Petíció Balatonfűzfő 1813 SZÁMÚ INGATLANON LÉTESÍTENDŐ TELENOR BÁZISÁLLOMÁS ÉPÍTÉSÉNEK LEÁLLÍTÁSÁRA

Alulírottak, Magyarország 2011. április 25-én elfogadott Alaptörvényének figyelembe vételével, mely kimondja, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve valósítható meg, valamint elismeri az ember alapvető egyéni és közösségi jogait, az egészséges környezethez való jogot, a véleménynyilvánítás szabadságát, az alábbi Petíciót fogalmazzuk meg, valamint célunk elérése érdekében aláírásgyűjtést indítunk:

AZ ALÁÍRÁSGYŰJTÉS OKA ÉS CÉLJAI:

  1. A balatonfűzfői 1813 hrsz.-ú ingatlanon Telenor bázisállomás építésének leállítása,
  2. Az emberi egészséget maximálisan szemmel tartó, a mobiltelefon rendszereket az elővigyázatosság elve alapján szabályozó salzburgi önkormányzati szabályozás balatonfűzfői bevezetése!
  3. Az Alaptörvényben megfogalmazott egészséges környezethez való jogunk biztosítása, ezen belül az adótorony hatáskörében levő érintettek véleménynyilvánítási jogának biztosítása.
  4. A tulajdonunk védelme, tekintettel az adótorony létesítésével járó jelentős ingatlan árcsökkenésre a környéken.

A DPB Magyarország Kft. kérelmet nyújtott be a 1813 helyrajzi számú ingatlanon meglévő hidroglóbuszra Telenor bázisállomás létesítéséhez történő hozzájárulásra. 

Az építmény közvetlen közelében több család él kis gyermekekkel. Ez egy sűrűn lakott övezet.  
Az adótorony építése véleményünk szerint nem magánügy, nem a mobil szolgáltató és a területet bérbe adó magánügye! A lakosságot is érinti, aki nem kapott semmiféle hatástanulmányt. 
A felépítése olyan tájképrombolást eredményez, amely súlyosan veszélyezteti a balatonfűzfői településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott célt, melyben a turizmus fejlesztése az egyik legpreferáltabb lehetőség.
Az egészségre gyakorolt kedvezőtlen hatást az adótornyokkal kapcsolatos számtalan vizsgálat kimutatta, melyeket sajnos eddig csak az Unió többi országában vettek komolyan, Ezért a tornyokat olyan helyre telepítik, ahol a lakosságot ez a veszély nem érinti. A hírközlési létesítmények környezeti terhelést – nem ionizáló sugárzást – okoznak, amelynek mértékét a hatásviselőnek igenis joga megismerni és ennek alapján a létesítés kérdését illetően véleményt nyilvánítani.

Az ausztriai Salzburg tartományban és Salzburg városában az emberi egészséget és az elővigyázatosság elvét figyelembe véve nagyon szigorú, de a mobil szolgáltatók által betartható térerő (energiasűrűségi) határértékeket vezettek be 2002-ben.

Határ- és irányadó értékek [µW / m²]
Salzburg 2002 (Összeg GSM kültér) 10
Salzburg 2002 (Összeg GSM beltér) 1
Lakotterülettől csak 1,5 km-en kívül lehet elhelyezni mobil bázisállomást!
Ez a szabályozás európaszerte sok-sok helyi önkormányzatnál bevezetésre került, a lakosság egészségének és életének megóvása érdekében! Tehát elfogadott és alkalmazott európai minta!

Fentiekre tekintettel:

1. Úgy gondoljuk, hogy az adótorony építésével kapcsolatban teljes körű előzetes tájékoztatás, hatásvizsgálatokkal kiegészítve illette volna meg a lakosságot, a helyi önkormányzatot,
2. Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen felépítmény nem magánügy, csak a lakosság véleményének a figyelembe vételével valósulhat meg..
3. Úgy gondoljuk, hogy az adótorony a környezetében élők több alkotmányos jogát, ezen belül az egészséges környezethez, valamint a tulajdonhoz való jogot is, jelentősen sérti. Az egészségünk nem játékszer!
4. Úgy gondoljuk, hogy gyermekeinkért is felelősen kell gondolkodnunk, akik jövője a kezünkben van!
5. Úgy gondoljuk, hogy Balatonfűzfő közös értékeit, melyek jövőnk zálogai is egyben, egészséges környezetet, az adótorony megépítése súlyosan veszélyezteti.
6. Kezdeményezzük, hogy Balatonfűzfő önkormányzata fontolja meg a Salzburgban bevezetett szabályok átvételét!

Balatonfűzfő város lakossága nem mobil ellenes, és a technikai fejlődés kerékkötője, hanem úgy akarja, hogy érdekeinek maximális figyelembe vétele mellett építsék ki,és üzemeltessék a mobil átjátszó rendszereket, kompromisszumos megoldással a településről nem látható helyen, a lakott területektől 1,5 km távolságra.

Ezért lépünk fel az antennaépítés leállításáért, és ezért kérjük Balatonfűzfő városra vonatkozóan a Salzburgi önkormányzati szabályozást! Mi csupán az elektroszmogterhelés lehetőség szerinti szinten tartása, és hatalmas értékünk, a balatonfűzfői panoráma megvédése mellett állunk ki!

antenna_athelyezese.jpg


Szanyi Szilvia és Lajkó Frigyes balatonfűzfői lakosok    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Petíció aláírása

Az aláírással engedélyezem Szanyi Szilvia és Lajkó Frigyes balatonfűzfői lakosok, hogy az aláírásomat átadja azoknak, akik ebben a kérdésben hatáskörrel rendelkeznek.


VAGY

Egy e-mailt fog kapni egy hivatkozással, amellyel megerősítheti aláírását. Hogy biztosan megkapd üzeneteinket, kérjük add hozzá a info@peticiok.com címet a kapcsolati vagy a biztonságos feladó listádhoz.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem tudja megerősíteni az aláírását az erre az üzenetre való válaszadással.
Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...

Facebook