Az egyház a híveké és nem a politikusok játszótere: Balog Zoltánnak mennie kell.

Hozzászólások

#204

Itt az ideje,hacsak már nem késő az egyház állami alárendeltségének,függőségének felszámolására.

Olivér Zagyvai (Miskolc, 2024-03-22)

#221

Fiatal reformátusként teljes mértékben elítélem Balog ámokfutását, mindazt, amit az elmúlt időszakban művelt. Ha Balog nem fog lemondani, én fogok kilépni, úgy gondolom, sok más református testvéremmel együtt.

Gábor Kovács (Budakalász, 2024-03-22)

#229

Egyértelműen segítette az általa egyértelműen tudott pedofil-segítőt. Aki ráadásul szemernyit sem bánta meg bűnét, csak tovább tetézi. Balog ennek ellenére sem határolódik el tőle.
Ahogyan idén én sem, úgy igen sok ismerősöm sem adja azbadója 1%-át Balog miatt a Református Egyháznak. Szégyent hoz rá

Péter Péter (Dunaújváros , 2024-03-22)

#230

Mert az egyház a híveké...

Miklos Szabo (Budapest, 2024-03-22)

#234

Aláírom, mert sajnos nem tudja már hitelesen képviselni az egyházat

Tamás Varga (Csókakő, 2024-03-22)

#235

A Magyarországi Református Egyház csak akkor újulhat meg, ha függetlenné válik a politikától, a politikusoktól, és ha az egyháztagok, vezetők kivetik maguk közül az erkölcstelen magatartást tanúsítókat, így a pedofil bűncselekményeket eltussolni akaró személy(eke)t és az utóbbiakat védő, nekik kegyelmet kérő személy(eke)t.

Ne a pénz, az állami támogatás, a kormányhoz való dörgölőzés vagy a haszonszerzés számítson, hanem Isten, a hit, az épülni igyekvő gyülekezetek.

Nem szabad hagyni, hogy a lelkészeket, gondnokokat, presbitereket, egyháztagokat megfélemlítésben tartsák és egzisztenciálisan zsarolják!

Balog Zoltánnak mennie kell!

Gergely Gáspár (Pánd, 2024-03-22)

#236

Balog Zoltán ámokfutásával önmaga előtt is megbukott. Miséje hamis, gyarlóbb, esendőbb ember, mint sokan a padsorokban. Nem méltó, hogy képviselje őket, hiszen maga is csak botorkál a világban. Vonuljon vissza "elmélkedni", végleg.

Péter Deák (Nyíregyháza, 2024-03-22)

#237

Három hónappal ezelőtt még presbiter voltam, de újabb ciklust inkább nem vállaltam, részben a közegyház és az állampárt szégyenletes összefonódása miatt. Mélységesen megdöbbent, elszomorít, és visszataszító számomra, hogy a botrány ellenére továbbra is ilyen mértékű a balog-féle egyházpolitika támogatottsága a döntéshozó testületekben. Ilyen egyháznak nem tudok tovább teljes szívvel a tagja lenni, ilyen egyházban nem tudom jó érzéssel a gyermekemet megkeresztelni, elveszettnek érzem magam. Méltatlanul ég rá a református gyülekezetekre, lelkipásztorokra ez a szégyen, ezért mihamarabb érdemi lépésekre van szükség, hogy az egyház megszabaduljon a politikai befolyástól, nem elég Balog lemondása, tanulni kell az esetből.

László Székely (Váchartyán, 2024-03-22)

#238

Ha az a mondás, hogy a jobboldalon vállalják a következményeket (bezzeg a baloldalon nem), akkor tényleg vállalják is.

Zsolt Förgeteg (Pécs, 2024-03-22)

#252

A botrányban játszott szerepe miatt már jóval korábban önkritikát kellett volna gyakorolnia és távoznia minden egyházi pozícióból. Személyét még hiteltelenebbé teszi ez a görcsös ragaszkodás minden pozícióhoz, az egyházunknak okozott hitelességi válságról nem is beszélve. MENNIE KELL!

József Javenszki (Nyíregyháza, 2024-03-23)

#265

Egyetértek vele.

