Az egyház a híveké és nem a politikusok játszótere: Balog Zoltánnak mennie kell.

Hozzászólások

#1

Balog erkölcsileg minősithetetlen
Ilyen püspökre nincs szüksége a hívőknek

Ákos Hatházy (Debrcen, 2024-03-21)

#2

egyet értek

dr.Voros Imre (Budapest, 2024-03-21)

#7

Egyetértek

Attila Kovács (Záhony , 2024-03-21)

#8

Gyalázatos amit tettek. Tünjenek el a közéletből ezek a becstelen emberek!

Eszter Beszkid (Tököl, 2024-03-21)

#11

Teljesen egyetértek a petíció szövegével és céljáűval!

Zsuzsanna Farkas (Tököl, 2024-03-21)

#21

Vállalhatatlan, hogy egy ilyen embernek bármilyen szerepe is legyen a Református Egyházban. Ez az ember szégyen az egész országra nézve. Hiteltelenné teszi a Református Egyházat.

Endre Végh (Nagykőrös , 2024-03-22)

#28

Rendkívül károsnak tartom, hogy Balog Zoltán még mindig vezető tisztségeket tölt be a református egyházban

András Gyula Csontos (Göd, Alsógöd, 2024-03-22)

#29

Felháborít ami most történik, mélyen elítélem.

Istvánné Varga (Tököl , 2024-03-22)

#30

Egyetértek, hogy távozzon a püspöki székből. Elég a politikából.
Az állam és az egyház barátság, jó az államnak, de rossz az egyháznak.(G.K. Chesterton)

Tibor Dr. Kerekes (Komárom , 2024-03-22)

#36

Én nem gyakorlom a vallást, de nagyapám református lelkész volt és az Ő emlékét sérti ez a .....!!!

Pál Miskolczy (Budapest, 2024-03-22)

#40

Aláírom, mert fontos számomra, hogy az egyházam megőrizze az erkölcsi tisztaságát.
Ne legyen benne hely gátlástalanul törtető, csak a saját érdekeit néző karrierista farizeusoknak!

Rózsa Dr.Sipka (Szeged, 2024-03-22)

#54

Az egyház a híveké és nem a politikusok játszótere: Balog Zoltánnak mennie kell.

Nagyidai Henrik (CALVI, 2024-03-22)

#56

Tisztelt Főtisztelendő Dr. Fekete Károly püspök úr!
Tisztelt Nt. Őz Lajos Esperes úr!
Tisztelt Nt. Lovász Krisztián vezető lelkész úr!

Minden korábbi bejelentésemet, kérésemet a Nt. Csoma Zsuzsanna kabai lelkipásztor viselt dolgait tekintve visszavonom. Az elmúlt egy évben érdemleges döntés nem született, arról tájékoztatást nem kaptam. Az egyházunkban tapasztalható jelenségekkel nem értek egyet, azokkal azonosulni nem tudok, az egyházunkban belülről tett cselekedeteim -a jobbítás szándékával- nem vezettek eredményre.

Egyházunk mai, vezetői testületének és tisztségviselőjének döntései következtében kérem a Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség Lelkészi Hivatalától, hogy nevemet a névjegyzékből törölni szíveskedjenek. Ezúton kérem, hogy a Magyar Református Egyház kötelékéből és kötelmeiből a mai nappal mentsenek fel.
Debrecen,2024. február 13.

zsolt kiss (Debrecen, 2024-03-22)

#57

el kell zavarni a közéletből Balog Zoltánt

Péterné Dávid (Miskolc, 2024-03-22)

#61

egyetértek a felhívással

Gusztáv Seyfried (Budapest, 2024-03-22)

#72

... református családból származom, édesapám és három testvérem református lelkész volt. Szülészorvosként, és jelenleg gyermek háziorvosként érzékenyen érint minden, gyermekekkel szemben elkövetett abúzus, ezért követelem nevezett személy azonnali távozását a református egyházban betöltött minden pozíciójából.

János Dr Orosz (Cserépfalu, 2024-03-22)

#89

Rettenetesen felháborítónak tartom, hogy egy ilyen ember az egyházunk tagja. Örülök ennek a kezdeményezésnek. Nem akarom elhinni, hogy nincs mód eme szényenfolt eltávolítására. Eleve nem szabadott volna megengedni, hogy a politika ennyire beszivárogjon és politikai alapon kerüljenek kiosztásra egyházi tisztségek. De ha már megtörtént kell legyen mód a jóvátételére.

