és telepedett át a határ túloldalára, bízva abba, hogy a mozgásuk nem lesz korlátozva. Ez alatt a 10 év alatt teljesen összeolvadt a határ két oldala: egyik országból járnak át a másikba dolgozni, egyesek ingatlanokat vásároltak, és úgy költöztek a másik ország területére, hogy közben megtartották munkahelyüket, vállalkozásukat, ezáltal naponta járnak át a határon munkába.  Az áttelepedett családok gyerekei megtartották az iskoláikat, és naponta átjárnak tanulni a határ túloldalára. Menetrendszerű buszjárat indult el a romániai Nagyvárad és a magyarországi Biharkeresztes között. Ez is a normalitás jegyében. Sikeres munkaerő-börzéket tartottak a határ két oldalán található településeken a két ország vállalkozásai, cégeik munkaerő-problémái megoldása érdekében. A munkaerőt naponta kisbuszokkal juttatják el a másik ország területén található termelő, szolgáltató egységekbe. A határ mentén található nagyvárosok fontos kulturális szerepet is betöltenek a határ menti övezetben. Azoknak a száma, akik a megélhetésükért, tanulmányaikért, rokonlátogatásra, kulturális eseményekre és a határ menti övezetbe vásárolni járnak át, napi szinten több ezerre tehető.  

Magyarország és Románia közel 450 kilométeren határos egymással. Ezen a távon  mindössze 10 határátkelő található. Újabb 10 határátkelő – érthetetlen okokból – hetente egy alkalommal, csak a hétvége egy napján, reggeltől estig működik, nincs kialakított ellenőrzőpont. Romániából közel 5 millió állampolgár dolgozik külföldön, többségük a nyugat-európai államokban. Ezek az emberek, illetve családtagjaik évente többször utaznak át a magyar–román határon. Az említett két kategóriát magában foglaló utasforgalom mellett megjelenik még a nem TIR-rendszerű áruszállítás, kis 3,5 tonnás járművekkel. Ezeknek a száma is igen nagy.  

Mindezek tükrében, a már amúgy is megterhelt határátkelőhelyek átjárhatósága akadályozva lett a 2017. április 7. óta érvényben lévő fokozott határ-ellenőrzési kódex bonyolult, időigényes betartása miatt. Ez az előírás érvényes azokra is, akik naponta járnak át a határon, eszerint ugyanazt a személyt havonta 60-80-szor ellenőrzik le. Ez a bonyolult, időigényes, több adatbázis áttekintését előíró rendelet nem járul hozzá Európa védelméhez, hiszen a csomagtartók ellenőrzése már eleve megakadályozza az embercsempészetet. A személyazonosító okmányok ellenőrzése pedig kizárja az idegen személyek beszivárgását.  A határátkelőknél a várakozási idő akár 180 perc (3 óra) is lehet.  A határt naponta átjárni kényszerülő személyek érthetetlennek, megalázónak és elviselhetetlennek tartják a napi több órás sorban állást.

A 2010-ben elindított határokon átívelő nemzetegyesítés folyamatát nem csak gátolja, hanem meg is töri ennek az intézkedésnek a gyakorlati hatása. Nemzetpolitikai szempontból ez nagyon káros.  

Kérjük a magyar kormánytól  a szigorított határ-ellenőrzési kódex alkalmazásának felfüggesztését,  amíg a  már létező, de csak  alkalmanként működő kistérségi határátkelőket be nem üzemelik folyamatos üzemmódra, úgy hogy legalább minden 15-20 kilométerre jusson egy átkelő. Amennyiben a szigorítást előíró ellenőrzési kódex felfüggesztése nem lehetséges belátható határidőn belül, kérjük a határ menti térségben élők   folyamatos határátlépésének megkönnyítését egy  csak a számukra meghatározott ellenörző –LOCAL-  sáv kijelölésével a már működő átkelőhelyeken, valamint ezen jármúvek matricával való megkülönböztetését, melyett a helyi önkormányzatok állíthatnak ki.  Ezen kérésünket az  - EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/399 RENDELETE (2016. március 9.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) – VII melléklet-5. Határ menti ingázók – rendelkezései alapján kérjük megvalósítani.  

Bízunk abban, hogy kérésünk teljesítése minél hamarabb megvalósul.  

Tisztelettel  

                 Tókos-Fejes Béla 

                  Zatykó Gyula