Adorján Fúlöp (Tököl , 2024-03-23)

#267

Braxatoris Péter

Péter Braxatoris (Pákozd, 2024-03-23)

#277

A politikának nincs helye az egyházban, neki fontosabb a hatalom, mint a szolgálat

Tamás Németh (Adony, 2024-03-23)

#285

Reformátusnak vagyok keresztelve, ráadásul igazi református vidékről, nekem ez mindig egyet jelentett egyfajta erkölcsi kiállással a mindenkori államhatalommal szemben, szomorúan tapasztalom, hogy az egykor olyan nyakas kálvinisták ma nyájas csinovnyik módjára dörgölőznek egy olyan rezsimhez, ami minden, csak nem keresztyén/keresztény.

Levente Molnár (Budapest , 2024-03-23)

#286

Aláírom, mert amit Balog okoz a közösségnek az példátlan módon rombolja minden tekintetben az egyházat.

Schillinger Zoltán (Budapest, 2024-03-23)

#287

Mert szégyent hoz református családomra és lenullázza a társadalom szemében az egyházat.

Sándor Nagy (Budapest, 2024-03-23)

#290

Azonnal le kellett volna mondania minden egyházi tisztségéről, nem pedig görcsösen ragaszkodnia hozzá. Nem vagyok gyakorló református, de eddig minden évben az 1%-ot az Egyháznak adtam. Eddig. Az idén visszavontam a felajánlásom.

Gabriella Kosztek (Tahitótfalu, 2024-03-23)

#307

A pedofília mindennemű támogatása olyan bűn, ami nem maradhat következmények nélkül.

Dömötör Patkó (Dunakeszi, 2024-03-23)

#309

Balogh Zoltán kimondhatatlanul sok kárt okozott és szégyent hozott az országra, a Református Egyházra. Egy tehetségtelen senki, aki elhagyagolta a rá bízott társadalmi feladatokat és kiszolgálta az elnyomó politikai hatalmat.

Olivia Bene (Budapest, 2024-03-23)

#310

Mélységesen egyetértek.

Ildikó Dávid (Tököl, 2024-03-23)

#313

Tiszta közéletet valamint hiteles református lelkészeket és egyházat szeretnék

Oraveczné Lovász Ildikó (Miskolc, 2024-03-23)

#316

Hosszú a lista. Keresztyén vezetőként nagy nyilvánosság előtt ’cserben hagyni’ áldozatokat, túlélőket; az egyházat személyes, rövidtávú, hatalom és politika motivált célok érdekében pajzsként és a túlélés eszközeként használni…. Csak kettő aktuális bűneink közül. Persze jogos, hogy ha hagyjuk, akkor ezt érdemeljük, és ezek vagyunk.
Szemben a Zsinatunk immár több mint tíz éve elfogadott ’jövőképével’, ami 'emberileg' ma is mércéje mindannak, amit teszünk:
„Az egyház létének és küldetésének alapja, hogy megjelent Isten üdvözítő akarata Krisztusban. Az egyház tehát Isten missziójának részese és eszköze. Az egyház közössége arra hívatott, hogy Isten országának jele, előíze és munkálója legyen a világban, azáltal, hogy gyülekezeteinek, egyháztagjainak tanúságtétele által Krisztus evangéliumát hirdeti a világnak szóban és tettben. Az egyházszervezet, a gyülekezetek közösségének keretet adó struktúra, eszköze és hordozója kell, hogy legyen az evangélium értéket, identitást és közösséget teremtő közvetítésének (kommunikációjának).”

Balázs Ódor (Budapest, 2024-03-23)

#322

Egy aljas fidesznyik talpnyaló, közpénzen élősködő korrupt gazember. Egy embernek látszó gerinctelen féreg.

Ervin Tuza (Budapest, 2024-03-23)

#325

"Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől."

Gyula Varga (Budapest, 2024-03-23)

#327

‭Zsoltárok 94:20 RÚF‬
Vállalhatsz-e közösséget a romlottság ítélőszékével, mely a törvényesség látszatával nyomorúságot idéz elő?

Péter Sipos (Pomáz, 2024-03-23)

#329

Követeljék Balog teljes távozását az egyháztól. Ilyen ember ne adjon össze embereket és ne kereszteljen ártalan gyermekeket. Ilyen ember nem lehet istent szolgálja.

István Halhóber (Nyíregyháza, 2024-03-23)

#330

Keresztény vagyok.