Friderika Gubicsák (Pécel , 2024-03-22)

#106

felháborító, hogy Balog Zoltán még most is ott van!

Alex Olar (Budapest, 2024-03-22)

#109

Amit elődeink felépítettek református közösséget politikai játszótérré változtatja?!
Semmi keresni valója nincs itt sem!

Árpád Nagy (Oslo, 2024-03-22)

#118

Ideje elválasztani egymástól a NEReszténységet és a kereszténységet!

Dávid Kellner (Érd, 2024-03-22)

#120

Balog Zoltán tette elfogadhatatlan minden szempontból, az, hogy lemond az elvárható minimum. Maradása szégyent hoz a református egyházra, szükség van a megújulásra. Legjobban tenné, ha nem szennyezné tovább a magyar közéletet a jelenlétével. Köszönjük!

Dávid Sebestyén (Budapest XVIII. ker., 2024-03-22)

#130

Az egyház a híveké és nem a politikusok játszótere: Balog Zoltánnak mennie kell.

Zsuzsanna Várnainé Rábai (Budapest XVII., 2024-03-22)

#139

Eb ura fakó, Balog Zoltán nem püspökünk!

Dr. Tóth Gábor (Budapest, 2024-03-22)

#143

Ahhoz, hogy a református egyház hiteles maradjon kifelé és befelé, a hívek felé is, Balog Zoltánnak távoznia kell.

Judit Borsos (Budapest, 2024-03-22)

#149

Alàírom nem csak nèhaiHegedűs Kàlmàn reformàtus esperes unokàjaként, de azèrt is, hogy a màtrahàzi reformàtus üdülöben dràga Nagymamámmal töltött imàdsàgos szèp napok, a “Zsoltàros rèt” meghittsège(1960-as èvek)tovàbb ès tisztán èlhessen bennem!

Èva Marianna Dr. Szatmàri (Törökbálint, 2024-03-22)

#152

Mert teljesen hitellt veszti az egyház, ha Balogot megtűrik püspökként.

Tóth Norbert (Budapest, 2024-03-22)

#159

Elegem van Baloghból és, hogy kifogásokat keres ahelyett, hogy felelősséget vállalna. Nem vagyok vallásos, de Istenhívő vagyok és annak a pojácának menni kell az egyházam éléről.

Kristóf Farkas (Budapest, 2024-03-22)

#171

Úgy gondolom, hogy az egyháznak nem egy politikai párttal (vagy bármilyen politikai idelógiával) összefonódva kéne működnie, hanem önálló entitásként.

Klára Lujza Zalatnay (Budapest, 2024-03-22)

#174

Nem a lemondás lett volna a legjobb megoldás. Jobban örültem volna a nyílt kommunikációnak, a sajtó megtisztelésének egy országos szintű közéleti botrányban ... Csakhogy a helyzet az, hogy Balog és a többi vezetőnk hozzáállása miatt csak a lemondás marad meg útnak. Ezért írom alá.

Gábor Tóth (Budapest, 2024-03-22)

#178

Vezetőinknek fedhetetlennek kell lenniük! És ha mégis, akkor nem lehet büntetlenül hagyni! Ádám Éva sem úszra meg ejnye bejnyével!

László Cserna (Ráckeve, 2024-03-22)

#180

Balog Zoltánnak nem(csak) a reformátusoktól, nem elsősorban tőlük, hanem az áldozatoktól kell bocsánatot kérnie, semmi keresnivalója sem egyházi, sem állami tisztségekben.

Gábor Szentesi (Tab, 2024-03-22)

#183

Balog püspök érdemtelenné vált a palástra. Minden lelkészi szolgálattól el kell tiltania a Zsinatnak. Távoznia kell a Magyarországi Református Egyház szolgáló közösségéből. Kedves egyházi vezetők, tisztelt gondnokok, prezsbiterek, lelkipásztorok, református közösségek, ideje lemondatni Balogot!

Tibor Dr. Nagy (Budapest, 2024-03-22)

#199

Károsnak tartom a politika jelenlétét az egyházon belül. A hit egy csodálatos és tiszta kegy Istentől, a politikai érdekek ne rontsák ennek megélését.

Nikoletta Sommerdijk (Delft , 2024-03-22)Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...