Petíció az alsó tagozatos tankönyvekért

Tiltakozunk a tanítók tankönyvválasztási szabadságának megvonása ellen.

Az alapfokú oktatásban a tanítóké a legnagyobb a felelősség az olvasás, írás, szövegértési képességek, a matematika, valamint az önálló tanulás, a gondolkodás alapjainak elsajátításában, az összetett esztétikai élményekkel segített érzelmi intelligencia fejlődésében. Az alsó tagozatos oktatás során kiemelten fontos, hogy a gyerekek a képességeiknek megfelelő, azokat a leghatékonyabban továbbfejlesztő taneszközöket használhassanak. Olyan taneszközöket, amelyek pontos szakmai ismereteket tartalmaznak, az életkori sajátosságokhoz messzemenően igazodnak, kiváló a motivációs erejük, hiszen az iskola első éveiben alakul ki döntően a tanuláshoz való viszony. Az alsó tagozaton nélkülözhetetlenek a jó taneszközök.

A tanítók módszertani szabadságának, a törvényben garantált szabad tankönyvválasztási jogának megvonása hosszú évekre kiható, hatalmas károkat vetít előre. Ez az intézkedés kapkodó, minden folyamatosságot megszakító, szakszerűtlen, a gyerekek elemi érdekeit sértő. Az iskolák által a közelmúltban kidolgozott helyi tantervek szerinti oktatómunka ellehetetlenül, hiszen azok a taneszközök, amelyek a kidolgozás alapját jelentették, nem választhatók.

A javasolt tankönyvlista szakmailag nem megalapozott. Éppen azok a tankönyvek, munkafüzetek nem szerepelnek rajta, amelyeket a tanítók hosszú évek óta megelégedéssel, a legeredményesebben használnak. Azok, amelyek a valódi képességfejlesztést teszik lehetővé. Azok a tankönyvcsaládok, amelyek jól átgondolt koncepció alapján készültek, évfolyamonként egymásra épülő, logikusan felépített tartalommal.

A Hoffmann Rózsa államtitkár által javasolt (pontosabban kötelező) tankönyvlistán szereplő állami kísérleti tankönyvekbe még csak bepillantást sem lehet nyerni, egyáltalán nincs lehetőség a megismerésükre. Az Apáczai Kiadó tankönyveivel szemben az elmúlt években rengeteg szakmai kifogás merült fel. Ezekkel a taneszközökkel nem biztosítható a minisztérium által oly kiemelten hangsúlyozott magas színvonalú oktatás, a hatékony esztétikai nevelés!

Tiltakozunk az ellen, hogy ezeknek a kiadványoknak a használatára kötelezzék a tanítókat. Elvárjuk, hogy az EMMI által hivatalosan megjelent tényleges tankönyvjegyzéken szereplő valamennyi kiadvány közül a tanítók szabadon választhassanak a tanítványaik érdekeinek megfelelően, hiszen a kiadványok mindegyike erős szakmai kontroll után került a jegyzékre, a minisztérium által jóváhagyott, még évekig érvényes engedéllyel rendelkezik.

 

Adamikné Jászó Anna, Borsi Istvánné, Földvári Erika, Galgóczi Lászlóné, Garai Istvánné, Gyárfás Csaba, H. Tóth István, Jáger László, Kriston-Bordi Zsuzsanna, Krizsán Erika, Lassúné Ruskó Renáta, Matkovics Tamásné, Ruskó Roberta, Sallai Margit, Szekszárdi Ferencné Koszó Julianna, Szunyogh Szabolcs, Tóth Edit, Tóth Teodóra, Trencsényi László, Vekerdy Tamás, Wéber Anikó, Winkler Márta