Klaudia Csizmadia (Budapest, 2024-03-23)

#331

"Ha valaki tévtanokat hirdet, és nem tartja magát a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédéhez és a kegyességhez illő tanításhoz, az felfuvalkodott, és nem tud semmit, hanem a vitatkozás és a szóharc betegségében szenved, amelyből irigység, viszálykodás, istenkáromlás, gonosz gyanúsítás származik. Ezek megbomlott elméjű és az igazságot elvető emberek torzsalkodásai, akik a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévelyedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak." (1Tim 6,3–10)

Andor Szabó (Pápa, 2024-03-23)

#333

Balog püspök magán tevékenységével bukott, de az Egyház mögé bújik. Amit az ismert ügyekben tett azt bizonyítja, hogy jog értelmezése annyira téves, hogy nem alkalmas közéleti tevékenységre vagy vezetői pozícióra.

Bálint Bálint (Debrecen, 2024-03-23)

#341

Egyeni tettéért vállalni kell a felelősséget nem pedig az egyhazra tolni a felelősséget.

Jánosné Kelemen (Budapest XIV., 2024-03-23)

#347

Történelmi ref. család sarjaként nemcsak a lemondást várnám el, hanem némi vezeklést is.

Domokos Szász (Budapest, 2024-03-23)

#353

Mert magàtól nem megy el.

Nóra László (Budapest , 2024-03-23)

#355

Jézus is kiűzte a kufárokat a templomból.

Csaba Horváth (Budapest, 2024-03-23)

#356

Hívő emberként, (még?) a református közösséghez tartozóként, reformátori hitelveket vallóként egyértelmű számomra, hogy kell valamit tennünk az igazságért, le kell mosnunk a szégyent, a gyalázatot jaz Evangéliumért, Isten dicsőségéért. Nagy felelősségnek és kötelességemnek élem meg ezt. Számomra ez magától érzetődő. Ha külső megoldásra várunk, ha nem cselekszünk, nem hiszem, hogy áldás lenne életünkön.

Tamás Beluszky (Budapest, 2024-03-23)

#359

Mert egyetértek a petícióval.

Gábor Végh (Budapest, 2024-03-24)

#362

Balog Zoltán az állampárt helytartójaként végezte a feladatát, és nem Krisztus szolgájaként.

RÓBERT Dr MOLNÁR (Kübekháza, 2024-03-24)

#363

Más a hít és más a politika. Mindkettőben alul teljesített. Semmilyen tisztéget, pozíciót ne töltsön be.

Ferenc Szabó (Székesfehérvár, 2024-03-24)

#367

Aláírom, mert szeretem Jézust.
Aláírom, mert hiszek a református egyház megújulásában, ami gyógyító erővel hozhat ébredést, megtéréseket.

Orsolya dr. Fórikáné Csáki (Budapest, 2024-03-24)

#368

Szekularizáció! Kifelé az egyházakból a direkt pártpolitikával, agymosó propagandával!

Illés Tamás (Szekszárd , 2024-03-24)

#370

Igen!
A megújulás (amire egyházunknak szüksége van) záloga az alapító atyáink eszméinek ismételt elfogadása.
Az egyház politikai hatalomtól való függősének, kiszolgáltatottságának megszüntetése, a mindenkori politikai hatalmat feltétlen kiszolgálók eltávolítása.
Ki kell lépni a politikai hatalom fiókegyházának státusából!
Önálló, autonóm Református Egyházat!

Márton Hornos (Nógrád, 2024-03-24)

#376

Egyetértek.

Sándor Vékás (Vác, 2024-03-24)

