Szabó György bükkszentkereszti füvesember

Uram! Azzal dicsérlek, hogy szebbé

teszem a teremtés rám eső zugát;

hogy fénnyel, meleggel, jóakarattal és örömmel

töltöm meg világomat.

Szent-Györgyi Albert: Első Zsoltár

 

 

Javaslat/előterjesztés

Szabó György,a bükkszentkereszti füvesember
Magyar
Örökség Díj-jal történő
elismeréséhez

Budapest, 2013. február 20.

 

A javaslat

 

Alulírott azzal fordulok a Magyar Örökség Díj t. Bírálóbizottságához, hogy Szabó Györgyöt, akit számosan mint „bükkszentkereszti füvesembert” ismerünk és tisztelünk, részesítse elismerésben.

 

Az indoklás

 

Szabó György több mint fél évszázada gyűjtögeti a - Bükk tiszta levegőjének és speciális klímájának köszönhetően - magas hatóanyag-tartalmú gyógynövényeket. Elődeinek megőrzött tudását alkalmazva több száz éves népi-gyógyászati receptúrákat ad át sikerrel a jelenkornak, az utódoknak.

 

Tudása és példája ezreket: egyéneket, családokat és baráti köröket indított el abba az irányba, hogy újra figyeljünk a természet gyógyító erejéresőt, egészségmegőrző hatására. Magabiztos tudása, teakeverékeinek megtapasztalt hatása sokakat késztet arra, hogy magukat továbbképezzék a gyógynövény-használatban, s ezzel családjaik egészségét őrizzék. A ma Magyarországán ennek a példának további népnevelő erejét ezzel az elismeréssel növelni lehet.

 

Szabó György a civil társulásokat is támogatja. A Bükki Fűvészmester és Népgyógyászati Egyesület 2004-ben alakult Bükkszentkereszten azért, hogy megőrizze a népi gyógyászat hagyományait, különös tekintettel a gyógynövények felhasználására. Az egyesületnek több ezer tagja van, akik a modern gyógyítás mellett kiegészítésként szívesen választják a természetes gyógymódokat.

Bükkszentkereszten Szabó György és családja gondozásában gyógynövény-bemutató kert működik. Emellett gyógynövény-ismereti kirándulásokat és ismeretterjesztő előadásokat szerveznek rangos előadók, orvosok és természetgyógyászok meghívásával.

 

Szabó György méltó folytatója a magyar népi gyógyászat névtelen és neves nagyjainak. Ma őt tisztelik úgy Kárpát-medence szerte, mint néhány évtizeddel ezelőtt a híres halimbai esperest. Szabó György olyan ember, aki fénnyel, meleggel, jóakarattal és örömmel tölti meg világunkat.

 

 

Tisztelettel:

Haraszti Pálné

gyógy- és fűszernövénytermesztés szakos hallgató

Georgikon, Keszthely