PETÍCIÓ Tamás Ilonához, az Észak-Budapesti Tankerületi Központ igazgatójához

Tisztelt Igazgató Asszony!

Az Észak-Budapesti Tankerület iskoláinak pedagógusai, szülői közössége és további, az ügyet támogató személyek, ezzel a petícióval követeljük, hogy az elmúlt hónapokban folyó tiltakozó akciókra válaszul az Észak-Budapesti Tankerület, intézményeink fenntartója kezdjen egyeztetésbe és érdemi párbeszédbe velünk azokról az indokokról, amelyek a munkabeszüntetésekhez vezettek, és a követeléseinkről, amelyeket már több fórumon is nyilvánossá tettünk.

Szeretnénk javaslatot tenni EGYEZTETŐ FÓRUM megszervezésére, melyen az iskolák és a tankerület képviselői is részt vennének, és meghallgatnák egymás álláspontját. Javasoljuk, hogy erre 2023. január 23-án, vagy más a Tankerület által preferált időpontban kerüljön sor.

Az alábbi követeléseket fogalmaztuk meg, ezeket kérjük érinteni a fórumon:

  • a polgári engedetlenséget folytató tanárok fenyegetésének leállítása;
  • érdekérvényesítő sztrájkjog: a sztrájk jelenleg érvényes feltételei teljesen kiüresítették a méltatlan körülmények elleni tiltakozásnak ezt a formáját;
  • kölcsönös kommunikáción alapuló együttműködés a felülről jövő, személytelen utasítások helyett;
  • megfélemlítés és félelemben tartás helyett párbeszéd az oktatás problémáiról (közös cél: a diákok korszerű oktatást kapjanak, a tanárok pedig szabadon használhassák azt a tudást és tapasztalatot, amelynek a birtokában vannak);
  • bérrendezés: a nagyon alacsony fizetések miatt alig érkeznek új, pályakezdő tanárok a rendszerbe, a tapasztalt tanárok a megélhetés érdekében annyi pluszmunkát / másodállást vállalnak, amennyi már testi-lelki kiégéshez, pályaelhagyáshoz vezet;
  • a tanári autonómia visszaállítása: legyen beleszólásunk a tankönyvválasztásba (legyen miből választani) és a tananyag kiválasztásába (nem lehet minden diákot ugyanabból, ugyanarra tanítani);
  • a személyközpontúságot és a készségfejlesztést célzó napi pedagógiai munka előtérbe helyezése, a túlszabályozottságból fakadó adminisztrációs terhek csökkentése;
  • a diákok és a pedagógusok terheinek csökkentése, kötelező óraszámok normalizálása;
  • biztonságos és egészséges oktatási környezet biztosítása (a meglévő oktatási épületek, létesítmények karbantartása, tisztántartása, az oktatáshoz szükséges alapvető eszközök, segédanyagok biztosítása);
  • önálló oktatási minisztérium.

Úgy gondoljuk, kötelességünk szót emelni az említett problémák megoldása érdekében! Nem akarunk és nem is tudunk egy olyan rendszerben élni és dolgozni, amelyben a leginkább érintett szereplők (tanárok, diákok, szülők) véleményét nem hallgatják meg. Nem akarunk csendben maradni és még évekig, évtizedekig úgy tenni, mintha jól működne az oktatás!

 

A csend nem rend!

Budapest, 2022. december. 3.


Észak-Budapesti Tankerület - Szülők, Tanárok és Diákok az oktatásért Facebook csoport    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom Észak-Budapesti Tankerület - Szülők, Tanárok és Diákok az oktatásért Facebook csoport petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...