#378

Sok értekezés jelent meg mostanában a bocsánatról és a kegyelemről. Nagyon szeretem olvasni hittudós és tudós emberek gondolatait, melyek segítenek közelebb hozni és megérteni az ÚR szavait.
Ezekhez nem is kívánok hozzátenni, talán annyit, hogy a bocsánat talán a legpróbálóbb dolog, legyen az önmagunkkal vagy másokkal szemben, amit Jézus kér a követőitől. Igenis vallom, hogy jár a bocsánat a bűnbánónak.
Amiről nem esik szó, az a következmény. A következmény egy nagyon fontos lecke, amit mindenkinek meg kell tanulnia, akár jó, akár rossz. A megbocsátás felment a következmények alól? Lehet részegen kocsiba ülni és lehet felelőtlenül szexelni, de a következmény, egy lebénult test, egy nemkívánt terhesség akkor is megmarad, semmilyen megbocsátás és kegyelem nem fog változtatni rajta. A hibáknak következményei vannak. A püspök legyen feddhetetlen. Ha nem az, akkor is testvér és megbocsátunk. De ne legyen püspök. Istent szolgálni nem csak tisztséggel lehet. És Isten szolgálatánál nagyobb dolog kevés van.
Püspök Úr első nyilatkozatai csak még több kérdést vetettek fel az úgynevezett kegyelmi botránnyal kapcsolatban. Azóta több más Püspök Úrnak tulajdonított állítás, nyilatkozat került kiszivárogtatásra. A nyíltság, egyenesség azt hiszem minden embertől elvárható, legyen átlagmeber, közszereplő, egyházi vezető. Püpsök Úrnak, mivel a református egyház vezetőjének számít, nemcsak saját egyházával, de mindekivel szemben őszintének és nyíltnak kellene lenni. A sajtó látványos kerülése, református testvérek összezárása hogy megvédjék Püspök Urat, mert “ez egy vallási összejövetel”, visszatetsző és elfogadhatatlan. A pásztor védi a juhokat, és nem fordítva, a juhok pedig nem “birkák”, hanem a testvéri közösség. Az üzenet az, hogy nem látjuk szívesen a nem közülünk valókat, és nem mellesleg titkolnivalónk van. A “lelkipásztoraim”, “zsinatom” és “egyházam” helyett pedig sokkal testvériesebb a többes szám első személy.
Jómagam és nyilván a református egyház is, mivel még a törvényt is megváltoztatták, hogy püspök legyen, tiszta lapot adott és szeretettel, imádsággal vártuk. Elvált emberként, volt miniszterként, nem folyamatos lelkészi szolgálat ellenére is bizalmat kapott. Tudom és elismerem az sikereket, a környék összes temploma fel lett újítva, fantasztikus táborok lettek szervezve.
Itt viszont hadd említsem meg személyes élményeimet. Lakáson kereszteltek, pincetermekbe jártam hittanórákra, egy parasztházban voltunk az ifjusági gyülekezettel táborban, hálózsákkal, patakban mosdással, közös főzéssel, kölcsön autókkal. Én éppen iskolás, nővéreim éppen tinédzserek, édesanyám nélkül. A régi falusi templomban, ahol vendégként voltunk, megtöltöttük a dohos templomot élettel, és nekem ezek lettek életem meghatározó élményei, ma is fülemben van ahogy a Szentlélek szólt és énekelt velünk. Nem a pénz, nem a templom kellett… csak annyi hogy legalabb ketten összegyűljünk az ÚR nevében.
Fontos a hitoktatás, de miért nem működik a milliárdos internetes rendszer? Miért lehet valaki hitoktató egy tanfolyammal? Hogy azután csak megvonja a vállát, amikor az egyházi (!) középiskolában a tinédzserek szerintem teljesen érthető módon keresztkérdéseket tesznek fel? Hol vannak a templomokból az egyház fenntartású intézmények hallgatói és családjuk? Miért rekord alacsony a magukat reformátusnak vallók száma és a lelkipásztornak tanulók száma? Persze, régen más világ volt, és ma az összes egyház küszködik. Állítólag egyesek az egész kegyelmi ügyet egyházunk elleni támadásnak vélik és az LMBTQ erősödésének.
Én ezt csak megerősítésnek vélem, hogy a politikát nem szabad keverni az egyházzal. Támadások mindig lesznek, de nem bízunk az ÚR mindenhatóságában? Amellett, hogy nyilvánvalóan egyszerűbb az élet, ha van pénz, tényleg ez a prioritás? Nem elég az ÚR kegyelme? LMBTQ? Jézus prostituáltakkal és korrupt vámszedőkkel ült le egy asztalhoz. Úgy gondoljuk, ma elzavarna egy meleg férfit vagy nőt? Mitől rosszabb egy LMBTQ ember egy templomban esküdött de elvált képviselőtől vagy egy pornót néző református presbitertől? Miért gondoljuk, hogyha szívesen látjuk őket a templomban, rögtön templomi esküvőt és meleg lelkipásztorokat is engedélyezni kell?
Itt a virágvasárnap. Jézus bevonulása Jeruzsálembe lehetett volna egy forradalom kezdete, a kiválaszott nép megszabadítása a megszállóktól. Az megmutatta volna a világnak! Mégsem ez történt. Az emberek lelke és megváltása nem politikai játszma. A politikában az ember “bespiszkolódik”, hogy Püspök Urat idézzem. Márpedig a cél nem szentesíti az eszközt. Nincsen “erkölcsi” vagy “politikai” hiba. Nem kell egyházi ügyekben a miniszterelnökkel, az államfővel vagy bármilyen politikussal egyeztetni. Nem kell az államfővel, aki a hadsereg főparancsnoka, háborús vészhelyzetben többhetes ausztrál turnéra menni. Pápua Új Guinea pedig azóta is vicc tárgyát képezi még egyházon belül is. Egyházi ügyekben az egyházzal kell egyeztetni és egységes álláspontot képviselni az életvégi döntésekben, a melegházasságban ugyanúgy, mint a házasságon belüli erőszakban, a pedofíliával vagy a válással kapcsolatban. Nekünk keresztényeknek nagyon világos útmutatónk van, és itt szeretném kiemelni, hogy a kegyelmi ügy a kereszténység egészére rávetíti fényét. Legyünk példa, hogy csak a krisztusi vonalak mentén lehet csinálni valamit, és ettől nem térünk el, akkor sem ha a politika kedvező az egyházaknak de akkor sem amikor nem. Ha pedig hibáztunk, akkor gyakoroljuk a megbocsátást és vállaljuk a következményeket. Így nem várhatjuk az igenis értelmes fiataloktól, hogy eljöjjenek a templomba. Nem várhatjuk, hogy álszent viselkedéssel, sunnyogással, hatalomvággyal csábítsunk embereket. Nem lehet a “templomból jönni”, ha utána “miszlikbe” akarunk másokat szabni.
Köszönöm hogy elolvasta írásom. Áldás, békesség!
Szabó Réka

Reka Szabo (Sződ, 2024-03-24)

#380

Aláírom, mert egyetértek a kezdeményezéssel. Ismeretlenül is köszönöm Szabó Réka fenti gondolatait.

József Dolhai (Szabolcsveresmart, 2024-03-24)

#382

Támogatom a kezdeményezést, egyetértek Tarr Zoltán állításaival, köszönöm kiállását! Kérjük Balogh lemondását, egyházunk megújulási lehetőségét!

Réka Bélteki-Dolhai (Szabolcsveresmart , 2024-03-24)

#387

Megtiszteltetés Vargha Anikó kántor, Tarr Zoltán ref.lelk., Hadházy Ákos o.gy.képv., Miklós Attila vallásoktató és Szabó Réka (fogl.?) közgondolkodó keresztyének után aláírni e petíciót, melyhez kiállásukból gyűjtök bátorságot. Gondolataikkal egyetértek. Szabó Réka okfejtése briliáns és hiteles bizonyságtétellel felérő! (#378)
Az MRE-nek szembe kell néznie a Balog Zoltán megválasztásával kapcsolatos bűneivel: a kormányközeli kapcsolataiból származó előnyök reménye nagymértékben befolyásolták a gyülekezetek püspökválasztási döntését dr. Balla Péterrel szemben -- aki ellen szintén voltak érvek (más jelölt meg nem volt). Haszonlesően a kufárt választották iskolaátadások, templomtatarozások, egyéb lobbitevékenységek reményében. EZ VOLT AZ ŐSBŰN, amit nem Balog, hanem a választói, az egyházközségek követtek el.
Aztán folyt be a pénz, aránytalanul sok a többi egyházhoz (pláne Iványiéhoz, a közfeladatot ellátó MET-hez!!!) képest -- azok bánatára, felháborodására. És a Ref.egyház elfogadta, elköltötte, nem tiltakozott.
Pedig a pénznek mindig ára van: "Egyszer majd kérünk valamit!" (Tanú, Bacsó Péter filmje). Ha mást nem, szavazási iránymutatást a szószékről, választási befolyásolást. És hallgattunk, noha "Nem hallgathattam!" -- volna. A tartós csend meghozta a gyümölcsét: a szégyent, ami szeretett egyházunkra vetül árnyékként, elválaszthatatlanul (ma már:) volt Főpüspökétől.
Válasszuk őket szét!
Ugyanakkor ne essünk a megkövezés bűnébe, még képletesen se! "Az vesse rá az első követ, aki..."
És nézzünk szembe az üggyel kapcsolatos SAJÁT bűneinkkel, tartsunk bűnbánatot, imádkozzunk és tevőlegesen tegyünk egyházunk megtisztulásáért, megújulásáért, imában kérve ehhez kegyelmes Urunk támogatását.

Pintér Katalin Olga matematikus

Katalin Pintér (Budapest, 2024-03-24)

#391

Aláírom, mert mélységesen felháborít, ahogy Balog Zoltán püspök úr a nyilvánosság előtt kezelte a kegyelmi ügyben vállalt szerepét. Mélységesen felháborított, hogy amikor ő maga is elismerte az ügyben való részvételét református egyházunk mögé bújva úgy nyilatkozott, hogy az egyházat érte támadás. Mélységesen felháborít, hogy egy olyan embernek járta ki a kegyelmi jog alkalmazását (ezáltal tisztára mosva K. Endre priuszát, aki így szabadon gyakorolhatná tovább eddigi munkáját), aki már csak házi őrizetben töltötte a maradék, néhány hónapos büntetését. Balog Zoltán közbenjárását a nyilvánosság előtt annyival indokolta, hogy továbbra is hisz K. Endre ártatlanságában. Ez rengeteg kérdést vet fel, amikre mi, polgárok nem kapunk választ. Mi alapozza meg Balog Zoltán püspök úr hitét Kónya Endre ártatlanságában? Ha van információja, bizonyítéka, miszerint K. Endre ártatlanul lett megvádolva, majd jogerősen elítélve, akkor befolyását miért nem az ügy újratárgyalásába fektette? Hogy lehetséges az, hogy Balog Zoltán püspök úr továbbra is hisz K. Endre ártatlanságában, ha már a volt köztársasági elnökasszonyunk, Novák Katalin is elismerte, hogy hibázott? Csak egy mellékes kérdés, hogy Novák Katalint végül mi győzte meg arról, hogy K. Endre nem érdemelte meg a kegyelmet?

Kónya Endrét jogerősen elítélte a bíróság, amiért a bicskei gyerekotthonban megpróbált segíteni a pedofil igazgatónak (akit szintén elítéltek) az ügy eltusolásában. Teljesen kiszolgáltatott, mindenféle védelmet nélkülöző gyerekeket fenyegetett meg és próbált meg rávenni arra, hogy vonják vissza tanúvallomásukat. Mindez egy olyan intézményben, történt, ahol a gyerekeknek segítség járna elvileg. Ennek az embernek mosták tisztára a priuszát. Ennek az embernek, aki nemrég lebukott, ahogy egy korábbi áldozatot próbál rávenni újra, hogy mondja azt K. Endréről, hogy ártatlan.

Nem tudom elfogadni, hogy a megválaszolatlan kérdések nem tartoznak a polgárokra. Véleményem szerint Balog Zoltán hitéleti szempontból egyénileg gyakorolhatja a kegyelmet és a megbocsátás jogát. Magamról ezt nem tudnám elmondani, mert ebben az ügyben nem érzem magam jogosultnak arra, hogy gyakoroljam ezeket az erényeket. Balog Zoltán nem tartotta elegendőnek a megbocsátás hitéleti gyakorlatát, bevetette közéleti befolyását annak érdekeben, hogy Kónya Endre tiszta lappal indulhasson.

A leírtak nem fedik a teljes képet. Sokminden kimaradt, illetve sok kérdésre kellene válaszoljon Balog Zoltán püspök úr is. Ameddig ez nem teljesül maradnak a tények és az azokból levont következtetések, amik alapján nem szeretném, hogy Balog Zoltán püspök úr bármilyen tisztséget betöltsön a Református Egyházban, nemhogy püspökit.

Zoltán Tóth (Debrecen , 2024-03-24)

#392

Balogh Zoltán szégyen nem csupán az egyháznak, a társadalomnak is!

Borbély Andrea (Győr , 2024-03-24)Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...